TAGALOG DICTIONARY

Word: -ng

English Definition: (lig) variant of NA



Word: a!

English Definition: (intj.) an exclamation of sudden recollection

Examples: A! Naalala ko na! (A! Now I remember!)



Word: aba!

English Definition: (intj.) an exclamation of surprise, wonder, or disgust; emphatic denial.

Examples: Aba! Bakit ngayon mo lang sinabi? (Hey, how come you only said it now?)



Word: abaka

English Definition: (noun) Manila hemp, abaca

Examples: Si Juan ay gumamit ng abaka sa pagtali ng kahoy. (Juan used abaca to tie the wood together.)

See a Picture



Word: abakada

English Definition: (noun) alphabet

Examples: Ang mga bata ay nag-aral ng abakada sa paaralan. (The children studied the alphabet in school.)



Word: abala

English Definition: see abala1 see abala2



Word: abala1

Active Verb: mag-abala

English Definition: 1) delay, detention, disturbance (noun) 2) to trouble oneself over something or somebody -- mag-abala (active verb) 3) to disturb somebody or someone -- umabala (active verb), inabala (passive verb)

Examples: Active: Huwag kang mag-abala. (Do not trouble yourself.) Active: Siya ang umabala sa akin. (He was the one who disturbed me.) Passive: Inabala ko siya. (I disturbed him.)



Word: abala2

Active Verb: umabala

Passive Verb: abalahin

English Definition: 1) delay, detention, disturbance (noun) 2) to trouble oneself over something or somebody -- mag-abala (active verb) 3) to disturb somebody or someone -- umabala (active verb), inabala (passive verb)

Examples: Active: Huwag kang mag-abala. (Do not trouble yourself.) Active: Siya ang umabala sa akin. (He was the one who disturbed me.) Passive: Inabala ko siya. (I disturbed him.)



Word: abaloryo

English Definition: (noun) glass beads; bead work

See a Picture



Word: abang

Active Verb: mag-abang

Passive Verb: abangan

English Definition: to wait or watch for someone or some vehicle to come by.

Examples: Mag-abang ka ng sasakyan. (Wait for a ride.), active verb. Abangan mo ang sasakyan. (Wait for the vehicle.), passive verb.



Word: abaniko

Active Verb: mag-abaniko

English Definition: (noun) folding fan (active verb) to fan oneself

L2 Definition: (synonym) pamaypay

Examples: 1. Gamitin mo ang abaniko kung gusto mong magpalamig. (Use the folding fan if you want to have some fresh air.) 2. Mag-abaniko ka. ([You] fan yourself.)

See a Picture



Word: abante

Active Verb: umabante

Passive Verb: iabante

English Definition: 1) to move forward (active verb) 2) to move something forward (passive verb)

Examples: Active: Umabante ka ng kaunti. (You move forward a little.) Passive: Iabante mo ang kotse ng kaunti. (Move the car forward a little.)



Word: abay

Active Verb: umabay

Passive Verb: abayan

English Definition: 1) companion, best man, bridesmaid (noun) 2) to escort, act as best man, maid of honor, or bridesmaid (active verb)

Examples: 1. Si Pedro ang abay ni Juan sa kasal. (Peter is the best man in John's wedding.) 2. Umabay si Pedro sa kasal ni Juan. (Peter acted as best man in John's wedding.) 3. Abayan mo si Juan sa kasal niya. (Be John's best man in his wedding.)



Word: abiso

Active Verb: mag-abiso

Passive Verb: abisuhan

English Definition: 1) notice, notification (noun) 2) to announce; to inform, to notify (active verb)

Examples: Abisuhan mo si Juan ng aking pagdating. (Notify John about my arrival.)



Word: abitsuwela

English Definition: (noun) snap bean

L2 Definition: (var.) bitsuelas



Word: abo

English Definition: 1) ashes (noun) 2) grey (adj)



Word: abogada

English Definition: (noun) female lawyer, attorney-at-law



Word: abogado

English Definition: (noun) male lawyer, attorney-at-law



Word: abokado

English Definition: (noun) avocado



Word: abot

English Definition: see abot1 see abot2



Word: abot1

Active Verb: mag-abot

Passive Verb: abutan

English Definition: 1) overtaken, abreast with, within reach (adj) 2) to hand over, to give, to pass (active verb) 3) to reach out for, to overtake or reach, to be in time.

Examples: Mag-abot ka ng pagkain. (Pass some food.) Umabot ka ng ulam. (Reach for the food.) Inabot niya ang bus. (He got there in time for the bus.) Inabutan niya ang bus. (He caught up with the bus.)



Word: abot2

Active Verb: umabot

Passive Verb: abutin

English Definition: 1) overtaken, abreast with, within reach (adj) 2) to hand over, to give, to pass (active verb) 3) to reach out for, to overtake or reach, to be in time.

Examples: Mag-abot ka ng pagkain. (Pass some food.) Umabot ka ng ulam. (Reach for the food.) Inabot niya ang bus. (He got there in time for the bus.) Inabutan niya ang bus. (He caught up with the bus.)



Word: abrelata

English Definition: (noun) can opener

L2 Definition: (syn) pambukas



Word: abrigo

English Definition: (noun) wrap, lady's coat



Word: Abril

English Definition: (noun) April



Word: abubot

English Definition: (noun) knickknacks carried around



Word: abuloy

English Definition: see abuloy1 see abuloy2



Word: abuloy1

Active Verb: mag-abuloy

Passive Verb: abuluyan

English Definition: 1) contribution, help-fund, relief, aid, subsidy (noun) 2) to contribute, to aid (verb)

Examples: Mag-abuloy ka sa patay. (Contribute [some money] for the funeral.) Umabuloy ka sa kanya. (Help him.)



Word: abuloy2

Active Verb: umabuloy

Passive Verb: iabuloy

English Definition: 1) contribution, help-fund, relief, aid, subsidy (noun) 2) to contribute, to aid (verb)

Examples: 1) contribution, help-fund, relief, aid, subsidy (noun) 2) to contribute, to aid (verb)



Word: aburido

English Definition: (adj) anxious, confused

Notes: Spanish word



Word: abusado

English Definition: (adj) abusive

Notes: Spanish word



Word: abuso

English Definition: (noun) abuse, maltreatment

Notes: Spanish word



Word: adhika

English Definition: (noun) goal, objective



Word: adobo

English Definition: a Filipino pork/chicken dish marinated in vinegar, soy sauce, garlic, pepper

Examples: Adobong manok at baboy ang ulam ni Shiela kagabi. (Shiela had marinated chicken and pork dish last night.)



Word: agad

English Definition: (adv) at once, soon, immediately, right away, promptly

Examples: Tumakbo siya agad. (He ran at once.)



Word: agahan

English Definition: (noun) breakfast

L2 Definition: (syn) almusal



Word: agap

Active Verb: umagap

Passive Verb: agapan

English Definition: 1) promptness, quickness (noun) 2) prompt, punctual, quick (adj) 3) to anticipate, to watch for something, to make sure that one gets it, take advantage of something by being early or prompt

Examples: 1) Maagap si Basilio sa pagdating sa trabaho. (Basilio is punctual at work.) 2) Agapan mo ang mga sariwang gulay sa palengke. (Get to the market early to get the fresh vegetables.) 3) Inagapan niya ang mga sariwang isda sa palengke kaninang madaling araw. (He was in the market early this morning for fresh fish.)



Word: agaw

English Definition: see agaw1 see agaw2



Word: agaw1

Active Verb: mang-agaw

Passive Verb: agawan

English Definition: 1) sudden snatching away (noun) 2) to snatch, to grab (verb) 3) to participate in grabbing (verb)

Examples: 1) Huwag kang mang-agaw ng gamit ng iba. (Don't snatch away other people's things.) 2) Umagaw ka sa pabitin.(Get in there and grab for the hanging object.) 3) Inagaw ni Pedro ang baon ni Juan. (Peter snatched John's brown bag.)



Word: agaw2

Active Verb: umagaw

Passive Verb: agawin

English Definition: 1) sudden snatching away (noun) 2) to snatch, to grab (verb) 3) to participate in grabbing (verb)

Examples: 1) Huwag kang mang-agaw ng gamit ng iba. (Don't snatch away other people's things.) 2) Umagaw ka sa pabitin.(Get in there and grab for the hanging object.) 3) Inagaw ni Pedro ang baon ni Juan. (Peter snatched John's brown bag.)



Word: agham

English Definition: (noun) science



Word: agila

English Definition: (noun) eagle

Notes: Spanish word



Word: agiw

English Definition: (noun) cobweb



Word: agos

Active Verb: umagos

Passive Verb: iagos

English Definition: 1) current (noun) 2) having swift currents (adj) 3) to be carried away by the current (verb) 4) to flow (verb)

Examples: 1) Mabilis ang agos sa ilog. (The current in the river is fast.) 2) Maagos ang ilog ngayong tag-ulan. (The river has swift currents this rainy season.) 3) Baka agusin inyong bangka sa lakas ng ulan. (Your boat might be carried away by the current because of the heavy rain.) 4) Umagos ang tubig. (The water flowed.)



Word: Agosto

English Definition: (noun) August

Notes: Spanish word



Word: aguhilya

English Definition: (noun) hair pin

Notes: Spanish word



Word: ahas

English Definition: (noun) snake



Word: ahensiya

English Definition: (noun) pawnshop, agency

Notes: Spanish word



Word: ahente

English Definition: (noun) agent; salesman

Notes: Spanish word



Word: ahit

Active Verb: mag-ahit

Passive Verb: ahitin

English Definition: 1) the shaved part; a shaving service (noun) 2) to shave (verb)

Examples: 1) Ahitin mo ang iyong balbas. (Shave your beard.) 2) Inahit ni Pedro ang kanyang balbas. (Pedro shaved his beard.) 3) Makinis ang ahit niyang ulo. (His shaved head is smooth.)



Word: ahon

English Definition: see ahon1 see ahon2



Word: ahon1

Active Verb: mag-ahon

Passive Verb: iahon

English Definition: 1) to take something out of the water 2) to get out of the water

Examples: 1) Iahon mo ang bata sa tubig. (Pull the child out of the water.) 2) Umahon na tayo. (Let's get out of the water.) 3) Inahon nila ang lumubog na banka sa dagat. (They took the sunken boat out of the sea.)



Word: ahon2

Active Verb: umahon

English Definition: 1) to take something out of the water 2) to get out of the water

Examples: 1) Iahon mo ang bata sa tubig. (Pull the child out of the water.) 2) Umahon na tayo. (Let's get out of the water.) 3) Inahon nila ang lumubog na banka sa dagat. (They took the sunken boat out of the sea.)



Word: akala

Active Verb: mag-akala

Passive Verb: akalain

English Definition: 1) idea, belief (noun) 2) to think (post-verb) 3) to believe, to presume, to think, to conceive, to imagine, to opine (active verb)

Examples: 1) Iyan ay maling akala. (That is a wrong idea.) 2) Akala ko'y kumain ka na. (I thought you had already eaten.) 3) Huwag kang mag-akala na ako ay taksil. (Don't get the idea that I'm unfaithful.) 4) Baka akalain mong ako ay taksil. (You might think I'm unfaithful.)



Word: akap

English Definition: see akap1 see akap2



Word: akap1

Active Verb: mang-akap

Passive Verb: akapin

English Definition: 1) to embrace with a connotation of farce 2) to embrace someone

Examples: 1) Nang-akap siya ng babae. (He embraced a woman.) 2) Inakap niya ako. (He embraced me.)



Word: akap2

Active Verb: umakap

English Definition: 1) to embrace with a connotation of farce 2) to embrace someone

Examples: 1) Nang-akap siya ng babae. (He embraced a woman.) 2) Inakap niya ako. (He embraced me.)



Word: akasya

English Definition: (noun) acacia tree; monkeypod



Word: akay

Active Verb: umakay

Passive Verb: akayin

English Definition: 1) person led by the hand (noun) 2) to lead by the hand (verb) 3) to hang on [for support or guidance] (verb)

Examples: 1) Sino ang akay mo? (Who are you leading?) 2) Inakay niya ang bata. (He led the child by the hand.) 3) Umakay siya sa akin. (He hung on to me [for support].)



Word: akin

English Definition: (pron.) my, mine



Word: akit

Active Verb: umakit

Passive Verb: inakit

English Definition: (verb) to charm, to attract, to lure, to entice

Examples: 1) Akitin mo ang mga mamimili sa pamamagitan ng iyong ganda. (Attract the buyers over by means of your beauty.) 2) Inakit niya ako. (She enticed me.)



Word: aklat

English Definition: (noun) book



Word: aklatan

English Definition: (noun) library



Word: akma

English Definition: see akma1 see akma2



Word: akma1

Active Verb: mag-akma

Passive Verb: iakma

English Definition: 1) to set something (passive verb) 2) to get ready to do something, to be properly fitted (active verb)

Examples: 1) Iakma mo ang baril. (Aim the gun.) 2) Umakma siya. (He got ready [to do something].)



Word: akma2

Active Verb: umakma

English Definition: 1) to set something (passive verb) 2) to get ready to do something, to be properly fitted (active verb)

Examples: 1) Iakma mo ang baril. (Aim the gun.) 2) Umakma siya. (He got ready [to do something].)



Word: ako

English Definition: see ako1 see ako2



Word: ako1

English Definition: (pronoun) "I" first person



Word: aksaya

Active Verb: mag-aksaya

Passive Verb: aksayahin

English Definition: 1) waste, wastage (noun) 2) wasteful (adj) 3) wasted (passive verb) 4) to squander, to use something wastefully, to be wasted, to go to waste (active verb)

Examples: 1) Aksaya lang ng oras ng manood ng TV. (It's only a waste of time watching TV.) 2) Maaksaya sa paggamit ng papel si Nena. (Nena's paper usage is wasteful.) 3) Inaksaya ni Pedro ang kanyang mana. (Peter wasted his inheritance.) 4) Huwag pag-aksayahan ng panahon ang hindi importanteng bagay. (Don't waste time on unimportant things.)



Word: aksidente

Active Verb: maaksidente

English Definition: 1) accident (noun) 2) to meet an accident (verb)

Notes: Spanish word

Examples: Naaksidente siya kahapon. (He met an accident yesterday.)



Word: akto

Active Verb: umakto

English Definition: to act, to perform as in a play, to behave

Notes: Spanish word

Examples: Umakto siyang baliw sa isang palabas. (He took the role of a crazy person in a play.)



Word: akyat

English Definition: see akyat1 see akyat2



Word: akyat1

Active Verb: mag-akyat

Passive Verb: iakyat

English Definition: 1) to carry something up a height 2) to climb up, to go up something

Examples: 1) Mag-akyat ka rito ng isang baldeng tubig. (Bring a pail of water up here.) 2) Umakyat ka sa punong mangga. (Go up the mango tree.) 3) Inakyat ni Pepito ang punong mangga. (Pepito went up the mango tree.)



Word: akyat2

Active Verb: umakyat

Passive Verb: akyatin

English Definition: 1) to carry something up a height 2) to climb up, to go up something

Examples: 1) Mag-akyat ka rito ng isang baldeng tubig. (Bring a pail of water up here.) 2) Umakyat ka sa punong mangga. (Go up the mango tree.) 3) Inakyat ni Pepito ang punong mangga. (Pepito went up the mango tree.)



Word: alaala

Active Verb: maalaala

Passive Verb: alalahanin

English Definition: (noun) remembrance, souvernir, memory, recollection (active verb) to remember

Examples: 1) Maalala mo kaya ang pangalan niya. (Would you be able to remember his name?)



Word: alaga

Active Verb: mag-alaga

Passive Verb: alagaan

English Definition: 1) pet, ward, person, animal or the thing being taken care of (noun) 2) to take care of, to raise, to bring (verb)

Examples: 1) Si Maria ay may alagang pagong. (Maria has a pet turtle.) 2) Mag-alaga ka ng bata. (Take care of the child.) 3) Alagaan mo ang iyong kapatid. (Take care of your brother [or sister].)



Word: alagad

English Definition: (noun) disciple, follower, apostle, helper



Word: alahas

English Definition: (noun) jewelry, jewels



Word: alahero

English Definition: (noun) jewel maker, repairer; jewel merchant



Word: alak

English Definition: (noun) wine, liquor



Word: alakdan

English Definition: (noun) scorpion



Word: alala

Active Verb: mag-alala

Passive Verb: alalahanin

English Definition: 1) memory, recollection (noun) 2) to worry, to be anxious about something (verb)

Examples: 1) Huwag kang mag-alala.(Don't worry.) 2) Huwag mo siyang alalahanin. (Don't worry about him.)



Word: alalay

Active Verb: umalalay

Passive Verb: alalayan

English Definition: 1) assistant, helper (noun) 2) to take precaution, to practice moderation or to act moderately (verb) 3) to give support, to help (verb)

Examples: 1) Kasama ni Nora ang kanyang alalay. (Nora brings along her assistant.) 2) Umalalay siya sa may sakit. (He gave support to the sick.) 3) Alalayan mo ang may sakit. (Help the sick). 4) Alalayan mo ang pagkain. (Eat moderately.)



Word: alam

Active Verb: umalam

Passive Verb: alamin

English Definition: 1) knowledge (noun) 2) knowledgeable, well-versed (adj) 3) to know, to have a knowledge of, to find out (post-verb)

Examples: 1) May alam ka ba sa nangyari? (Do you have any knowledge about what happened?) 2) Maalam si Juliana tungkol sa paggamot ng mga bata. (Juliana is knowledgeable in treating children's illness..) 3) Alamin mo kung saan nakatira si Constancia. (Find out where Constancia lives.)



Word: alamang

English Definition: (noun) tiny shrimps



Word: alamat

English Definition: (noun) folklore, tradition



Word: alambre

English Definition: (noun) wire



Word: alampay

English Definition: (noun) shoulder kerchief



Word: alangan

Active Verb: mag-alangan

English Definition: 1) uncertain, doubtful, insufficient, not fitted, unfit (adj) 2) to be uncertain, to be doubtful, to be inadequate (active verb)

Examples: 1) Alangan ang kanyang pagtitiwala sa gobyerno. (He is doubtful about trusting the government.) 2) Huwag kang mag-alangan tungkol sa iyong pananampalataya sa Diyos. (Don't doubt your faith in God.)



Word: alapaap

English Definition: (noun) clouds



Word: alas

English Definition: (noun) ace

Notes: Spanish word



Word: alat

Active Verb: umalat

Passive Verb: alatan

English Definition: 1) saltiness (noun) 2) salty (adj) 3) to become salty (active verb) 4) to make something salty (passive verb)

Examples: 1) Kulang sa alat ang niluto niyang adobo. (The adobo she cooked had less saltiness.) 2) Maalat ang niluto niyang adobo. (The adobo she cooked was salty.) 3) Umalat ang niluto niyang adobo pagkatapos niyang dagdagan ng toyo. (The adobo she cooked became salty after she added soy sauce.) 4) inalatan niya ang adobo. (He/She made the adobo more salty.)



Word: alay

English Definition: see alay1 see alay2



Word: alay1

Active Verb: mag-alay

Passive Verb: alayan

English Definition: 1) dedication, offering (noun) 2) to dedicate, to offer (verb)

Examples: 1) Nagbigay siya ng alay sa simbahan. (He gave an offering to the church.) 2) Mag-alay ka ng bulaklak sa Birhen. (Offer flowers to the Virgin.) 3) Ialay mo ang iyong buhay sa Diyos. (Make your life an offering to God.)



Word: alay2

Active Verb: umalay

Passive Verb: ialay

English Definition: 1) dedication, offering (noun) 2) to dedicate, to offer (verb)

Examples: 1) Nagbigay siya ng alay sa simbahan. (He gave an offering to the church.) 2) Mag-alay ka ng bulaklak sa Birhen. (Offer flowers to the Virgin.) 3) Ialay mo ang iyong buhay sa Diyos. (Make your life an offering to God.)



Word: albularyo

English Definition: (noun) a quack doctor who usually uses herbs for treatment of any kind of ailment



Word: ale

English Definition: (noun) aunt, step mother; expression addressed to a woman; reference to a woman.



Word: Aleman

English Definition: (noun) German



Word: aligi

English Definition: (noun) fat of crabs, shrimps



Word: aligid

Active Verb: umaligid

English Definition: 1) circling around (adj) 2) to circle around, to hang around (verb)

Examples: Umaligid sa kaniya ang maraming tao. (Many people hovered around him.)



Word: alikabok

English Definition: 1) dust (noun) 2) /ma-/ dusty (adj)

Examples: Maalikabok sa loob ng bahay. (It is dusty inside the house.)



Word: alila

Active Verb: mag-alila

Passive Verb: alilain

English Definition: 1. (noun) slave, servant 2. (active verb) to make, or to treat somebody like a slave 3. (passive verb) to be made, or to be treated like a slave



Word: alimango

English Definition: (noun) a species of crab, big crab



Word: alimasag

English Definition: (noun) a species of crab; a crab with speckled shell



Word: alin

English Definition: (pron) which, which one



Word: alindog

English Definition: (noun) personal charm; gorgeousness



Word: aling

English Definition: (adj) a title of familiar respect used with the first name of a woman; when the name is not appended, the noun form is ALE.



Word: alingasaw

Active Verb: umalingasaw

English Definition: 1) effusion or emanation of an offensive odor (noun) 2) to effuse an offensive odor (verb)

Examples: Umaalingasaw ang bulok na isda. (An offensive odor emanates from the rotten fish.)



Word: alinsangan

English Definition: (adj) /ma-/ warm, hot

Examples: Maalinsangan sa Maynila tuwing tag-araw. (It is hot in Manila during summer.)



Word: alipin

English Definition: (noun) slave



Word: alipunga

English Definition: (noun) athlete's foot



Word: alipusta

Active Verb: umalipusta

Passive Verb: alipustahin

English Definition: (verb) to maltreat, to ridicule, to deride, to insult

Examples: 1) Huwag kang mang-alipusta ng mahirap na tao. (Don't ridicule a poor man.) 2) Inalipusta niya ang mahirap na ale. (She ridiculed the poor woman.)



Word: alis

English Definition: see alis1 see alis2



Word: alis1

Active Verb: mag-alis

Passive Verb: alisin

English Definition: 1) departure (noun) 2) to take away, to remove, to deduct (mag-alis; alisin) 3) to leave, to depart, to go away (umalis)

Examples: 1) Anong oras ang alis ng eroplano patungong Amerika? (What time will the plane depart for the US?) 2) Mag-alis ka ng sapatos bago pumasok ng bahay. (Remove your shoes before entering the house.) 3) Umalis siya kahapon. (He left yesterday.)



Word: alis2

Active Verb: umalis

English Definition: 1) departure (noun) 2) to take away, to remove, to deduct (mag-alis; alisin) 3) to leave, to depart, to go away (umalis)

Examples: 1) Anong oras ang alis ng eroplano patungong Amerika? (What time will the plane depart for the US?) 2) Mag-alis ka ng sapatos bago pumasok ng bahay. (Remove your shoes before entering the house.) 3) Umalis siya kahapon. (He left yesterday.)



Word: alitan

English Definition: (noun) conflict, quarrel, misunderstanding



Word: alitaptap

English Definition: (noun) firefly



Word: aliw

Active Verb: mang-aliw

Passive Verb: aliwin

English Definition: 1) consolation, comfort (noun) 2) to console, to comfort (verb)

Examples: Aliwin mo siya. (Console her)



Word: aliwalas

English Definition: 1) clarity, spaciousness (noun) 2) /ma-/ clear, spacious, open, well-ventilated (adj)



Word: alkalde

English Definition: (noun) mayor

Notes: Spanish word



Word: alkansia

English Definition: (noun) piggy bank

Notes: Spanish word



Word: alkila

Active Verb: mag-alkila

Passive Verb: alkilain

English Definition: 1) rent, hire (noun) 2) to hire, to rent (verb)

Examples: Umalkila ka ng bahay. (Rent a house)



Word: alkitran

English Definition: (noun) tar, pitch

Notes: Spanish word



Word: alma

Active Verb: umalma

English Definition: (verb) to rise on the hind legs

Notes: Spanish word

Examples: Umalma ang mailap na kabayo. (The untamed horse rose on his hind legs.)



Word: almires

English Definition: (noun) a small stone mortar



Word: almirol

English Definition: (noun) laundry starch

L2 Definition: (var) amirol

Notes: Spanish word



Word: almusal

Active Verb: mag-almusal

English Definition: 1) breakfast (noun) 2) to have breakfast (verb)

L2 Definition: (syn) agahan

Examples: Mag-almusal tayo ng maaga. (Let's have breakfast early.)



Word: alog

Active Verb: mag-alog

Passive Verb: alugin

English Definition: 1) shaking up (noun) 2) to shake the contents of (verb) 3) to shake

Examples: 1) Alugin mo ang kahon. (Shake the box.) 2) Umalog ang sasakyan. (The vehicle shook.)



Word: alok

English Definition: see alok1 see alok2



Word: alok1

Active Verb: mag-alok

Passive Verb: ialok

English Definition: 1) offer (noun) 2) to offer, to advertise (verb)

Examples: 1) May alok ako para sa iyo. ( I have an offer for you.) 2) Mag-alok ka sa mga bisita ng pagkain. (Offer the guests some food.) 3) Alukin mo siya ng pagkain. (Offer him some food.)



Word: alok2

Active Verb: umalok

Passive Verb: alukin

English Definition: 1) offer (noun) 2) to offer, to advertise (verb)

Examples: 1) May alok ako para sa iyo. ( I have an offer for you.) 2) Mag-alok ka sa mga bisita ng pagkain. (Offer the guests some food.) 3) Alukin mo siya ng pagkain. (Offer him some food.)



Word: alon

Active Verb: umalon

English Definition: 1) waves (noun) 2) to move like waves (verb)

Examples: Umalon ng malakas kahapon sa dagat. (The waves were big yesterday at the sea.)



Word: alpas

Active Verb: umalpas

Passive Verb: alpasan

English Definition: 1) to become free, loose, untied (as animals) 2) to be able to break loose

Examples: 1) Naka-alpas ang mga bilanggo. (The prisoners were able to break loose.)



Word: alpiler

English Definition: (noun) pin, brooch



Word: alsa

Active Verb: mag-alsa

Passive Verb: ialsa

English Definition: 1) a rising, as of dough (noun) 2) to rise (umalsa) 3) to rebel, to revolt, to rise up against, to stage a strike (mag-alsa) 4) to lift something (alsahin)

Notes: Spanish word

Examples: 1) Umalsa ang puto. (The rice cake rose.) 2) Nais mag-alsa ang mga manggagawa. (The laborers wanted to stage a strike.) 3) Alsahin mo ito. (Lift this up.)



Word: altar

English Definition: (noun) altar, shrine



Word: alulod

English Definition: (noun) rain pipe, rain gutter, downspout



Word: alumpihit

English Definition: (adj) wriggling and twisting (due to discomfort or pain).



Word: alupihan

English Definition: (noun) centipede



Word: am

English Definition: (noun) broth of rice



Word: ama

English Definition: (noun) father



Word: amag

English Definition: (noun) mold, mildew



Word: amain

English Definition: (noun) uncle



Word: amang

English Definition: (noun) reference to a boy



Word: amba

Active Verb: umamba

Passive Verb: ambaan, inambaan

English Definition: (verb) to gesture threateningly

Examples: 1) Umamba siyang susuntukin si Pedro. (He gestured as though he will hit Peter.) 2) Inaambaan niya ako. (He gestured to me threateningly.)



Word: ambag

Active Verb: mag-ambag

Passive Verb: iambag

English Definition: 1) contribution, share in a collective affair (noun) 2) to contribute, to give a share of any kind (verb)

Examples: Mag-ambag tayo para sa mga mahihirap. (Let's give something to the poor.)



Word: ambon

Active Verb: umambon

English Definition: 1) drizzle, light rain, shower (noun) 2) to drizzle, to shower lightly (verb)

Examples: Umambon kahapon. (It showered lightly yesterday.)



Word: ambulansya

English Definition: (noun) ambulance

Notes: Spanish word



Word: amerikana

English Definition: 1) suit for men; sports jacket (noun) 2) American female



Word: Amerikano

English Definition: (noun) American male



Word: amin

English Definition: (pron) first person plural number pronoun (exclusive) meaning "our", "ours", "us"; shows possession or location when preceded by SA.

Examples: Pumunta ka sa amin. (Go to our place.)



Word: amirol

English Definition: (noun) starch

L2 Definition: (var) almirol



Word: amo

English Definition: see amo1 see amo2



Word: amo1

Active Verb: mag-amo

Passive Verb: amuin

English Definition: 1) boss, master, employer, manager (noun) 2) tame, not wild (adj) 3) to placate (verb) 4) to become tame, to become domesticated, submissive (verb)

Notes: Spanish noun has different stress mark compared to adjective and verb AMO

Examples: 1) Amuin mo siya. (Placate him.) 2) Umamo ang mabangis na leon. (The fierce lion became tame.)



Word: amo2

Active Verb: umamo

English Definition: 1) boss, master, employer, manager (noun) 2) tame, not wild (adj) 3) to placate (verb) 4) to become tame, to become domesticated, submissive (verb)

Examples: 1) Amuin mo siya. (Placate him.) 2) Umamo ang mabangis na leon. (The fierce lion became tame.)



Word: amot

Active Verb: umamot

Passive Verb: amutan

English Definition: (verb) to obtain, procure, buy at cost price.

Examples: Umamot siya ng isang kilong bigas. (He bought a kilo of rice at cost.)



Word: amoy

Active Verb: mangamoy

Passive Verb: amuyin

English Definition: 1) smell, odor; aroma, body odor; intensive smell; offensive smell (noun) 2) to smell something -- amuyin (verb) 3) to become smelly or odorous (verb)

Examples: 1) Amuyin mo nga ito. (Smell this.) 2) Mangamoy kaya ako pag kumain ako ng maraming bawang? (Will I become smelly if I eat lots of garlic?)



Word: ampalaya

English Definition: (noun) bitter melon, balsam apple, amargoso

See a Picture



Word: ampan

English Definition: (noun) sugared popcorn



Word: ampaw

English Definition: (noun) puffed rice or corn; sugared popcorn



Word: ampon

Active Verb: mag-ampon

Passive Verb: ampunin

English Definition: 1) adopted child; protection in the form of adoption (noun) 2) to adopt a child (verb)

Examples: Mag-ampon ka ng bata. (Adopt a child.) Ampunin mo ang bata (Adopt the child.)



Word: anahaw

English Definition: (noun) palm tree



Word: anak

Active Verb: manganak

Passive Verb: ipanganak

English Definition: 1) child, son/daughter, offspring (noun) 2) to be born (verb) 3) to give birth

Examples: 1) Si Maria ay bumalik agad sa trabaho tatlong araw pagkatapos niyang manganak. (Maria returned to work three days after she gave birth.) 2) Ipinanganak na bulag ang bata. (The child was born blind.) 3) Anong araw mo gustong ipanganak ang bata? (What day do you want to give birth to the child?)



Word: anay

English Definition: (noun) termite



Word: andador

English Definition: (noun) walking aid for babies

Notes: Spanish word



Word: andamyo

English Definition: (noun) gangplank

Notes: Spanish word



Word: andar

Active Verb: umandar

English Definition: (verb) to work, to function, to start as in machinery

Notes: Spanish word

Examples: Umandar ang kotse. (The car started.)



Word: ang

English Definition: (marker) definite article similar to "the" that marks the topic of the sentence; focus marker, topic marker



Word: anghang

English Definition: (adj) spicy (food); peppery hot



Word: anghel

English Definition: (noun) angel



Word: angkan

English Definition: (noun) family, lineage



Word: angkas

English Definition: see angkas1 see angkas2



Word: angkas1

Active Verb: mag-angkas

Passive Verb: iangkas

English Definition: 1) to take someone for a ride -- mag-angkas, iangkas (verb) 2) to hitch a ride, to ride with someone -- umangkas, angkasan (verb)

Examples: 1) Iangkas mo ako sa iyong bisikleta. (You take me for a ride on your bicycle.) 2) Umangkas ako sa kotse niya. (I got a ride in his car.)



Word: angkas2

Active Verb: umangkas

Passive Verb: angkasan

English Definition: 1) to take someone for a ride -- mag-angkas, iangkas (verb) 2) to hitch a ride, to ride with someone -- umangkas, angkasan (verb)

Examples: 1) Iangkas mo ako sa iyong bisikleta. (You take me for a ride on your bicycle.) 2) Umangkas ako sa kotse niya. (I got a ride in his car.)



Word: angkin

Active Verb: mag-angkin

Passive Verb: angkinin

English Definition: 1) inborn, natural, having or possessing (adj) 2) to possess (usually used in the incompleted aspect meaning "possessing or having" -- mag-angkin (verb) 3) to claim ownership usually of something that legally belongs to someone else --

Examples: 1) Siya ay may angkin na talino sa pag-awit. (She had an inborn talent in singing.) 2) Nais niyang angkinin ang lahat ng lupain ng kanyang kapatid. (He wants to claim all of his brother's land).



Word: angkop

English Definition: (adj) fit or proper



Word: ani

Active Verb: mag-ani

Passive Verb: anihin

English Definition: 1) harvest (noun) 2) to harvest, to reap (verb)

Examples: 1) Mas marami silang ani ngayong taon. (They had more harvest this year.) 2) Umani kami ng palay. (We harvested rice.)



Word: anib

Active Verb: umanib

English Definition: (verb) to join an organization

Examples: Umanib siya sa simbahan ng Iglesia ni Cristo. (He joined the church of Iglesia ni Cristo.)



Word: anibersaryo

English Definition: (noun) anniversary



Word: anim

English Definition: (number) six



Word: aninag

English Definition: (adj) visible, transparent, translucent



Word: anino

English Definition: (noun) shadow, reflection



Word: anis

English Definition: (noun) nutmeg



Word: anit

English Definition: (noun) scalp



Word: anito

English Definition: (noun) deity, idol



Word: ano

English Definition: (int) what; as a greeting, it means "hello"

Examples: Ano ang pangalan mo? (What is your name?)



Word: anod

Active Verb: maanod

Passive Verb: ianod

English Definition: (verb) to be carried away by the current

Examples: Inanod ng tubig ang bakya. (The wooden shoes were carried away by the current.)



Word: anta

English Definition: (adj) rancid (food)



Word: antena

English Definition: (noun) antenna

Notes: Spanish word



Word: antimano

English Definition: (conj) beforehand



Word: anting-anting

English Definition: (noun) amulet



Word: antok

Active Verb: maantok

Passive Verb: antukin

English Definition: (verb) to be sleepy

Examples: Inantok ang bata. (The child got sleepy.)



Word: anu-ano

English Definition: (int) plural form of the question word ANO (what)



Word: anuman

English Definition: (pron) whatsoever; usually occurs with WALANG as in WALANG ANUMAN to mean "not at all" or "there is nothing to it".



Word: anyaya

Active Verb: mag-anyaya

Passive Verb: anyayahan

English Definition: 1) invitation (noun) 2) to invite (verb)

Examples: 1) Mag-anyaya ka ng maraming bisita sa fiesta. (Invite many guests to the fiesta.) 2) Anyayahan mo si Pedro at Juan sa kasal. (Invite Peter and John to the wedding.)



Word: anyo

English Definition: (noun) figure, form, appearance



Word: apa

English Definition: (noun) thin rolled wafer of rice, starch, and brown sugar; ice cream cone



Word: aparador

English Definition: (noun) cupboard; clothes closet, or cabinet



Word: apat

English Definition: (number) four



Word: apaw

Active Verb: umapaw

English Definition: (verb) to overflow, to inundate

Examples: Umapaw ang tubig sa kanal. (The water overflowed the canal.)



Word: apdo

English Definition: (noun) bile, gall



Word: apelyido

English Definition: (noun) surname, last name



Word: api

Active Verb: mang-api

Passive Verb: apihin

English Definition: (verb) to maltreat, to abuse, to oppress, to harm

Examples: 1) Huwag mong apihin ang bata. (Don't abuse the child.) 2) Huwag kang mang-api ng iyong kapwa. (Don't maltreat your fellowmen.)



Word: aplaya

English Definition: (noun) beach



Word: apo

English Definition: (noun) grandchild (term of reference)



Word: apog

English Definition: (noun) lime



Word: apoy

English Definition: 1) fire (noun) 2) fiery, flaming -- maapoy (adj)



Word: apuhap

Active Verb: mag-apuhap

Passive Verb: apuhapin

English Definition: (verb) to feel something by extending the hand

Examples: Inapuhap niya ang pera niya sa dilim. (He groped for his money in the dark.)



Word: apulid

English Definition: (noun) water chestnut



Word: aral

Active Verb: mag-aral

Passive Verb: aralin

English Definition: (verb) to study

Examples: Mag-aral ka ng iyong leksiyon. (Study your lesson.)



Word: araro

English Definition: see araro1 see araro2



Word: araro1

English Definition: (noun) plow

See a Picture



Word: araro2

Active Verb: mag-araro

Passive Verb: araruhin

English Definition: (verb) to plow

See a Picture



Word: araw

Active Verb: umaraw

English Definition: 1) sun (noun) 2) day (noun) 3) to shine brightly (the sun's coming out)

Examples: Umaraw kahapon. (The sun was out yesterday.)



Word: araw-araw

English Definition: (adv) every day



Word: ari

English Definition: (noun) property



Word: arkitekto

English Definition: (noun) architect



Word: armado

English Definition: (adj) armed

Notes: Spanish word



Word: armas

English Definition: (noun) arms, weapon

Notes: Spanish word



Word: artista

English Definition: (noun) actor/actress (in the movie, stage, television, etc.)



Word: aruga

Active Verb: mag-aruga

Passive Verb: arugain

English Definition: (verb) to take care of, to nurture, to rear

Examples: Mag-aruga ka ng mga anak mo. (Take care of your children.)



Word: asa

Active Verb: umasa

Passive Verb: asahan

English Definition: (verb) to hope for, to bear in mind

Examples: Asahan mong di kita malilimutan. (Bear in mind that I won't forget you.)



Word: asal

English Definition: (noun) custom, habit, behavior, manners



Word: asarol

Active Verb: mag-asarol

Passive Verb: asarolin

English Definition: 1) a large hoe (noun) 2) to use a hoe, as in tilling the soil (verb)

Examples: Asarolin natin ang halamanan. (Let's hoe the garden.)



Word: asawa

Active Verb: mag-asawa

English Definition: 1) wife/husband, spouse (term of reference) 2) to get married (verb) 3) a couple (adjective)

Examples: 1) Si Aling Nena ang asawa ni Mang Pandoy. (Aling Nena is the wife of Mang Pandoy.) 2) Gusto na ni Pedro na mag-asawa. (Pedro already wants to get married.) 3) Sila ay mag-asawa. (They are a couple.)



Word: asikaso

Active Verb: mag-asikaso

Passive Verb: asikasuhin

English Definition: (verb) to mind, to take care of, to entertain

Examples: Asikasuhin mo ang mga panauhin. (Entertain the visitors.)



Word: asim

English Definition: 1) sourness (noun)



Word: asin

English Definition: (noun) salt



Word: asindero

English Definition: (noun) landowner, plantation owner

Notes: Spanish: hacienda



Word: asisti

Active Verb: umasisti

Passive Verb: asistihan

English Definition: (verb) to assist, to help, to aid

Examples: Asistihan natin ang mga nangangailangan. (Let's help the needy.)



Word: aso

English Definition: 1) dog (noun) 2) smoke (noun)

L2 Definition: uri ng hayop

Notes: A dog is a delicacy in some northern provinces of the Philippines, e.g., Baguio, Ilocos, Cagayan, etc.

Examples: 1) Pedro has a dog. (Si Pedro ay may alagang aso.) 2) Kung may aso, may apoy. (If there's smoke, there's fire.)



Word: aspile

English Definition: (noun) pin, straight pin

Notes: Spanish word



Word: asukal

English Definition: (noun) sugar



Word: asul

English Definition: (adj) blue



Word: asusena

English Definition: (noun) tuberose



Word: aswang

English Definition: (noun) ghost, evil spirit



Word: at

English Definition: (conj) and; connects words, phrases, entire sentences of equal syntactic rank

Notes: atbp. (short for at iba pa) = etc. (etcetera)

Examples: (at + baka) = lest; (at + nang) = so that; (at + baga naman) = although; (at + iba pa) = etcetera, and so forth



Word: at iba pa

English Definition: etcetera; and so forth



Word: atake

Active Verb: umatake

Passive Verb: atakihin

English Definition: (verb) to attack, to have an attack

Examples: Baka atakihin siya sa puso. (He might have a heart attack.)



Word: ataul

English Definition: (noun) coffin, bier



Word: atay

English Definition: (noun) liver



Word: ate

English Definition: (noun) appelation for elder sister; used with or without a given name (term of address reference)



Word: atin

English Definition: (pron) first person plural number pronoun (inclusive) meaning "our", "ours", "us";



Word: atip

English Definition: (noun) roof, roofing



Word: atis

English Definition: (noun) sugar apple; custard apple

See a Picture



Word: atomo

English Definition: (noun) atom



Word: atras

Active Verb: umatras

Passive Verb: iatras

English Definition: (verb) to retreat; to back up; to move back

Examples: Umatras ang kotse. (The car backed up.)



Word: atrasado

English Definition: (adj) late, slow



Word: atsara

English Definition: (noun) pickles (papaya)



Word: atsuwete

English Definition: (noun) shrub with burry fruits used for food coloring

Notes: Spanish word



Word: awa

Passive Verb: maawa

English Definition: 1) grace, pity, charity, compassion (noun) 2) to take pity (verb)

Examples: Maawa ka sa akin. (Pity me.)



Word: awas

Active Verb: umawas

English Definition: (verb) to overflow

Examples: Umawas ang tubig sa banyo. (The water overflowed in the bathroom.)



Word: awat

Active Verb: umawat

Passive Verb: awatin

English Definition: 1) pacification of quarreling people (noun) 2) to pacify a quarrel, to stand between a fight (verb)

Examples: 1) Siya ang umawat sa kanilang dalawa. (He was the one who pacified the two of them.) 2) Awatin mo sina Teria at Violeta. (Pacify Teria and Violeta.)



Word: away

English Definition: see away1 see away2



Word: away1

Active Verb: mang-away

Passive Verb: awayin

English Definition: 1) a quarrel, dispute (noun) 2) to quarrel (with each other) -- mag-away (verb) 3) to quarrel with somebody-- mang-away, awayin (verb)

Examples: 1) May away silang dalawa. (The two of them had a dispute.) 2) Mag-away kayo kung gusto ninyo. (Quarrel with each other if you want.) 3) Huwag mong awayin ang iyong maliit na kapatid. (Don't quarrel with your little sibling.)



Word: away2

Active Verb: mag-away

English Definition: 1) a quarrel, dispute (noun) 2) to quarrel (with each other) -- mag-away (verb) 3) to quarrel with somebody-- mang-away, awayin (verb)

Examples: 1) May away silang dalawa. (The two of them had a dispute.) 2) Mag-away kayo kung gusto ninyo. (Quarrel with each other if you want.) 3) Huwag mong awayin ang iyong maliit na kapatid. (Don't quarrel with your little sibling.)



Word: awit

Active Verb: umawit

Passive Verb: awitin

English Definition: 1) song, chant, hymn (noun) 2) to sing (verb)

Examples: 1) Anong awit iyan? (What song is that?) 2) Umawit si Nena sa klase. (Nena sang in class.) 3) Awitin natin ang "Dahil sa Iyo". (Let us sing "Dahil sa Iyo".)



Word: awto

English Definition: (noun) car, automobile



Word: ay

English Definition: (part) connects the topic of the sentence and predicate when the sentence is given in reverse order; sentence inversion marker.

Examples: Umalis siya. -- Siya ay umalis. (He left.)



Word: ay!

English Definition: (intj) an exclamation of surprise or pain



Word: ayaw

Active Verb: umayaw

Passive Verb: ayawan

English Definition: (pv) to back out from; to reject, to dislike, to refuse (opposite of GUSTO)

Examples: Umayaw siya sa aking plano. (He didn't like my plan.)



Word: ayon

Active Verb: umayon

Passive Verb: ayunan

English Definition: 1) parallel to, in agreement with (adj) 2) according to...; as alleged by (adv) 3) to agree, to conform, to go along with (verb)

Examples: 1) Ayon kay Imelda, maganda siya. (According to Imelda, she is beautiful.) 2) Umayon si Ernesto sa balak ni Rosita. (Ernesto went along with Rosita's plan.)



Word: ayos

Active Verb: mag-ayos

Passive Verb: ayusin

English Definition: 1) order, orderliness (noun) 2) orderly, arranged -- maayos (adj) 3) to arrange, to put in order, to fix (verb)

Examples: 1) Mag-ayos ka ng iyong gamit sa bahay. (Put your things in order in the house.) 2) Maayos ang kanyang gamit sa bahay. (Her things at home are in order.)



Word: aywan

English Definition: to be ignorant of

L2 Definition: (var) ewan (syn) di alam

Examples: Aywan ko. (I don't know.)



Word: ba

English Definition: (prt) question marker; expressive of interrogation in yes/no questions

Examples: Mayroon ba silang ginawa? (Have they done anything?)



Word: baba

English Definition: see baba1 see baba2



Word: baba1

Active Verb: bumaba

Passive Verb: babain

English Definition: 1) descent (noun) 2) to go down, to descend (verb) 3) to lower down, to reduce, to carry to a lower level (verb) 4) chin (noun) 5) short, low -- mababa (adj) 6) to become lower, to become cheaper (verb)

Examples: 1) Si Anita ay nasa baba. (Anita is down below.) 2) Bumaba siya sa hagdanan. (He went down the stairs.) 3) Ibaba mo ang iyong timbang. (Reduce your weight.) 4) Si Babalu ay may mahabang baba. (Babalu has a long chin.) 5) Mababa ang mesa. (The table is low.) 6) Bumaba ang presyo ng mga bilihin. (The price of goods went down.)



Word: baba2

Active Verb: magbaba

Passive Verb: ibaba

English Definition: 1) descent, below (noun) 2) to go down, to descend (verb) 3) to lower down, to reduce, to carry to a lower level (verb) 4) chin (noun) 5) short, low -- mababa (adj) 6) to become shorter, to become cheaper (verb)

Examples: 1) Si Anita ay nasa baba. (Anita is down below.) 2) Bumaba siya sa hagdanan. (He went down the stairs.) 3) Ibaba mo ang iyong timbang. (Reduce your weight.) 4) Si Babalu ay may mahabang baba. (Babalu has a long chin.) 5) Mababa ang mesa. (The table is low.) 6) Bumaba ang presyo ng mga bilihin. (The price of goods went down.)



Word: babad

Active Verb: magbabad

Passive Verb: ibabad

English Definition: (verb) to soak

Examples: Ibabad mo ang damit sa sabon. (Soak the dress in soap.)



Word: babae

English Definition: 1) woman (noun) 2) female (adj)



Word: babala

English Definition: (noun) notice, sign, warning



Word: baboy

English Definition: (noun) pig, pork



Word: baboy-ramo

English Definition: (noun) wild pig



Word: baga

English Definition: 1) embers; glowing coal (noun) 2) lung (noun) 3) emphatic marker, throws more stress on the interrogation 4) although (BAGA + MAN) (conj)

Examples: Ikaw baga, ay nagasawa? (Did you [ever] get married?)



Word: bagabag

Active Verb: bumagabag

Passive Verb: bagabagin

English Definition: (noun) worry, anxiety (verb) to be worried, to be anxious about something

Examples: 1) Bumagabag sa akin ang hindi niya pagsulat ng matagal. (I was worried about him not writing a letter for a long while.) 2) Huwag mong bagabagin ang iyong sarili sa isang napakaliit na bagay. (Don't worry yourself too much about such a very small matter.)



Word: bagahe

English Definition: (noun) luggage

Notes: Spanish word



Word: bagal

English Definition: (adj) slow, sluggish

Examples: Ang bagal ng jeepney na sinakyan namin. (The jeepney we rode in was slow.)



Word: bagang

English Definition: (noun) molar (tooth)



Word: bagay

Active Verb: bumagay

Passive Verb: bagayan

English Definition: 1) thing, object (noun) 2) becoming, proper, fit (adj) 3) to suit, to conform (verb)

Examples: 1) Anong bagay iyan? (What thing is that?) 2) Bagay sa iyo ang suot mong damit. (What you're wearing suits you.) 3) Bumagay ka naman sa kanilang gawi. (Conform to their customs.)



Word: baging

English Definition: (noun) vine, climber, creeper



Word: bago

English Definition: 1) change -- PAGBABAGO (noun) 2) new, recent, modern (adj) 3) before, recently (adv/ conj)

Examples: 1) May pagbabago ba sa itsura nila? (Was there a change in their looks?) 2) Mukhang bago ang kotse mo. (Your car looks new.) 3) Bago ka pumunta sa opisina, dumaan ka muna sa tindahan. (Before you go to the office, stop by the store.)



Word: bagon

English Definition: (noun) freight car, wagon, van



Word: bagoong

English Definition: (noun) salty small fish or shrimp relish; anchovies; wet-salted small fish or tiny shrimps (ALAMANG)



Word: bagsak

English Definition: see bagsak1 see bagsak2



Word: bagsak1

Active Verb: magbagsak

Passive Verb: bagsakan

English Definition: (verb) to fall, to fail, to drop

Examples: 1) Bumagsak ang eroplanong sinasakyan ng pangulo. (The plane the president was riding on crashed.) 2) Huwag mong ibagsak ang telepono. (Don't drop the phone.)



Word: bagsak2

Active Verb: bumagsak

Passive Verb: ibagsak

English Definition: (verb) to fall, to fail, to drop

Examples: 1) Bumagsak ang eroplanong sinakyan ng pangulo. (The plane the president was riding on crashed.) 2) Huwag mong ibagsak ang telepono. (Don't drop the phone.)



Word: bagsik

English Definition: (adj) /ma-/ violent, fierce, merciless; strict, cruel, severe



Word: bagyo

Active Verb: bumagyo

Passive Verb: bagyuhin

English Definition: 1) storm, typhoon (noun) 2) to be hit by a storm or typhoon (phenomenal verb) 3) to rain violently as in a storm or typhoon (phenomenal verb)

Examples: 1) Baka ka bagyuhin sa probinsya. (You might get hit by a storm in the province.) 2) Bumagyo ng malakas kahapon. (The storm was raging yesterday.)



Word: baha

Active Verb: bumaha

Passive Verb: bahain

English Definition: 1) flood (noun) 2) to flood (phenomenal verb)

Examples: 1) Binaha ang buong bayan. (The whole town was flooded.) 2) Bumaha dahil sa lakas ng ulan. (It flooded because of the strong rain.)



Word: bahag

English Definition: (noun) G-string; loin cloth with a part pulled between the thighs

See a Picture



Word: bahaghari

English Definition: (noun) rainbow



Word: bahagi

English Definition: (noun) part, portion, piece



Word: bahagya

English Definition: (adj) hardly, barely



Word: bahala

English Definition: 1) an expression of uncertainty or responsibility (noun) 2) be responsible, manage, take charge; take care of (adj) 3) to feel concerned, worried, anxious -- MABAHALA

Examples: Bahala na kayo. (It's up to you./The decision is yours.)



Word: bahay

English Definition: (noun) house



Word: bahay-bata

English Definition: (noun) uterus



Word: bahin

Active Verb: bumahin

English Definition: 1) sneeze (noun) 2) to sneeze (verb)

Examples: Bumahin siya sa harap ko. (He sneezed infront of me.)



Word: baho

English Definition: (adj) /ma-/ malodorous; smelly



Word: bahura

English Definition: (noun) reef



Word: bai

English Definition: (noun) lagoon

L2 Definition: (syn) lawa



Word: bailarina

English Definition: (noun) female dancer

Notes: Spanish word



Word: baile

English Definition: (noun) ball, dance

Notes: Spanish word



Word: bait

English Definition: 1) kindness (noun) 2) /ma-/ kind, good, gentle, virtuous (adj)



Word: baiwang

English Definition: (noun) waist



Word: bakal

English Definition: (noun) iron, steel



Word: bakalaw

English Definition: (noun) cod



Word: bakas

Active Verb: bumakas

English Definition: 1) print, mark, trace (noun) 2) to mark or leave a mark; to leave a trail or vestige (verb)

Examples: Bumakas ang kanyang sampal sa kanyang mukha. (His slap left a mark on her face.)



Word: bakasyon

Active Verb: magbakasyon

English Definition: 1) vacation, rest (noun) 2) to take a vacation; to leave for a vacation; to go on vacation (verb)

Examples: Magbakasyon ka na muna sa Cebu. (Just take a vacation to Cebu.)



Word: bakbak

Passive Verb: bakbakan

English Definition: 1) detached, decorticated (adj) 2) to remove the bark or thick skin of something; to chastise someone (verb)



Word: bakbakan

English Definition: (noun) fight, altercation



Word: bakit

English Definition: (intj) why?

Examples: Bakit ka naparito? (Why have you come here?)



Word: bakla

English Definition: 1) homosexual, gay (noun) 2) effeminate man (adj)

L2 Definition: (syn) binabae



Word: bakli

English Definition: (adj) broken



Word: bakod

English Definition: (noun) fence



Word: bakol

English Definition: (noun) a big basket (flat); a four-cornered bamboo basket with round opening

See a Picture



Word: baku-bako

English Definition: (adj) rugged



Word: bakuna

English Definition: (noun) vaccination



Word: bakuran

English Definition: (noun) yard



Word: bakya

English Definition: (noun) wooden shoes



Word: bala

English Definition: (noun) bullet



Word: balabal

English Definition: see balabal1 see balabal2



Word: balabal1

Active Verb: magbalabal

Passive Verb: ibalabal

English Definition: 1) mantilla, wrap, shawl (apparel) (noun) 2) to wrap oneself with a shawl, mantle, or kerchief (verb)

Examples: Magbalabal ka at nang hindi ka ginawin. (Wrap yourself so you won't get cold.)



Word: balabal2

Active Verb: bumalabal

Passive Verb: balabalan

English Definition: 1) mantilla, wrap, shawl (apparel) (noun) 2) to wrap oneself with a shawl, mantle, or kerchief (verb)

Examples: Magbalabal ka at nang hindi ka ginawin. (Wrap yourself so you won't get cold.)



Word: balae

English Definition: (noun) a parent of one's son-in-law or daughter-in-law (term of reference)



Word: balahibo

English Definition: (noun) fine body hair; feathery hair of fowls or wooly hair of animals



Word: balak

Active Verb: magbalak

Passive Verb: balakin

English Definition: 1) plan, intention (noun) 2) to plan, to intend to do (verb)

Examples: 1) May balak siyang gawin mamaya. (He had plans of doing something later.) 2) Huwag ka nang magbalak pumunta sa kanila. (Don't plan on going to their place anymore.)



Word: balakang

English Definition: (noun) hips



Word: balakid

English Definition: (noun) obstacle



Word: balakubak

English Definition: (noun) dandruff



Word: balang

English Definition: (noun) locust



Word: balanga

English Definition: (noun) wide-mouthed earthen cooking pot

See a Picture



Word: balangkas

English Definition: (noun) framework



Word: balanse

Active Verb: magbalanse

Passive Verb: balansehin

English Definition: (noun) balance, remainder

Notes: Spanish word



Word: balarila

English Definition: (noun) grammar

L2 Definition: (syn) gramatika



Word: balasa

Active Verb: magbalasa

Passive Verb: balasahin

English Definition: (verb) to shuffle playing cards



Word: balat

Active Verb: magbalat

Passive Verb: balatan

English Definition: 1) skin, hide (noun) 2) birthmark (on skin) (noun) 3) bark of a tree, peelings (noun)



Word: balatkayo

Active Verb: magbalatkayo

English Definition: (noun) costume, disguise



Word: balato

Active Verb: magbalato

Passive Verb: balatuan

English Definition: 1) money given away by a winning gambler as goodwill (noun)



Word: balatong

English Definition: (noun) soybean



Word: balbas

English Definition: (noun) beard

Notes: Spanish word



Word: baldado

English Definition: (adj) overused, disabled, crippled

Notes: Spanish word



Word: balde

English Definition: (noun) large can, pail



Word: bale

Active Verb: bumale

English Definition: 1) value; used commonly in such expressions as HINDI BALE (it's alright, never mind), BALE WALA (of no value) 2) promissory note (noun) 3) to get cash advance (verb)

Notes: Spanish word

Examples: Bumale ako dahil sa kapos ako ngayon. ( I got cash advance because I am broke now.)



Word: bale-bale

English Definition: (adj) of quite some value



Word: balediktoryan

English Definition: (noun/adj) valedictorian

Notes: English word



Word: bali

English Definition: see bali1 see bali2 see bali3



Word: bali1

English Definition: (noun) fracture



Word: bali2

English Definition: (adj) fractured; broken



Word: bali3

Active Verb: bumali

Passive Verb: baliin

English Definition: (verb) to break (usually with the hands)



Word: balibag

English Definition: see balibag1 see balibag2



Word: balibag1

Active Verb: magbalibag

Passive Verb: ibalibag

English Definition: 1) heave of throwing something like a boomerang or a piece of wood or cane (noun) 2) to be thrown, hurled (verb) 3) to throw, hurl, cast an object (verb) 4) to throw, hurl, cast an object at someone or something (verb)

Examples: 1) Huwag mong ibalibag ang laruan sa bata. (Don't throw the toys to the child.) 2) Gusto kong balibagin ng bato ang mga maingay na aso sa kapitbahay. (I want to hurl some stones on those noisy dogs at the neighbor's house.)



Word: balibag2

Active Verb: bumalibag

Passive Verb: balibagin

English Definition: 1) heave of throwing something like a boomerang or a piece of wood or cane (noun) 2) to be thrown, hurled (verb) 3) to throw, hurl, cast an object (verb) 4) to throw, hurl, cast an object at someone or something (verb)

Examples: 1) Huwag mong ibalibag ang laruan sa bata. (Don't throw the toys to the child.) 2) Gusto kong balibagin ng bato ang mga maingay na aso sa kapitbahay. (I want to hurl some stones on those noisy dogs at the neighbor's house.)



Word: balibol

English Definition: (noun) awl, auger bit

L2 Definition: (syn) barena



Word: baligtad

English Definition: see baligtad1 see baligtad2



Word: baligtad1

Active Verb: magbaligtad

Passive Verb: ibaligtad

English Definition: 1) inside-out, upside-down (adj) 2) to turn something over, to invert, to reverse, to turn inside-out (verb) 3) to turn over (verb)

L2 Definition: (var) baliktad

Examples: 1) Baligtad ang kamiseta ni Juan. (John is wearing his shirt inside-out.) 2) Baligtarin ang mesa. (Let's turn the table upside-down.) 3) Bumaligtad ang sasakyan. (The vehicle turned completely over.)



Word: baligtad2

Active Verb: bumaligtad

Passive Verb: baligtarin

English Definition: 1) inside-out, upside-down (adj) 2) to turn something over, to invert, to reverse, to turn inside-out (verb) 3) to turn over (verb)

Examples: 1) Baligtad ang kamiseta ni Juan. (John is wearing his shirt inside-out.) 2) Baligtarin ang mesa. (Let's turn the table upside-down.) 3) Bumaligtad ang sasakyan. (The vehicle turned completely over.)



Word: balik

English Definition: see balik1 see balik2



Word: balik1

Active Verb: magbalik

Passive Verb: balikan

English Definition: 1) to come back, to return -- BUMALIK (verb) 2) to return something, to restore -- IBALIK, MAGBALIK (verb) 3) to be returned to fomer status or to somebody -- MABALIK (verb)

Examples: 1) Bumalik si MacArthur sa Pilipinas. (MacArthur returned to the Philippines.) 2) Ibalik mo agad ang libro. (Return the book immediately.) 3) Mabalik kaya siya sa kanyang dating trabaho? (Will he be returned to his former job?)



Word: balik2

Active Verb: bumalik

Passive Verb: ibalik

English Definition: 1) to come back, to return -- BUMALIK (verb) 2) to return something, to restore -- IBALIK, MAGBALIK (verb) 3) to be returned to fomer status or to somebody -- MABALIK (verb)

Examples: 1) Bumalik si MacArthur sa Pilipinas. (MacArthur returned to the Philippines.) 2) Ibalik mo agad ang libro. (Return the book immediately.) 3) Mabalik kaya siya sa kanyang dating trabaho? (Will he be returned to his former job?)



Word: balikat

Active Verb: bumalikat

Passive Verb: balikatin

English Definition: (noun) shoulder



Word: balikwas

English Definition: see balikwas1 see balikwas2



Word: balikwas1

Active Verb: magbalikwas

Passive Verb: balikwasin

English Definition: 1) to turn suddenly to the opposite side; to rise suddenly from a lying position (verb) 2) to turn something suddenly to the opposite side (verb)

Examples: 1) Bumalikwas ako sa kama nang narinig ko ang putok ng baril. (I jumped out of bed when I heard the gunshot.)



Word: balikwas2

Active Verb: bumalikwas

English Definition: 1) to turn suddenly to the opposite side; to rise suddenly from a lying position (verb) 2) to turn something suddenly to the opposite side (verb)

Examples: 1) Bumalikwas ako sa kama nang narinig ko ang putok ng baril. (I jumped out of bed when I heard the gunshot.)



Word: balimbing

Active Verb: bumalimbing

English Definition: (noun) starfruit; a small tree whose edible fleshy fruit has five longitudinal, angular lobes

See a Picture



Word: balintawak

English Definition: 1) (noun) a Filipino woman's costume featuring butterfly sleeves 2) (proper noun) a historical place north of Manila where the Philippine Revolution against Spain was led by national hero Andres Bonifacio

See a Picture



Word: balintuwad

English Definition: (adj) bottom-up; upside-down

L2 Definition: (syn) baligtad



Word: balisa

Active Verb: mabalisa

English Definition: 1) anxiety (noun) 2) anxious, restless (adj)



Word: balisong

English Definition: (noun) fan knife made in Batangas, a Tagalog province south of Manila



Word: balita

English Definition: see balita1 see balita2



Word: balita1

Active Verb: magbalita

Passive Verb: ibalita

English Definition: 1) news (noun) 2) well-known, famous, talked about (adj) 3) to tell, to report, to relay the news (verb) to someone

Examples: 1) Ano ang balita? (What is the news?) 2) Siya ay balita na may anak sa labas. (He is known to have an illegitimate child.) 3) Ibalita mo naman sa amin ang nangyari. (Tell us what happened.) 4) Balitaan mo naman kami kung ano ang nangyari. (Tell us what happened.)



Word: balita2

Passive Verb: balitaan

English Definition: 1) news (noun) 2) well-known, famous, talked about (adj) 3) to tell, to report, to relay the news (verb) to someone

Examples: 1) Ano ang balita? (What is the news?) 2) Siya ay balita na may anak sa labas. (He is known to have an illegitimate child.) 3) Ibalita mo naman sa amin ang nangyari. (Tell us what happened.) 4) Balitaan mo naman kami kung ano ang nangyari. (Tell us what happened.)



Word: baliw

English Definition: 1) crazy or demented person (noun) 2) crazy, demented (adj)



Word: balkon

English Definition: (noun) porch, balcony

L2 Definition: (var) balkonahe

Notes: Spanish word



Word: balo

English Definition: (noun) widow, widower

L2 Definition: (var) bao (syn) biyudo/biyuda



Word: balon

English Definition: (noun) a well (of water), a deep hole in the ground



Word: balot

Active Verb: magbalot

Passive Verb: balutin

English Definition: 1) covering, wrapping, take home food (noun) 2) covered, wrapped (adj) 3) to wrap, to encase, to envelop (verb)

Examples: 1) May uwi akong balot para sa iyo. (I brought home some food for you.) 2) Balot siya ng makapal na damit sa taglamig. (She is wrapped in thick clothes during the cold season.) 3) Magbalot ka ng makakain natin. (Wrap the food we are going to eat.)



Word: balsa

Active Verb: magbalsa

English Definition: (noun) raft

See a Picture



Word: balse

Active Verb: magbalse

English Definition: (noun) waltz

Notes: Spanish word



Word: baltak

Active Verb: mang-baltak

Passive Verb: baltakin

English Definition: 1) sudden, strong pull (noun) 2) to pull suddenly (verb)

Examples: Baltakin mo siya at baka siya mahulog. (Pull him or he might fall.)



Word: baltik

English Definition: (noun) stubborness; strongheadedness



Word: baluktot

Active Verb: bumaluktot

Passive Verb: baluktutin

English Definition: (adj) crooked, curved, bent



Word: balunbalunan

English Definition: (noun) gizzard (of fowls)



Word: balyena

English Definition: 1) whale (noun) 2) white wax candle

Notes: Spanish word



Word: banak

English Definition: (noun) mullet



Word: banas

Active Verb: mabanas

Passive Verb: banasin

English Definition: 1) sultriness and humidity (noun) 2) sultry, humid -- MAALINSANGAN (adj)

L2 Definition: (syn) alinsangan



Word: banat

English Definition: see banat1 see banat2



Word: banat1

Active Verb: magbanat

Passive Verb: banatin

English Definition: 1) a strike, sock, box or stroke to hit something (noun) 2) a pull to stretch (noun) 3) taut, stretched (adj) 4) to pull, to stretch (verb)

Examples: 1) Magbanat ka ng buto. (Stretch your bones. -literal; Do some work. -Idiom.) 2) Banatin mo ang iyong buto sa trabaho. (Stretch your bones with some work.) 3) Bumanat siya sa usapan. (He actively joined in the discussion. -colloq.) 4) Binanatan niya ang kaklase niya. (He hit his classmate (physically or with harsh words). -colloq.)



Word: banat2

Active Verb: bumanat

Passive Verb: banatan

English Definition: 1) a strike, sock, box or stroke to hit something (noun) 2) a pull to strech (noun) 3) taut, stretched (adj) 4) to pull, to stretch (verb)

Examples: 1) Magbanat ka ng buto. (Stretch your bones. -literal; Do some work. -Idiom.) 2) Banatin mo ang iyong buto sa trabaho. (Stretch your bones with some work.) 3) Bumanat siya sa usapan. (He actively joined in the discussion. -colloq.) 4) Binanatan niya ang kaklase niya. (He hit his classmate (physically or with harsh words). -colloq.)



Word: banayad

English Definition: (adj) moderate, soft (in manner)



Word: banda

English Definition: 1) a band of musicians; an organized group of musicians (noun) 2) towards or about a certain place or time; in the direction of (adj)



Word: banda



Word: bandana

Active Verb: magbandana

English Definition: (noun) kerchief, scarf

Notes: English word



Word: bandeha

English Definition: (noun) tray

Notes: Spanish word



Word: bandehado

English Definition: (noun) platter, oblong china tray

Notes: Spanish word



Word: bandera

English Definition: (noun) flag; banner

L2 Definition: (var) bandila

Notes: Spanish word

See a Picture



Word: bandido

English Definition: (noun) bandit

Notes: Spanish word



Word: bandila

English Definition: (noun) flag

L2 Definition: (var) bandera

See a Picture



Word: banga

English Definition: (noun) earthen jar

See a Picture



Word: bangaw

English Definition: (noun) big fly



Word: bangay

English Definition: (noun) cadaver, corpse



Word: bangga

English Definition: see bangga1 see bangga2



Word: bangga1

Active Verb: mabangga

Passive Verb: ibangga

English Definition: 1) to hit something, to collide with something -- BUMANGGA (verb) 2) to hit, to collide against accidentally, to bump into -- MABANGGA (verb) 3) to ram an object against something, to collide against something -- MAGBANGGA, IBANGGA, BANGGAIN (verb) 4) to hit or ram against-- MANGBANGGA

Examples: 1) Bumangga ang kotse sa pader. (The car ran into a stone wall.) 2) Baka mabangga ang kotse sa pader. (The car might run against the stone wall.) 3) Huwag mong ibangga ang kotse sa pader. (Don't run the car against the stone wall.) 4) Huwag kang mangbangga ng kotse ng iba. (Don't hit other people's car.)



Word: bangga2

Active Verb: bumangga

Passive Verb: banggain

English Definition: 1) to hit something, to collide with something -- BUMANGGA (verb) 2) to hit, to collide against accidentally, to bump into -- MABANGGA (verb) 3) to ram an object against something, to collide against something -- MAGBANGGA, IBANGGA, BANGGAIN (verb) 4) to hit or ram against-- MANGBANGGA

Examples: 1) Bumangga ang kotse sa pader. (The car ran into a stone wall.) 2) Baka mabangga ang kotse sa pader. (The car might run against the stone wall.) 3) Huwag mong ibangga ang kotse sa pader. (Don't run the car against the stone wall.) 4) Huwag kang mangbangga ng kotse ng iba. (Don't hit other people's car.)



Word: banggera

English Definition: (noun) extensin from windows where the chinaware is kept

L2 Definition: (var) banggerahan

Notes: Spanish word



Word: bangin

English Definition: (noun) ravine, abyss, precipice



Word: bangis

Active Verb: bumangis

English Definition: 1) ferocity, wildness (noun) 2) /ma-/ cruel, fierce (adj)



Word: bangka

Active Verb: magbangka

English Definition: (noun) boat, canoe

See a Picture



Word: bangkay

English Definition: (noun) corpse, cadaver



Word: bangkero

English Definition: (noun) boatman, banker, dealer and/or payer in gambling (shortened to BANGKA, colloquially).

Notes: Spanish word



Word: bangketa

English Definition: (noun) sidewalk

Notes: Spanish word



Word: bangkete

English Definition: (noun) banquet

Notes: Spanish word



Word: bangko

Active Verb: magbangko

English Definition: 1) bank (noun) 2) bench, stool (noun)

Hear This Word

See a Picture



Word: bango

Active Verb: bumango

English Definition: 1) aroma (noun) 2) fragrant, sweet-smelling -- MABANGO (adj)



Word: bangon

Active Verb: bumangon

Passive Verb: ibangon

English Definition: 1) rising from a lying position (noun) 2) to rise from a lying position -- BUMANGON (verb) 3) to raise something, to set something in upright position -- MAGBANGON, IBANGON (verb)

Examples: 1) Bumangon siya ng maaga kanina. (He got up early a while ago.) 2) Ibangon mo ang may sakit. (Help the sick person get up.)



Word: bangus

English Definition: (noun) milk fish



Word: banidoso

English Definition: (adj) vain

L2 Definition: (var) banidosa

Notes: Spanish



Word: banig

Active Verb: magbanig

Passive Verb: banigan

English Definition: (noun) mat

See a Picture



Word: banil

English Definition: (noun) adhering dirt on neck



Word: banilya

English Definition: (noun) vanilla



Word: banlaw

Active Verb: magbanlaw

Passive Verb: banlawan

English Definition: (verb) to rinse, to cleanse

Examples: Banlawan mo ang mga kinula. (Rinse the things you have sun bleached.)



Word: banli

Active Verb: magbanli

Passive Verb: banlian

English Definition: 1) scalding (noun) 2) to scald, to sterilize (verb)

Examples: Banlian mo ang tinidor at kutsara. (Sterilize the forks and spoons.)



Word: bansa

English Definition: (noun) country, nation



Word: bansot

English Definition: (adj) stunted (in growth), arrested in development



Word: banta

Active Verb: magbanta

Passive Verb: bantaan

English Definition: 1) threat (noun) 2) to threaten (verb)

Examples: Huwag kang magbanta sa kanya. (Don't threaten him.)



Word: bantad

English Definition: (adj) sated, satiated

L2 Definition: (syn) suya, sawa



Word: bantay

Active Verb: magbantay

Passive Verb: bantayan

English Definition: 1) guard, watcher (noun) 2) to watch closely, to be on guard (verb)

Examples: 1) Bantayan mo ang bahay. (Guard the house.) 2) Magbantay ka ng bata. (Watch closely the kids.)



Word: bantayog

English Definition: (noun) monument

See a Picture



Word: bantog

English Definition: (adj) famous



Word: banyaga

English Definition: (noun) foreigner



Word: banyo

English Definition: (noun) bathroom; shower room

Notes: Spanish



Word: banyos

Active Verb: magbanyos

English Definition: (noun) sponge bath

Notes: Spanish word



Word: bao

English Definition: 1) coconut shell (noun) 2) widow/widower (noun)



Word: baol

English Definition: (noun) footlocker, chest, rectangular trunk (for clothes)

See a Picture



Word: baon

English Definition: see baon1 see baon2



Word: baon1

Active Verb: magbaon

Passive Verb: baunin

English Definition: 1) provision or supply food taken on journey (noun) 2) to carry provisions or supply usually food (verb) 3) to become buried, to sink -- BUMAON (verb) 4) to bury something -- IBAON (verb)

Examples: 1) Ano ang dala mong baon ngayon? (What food did you have for today?) 2) Magbaon ka ng tinapay para hindi ka magutom. (Bring some bread so you will not get hungry.) 3) Bumaon ang sapatos ko sa putik. (My shoes got covered with mud.) 4) Ibaon mo ang patay na pusa. (Bury the dead cat.)



Word: baon2

Active Verb: bumaon

Passive Verb: ibaon

English Definition: 1) provision or supply food taken on journey (noun) 2) to carry provisions or supply usually food (verb) 3) to become buried, to sink -- BUMAON (verb) 4) to bury something -- IBAON (verb)

Examples: 1) Ano ang dala mong baon ngayon? (What food did you have for today?) 2) Magbaon ka ng tinapay para hindi ka magutom. (Bring some bread so you will not get hungry.) 3) Bumaon ang sapatos ko sa putik. (My shoes got covered with mud.) 4) Ibaon mo ang patay na pusa. (Bury the dead cat.)



Word: bapor

English Definition: (noun) ship, boat, steamship



Word: bara

English Definition: see bara1 see bara2



Word: bara1

Active Verb: magbara

Passive Verb: ibara

English Definition: 1) to cause an obstruction (verb) 2) to bar, to hinder, to obstruct something (verb)

Examples: 1) Bumara sa daan ang nabuwal na kahoy. (The uprooted tree blocked the road/pathway.) 2) Ibara mo ang bato sa daan. (Block the road/path with stones.)



Word: bara2

Active Verb: bumara

Passive Verb: barahin

English Definition: 1) to cause an obstruction (verb) 2) to bar, to hinder, to obstruct something (verb)

Examples: 1) Bumara sa daan ang nabuwal na kahoy. (The uprooted tree blocked the road/pathway.) 2) Ibara mo ang bato sa daan. (Block the road/path with stones.)



Word: baraha

Active Verb: magbaraha

English Definition: (noun) playing cards



Word: baraso

English Definition: (noun) arm



Word: barat

English Definition: (adj) niggardly; stingy; miserly



Word: barbel

Active Verb: magbarbel

English Definition: (noun) a weight (used in weightlifting)



Word: barbero

English Definition: (noun) barber



Word: barberya

English Definition: (noun) barber shop



Word: bareta

English Definition: (noun) bar



Word: baril

English Definition: see baril1 see baril2



Word: baril1

Active Verb: mamaril

Passive Verb: barilin

English Definition: 1) gun (noun) 2) to shoot with a gun (verb) 3) to shoot oneself -- MAGBARIL (verb) 4) to shoot at something -- MAMARIL (verb)

Examples: 1) Siya ay may dalang baril. (He has a gun.) 2) Bumaril si Pedro. (Pedro shot the gun.) 3) Magbaril ka. (Shoot yourself.) 4) Mangbaril ka ng ibon. (Shoot a bird.)



Word: baril2

Active Verb: bumaril

Passive Verb: barilin

English Definition: 1) to shoot with a gun (verb) 2) to shoot oneself -- MAGBARIL (verb) 3) to shoot at something -- MAMARIL (verb)



Word: barnis

English Definition: (noun) varnish



Word: baro

English Definition: (noun) dress, upper garment

L2 Definition: (syn) bestido, damit



Word: barong Tagalog

English Definition: (noun) man's upper garment, usually embroidered; formal wear in the Philippines

See a Picture



Word: barumbado

English Definition: (adj) temperamental



Word: barungbarong

English Definition: (noun) makeshift shack; shanty



Word: baryo

English Definition: (noun) barrio; subdivision of a town

Notes: Spanish



Word: basa

English Definition: see basa1 see basa2



Word: basa1

Active Verb: magbasa

Passive Verb: basahan

English Definition: 1) to read (verb) 2) to read something (verb) 3) wet (adj)

Examples: 1) Bumasa ka ng tula. (Read a poem.) 2) Basahin mo ang dyaryo. (Read the newspaper.) 3) Basa ang tuwalya. (The towel is wet.)



Word: basa2

Active Verb: bumasa

Passive Verb: basahin

English Definition: 1) to read (verb) 2) to read something (verb) 3) wet (adj)

Examples: 1) Bumasa ka ng tula. (Read a poem.) 2) Basahin mo ang dyaryo. (Read the newspaper.) 3) Basa ang tuwalya. (The towel is wet.)



Word: basag

English Definition: see basag1 see basag2 see basag3



Word: basag1

Active Verb: magbasag

Passive Verb: basagan

English Definition: 1) broken (adj) 2) to break china, glassware or earthenware accidentally; to be able to break (verb) 3) to break glassware, china, earthenware; to crack; to break repeatedly (verb)

Examples: 1) Basag ang salamin. (The mirror is broken.) 2) Huwag kang malikot at baka ka makabasag ng pinggan. (Don't be rough or you might break some china.) 3) Baka basagin ng bata ang plorera. (The child might break the flower vase.)



Word: basag2

Active Verb: bumasag

Passive Verb: basagin

English Definition: 1) broken (adj) 2) to break china, glassware or earthenware accidentally; to be able to break (verb) 3) to break glassware, china, earthenware; to crack; to break repeatedly (verb)

Examples: 1) Basag ang salamin. (The mirror is broken.) 2) Huwag kang malikot at baka ka makabasag ng pinggan. (Don't be rough or you might break some china.) 3) Baka basagin ng bata ang plorera. (The child might break the flower vase.)



Word: basag3

Passive Verb: mabasag

English Definition: 1) broken (adj) 2) to break china, glassware or earthenware accidentally; to be able to break (verb) 3) to break glassware, china, earthenware; to crack; to break repeatedly (verb)

Examples: 1) Basag ang salamin. (The mirror is broken.) 2) Huwag kang malikot at baka ka makabasag ng pinggan. (Don't be rough or you might break some china.) 3) Baka basagin ng bata ang plorera. (The child might break the flower vase.)



Word: basahan

English Definition: (noun) cleaning rag



Word: basi

English Definition: (noun) rice wine



Word: basket

English Definition: (noun) basket

Notes: English word



Word: basketbol

Active Verb: mag-basketbol

English Definition: 1) basketball (noun) 2) to play basketball (verb)



Word: baso

English Definition: (noun) drinking glass



Word: baso

English Definition: (noun) drinking glass, drinking cup



Word: basta

English Definition: (adv) an interjection meaning 'enough!'; as long as; just so that

Notes: Spanish



Word: baston

English Definition: (noun) cane, walking cane



Word: bastos

English Definition: (adj) uncouth, rude, impolite, impertinent



Word: basura

Passive Verb: ibasura

English Definition: (noun) trash, garbage



Word: basurahan

English Definition: (noun) garbage container; trash can; any place where garbage or trash is disposed



Word: basurero

English Definition: (noun) garbageman; garbage collector

L2 Definition: (r.w.) basura



Word: bata

Active Verb: magbata

Passive Verb: batain

English Definition: 1) nightgown, robe (noun) 2) young (adj) 3) to endure, to tolerate, to bear, to suffer (verb)

Examples: Kailangan magbata ng hirap ang aking magulang para sa aking kinabukasan. (My parents had to endure hardships for my future.)



Word: batak

Active Verb: bumatak

Passive Verb: batakin

English Definition: (verb) to pull, to stretch

Examples: Batakin mo ang lubid. (Stretch/pull the rope.)



Word: batalan

English Definition: (noun) rear of barrio house for washing and for storage of water

See a Picture



Word: batas

English Definition: (noun) law



Word: bataw

English Definition: (noun) hyacinth bean



Word: batay

Active Verb: bumatay

Passive Verb: ibatay

English Definition: (verb) to base on something

Examples: Nais niyang ibatay ang drama sa tula ni Rizal. (He wants to base the drama on Rizal's poem.)



Word: bateria

English Definition: (noun) storage battery; flashlight battery



Word: Bathala

English Definition: (noun) God



Word: bati

Active Verb: bumati

Passive Verb: batiin

English Definition: (verb) to greet, to welcome, to salute; to congratulate

Examples: Nais kong batiin si Sheila sa kanyang kaarawan. (I want to greet Sheila on her birthday.)



Word: batis

English Definition: (noun) stream, creek, spring



Word: bato

Active Verb: bumato

Passive Verb: batuhin

English Definition: (noun) stone, kidney



Word: batog

English Definition: (noun) shelled and boiled corn to which grated coconut and salt are added



Word: batok

Active Verb: mambatok

Passive Verb: batukan

English Definition: (noun) nape (of neck); back of neck



Word: batsoy

English Definition: (noun) chopped and sauteed entrails of pig with soup

Notes: Chinese word



Word: batubalani

English Definition: (noun) magnet



Word: batugan

English Definition: (noun) lazy, indolent



Word: batya

English Definition: (noun) laundry tub



Word: baul

English Definition: (noun) clothes chest

Notes: Spanish word

See a Picture



Word: bawang

English Definition: (noun) garlic



Word: bawas

Active Verb: magbawas

Passive Verb: ibawas

English Definition: (verb) to lessen, to remove (something) from

Examples: 1) Magbawas ka ng kaunting kanin sa plato. (Lessen some of the rice on the plate.) 2) Ibawas mo ang bayad ko sa utang ko sa iyo. (Deduct this payment from what I owe you.)



Word: bawat

English Definition: (pron) each; every; as in BAWAT ISA; everyone, everybody



Word: bawi

English Definition: see bawi1 see bawi2



Word: bawi1

Active Verb: mambawi

Passive Verb: bawian

English Definition: 1) recovery, retraction (noun) 2) to recover (verb) 3) to get back what was given away (verb)

Examples: 1) Bumawi ka na lang sa susunod. (Just make up for it the next time.) 2) Nais niyang bawiin ang singsing na ibinigay niya sa akin. (He wants to get back the ring he gave me.)



Word: bawi2

Active Verb: bumawi

Passive Verb: bawiin

English Definition: 1) recovery, retraction (noun) 2) to recover (verb) 3) to get back what was given away (verb)

Examples: 1) Bumawi ka na lang sa susunod. (Just make up for it the next time.) 2) Nais niyang bawiin ang singsing na ibinigay niya sa akin. (He wants to get back the ring he gave me.)



Word: bayabas

English Definition: (noun) guava

See a Picture



Word: bayad

English Definition: see bayad1 see bayad2



Word: bayad1

Active Verb: magbayad

Passive Verb: ibayad

English Definition: 1) payment, fare (noun) 2) paid for (adj) 3) to pay for, to compensate (verb)

Examples: 1) Heto ang bayad sa utang ko sa iyo. (Here is my payment for what I owe you.) 2) Magbayad tayo ng utang. (Let's pay the debt.) 3) Bayaran mo ang kinain natin. (Pay for what we have eaten.)



Word: bayad2

Passive Verb: bayaran

English Definition: 1) payment, fare (noun) 2) paid for (adj) 3) to pay for, to compensate (verb)

Examples: 1) Heto ang bayad sa utang ko sa iyo. (Here is my payment for what I owe you.) 2) Magbayad tayo ng utang. (Let's pay the debt.) 3) Bayaran mo ang kinain natin. (Pay for what we have eaten.)



Word: bayag

English Definition: (noun) testicle



Word: bayan

English Definition: (noun) town, country, fatherland



Word: bayani

English Definition: (noun) hero



Word: bayanihan

English Definition: (noun) cooperative undertaking; concerted effort; especially, the act of working together to lift and move a house to a new location

See a Picture



Word: bayaw

English Definition: (noun) brother-in-law



Word: bayawak

English Definition: (noun) large lizard



Word: baybay

English Definition: (noun) seashore



Word: baybayin

English Definition: (noun) coast



Word: baylarina

English Definition: (noun) ballerina, ballet dancer

L2 Definition: (var) bailarina



Word: bayo

Active Verb: magbayo

Passive Verb: bayuhin

English Definition: (verb) to pound, to crush

Examples: Bayuhin mo ang palay. (Pound the unhusked rice.)



Word: bayong

English Definition: (noun) large bag



Word: baytang

English Definition: (noun) grade, level, step



Word: baywang

English Definition: (noun) waist



Word: belo

Active Verb: magbelo

English Definition: (noun) veil

Notes: from Spanish VELO



Word: benda

Active Verb: magbenda

Passive Verb: bendahan

English Definition: (noun) surgical bandage

Notes: from Spanish VENDA



Word: bendisyon

Active Verb: magbendisyon

Passive Verb: bendisyunan

English Definition: (noun) benediction

Notes: Spanish



Word: benggansa

English Definition: (noun) vengeance

Notes: Spanish



Word: benta

English Definition: see benta1 see benta2



Word: benta1

Active Verb: magbenta

Passive Verb: bentahan

English Definition: 1) sales, income from sales



Word: benta2

Active Verb: bumenta

Passive Verb: ibenta

English Definition: 1) sales, income from sales



Word: bentilador

Active Verb: magbentilador

English Definition: (noun) ventilating fan, electric fan

Notes: Spanish



Word: berde

English Definition: (adj) green



Word: berdugo

English Definition: (noun) executioner of death sentence

Notes: Spanish



Word: beriberi

English Definition: (noun) beriberi (medical disease)

Notes: Spanish/ English



Word: bestido

English Definition: (noun) dress

L2 Definition: (syn) baro

Notes: Spanish



Word: beterano

English Definition: (noun) veteran

Notes: Spanish



Word: betsin

English Definition: (noun) monosodium glutamate (MSG), food seasoning



Word: beynte

English Definition: (num) twenty

Notes: Spanish VEINTE



Word: beynte-singko

English Definition: (number) twenty-five

Notes: Spanish VEINTE Y CINCO



Word: bibero

English Definition: (noun) bib

Notes: Spanish



Word: bibi

English Definition: (noun) duck



Word: bibig

English Definition: (noun) mouth



Word: bibingka

English Definition: (noun) rice cake



Word: bida

Active Verb: magbida

Passive Verb: ibida

English Definition: (verb) to tell or relate a story or happening

Examples: Ibida mo naman sa aming biyahe mo. (Tell us about your trip.)



Word: bigas

English Definition: (noun) husked and uncooked rice

Notes: PALAY is unhusked rice; BIGAS is husked, uncooked rice; KANIN is cooked rice; MALAGKIT is sticky rice (cooked or uncooked); SUMAN is sweet steamed rice wrapped in banana leaves; PUTO is a rice cake.

Examples: PALAY is unhusked rice; BIGAS is husked, uncooked rice; KANIN is cooked rice; MALAGKIT is sticky rice (cooked or uncooked); SUMAN is sweet steamed rice wrapped in banana leaves; PUTO is a rice cake. Steamed rice, which is the staple in most meals is SINAING, while fried rice is SINANGAG (often with garlic and oil). Rice congee or porridge is LUGAW (with toppings such as fried garlic, green onions, dried shrimps), while rice congee with chocolate is TSAMPURADO.



Word: bigat

Active Verb: bumigat

English Definition: 1) weight, heaviness (noun) 2) heavy -- MABIGAT (adj)



Word: bigay

English Definition: see bigay1 see bigay2



Word: bigay1

Active Verb: magbigay

Passive Verb: bigyan

English Definition: (verb) to give

Examples: Ibigay mo ang lapis sa kanya. (Give the pencil to her.)



Word: bigay2

Passive Verb: ibigay

English Definition: (verb) to give

Examples: Ibigay mo ang lapis sa kanya. (Give the pencil to her.)



Word: bighani

Active Verb: mabighani

English Definition: 1) charm, seduction (noun) 2) to be charmed (verb)

Examples: Baka ka mabighani sa ganda ni Monica. (You might be charmed by Monica's beauty.)



Word: bigkas

English Definition: see bigkas1 see bigkas2



Word: bigkas1

Active Verb: magbigkas

Passive Verb: ibigkas

English Definition: 1) pronounciation (noun) 2) to pronounce, to say, to recite (verb)

Examples: 1) Bumigkas ka ng tula. (Recite a poem.) 2) Ibigkas mo ang salita. (Pronounce the word.)



Word: bigkas2

Active Verb: bumigkas

Passive Verb: bigkasin

English Definition: 1) pronounciation (noun) 2) to pronounce, to say, to recite (verb)

Examples: 1) Bumigkas ka ng tula. (Recite a poem.) 2) Ibigkas mo ang salita. (Pronounce the word.)



Word: bigla

English Definition: see bigla1 see bigla2



Word: bigla1

Active Verb: bumigla

Passive Verb: biglain

English Definition: (adj) suddenly, immediately



Word: bigla2

Active Verb: mabigla

English Definition: (adj) suddenly, immediately



Word: biglaan

English Definition: (adj) suddenly, immediately



Word: bigo

English Definition: see bigo1 see bigo2



Word: bigo1

Active Verb: mabigo

English Definition: (adj) frustrated, disappointed



Word: bigo2

Active Verb: bumigo

Passive Verb: biguin

English Definition: (adj) frustrated, disappointed



Word: bigote

English Definition: (noun) moustache



Word: bigti

Active Verb: magbigti

Passive Verb: bigtiin

English Definition: (verb) to hang or strangle oneself

Examples: Huwag kang magbigti dahil lang sa ikaw ay bigo. (Don't hang yourself just because you are frustrated.)



Word: bihag

English Definition: see bihag1 see bihag2



Word: bihag1

Active Verb: mabihag

English Definition: (noun) prisoner of war, captive



Word: bihag2

Active Verb: bumihag

Passive Verb: bihagin

English Definition: (noun) prisoner of war, captive



Word: bihasa

English Definition: (adj) accustomed, used to

Notes: Sanskrit



Word: bihilya

English Definition: (noun) fasting

Notes: Spanish



Word: bihira

English Definition: (adv) seldom, rarely



Word: bihis

Active Verb: magbihis

Passive Verb: bihisan

English Definition: 1) the dress one wears (noun) 2) well-dressed, dressed up (adj) 3) to change clothes, to put on clothes (verb)

Examples: 1) Maganda ang bihis mo ngayon. (What you're wearing today is beautiful.) 2) Bakit bihis ka ngayon? (Why are you dressed up today?) 3) Magbihis ka ng malinis na damit. (Put on your clean clothes.)



Word: bihon

English Definition: (noun) rice noodle



Word: biik

English Definition: (noun) young of a pig; piglet



Word: biki

English Definition: (noun) mumps

L2 Definition: (var) beke



Word: bikig

English Definition: (noun) foreign matter (as fishbone) stuck on the throat



Word: Bikolano

English Definition: (noun) a person from the Bicol region (southern provinces in Luzon island); Bikolana (female)



Word: bilad

Active Verb: magbilad

Passive Verb: ibilad

English Definition: (verb) to put under the sun to dry; to expose to the sun

Examples: 1) Magbilad ka ng damit. (Put the clothes under the sun to dry.) 2) Ibilad mo ang palay. (Spread the palay under the sun.)



Word: bilang

Active Verb: magbilang

Passive Verb: bilangin

English Definition: 1) number, numeral (noun) 2) to count (verb) 3) to count something (verb)

Examples: 1) Bumilang ka hanggang sampu. (Count up to ten.) 2) Bilangin mo ang mga sisiw. (Count the chickens.)



Word: bilanggo

Active Verb: magbilanggo

Passive Verb: ibilanggo

English Definition: 1) prisoner (noun) 2) to be imprisoned, to be put to jail -- MABILANGGO (verb) 3) to imprison, to hold captive -- MAGBILANGGO, IBILANGGO (verb)

Examples: 1) Baka mabilanggo si Imelda Marcos ngayong taon. (Imelda Marcos might be put to jail this year.) 2) Hindi pwedeng magbilanggo ng mga walang kasalanan. (The innocent cannot be put to prison.)



Word: bilangguan

English Definition: (noun) prison

L2 Definition: (rw) bilanggo (syn) bilibid



Word: bilao

English Definition: (noun) winnowing basket (for removing rice chaff); large woven tray

See a Picture



Word: bilas

English Definition: (noun) the spouse of the brother or sister of one's own spouse (term of reference)



Word: bilasa

English Definition: (adj) stale, not fresh



Word: bili

English Definition: see bili1 see bili2



Word: bili1

Active Verb: magbili

Passive Verb: bilhan

English Definition: 1) to buy, to purchase -- BUMILI, BILHIN (verb) 2) to sell -- MAGBILI, IPAGBILI (verb)

Examples: 1) Bumili ng bahay ang aking kapatid. (My brother bought a house.) 2) Ipinagbili ng aking kapatid ang kanilang bahay. (My brother sold their house.)



Word: bili2

Active Verb: bumili

Passive Verb: bilhin

English Definition: 1) to buy, to purchase -- BUMILI, BILHIN (verb) 2) to sell -- MAGBILI, IPAGBILI (verb)

Examples: 1) Bumili ng bahay ang aking kapatid. (My brother bought a house.) 2) Ipinagbili ng aking kapatid ang kanilang bahay. (My brother sold their house.)



Word: bilibid

Passive Verb: ibilibid

English Definition: 1) prison (noun) 2) to tie around a twine or card several times (verb)

L2 Definition: (syn) bilangguan

Examples: Ibilibid mo ang lubid sa poste. (Tie the rope around the post.)



Word: bilin

Active Verb: magbilin

Passive Verb: ibilin

English Definition: (verb) to make a request or to order something

Examples: Magbilin ka na ng gusto mo habang narito pa ako. (Order what you want while am still here.)



Word: biling

Active Verb: magbiling

Passive Verb: bilingin

English Definition: 1) turned over, bent, inclined (adj) 2) to turn aside -- BUMILING (verb) 3) to be turned aside -- MABILING (verb) 4) to turn over, to turn around -- MAGBILING, BILINGIN, IBILING (verb)

Examples: 1) Bumiling ka. (Turn over.) 2) Ibiling mo ang ulo ng bata sa unan. (Turn the head of the child on the pillow.)



Word: bilis

Active Verb: bumilis

Passive Verb: bilisan

English Definition: 1) speed (noun) 2) /ma-/ speedy, rapid, fast (adj) 3) to make fast, to speed up (verb)

Examples: Bilisan mo ang takbo ng kotse. (Drive the car faster.)



Word: bilog

Active Verb: bumilog

Passive Verb: bilugan

English Definition: 1) circle, roundness (noun) 2) round, circular, spherical -- MABILOG (adj)



Word: biloy

English Definition: (noun) dimple

See a Picture



Word: bilyar

Active Verb: magbilyar

English Definition: (noun) billiards

Notes: Spanish



Word: bimpo

English Definition: (noun) small face towel

Notes: Chinese



Word: binabae

English Definition: (adj) hermaphrodite; effeminate

L2 Definition: (syn) bakla



Word: binat

Active Verb: mabinat

Passive Verb: binatin

English Definition: 1) relapse (noun) 2) to have a relapse -- MABINAT (verb) 3) to cause a relapse -- BINATIN (verb)

Examples: 1) Huwag kang masayadong magpagod dahil baka ka mabinat. (Don't tire yourself because you might have a relapse.) 2) Huwag mo siyang binatin.



Word: binata

Active Verb: magbinata

English Definition: (noun) unmarried man, bachelor



Word: bindisyon

Active Verb: magbindisyon

Passive Verb: bindisyunan

English Definition: (noun) benediction

Notes: Spanish



Word: bindita

Active Verb: magbindita

English Definition: (noun) holy water

Notes: Spanish



Word: binditado

English Definition: (adj) blessed, holy



Word: bingi

Active Verb: mabingi

English Definition: (adj) deaf

Notes: Chinese



Word: bingit

English Definition: (noun) edge, rim

L2 Definition: (syn) gilid



Word: bingwit

Active Verb: mangbingwit

Passive Verb: bingwitin

English Definition: 1) pole, hook, line and sinker for fishing (noun) 2) to fish with a hook, line, and sinker (verb)

L2 Definition: (var) binwit

Examples: Mamingwit tayo ng isda bukas. (Let's go fishing tomorrow.)



Word: binhi

English Definition: (noun) seed (for sowing)



Word: binibini

English Definition: (noun) miss, unmarried woman



Word: binlid

English Definition: (noun) rice particles



Word: binta

English Definition: (noun) small swift sailboat

Notes: Spanish

See a Picture



Word: bintana

English Definition: (noun) window



Word: bintang

Active Verb: magbintang

Passive Verb: ibintang

English Definition: (verb) to lay a blame on somebody; to impute; to accuse somebody

Examples: Ibintang mo ang lahat kay Rosita. (Blame everything on Rosita.)



Word: binti

English Definition: (noun) leg, calf of a leg



Word: binyag

Active Verb: magbinyag

Passive Verb: binyagan

English Definition: 1) baptism (noun) 2) to baptize someone (verb)

Examples: Malapit nang binyagan ang anak nila. (Their child will soon be baptized.)



Word: biro

Active Verb: magbiro

Passive Verb: biruin

English Definition: 1) a joke (noun) 2) to tease, to make fun of (verb)

Examples: Huwag kang magbiro sa lasing. (Don't make fun of drunks.)



Word: bisa

English Definition: (adj) forceful, effective -- MABISA



Word: bise

English Definition: (noun) vice, as in BISE-PRESIDENTE (vice-president)



Word: bisig

English Definition: (noun) arm, forearm



Word: bisikleta

English Definition: (noun) bicycle



Word: bisita

Active Verb: bumisita

Passive Verb: bisitahin

English Definition: 1) guest, visitor (noun) 2) to pay a visit (verb)

Examples: 1) Bumisita ka naman sa amin. (Please pay us a visit.) 2) Bisitahin mo ang iyong kaibigan sa Maynila. (Visit your friend in Manila.)



Word: biskwit

English Definition: (noun) cookies, crackers



Word: bistek

English Definition: (noun) beefsteak

Notes: English



Word: bisyo

English Definition: (noun) vice; moral depravity

Notes: Spanish



Word: bitag

Active Verb: bumitag

Passive Verb: bitagin

English Definition: (noun) snare for birds, based on a looped twine



Word: bitay

Active Verb: magbitay

Passive Verb: bitayin

English Definition: 1) to hang one's self by the neck -- MAGBITAY (verb) 2) to hang by the neck -- BITAYIN, IBITAY (verb)

Examples: 1) Magbitay ka. (Hang yourself.) 2) Ibitay mo ang kriminal. ([You] hang the criminal.)



Word: bitbit

Active Verb: magbitbit

Passive Verb: bitbitin

English Definition: (verb) to carry or hold by the hand

Examples: 1) Magbitbit ka ng payong papuntang opisina. (Carry an umbrella to the office.) 2) Bitbitin mo nga ang mga gulay. (Carry the vegetables.)



Word: bitin

English Definition: see bitin1 see bitin2



Word: bitin1

Active Verb: magbitin

Passive Verb: ibitin

English Definition: 1) dangling prizes and favors (noun) 2) hanging, suspending -- BITIN 3) to hang -- BUMITIN (verb) 4) to hang something -- MAGBITIN, IBITIN (verb)



Word: bitin2

Active Verb: bumitin

Passive Verb: bitinin

English Definition: 1) dangling prizes and favors (noun) 2) hanging, suspending -- BITIN 3) to hang -- BUMITIN (verb) 4) to hang something -- MAGBITIN, IBITIN (verb)



Word: bitiw

English Definition: see bitiw1 see bitiw2



Word: bitiw1

Active Verb: magbitiw

English Definition: 1) to release one's hold or grip -- BUMITIW (verb) 2) to resign, to let go -- MAGBITIW (verb)

Examples: 1) Bumitiw siya sa aking pagkakahawak. (He released himself from my grip.) 2) Nais ng presidente na magbitiw sa kanyang katungkulan. (The president wants to resign from office.)



Word: bitiw2

Active Verb: bumitiw

Passive Verb: bitiwan

English Definition: 1) to release one's hold or grip -- BUMITIW (verb) 2) to resign, to let go -- MAGBITIW (verb)

Examples: 1) Bumitiw siya sa aking pagkakahawak. (He released himself from my grip.) 2) Nais ng presidente na magbitiw sa kanyang katungkulan. (The president wants to resign from office.)



Word: bitsin

English Definition: (noun) flavoring powder, seasoning, monosodium glutamate (MSG)

L2 Definition: (var) betsin

Examples: Chinese



Word: bituin

English Definition: (noun) star



Word: bituka

English Definition: (noun) intestine



Word: biyahe

Active Verb: magbiyahe

English Definition: (noun) trip, journey



Word: biyahero

English Definition: (noun) traveller, voyager

Notes: Spanish



Word: biyak

Active Verb: magbiyak

Passive Verb: biyakin

English Definition: (verb) to cleave, to split, to break into two

Examples: 1) Magbiyak ka ng buko. (Split open the coconut.) 2) Biyakin mo nga ang niyog. ([You] cleave the coconut open.)



Word: biyas

English Definition: (noun) flank, internode



Word: biyaya

Passive Verb: biyayaan

English Definition: (noun) favor, grace, mercy



Word: biyenan

English Definition: (noun) mother-in-law or father-in-law (term of reference for parents-in-law)



Word: Biyernes

English Definition: (noun) Friday

Notes: Spanish VIERNES



Word: Biyernes Santo

English Definition: (noun) Good Friday



Word: biyolin

Active Verb: magbiyolin

English Definition: (noun) violin



Word: biyolinista

English Definition: (noun) violinist



Word: biyudo

Active Verb: mabiyudo

English Definition: (noun) widower (male)

L2 Definition: (var) BIYUDA

Notes: Spanish



Word: blangko

English Definition: (adj) nothing; blank

Notes: Spanish



Word: blusa

Active Verb: magblusa

English Definition: (noun) blouse



Word: bobo

English Definition: (adj) dumb, stupid, dull



Word: bodabil

English Definition: (noun) vaudeville



Word: bodega

English Definition: (noun) storeroom, warehouse



Word: bokabularyo

English Definition: (noun) vocabulary

Notes: Spanish



Word: boksing

Active Verb: magboksing

English Definition: (noun) boxing



Word: boksingero

English Definition: (noun) boxer



Word: bola

Active Verb: mambola

Passive Verb: bolahin

English Definition: 1) ball (noun) 2) to flatter, to jest, to put someone on (verb)

Examples: 1) Ayaw niyang mangbola ng babae. (He does not want to flatter a girl.) 2) Bolahin natin ang kapatid mo. (Let's put your sister on.)



Word: boluntaryo

Active Verb: magboluntaryo

English Definition: (noun) volunteer; peace corps volunteer



Word: bomba

English Definition: (noun) pump



Word: Bombay

English Definition: (noun) Indian (native of India)



Word: bombero

English Definition: (noun) fireman



Word: bombilya

English Definition: (noun) electric light bulb



Word: boses

English Definition: (noun) voice

L2 Definition: (syn) tinig



Word: bota

Active Verb: magbota

English Definition: (noun) boots, rainboots



Word: bote

English Definition: (noun) bottle

L2 Definition: (syn) botelya



Word: botika

English Definition: (noun) drugstore, pharmacy

L2 Definition: (syn) parmasya



Word: boto

Active Verb: bumoto

Passive Verb: iboto

English Definition: 1) vote (noun) 2) to vote -- BUMOTO (verb) 3) to vote for someone -- IBOTO (verb)

Examples: 1) Bumoto tayo sa darating na halalalan. (Let's vote in the coming elections.) 2) Iboto natin ang magaling na kandidato. (Let's vote for the good candidate.)



Word: bra

English Definition: (noun) bra

L2 Definition: (var) brasiyer



Word: bras

English Definition: (noun) brush



Word: brasiyer

English Definition: (noun) bra



Word: braso

English Definition: (noun) arm



Word: brilyante

English Definition: (noun) diamond



Word: brotsa

English Definition: (noun) painter's brush (large)

Notes: Spanish



Word: bruha

English Definition: (noun) witch, old hag



Word: bubong

English Definition: (noun) roof



Word: bubot

English Definition: (adj) unripe, immature



Word: bubuyog

English Definition: (noun) bumble-bee



Word: budbod

Active Verb: magbudbod

Passive Verb: ibudbod

English Definition: (verb) to sprinkle, to scatter, to sow



Word: budhi

English Definition: (noun) conscience



Word: buena mano

English Definition: (noun) first customer of the day who is believed to bring good luck in business

Notes: (lit.) good hand, borrowed from Spanish



Word: bueno

English Definition: (part) if that is so, in that case, well then

Notes: Spanish



Word: buga

English Definition: see buga1 see buga2



Word: buga1

Active Verb: magbuga

Passive Verb: bugahan

English Definition: 1) to spit or blow some liquid from the mouth -- BUMUGA (verb) 2) to force out of the mouth by sudden blow -- MAGBUGA (verb)

Examples: 1) Bumuga siya ng mainit na tubig. (He threw up the hot water.) 2) Ibuga mo ang tubig. (Spit out the water.)



Word: buga2

Active Verb: bumuga

Passive Verb: ibuga

English Definition: 1) to spit or blow some liquid from the mouth -- BUMUGA (verb) 2) to force out of the mouth by sudden blow -- MAGBUGA (verb)

Examples: 1) Bumuga siya ng mainit na tubig. (He threw up the hot water.) 2) Ibuga mo ang tubig. (Spit out the water.)



Word: bugambilya

English Definition: (noun) bougainvillea



Word: bughaw

English Definition: (adj) blue



Word: bugnot

English Definition: (noun) exasperation



Word: bugok

English Definition: (adj) putrid, rotten



Word: bugtong

English Definition: 1) riddle (noun) 2) one and only child (adj)



Word: buhaghag

Active Verb: magbuhaghag

Passive Verb: buhaghagin

English Definition: (adj) spongy, loose (not adhesive)



Word: buhangin

English Definition: (noun) sand



Word: buhat

Active Verb: bumuhat

Passive Verb: buhatin

English Definition: (verb) to lift, to carry

Examples: Bumuhat ka ng bato. (Lift a piece of rock.)



Word: buhawi

English Definition: (noun) cyclone, tornado



Word: buhay

English Definition: see buhay1 see buhay2



Word: buhay-mayaman

English Definition: (noun) rich life; an easy-going, affluent life



Word: buhay1

Active Verb: mabuhay

English Definition: 1) life (noun) 2) alive (adj) 3) to live; to become alive (verb)



Word: buhay2

Active Verb: bumuhay

Passive Verb: buhayin

English Definition: 1) life (noun) 2) alive (adj) 3) to live; to become alive (verb)



Word: buhok

English Definition: (noun) hair



Word: buhol

Active Verb: magbuhol

Passive Verb: ibuhol

English Definition: (verb) to make a knot; to tie securely

Examples: 1) Magbuhol ka ng lubid. ([You] make a knot with the rope.) 2) Ibuhol mo ang lubid. (Make a knot with the rope.)



Word: buhos

English Definition: see buhos1 see buhos2



Word: buhos1

Active Verb: magbuhos

Passive Verb: buhusan

English Definition: 1) to pour -- BUMUHOS (verb) 2) to pour something -- MAGBUHOS, IBUHOS (verb)

Examples: 1) Bumuhos ang malakas na ulan. (The heavy rain poured.) 2) Ibuhos mo ang tubig sa ulo niya. (Pour the water on his head.)



Word: buhos2

Active Verb: bumuhos

Passive Verb: ibuhos

English Definition: 1) to pour -- BUMUHOS (verb) 2) to pour something -- MAGBUHOS, IBUHOS (verb)

Examples: 1) Bumuhos ang malakas na ulan. (The heavy rain poured.) 2) Ibuhos mo ang tubig sa ulo niya. (Pour the water on his head.)



Word: buka

Active Verb: bumuka

Passive Verb: ibuka

English Definition: 1) open (adj) 2) to open -- BUMUKA (verb) 3) to open something -- IBUKA (verb)

Examples: 1) Bumuka na ang buko. (The bud opened.) 2) Ibuka mo ang bibig mo. (Open your mouth.)



Word: bukaka

Active Verb: bumukaka

Passive Verb: ibukaka

English Definition: (adj) wide apart (as legs when standing with feet wide apart)

L2 Definition: (syn) bikaka



Word: bukal

English Definition: (adj) open, wide-open (idiom) sincere, without hesitation

Examples: Bukal sa loob niya ang tumulong sa iba. (He is sincere in helping other people.)



Word: bukana

English Definition: (noun) front, threshold



Word: bukang-bibig

English Definition: (noun) popular expression; "the talk of the town"

L2 Definition: (var) bukambibig



Word: bukang-liwayway

English Definition: (noun) break of day; dawn

L2 Definition: (syn) madaling-araw



Word: bukas

English Definition: see bukas1 see bukas2



Word: bukas1

Active Verb: magbukas

Passive Verb: buksan

English Definition: 1) tomorrow (noun) 2) to be opened -- BUMUKAS (verb) 3) to open something -- MAGBUKAS, IBUKAS, BUKSAN (verb)

Examples: 1) Bumukas ang pinto sa lakas ng hangin. (The door was opened because of the strong wind.) 2) Buksan mo ang bintana. (Open the window.)



Word: bukas2

Active Verb: bumukas

Passive Verb: ibukas

English Definition: 1) tomorrow (noun) 2) to be opened -- BUMUKAS (verb) 3) to open something -- MAGBUKAS, IBUKAS, BUKSAN (verb)

Examples: 1) Bumukas ang pinto sa lakas ng hangin. (The door was opened because of the strong wind.) 2) Buksan mo ang bintana. (Open the window.)



Word: bukayo

English Definition: (noun) a dessert made of grated coconut cooked with sugar



Word: bukbok

English Definition: (noun) bol weevil, wood borer, wood tick, decay (teeth)



Word: bukid

English Definition: (noun) field, farm, rice field



Word: buklat

Active Verb: magbuklat

Passive Verb: buklatin

English Definition: 1) to open a book or magazine 2) to turn the pages of a reading material

Examples: 1) Magbuklat kayo ng libro. (Open a book.) 2) Buklatin ninyo ang aklat. (Open the book.)



Word: buko

English Definition: (noun) bud; young (unripe) coconut; the meat of the young coconut

See a Picture



Word: bukod

Active Verb: bumukod

Passive Verb: ibukod

English Definition: 1) to separate from -- BUMUKOD (verb) 2) to set apart -- MAGBUKOD, IBUKOD 3) besides, in addition to (conj)

Examples: 1) Bumukod na siya sa amin. (He separated from us.) 2) Ibukod mo ang para kay Jose. (Set aside what is for John.) 3) Kasama rin niya ang kanyang mga anak bukod sa kanyang asawa. (His child was with him in addition to his wife.)



Word: bukungbukong

English Definition: (noun) conscience



Word: bula

Active Verb: bumula

English Definition: (noun) foam, bubbles



Word: bulag

Active Verb: mabulag

Passive Verb: bulagin

English Definition: (adj) blind



Word: bulak

English Definition: (noun) cotton



Word: bulakbol

Active Verb: magbulakbol

English Definition: (adj) truant, vagabond, jobless



Word: bulaklak

Active Verb: mamulaklak

English Definition: 1) flower (noun) 2) to bloom -- MAMULAKLAK

Examples: Gusto na niyang mamulaklak ang kanyang halaman. (She wants her plants to bloom.)



Word: bulalakaw

English Definition: (noun) shooting star, meteor



Word: bulastog

English Definition: (adj) mean (slang), rude, boastful, rash, bluffing



Word: bulati

English Definition: (noun) worm



Word: bulbol

English Definition: (noun) pubic hair



Word: bulgar

English Definition: (adj) vulgar, coarse

Notes: Spanish



Word: bulid

Active Verb: mabulid

Passive Verb: ibulid



Word: bulig

English Definition: (noun) medium-sized fish



Word: bulik

English Definition: (adj) white and black (feather of roosters)



Word: bulilit

English Definition: (adj) dwarfish, small



Word: bulkan

English Definition: (noun) volcano



Word: bulok

Passive Verb: mabulok

English Definition: (adj) decayed, spoiled, rotten



Word: bulong

Active Verb: bumulong

Passive Verb: ibulong

English Definition: 1) to whisper, to mumble -- BUMULONG (verb) 2) to whisper something -- MAGBULONG, IBULONG (verb)

Examples: 1) Bumulong siya sa akin. ( He whispered to me.) 2) Ibulong mo sa kanya ang sinabi ko. (Whisper what I said to him.)



Word: bulsa

English Definition: (noun) pocket



Word: bulto

English Definition: (noun) volume



Word: buluntaryo

Active Verb: magboluntaryo

English Definition: (noun) volunteer

L2 Definition: (var) boluntaryo

Notes: Spanish



Word: bulutong

English Definition: (noun) smallpox



Word: bulyaw

Active Verb: bumulyaw

Passive Verb: bulyawan

English Definition: 1) loud or shouted rebuke or reproach; angry and sudden shout to drive away fowls and animals (noun) 2) to shout at, to rebuke or reproach

Examples: Bulyawan mo ang mga maingay na bata. (Shout at the noisy children.)



Word: bumbunan

English Definition: (noun) crown or top of the head, especially that of babies



Word: bundat

English Definition: (adj) glutted; gorged; full (so well-fed that the abdomen is distented)



Word: bundok

Active Verb: mamundok

English Definition: (noun) mountain



Word: bunga

Active Verb: mamunga

English Definition: (noun) fruit, betel nut palm



Word: bungad

Active Verb: bumungad

Passive Verb: bungarin

English Definition: (noun) front

L2 Definition: (syn) harapan, bukana



Word: bungang-araw

English Definition: (noun) prickly heat



Word: bunggo

Active Verb: bumunggo

Passive Verb: bungguin

English Definition: 1) impact (noun) 2) to hit, to bump with something -- BUMUNGGO (verb) 3) to hit or bump against accidentally -- MABUNGGO (verb) 4) to ram an object against something, to bump against something -- MAGBUNGGO, IBUNGGO (verb) 5) to hit or bump against -- MANGBUNGGO, BUNGGUIN

Examples: 1) Bumunggo ang ulo niya sa pader. (His head hit the wall.) 2) Mag-ingat ka sa pagmamaneho at baka ikaw ay mabunggo. (Be careful while driving, you might hit something.) 3) Ibunggo mo ang ulo niya sa pader. (Ram his head against the wall.) 4) Bungguin mo ang pader. ([You] ram against the wall.)



Word: bungi

Active Verb: mabungi

English Definition: 1) jag, dent, notch, nick (noun) 2) toothless, having missing tooth (adj) 3) to lose a tooth (verb)

See a Picture



Word: bungisngis

Active Verb: bumungisngis

English Definition: (adj) giggling



Word: bungkal

Active Verb: magbungkal

Passive Verb: bungkalin

English Definition: (verb) to till the soil, to dig out

Examples: 1) Magbungkal ka ng lupa para sa halaman. (Till the soil for the plant.)



Word: bungkos

English Definition: (noun) bundle, package



Word: bungo

English Definition: (noun) skull

See a Picture



Word: buni

English Definition: (noun) ringworm



Word: buno

Active Verb: magbuno

Passive Verb: bunuin

English Definition: 1) to wrestle -- MANGBUNO, BUNUIN 2) to wrestle each other -- MAGBUNO

Examples: 1) Bunuin mo nga siya. (Wrestle with him.) 2) Magbuno kayong dalawa. (Wrestle each other.)



Word: bunot

Active Verb: magbunot

Passive Verb: bunutin

English Definition: 1) coconut husk (noun) 2) to pull out, to uproot, to extract -- BUMUNOT, BUNUTIN (verb) 3) to pull out something -- MAGBUNOT, BUNUTIN (verb)

Examples: 1) Bumunot siya ng isang numero sa palabunutan. (He picked a number from the lottery.) 2) Huwag kang magbunot ng baril. (Don't pull out a gun.)

See a Picture



Word: bunso

English Definition: (adj) the youngest in the family (term of reference)



Word: buntis

English Definition: (adj) pregnant



Word: bunton

Active Verb: bumunton

Passive Verb: ibunton

English Definition: 1) heap, pile (noun) 2) to pile up, to crowd in -- BUMUNTON (verb) 3) to put into a pile, to put in a heap or mound -- MAGBUNTON, IBUNTON (verb)

Examples: 1) Bumunton ang basura sa bangketa. (The garbage piled up on the streetwalk.) 2) Ibunton mo ang maruming damit sa batya. (Pile the dirty laundry on the wash basin.)



Word: buntot

Active Verb: bumuntot

Passive Verb: buntutan

English Definition: (noun) tail



Word: buo

Active Verb: bumuo

Passive Verb: buuin

English Definition: (adj) entire, complete



Word: bura

Active Verb: magbura

Passive Verb: burahin

English Definition: (verb) to erase something, to remove traces of

Examples: 1) Burahin mo ang maling sagot. (Erase the wrong answer.) 2) Magbura ka ng pisara. (Erase/clean the blackboard.)



Word: burda

Active Verb: magburda

Passive Verb: burdahan

English Definition: 1) embroidery (noun) 2) to embroider (verb)

Examples: 1) Magburda ka ng punda ng unan. (You embroider something on the pillowcase.) 2) Burdahan mo ang punda ng unan. (Embroider the pillowcase.)



Word: burdado

English Definition: (adj) embroidered



Word: buri

English Definition: (noun) a kind of palm tree



Word: buro

Active Verb: magburo

Passive Verb: buruhin

English Definition: 1) pickles (noun) -- usually green mangoes 2) preserved in salt; pickled or salted (adj) 3) to pickle, to salt (verb)

L2 Definition: (eg.) burung mangga



Word: burol

English Definition: (noun) hill

See a Picture



Word: bus

English Definition: (noun) bus



Word: busabos

English Definition: (noun) lowly slave



Word: busal

English Definition: (noun) corncob



Word: buslu

English Definition: (noun) a kind of basket

See a Picture



Word: busog

Passive Verb: mabusog

English Definition: (verb) to be full, satisfied, satiated (from eating)

Examples: Mabusog ka kaya sa aking nilutong pansit? (Will you be satisfied with the noodle I cooked?)



Word: butangero

English Definition: (noun) gangster, ruffian



Word: butas

Passive Verb: mabutas

English Definition: 1) hole (noun) 2) marked by having a hole (adj)



Word: butete

English Definition: (noun) tadpole



Word: buti

English Definition: 1) goodness (noun) 2) fine, good (adj) -- MABUTI



Word: butiki

English Definition: (noun) lizard



Word: butil

English Definition: (noun) grain, cereal, kernel



Word: butlig

English Definition: (noun) little cyst-like growth on the skin



Word: buto

English Definition: (noun) seed, bone



Word: butones

English Definition: (noun) buttons



Word: butse

English Definition: (noun) crop of a chicken



Word: buwal

Active Verb: magbuwal

Passive Verb: ibuwal

English Definition: 1) to fall down, to drop down -- BUMUWAL (verb) 2) to fall flat on the ground -- MABUWAL (verb) 3) to cut down, to push down -- MAGBUWAL, IBUWAL



Word: buwan

English Definition: (noun) month, moon



Word: buwaya

English Definition: (noun) crocodile



Word: buwelta

Active Verb: bumwelta

Passive Verb: ibuwelta

English Definition: 1) to turn around, to go around, to return -- BUMUELTA (verb) 2) to turn a vehicle around to go back -- IBUWELTA (verb)

Examples: 1) Bumuelta siya pagdating sa kanto. (He turned around at the corner.) 2) Ibuwelta mo ang kotse. (Turn the car around.)



Word: buwig

English Definition: (noun) a bunch or cluster of fruits

See a Picture



Word: buwis

English Definition: (noun) tax, as on land



Word: buwisit

English Definition: (adj) jinxed, bad-omened, annoying, vexing

L2 Definition: (syn) malas

Notes: Chinese



Word: daan

English Definition: see daan1 see daan2 see daan3 see daan4



Word: daan1

English Definition: (num) a unit of hundred

Examples: Isang daan (one hundred), dalawang daan (two hundred)...



Word: daan2

English Definition: (noun) road, street, way

L2 Definition: (syn) kalye

Examples: Saan ang daan papuntang bayan? (Which is the way to the city?)



Word: daan3

Active Verb: magdaan

Passive Verb: idaan

English Definition: (verb) to drop something by

Examples: 1) Magdaan ka ng bigas sa amin mamaya. (Bring some rice to our place later.) 2) Idaan mo ang bigas sa amin mamaya. (Bring the rice to our place later.)



Word: daan4

Active Verb: dumaan

English Definition: (verb) to pass by

Examples: Dumaan ka mamaya sa bahay. (You pass by the house later.)



Word: daga

English Definition: (noun) rat, mouse



Word: dagan

English Definition: see dagan1 see dagan2



Word: dagan1

Active Verb: dumagan

English Definition: (verb) to put one's weight on something

Examples: Huwag kang dumagan sa maliit na bisikleta at baka masira iyan. (Don't put your weight on the small bicycle or it might break.)



Word: dagan2

Active Verb: magdagan

Passive Verb: idagan

English Definition: (verb) to put a weight, to press, to put something over something

Examples: 1) Magdagan ka ng pabigat sa ibabaw ng mga papel. (You put the weight on top of the papers.) 2) Idagan mo ang pabigat sa ibabaw ng mga papel. (Put the weight on top of the papers.)



Word: dagat

English Definition: (noun) ocean, sea



Word: dagdag

Active Verb: magdagdag

Passive Verb: idagdag

English Definition: (verb) to add, to supplement, to increase

Examples: 1) Magdagdag ka ng kaunting asukal sa kape. (You add some sugar in the coffee.) 2) Idagdag mo ang asukal sa kape. (Add the sugar in the coffee.)



Word: dagsa

English Definition: see dagsa1 see dagsa2



Word: dagsa1

Active Verb: dumagsa

English Definition: (verb) to have a sudden, tumultuous and confusing flow of people

Examples: Dumagsa ang napakaraming tao sa kalye matapos manalo ang Chicago Bulls sa NBA finals. (A sudden flow of people in the street emerged after the Chicago Bulls won the NBA finals.)



Word: dagsa2

English Definition: (noun) sudden, tumultuous and confusing flow, jumble, or bustle of people or things.



Word: dagta

English Definition: (noun) sap, juice

See a Picture



Word: dahan

English Definition: (adj) slow -- MADAHAN, MARAHAN



Word: dahan-dahan

English Definition: (adv) slowly



Word: dahas

English Definition: 1) force, violence of action (noun) 2) intrepidity (noun) 3) ruthlessness (noun)

L2 Definition: 1) puwersa, lakas (syn) 2) tapang (syn) 3) lupit, bangis, bagsik (syn)



Word: dahil

English Definition: (conj) because, by reason of, caused by, on account of, through this...



Word: dahilan

English Definition: (noun) reason, cause



Word: dahon

English Definition: (noun) leaf of a plant; leaf or page in a book

See a Picture



Word: daig

English Definition: (adj) surpassed, excelled, beaten

L2 Definition: (syn) talo



Word: daigdig

English Definition: (noun) world, universe



Word: daing

English Definition: see daing1 see daing2



Word: daing1

English Definition: (noun) dried fish

See a Picture



Word: daing2

Active Verb: dumaing

English Definition: 1) complaint (noun) 2) to complain, to moan (verb)

Examples: 1) May daing siya tungkol sa kanyang trabaho. (He has a complaint about his job.) 2) Dumaing siya sa doktor dahil sa sakit ng kanyang tiyan. (He complained to the doctor about his stomachache.)



Word: dakila

English Definition: (adj) great, eminent, majestic, noble

Examples: Si Jose Rizal ay isang dakilang bayani ng Pilipinas. (Jose Rizal is a great hero of the Philippines.)



Word: dako

English Definition: (noun) spot, place



Word: dakot

English Definition: see dakot1 see dakot2



Word: dakot1

Active Verb: dumakot

Passive Verb: dakutin

English Definition: (verb) to grasp a handful

Examples: 1) Dumakot ka ng buhangin sa dalampasigan. (Grasp a handful of sand from the seashore.) 2) Dakutin mo ang buhangin sa dalampasigan. (Grasp some sand from the seashore.)



Word: dakot2

Active Verb: mangdakot

English Definition: (verb) to grasp somebody



Word: dala

English Definition: see dala1 see dala2



Word: dala1

Active Verb: magdala

Passive Verb: dalhin

English Definition: (verb) to carry, to bring or take away

Examples: 1) Magdala ka ng payong at uulan mamaya. (You bring an umbrella because it will rain later on.) 2) Dalhin mo ang payong at uulan mamaya. (Bring the umbrella because it will rain later on.)



Word: dala2

English Definition: (noun) load



Word: dalag

English Definition: (noun) mud fish



Word: dalaga

English Definition: (noun) an unmarried woman



Word: dalahira

English Definition: 1) gossipy (adj., applied to women) 2) provocative, free and easy (adj)

L2 Definition: 1) (syn) satsat, daldal, daldalera, tsismosa 2) (syn) landi



Word: dalamhati

English Definition: (noun) extreme sorrow; grief



Word: dalampasigan

English Definition: (noun) beach



Word: dalandan

English Definition: (noun) orange (fruit)

See a Picture



Word: dalang

English Definition: (adj) /ma-/ few; not frequent



Word: dalangin

English Definition: see dalangin1 see dalangin2



Word: dalangin1

English Definition: (noun) prayer



Word: dalangin2

Active Verb: dumalangin

Passive Verb: idalangin

English Definition: (verb) to pray fervently

Examples: 1) Dumalangin ka sa Diyos tungkol sa iyong mga problema. (You pray fervently to God about your problems.) 2) Idalangin mo sa Diyos ang iyong mga problema. (Pray fervently to God about your problems.)



Word: dalas

English Definition: (adj) /ma-/ often, frequent, regular

Examples: Madalas magkumpisal. (A regular confessor.)



Word: dalaw

Active Verb: dumalaw

Passive Verb: dalawin

English Definition: (verb) to visit, to make a call

Examples: 1) Dumalaw ka naman sa amin. (You come and visit us.) 2) Dalawin mo kami. (Pay us a visit.)



Word: dalawa

English Definition: 1) two (num) 2) twice /maka-/ (adj) 3) the day before yesterday /maka-/ (with SA) (adv)



Word: daldal

English Definition: (adj) /ma-/ talkative



Word: dali

English Definition: (adj) /ma-/ easy; quick, prompt, not difficult



Word: daliri

English Definition: (noun) finger



Word: dalisay

English Definition: (adj) clean, pure, clear, haste



Word: dalita

English Definition: (adj) /ma-/ indigent, poor



Word: dalo

Active Verb: dumalo

Passive Verb: daluhan

English Definition: (verb) to attend to, to succor

Examples: 1) Dumalo siya sa aking kaarawan. (She attended my birthday party.) 2) Daluhan mo ang aking kaarawan. (Come to my birthday party.)



Word: dalubhasa

English Definition: (noun) an expert, a specialist (adj) expert, specialist

L2 Definition: (syn) eksperto



Word: daluyong

English Definition: (noun) tidal wave



Word: dalya

English Definition: (noun) dahlia



Word: dama

English Definition: see dama1 see dama2



Word: dama1

English Definition: (noun) a native game of chess

See a Picture



Word: dama2

Passive Verb: damahin

English Definition: (verb) to feel, to empathize, sympathize

Examples: Damahin mo ang lungkot niya. (Feel her loneliness.)



Word: damag

English Definition: (adv) /mag-/ the whole night



Word: damay

English Definition: see damay1 see damay2



Word: damay1

Active Verb: dumamay

English Definition: (verb) to help, to condole, to sympathize

Examples: Dumamay kami sa mga nasalanta ng bagyo. (We sympathize with the hurricane victims.)



Word: damay2

Active Verb: mangdamay

Passive Verb: idamay

English Definition: (verb) to involve others (without notice) in some sort of unpleasant situation

Examples: 1) Huwag kang mangdamay ng ibang tao sa iyong kalokohan. (Don't involve others in your misadventures.) 2) Huwag mong idamay ang aking mga kaibigan sa usapan. (Don't involve my friends in our problem.)



Word: damba

Active Verb: dumamba

English Definition: (verb) to rise on the hind legs; to stamp the feet

Examples: Dumamba ang aso sa ibabaw ng mesa. (The dog raised itself to sniff at the table.)



Word: dambana

English Definition: (noun) shrine, altar

L2 Definition: (syn) simbahan, altar



Word: damdam

English Definition: see damdam1 see damdam2 see damdam3



Word: damdam1

English Definition: (adj) /ma--in/ overly sensitive



Word: damdam2

English Definition: (verb) /maka-/ to be able to feel, to be sensitive

Examples: Marunong siyang makaramdam ng galit ng iba. (He knows how to feel other people's anger.)



Word: damdam3

Active Verb: magdamdam

Passive Verb: damdamin

English Definition: (verb) to feel bad about

Examples: 1) Ayaw niyang magdamdam tungkol sa hindi mo pagsulat sa kanya. (She does not want to feel bad about your not writing to her.) 2) Huwag mo nang damdamin ang hindi niya pagsulat sa iyo. (Don't feel bad that he has not sent you a letter.)



Word: dami

English Definition: (adj) /ma--/ (marami) plenty, many



Word: damit

English Definition: (noun) clothing, dress

L2 Definition: (syn) baro, bestido



Word: damo

English Definition: (noun) grass, weeds



Word: damot

English Definition: (adj) /ma--/ selfish



Word: dampa

English Definition: (noun) hut, hovel (poor and small)

L2 Definition: (syn) barung-barong

See a Picture



Word: dampi

English Definition: (noun) light and gentle touch (as by the soft breeze on one's skin); light and gentle application of medication (as on wounds)

Notes: Malay



Word: dampot

English Definition: see dampot1 see dampot2



Word: dampot1

Active Verb: dumampot

Passive Verb: damputin

English Definition: (verb) to pick up with the hand from the floor or table

Examples: 1) Dumampot ka na diyan ng pagkain sa mesa. (You pick up some food on the table.) 2) Damputin mo ang papel sa sahig. (Pick up the paper on the floor.)



Word: dampot2

Active Verb: mangdampot

English Definition: (verb) to handle

Examples: Mangdampot ka ng isang supot na prutas. (You handle a bag of fruits.)



Word: damulag

English Definition: (noun) land monster; carabao

L2 Definition: (syn) kalabaw, tamaraw



Word: danas

Active Verb: dumanas

Passive Verb: danasin

English Definition: (noun) /ka--, --an/ (KARANASAN) experience (verb) to experience, to go through something

Notes: alternate spelling: RANAS, RUMANAS, RANASIN

Examples: 1) Dumanas kami ng hirap nung panahon ng giyera. (We experienced suffering during the time of war.) 2) Danasin kaya niya ang hirap sa buhay? (Will he experience life's suffering?)



Word: dangal

English Definition: (noun) honor, reputation



Word: dangkal

English Definition: (noun) the span from tip of thumb to tip of middle finger



Word: dapa

English Definition: see dapa1 see dapa2 see dapa3 see dapa4



Word: dapa1

Active Verb: dumapa

English Definition: (verb) to lie on one's stomach

Examples: Dumapa siya sa ibabaw ng kama. (He lied on his stomach in bed.)



Word: dapa2

English Definition: (verb) /ma--/ to fall unexpectedly, to stumble

Examples: Huwag kang tumakbo ng mabilis at baka ka madapa. (Don't run too fast or you might fall.)



Word: dapa3

Active Verb: magdapa

Passive Verb: idapa

English Definition: (verb) to lay someone flat on his chest or stomach

Examples: 1) Magdapa ka ng bata sa kama. (You lay a child on his stomach in bed.) 2) Idapa mo ang bata sa kama. (Lay the child on his stomach in bed.)



Word: dapa4

English Definition: (noun) rough scaled brill sole



Word: dapat

English Definition: 1) worthy, deserving, fit, apt, adequate, proper, necessary (adj) 2) must, ought to, should (post-verb)

Examples: 1) Siya ang dapat manalo. (He deserves to win.) 2) Dapat gawin ito ngayon. (This ought to be done now.)



Word: daplis

English Definition: (adj) barely missing



Word: dapo

Active Verb: dumapo

Passive Verb: dapuan

English Definition: (verb) to alight (as a bird, butterfly, etc.) on something

Examples: 1) Dumapo ang paruparo sa bulaklak. (The butterfly alighted on the flower.) 2) Ayaw dapuan ng mga paruparo ang isang bulaklak. (Butterflies don't want to alight on that flower.)



Word: darak

English Definition: (noun) rice bran



Word: dasal

English Definition: see dasal1 see dasal2



Word: dasal1

Active Verb: magdasal

Passive Verb: dasalin

English Definition: (verb) to say a prayer

Examples: 1) Magdasal ka mamaya. (You say a prayer later.) 2) Dasalin mo ang Ave Maria mamaya. (Pray the Ave Maria later.)



Word: dasal2

Passive Verb: idasal

English Definition: (verb) to say a prayer

Examples: Idasal mo ang Ave Maria mamaya. (Say the Ave Maria later.)



Word: datapwa't

English Definition: (conj) but, however (coordinating particle used to express contrasts)

L2 Definition: (syn) ngunit, subalit (usually with a "t")



Word: dati

English Definition: (adj) former, previous (adv) for a long time already, formerly, it is sometimes closely joined



Word: dating

English Definition: see dating1 see dating2



Word: dating1

English Definition: (noun) arrival, coming



Word: dating2

Active Verb: dumating

Passive Verb: datingan

English Definition: (verb) to arrive

Examples: 1) Dumating sila kahapon. (They arrived yesterday.) 2) Dinatnan niyang patay ang kanyang aso. (His dog was dead by the time he arrived.)



Word: datu

English Definition: (noun) ruling head of a clan or tribe



Word: daungan

English Definition: (noun) port or wharf



Word: daw

English Definition: (particle) it is said; so (somebody) said (expresses that the sentence represents the saying of someone other than the speaker; the person so quoted may be the agent of the sentence itself).

L2 Definition: (var) raw (after vowels)

Examples: Aalis ka raw. (You're leaving,...[I'm told].)



Word: daya

English Definition: see daya1 see daya2



Word: daya1

Active Verb: mangdaya

English Definition: (verb) to trick, to cheat, to deceive, to delude

Examples: Huwag kang mangdaya sa pagbayad ng buwis. (Don't cheat in paying your tax.)



Word: daya2

Active Verb: magdaya

Passive Verb: dayain

English Definition: (verb) to trick, to cheat, to deceive, to delude

Examples: 1) Hindi maganda ang magdaya ng kapwa. (It is not good to cheat your neighbor.) 2) Huwag mong dayain ang laro. (Don't cheat in the game.)



Word: dayami

English Definition: (noun) hay

See a Picture



Word: dayap

English Definition: (noun) lime (native); lemon



Word: dayukdok

English Definition: (adj) extremely hungry



Word: debate

English Definition: (noun) debate, dispute

L2 Definition: (syn) pagtatalo

Notes: Spanish



Word: dedal

English Definition: (noun) thimble

L2 Definition: (var) didal

Notes: Spanish



Word: delata

English Definition: (noun) canned goods

Notes: Spanish



Word: delegado

English Definition: (noun) delegate

Notes: Spanish



Word: delegasyon

English Definition: (noun) delegation

Notes: Spanish



Word: delikado

English Definition: (adj) fragile, delicate, weak

Notes: Spanish



Word: deliryo

English Definition: (noun) delirium

L2 Definition: (var) diliryo

Notes: Spanish



Word: demanda

Active Verb: magdemanda

Passive Verb: idemanda

English Definition: (verb) to bring a case to court; to accuse

Notes: Spanish

Examples: 1) Magdemanda ka laban sa kumpanya. (You bring a case against the company.) 2) Idemanda mo ang kumpanya. (File a case against the company.)



Word: demokrasya

English Definition: (noun) democracy

Notes: Spanish



Word: demokratiko

English Definition: (adj) democratic

Notes: Spanish



Word: demonyo

English Definition: (noun) demon, devil (intj) the deuce

L2 Definition: (syn) diyablo (noun) (var) dimonyo (intj)

Notes: Spanish



Word: dentista

English Definition: (noun) dentist

Notes: Spanish



Word: departamento

English Definition: (noun) department

Notes: Spanish



Word: deposito

English Definition: see deposito1 see deposito2

Notes: Spanish



Word: deposito1

English Definition: (noun) money deposited in the bank

Notes: Spanish



Word: deposito2

Active Verb: magdeposito

Passive Verb: ideposito

English Definition: (verb) to make a deposit in the bank; to store up

Notes: Spanish

Examples: 1) Magdeposito ka ng pera mamayang hapon. (You deposit the money in the bank this afternoon.) 2) Ideposito mo na ang pera mamayang hapon. (Deposit the money in the bank this afternoon.)



Word: deretso

English Definition: 1) rights (noun) 2) straight, direct (adj)

L2 Definition: 1) karapatan (syn) 2) tuwid, direkto (syn)

Notes: Spanish



Word: desgrasya

English Definition: (noun) misfortune, disgrace

L2 Definition: (syn) sakuna, aksidente (misfortune) (syn) kahihiyan, kasiraang puri (disgrace) (var) disgrasya

Notes: Spanish



Word: desgrasya

English Definition: (noun) misfortune, disgrace

L2 Definition: (syn) sakuna, aksidente (misfortune) (syn) kahihiyan, kasiraang puri (disgrace) (var) disgrasya



Word: desmayo



Word: despalkador

English Definition: (noun) embezzler

Notes: Spanish



Word: despalko

English Definition: see despalko1 see despalko2



Word: despalko1

Active Verb: dumespalko

English Definition: (verb) to embezzle, to swindle

Notes: Spanish

Examples: Masamang dumespalko ng pera ng iba. (It is not good to embezzle other people's money.)



Word: despalko2

Active Verb: mangdespalko

Passive Verb: despalkuhin

English Definition: (verb) to embezzle, to swindle

Notes: Spanish

Examples: 1) Huwag kang mangdespalko ng pera ng iba. (You should not embezzle other people's money.) 2) Masamang despalkuhin ang pera ng iba. (It is not good to swindle the money of other people.)



Word: despatsado

English Definition: (adj) dispatched, dismissed

Notes: Spanish



Word: despatsador

English Definition: (noun) seller at the store counter, dispatcher

Notes: Spanish



Word: despedida

English Definition: (noun) farewell, leave-taking, party given for people leaving

Notes: Spanish



Word: desperado

English Definition: (adj) desperate

L2 Definition: (var) desperada (female)

Notes: Spanish



Word: di

English Definition: (adv) no, not (short of HINDI)



Word: diamante

English Definition: (noun) diamond

Notes: Spanish



Word: diarea

English Definition: (noun) diarrhea (med)

L2 Definition: (var) diyarea, pagtatae

Notes: Spanish



Word: diaryo

English Definition: (noun) newspaper

L2 Definition: (syn) peryodiko (var) pahayagan, diyaryo

Notes: Spanish



Word: dibdib

English Definition: (noun) chest, breast



Word: dibersiyon

English Definition: (noun) diversion, amusement

L2 Definition: (syn) libangan

Notes: Spanish



Word: diborsiyo

English Definition: (noun) divorce

Notes: Spanish



Word: didal

English Definition: (noun) thimble

L2 Definition: (var) dedal



Word: dies

English Definition: (noun) ten

L2 Definition: (syn) sampu (var) diyes

Notes: Spanish

Examples: Dies centavos. (Ten centavos).



Word: diga

English Definition: see diga1 see diga2



Word: diga1

Active Verb: dumiga

English Definition: (verb) to court by using idle talk

Examples: Dumiga ka ba sa kanya? (Did you court her?)



Word: diga2

Active Verb: mangdiga

Passive Verb: digahan

English Definition: (verb) to court by idle talk

Examples: 1) Mangdiga ka ng dalaga. (You court a single lady.) 2) Digahan mo si Ana. (Court Ana.)



Word: digma

English Definition: (noun) war



Word: diin

Active Verb: dumiin

Passive Verb: idiin

English Definition: 1) heavily pressed (adj) (madiin) 2) to press hard, to press downward (verb)

Examples: 1) Dumiin siya sa pintuan. (He pressed hard against the door.) 2) Idiin mo ang iyong kamay sa pintuan. (Press your hand against the door.)



Word: diit

English Definition: (noun) slight pressure on something



Word: dikdik

Active Verb: magdikdik

Passive Verb: dikdikin

English Definition: (verb) to mince, to pulverize

Examples: 1) Magdikdik ka ng bawang. (You mince some garlic.) 2) Dikdikin ang bawang. (Mince the garlic.)



Word: dikin

English Definition: (noun) ring stand for pot



Word: dikit

English Definition: see dikit1 see dikit2 see dikit3



Word: dikit1

English Definition: (adj) /ma--/ dainty, pretty



Word: dikit2

Active Verb: dumikit

English Definition: (verb) to stick, to adhere, to get stuck

Examples: Dumikit ang papel sa dingding. (The paper got stuck on the wall.)



Word: dikit3

Active Verb: magdikit

Passive Verb: idikit

English Definition: (verb) to paste, to stick, to glue something

Examples: 1) Magdikit ka ng papel sa dingding. (You paste some paper on the wall.) 2) Idikit mo ang papel sa dingding. (Paste the paper on the wall.)



Word: diko

English Definition: (noun) appelation to the second eldest brother or younger brothers, sisters, cousins

Notes: Chinese



Word: diksiyonaryo

English Definition: (noun) dictionary



Word: dikta

Active Verb: magdikta

Passive Verb: idikta

English Definition: (verb) to dictate

Examples: 1) Magdikta ka ng pagsusulit sa mga estudyante. (You give a dictation exam to the students.) 2) Idikta mo sa kalihim ang kautusan. (Dicatate the memorandum to the secretary.)



Word: diktador

English Definition: (noun) dictator

Examples: Spanish



Word: dila

English Definition: (noun) tongue



Word: dilag

English Definition: (noun) gorgeousness, splendor, lustrous beauty

L2 Definition: (syn) ganda



Word: dilat

English Definition: see dilat1 see dilat2 see dilat3 see dilat4 see dilat5



Word: dilat1

English Definition: (noun) act of opening the eyelids

L2 Definition: (syn) mulat



Word: dilat2

English Definition: (adj) having wide-open eyes, wide-eyed



Word: dilat3

Active Verb: dumilat

English Definition: (verb) to open (as of the eyes)

Examples: Dumilat ka. (You open your eyes.)



Word: dilat4

Passive Verb: idilat

English Definition: (verb) to open one's eyes, to raise one's eyelids

Examples: Idilat mo ang mga mata mo. (Open your eyes.)



Word: dilat5

Active Verb: mangdilat

Passive Verb: dilatan

English Definition: (verb) to stare at someone with wide eyes

Examples: 1) Huwag kang mangdilat ng hindi mo kilala. (Don't stare at someone you don't know.) 2) Dilatan mo ang bata kung gusto mong ipakita ang galit mo. (Give a child a wide-eye stare if you want to tell him you are angry.)



Word: dilaw

English Definition: (adj) yellow



Word: dilig

Active Verb: magdilig

Passive Verb: diligin

English Definition: (verb) to sprinkle water on; to water (plants)

Examples: 1) Magdilig ka ng halaman mamayang hapon. (You water the plants later this afternoon.) 2) Diligin mo ang mga halaman. (Water the plants.)



Word: dilihensiya

Active Verb: magdilihensiya

Passive Verb: dilihensiyahin

English Definition: (verb) to resort to borrowing; to obtain what one needs

Examples: 1) Magdilihensiya ka muna ng pambili ng pagkain. (You borrow some money for the groceries.) 2) Dilihensiyahin mo ang pangkain natin mamayang gabi. (Borrow some money for our food tonight.)



Word: dilim

English Definition: (adj) /ma--/ dark



Word: diliryo

English Definition: see deliryo

L2 Definition: (var) deliryo

Notes: Spanish



Word: dilis

English Definition: (noun) long-jawed anchovy



Word: din

English Definition: (particle) too, also

L2 Definition: (var) rin (after vowels)



Word: dinamita

English Definition: (noun) dynamite

Notes: Spanish



Word: dingas

Active Verb: magdingas

English Definition: (verb) to flare out; to set aflame

Examples: Magdingas ka ng mga tuyong dahon sa hardin. (You set aflame the dry leaves in the garden.)



Word: dingding

English Definition: (noun) wall



Word: dini

English Definition: (adv) here

L2 Definition: (syn) dito, rito



Word: dinig

Passive Verb: dinggin

English Definition: 1) heard; loud enough to be heard (adj) 2) to listen to (verb) 3) /ma--/ to hear

Examples: Dinggin mo ang aking pakiusap. (Listen to my plea.)



Word: Dios

English Definition: (noun) God

L2 Definition: (syn) Bathala, Maykapal (var) Diyos

Notes: Spanish



Word: dipa

English Definition: (noun) the span of two extended arms



Word: diperensiya

English Definition: 1) difference (noun) 2) indisposition, illness (noun) 3) disagreement (noun)

L2 Definition: 1) kaibahan, kaibhan (syn) 2) sakit (syn)

Notes: Spanish



Word: direksiyon

English Definition: 1) address (noun) 2) direction (towards), course (noun) 3) order, command (noun) 4) instruction (noun)

L2 Definition: 1) tirahan (syn) 2) banda, gawi (syn) 3) utos (syn) 4) turo (syn)

Notes: Spanish



Word: direktor

English Definition: (noun) director



Word: diretso

Passive Verb: diretsuhin

English Definition: (verb) to proceed on in a straight direction

Examples: Diretsuhin lang ninyo ang daan at makikita ninyo ang simbahan. (Proceed straight on this road and you will see the church building.)



Word: diri

English Definition: 1) /pang--/ (pandidiri) feeling of loathing for what is foul or filthy (noun) 2) /naka--/ (nakapandidiri) loathsome (adj)



Word: disinteria

English Definition: (noun) dysentery

L2 Definition: (syn) iti

Notes: Spanish



Word: disiplina

English Definition: (noun) discipline

Notes: Spanish



Word: disisyon

Active Verb: magdisisyon

Passive Verb: disisyunan

English Definition: 1) decision (verb) 2) to decide, to make a decision (verb)

Notes: Spanish

Examples: 1) Magdisisyon ka na bukas kung sasama ka o hindi. (You decide by tomorrow if you are coming or not.) 2) Disisyunan mo ang tungkol sa pagpapautang na pera sa iyong mga kapatid. (Make a decision on lending money to your brothers.)



Word: diskubri

Passive Verb: makadiskubri

English Definition: (verb) to discover

Examples: Makadiskubri kaya siya ng bagong gamot laban sa cancer? (Will he be able to discover a new medicine against cancer?)



Word: diskurso

English Definition: (noun) speech

L2 Definition: (syn) talumpati

Notes: Spanish



Word: diskusyon

English Definition: (noun) discussion

Notes: Spanish



Word: distrunka

Active Verb: magdistrunka

Passive Verb: distrunkahin

English Definition: (verb) to destroy, to break off locks

Notes: Spanish

Examples: 1) Ayaw ni Pedro magdistrunka ng pintuan ng kotse niya. (Pedro does not want to break off the locks of his car door.) 2) Distrunkahin mo na lang ang pintuan dahil hindi natin makita ang susi. (Break off the door locks since we could not find the key.)



Word: disturnilyador



Word: Disyembre

English Definition: (noun) December



Word: disyerto

English Definition: (noun) desert



Word: dito

Active Verb: pumarito

English Definition: 1) here (demonstrative) 2) /na--/ (narito) it's here (adv) 3) /pa--/ (parito) come here (verb)

L2 Definition: 1) dine (var) 2) nandito (var) 3) parine (var)

Examples: Pumarito ka. (You come here.)



Word: ditse

English Definition: (noun/adj) appellation for second eldest sister

Notes: Chinese



Word: diwa

English Definition: (noun) spirit, thought



Word: diwata

English Definition: (noun) goddess



Word: diyabetes

English Definition: (noun) var. of diabetes

Notes: Spanish



Word: diyaket

English Definition: (noun) jacket

Notes: English



Word: diyan

Active Verb: pumariyan

English Definition: 1) there (demonstrative) 2) /na--/ (narito) it's there (adv) 3) /pa--/ (pariyan) go there (verb)

L2 Definition: (var) nandiyan (adv)

Examples: Pumariyan si Ana kanina. (Ana had gone there earlier.)



Word: diyanitor

English Definition: (noun) janitor

Notes: English



Word: diyes

English Definition: (num) ten

L2 Definition: (var) dies

Examples: Spanish



Word: diyeta

English Definition: (noun) prescribed or regulated meal; diet

Notes: Spanish



Word: Diyos

English Definition: (noun) God

Notes: (var) Dios



Word: doble

English Definition: (adj) double

Notes: Spanish



Word: doktor

English Definition: (noun) doctor, physician

L2 Definition: (syn) manggagamot



Word: dominante

English Definition: (adj) dominant, domineering



Word: Dominggo

English Definition: (noun) Sunday



Word: donya

English Definition: (noun) madam

L2 Definition: (syn) ginang

Notes: Spanish



Word: doon

Active Verb: pumaroon

English Definition: 1) there, yonder, over there, that place over there (dem) 2) /na--/ (naroon) it's there, yonder (adv) 3) /pa--/ (paroon) go there, yonder (verb)

Examples: Pumaroon ka nga. (You go there.)



Word: dormitoryano

English Definition: (noun) resident of a dormitory

L2 Definition: (var) DORMITORYANA



Word: dormitoryo

English Definition: (noun) dormitory



Word: dos

English Definition: (num) two

Notes: Spanish



Word: dose

English Definition: (num) twelve

Notes: Spanish



Word: dosena

English Definition: (noun) (qnt) dozen



Word: duda

English Definition: see duda1 see duda2



Word: duda1

English Definition: (noun) doubt

L2 Definition: (syn) ALINLANGAN

Notes: Spanish



Word: duda2

Active Verb: magduda

English Definition: (verb) to doubt



Word: dugo

English Definition: see dugo1 see dugo2



Word: dugo1

Passive Verb: duguin

English Definition: 1) blood (noun) 2) to bleed profusely, as in a hemorrage (verb)

Examples: Madalas duguin si Maria kapag siya ay naoperhan. (Maria often bleeds profusely after a surgery.)



Word: dugo2

Active Verb: dumugo

English Definition: (verb) to bleed, as a wound

Examples: Dumugo ang sugat ni Jose. (Jose's wound bled.)



Word: dugo3

Active Verb: magdugo

English Definition: (verb) to bleed, as a wound

Examples: Magdugo pa kaya ang sugat niya? (Will his wound continue to bleed?)



Word: dugtong

English Definition: see dugtong1 see dugtong2



Word: dugtong1

Active Verb: dumugtong

Passive Verb: dugtungan

English Definition: (verb) to add, to extend

Examples: 1) Dumugtong ang bagong pasahero sa eroplano kanina. (A new passenger was added in the plane earlier.) 2) Dugtungan natin ang tali. (Let's extend the twine.)



Word: dugtong2

Active Verb: magdugtong

Passive Verb: idugtong

English Definition: (verb) to append, to annex

Examples: 1) Magdugtong tayo ng bagong gusali dito. (Let us annex a building here.) 2) Idugtong mo ang iyong tali dito. (Append your twine here.)



Word: duhat

English Definition: (noun) plum (Java), blackberries

See a Picture



Word: duke

English Definition: (noun) duke



Word: dukesa

English Definition: (noun) duchess



Word: dukha

English Definition: (adj) poor; destitute



Word: dukot

English Definition: see dukot1 see dukot2



Word: dukot1

Active Verb: dumukot

Passive Verb: dukutin

English Definition: (verb) to draw out from a pocket, a bag or a container with the hand

Examples: 1) Dumukot ka ng barya sa aking bag. (You draw out some coins from my bag.) 2) Dukutin mo ang barya sa aking bag. (Draw some coins from my bag.)



Word: dukot2

Active Verb: mangdukot

Passive Verb: dukutan

English Definition: (verb) to pickpocket, to steal

Examples: 1) Magaling mangdukot ang magnanakaw. (A thief is a good pickpocket.) 2) Nadukutan ang bag ni Ana kaninang umaga papuntang opisina. (Ana's purse was stolen from her bag on her way to the office this morning.)



Word: dula

English Definition: (noun) drama, stage play

L2 Definition: (syn) drama



Word: dulang

English Definition: (noun) long dining table

See a Picture



Word: dulas

English Definition: (adj) /ma--/ (madulas) slippery



Word: dulas

English Definition: (adj) /ma--/ (madulas) slippery



Word: duldol

Passive Verb: iduldol

English Definition: (verb) to shove or thrust (something) with force into another, as pen into ink bottle, food into mouth, or like action

Examples: Huwag mong iduldol ang lapis sa aking mata. (Don't shove the pencil infront of my eyes.)



Word: duling

English Definition: (adj) cross-eyed

See a Picture



Word: dulo

English Definition: (noun) end, terminal extremity



Word: dulos

English Definition: (noun) trowel



Word: dulot

English Definition: (noun) offering

L2 Definition: (syn) handog, alay



Word: dumalaga

English Definition: (noun) pullet, female carabao at the age of puberty



Word: dumi

English Definition: (noun) dirt (adj) /ma--/ (marumi) dirty, unclean, filthy



Word: dungaw

Active Verb: dumungaw

Passive Verb: dungawin

English Definition: (verb) to look out of the window, to look out at somebody from the window

Examples: 1) Dumungaw si Maria sa bintana habang may naghaharana. (Maria looked out of the window while someone was serenading.) 2) Dinungaw ni Maria ang naghaharana. (Maria looked at the one serenading from the window.)



Word: dungis

English Definition: (noun) dirt on the face (adj) /ma--/ (madungis) dirty



Word: dungo

English Definition: (adj) shy, timid



Word: dunong

English Definition: (noun) knowledge, wisdom (adj) /ma--/ (marunong) intelligent, sage, erudite, bright, talented, wise



Word: duplo

English Definition: (noun) poetical game or contest dramatically strung to a short narrative sequence.

Notes: Spanish



Word: dupok

English Definition: (adj) /ma--/ (madupok) weak (not durable), frail, fragile, brittle, delicate

L2 Definition: (var) marupok



Word: dura

English Definition: see dura1 see dura2 see dura3



Word: dura1

English Definition: (noun) spit, saliva



Word: dura2

Active Verb: dumura

English Definition: (verb) to spit

Examples: Dumura ang mama sa kalsada. (The man spit on the sidewalk.)



Word: dura3

Active Verb: mangdura

Passive Verb: duraan

English Definition: (verb) to spit at something

Examples: 1) Huwag kang magdura ng kapwa. (Don't spit at your fellowmen.) 2) Huwag mong duraan ang iyong kapwa. (Don't spit at your neighbor.)



Word: duriyan

English Definition: (noun) durian

See a Picture



Word: duro

English Definition: see duro1 see duro2 see duro3



Word: duro1

Active Verb: dumuro

Passive Verb: duruin

English Definition: (verb) to pierce or to penetrate sharply as with a pointed instrument

Examples: 1) Duruin mo ng lapis ang papel. (Pierce the paper with a pencil.) 2) Dumuro ka ng papel sa pamamagitan ng lapis. (You pierce the paper with a pencil.)



Word: duro2

Active Verb: magduro

Passive Verb: iduro

English Definition: (verb) to pierce, to prick, penetrate something with a pointed instrument

Examples: 1) Magduro ka ng bola at gamitin mo ang pako. (You pierce the ball using a nail.) 2) Iduro mo ang kutsilyo sa pakwan. (Pierce the watermelon with a knife.)



Word: duro3

Active Verb: mangduro

English Definition: (verb) to prick or pierce somebody

Examples: Huwag kang mangduro ng tao. (Don't prick a person.)



Word: dusa

Active Verb: magdusa

English Definition: (noun) /pa--/ (parusa) punishment, castigation, suffering, grief

L2 Definition: (syn) hirap, pagtitiis

Notes: Sanskrit

Examples: Magdusa ka. ([You] suffer.)



Word: dusena

English Definition: (noun) dozen

L2 Definition: (var) dosena

Notes: Spanish



Word: duwag

English Definition: (adj) coward



Word: duwende

English Definition: (noun) elf, dwarf

L2 Definition: (syn) tianak

Notes: Spanish



Word: duweto

English Definition: (noun) duet

Notes: Spanish



Word: duyan

English Definition: (noun) cradle, hammock

See a Picture



Word: dyaryo

English Definition: (noun) newspaper

L2 Definition: (var) diyaryo

Notes: Spanish



Word: dyip

English Definition: (noun) jeep, jeepney

Notes: English

See a Picture



Word: ebaporasyon

English Definition: (noun) evaporation

Notes: Spanish



Word: edad

English Definition: (noun) age

L2 Definition: (syn) gulang

Notes: Spanish



Word: edukado

English Definition: (adj) educated

Notes: Spanish



Word: edukasyon

English Definition: (noun) education

Notes: Spanish



Word: eh

English Definition: (part) hesitation pause (something more coming); used to close a sentence to reinforce disagreement, contradiction or protestation



Word: eklipse

English Definition: (noun) eclipse

Notes: Spanish



Word: ekonomiya

English Definition: (noun) economy

Notes: Spanish



Word: eksakto

English Definition: (adj) exact

Notes: Spanish



Word: eksamen

English Definition: (noun) examination, test

L2 Definition: (var) iksamin

Notes: Spanish



Word: eksibisiyon

English Definition: (noun) exhibition

Notes: Spanish



Word: eksperimento

English Definition: (noun) experiment

L2 Definition: (var) esperimento

Notes: Spanish



Word: ekstra

English Definition: (adj) extra

L2 Definition: (syn) dagdag (var) estra

Notes: English



Word: elebetor

English Definition: (noun) elevator

Notes: English



Word: eleksiyon

English Definition: (noun) election

Notes: Spanish



Word: elektrisidad

English Definition: (noun) electricity

Notes: Spanish



Word: elemento

English Definition: (noun) element

Notes: Spanish



Word: elepante

English Definition: (noun) elephant

Notes: Spanish



Word: empanada

English Definition: (noun) meat pie

Notes: Spanish



Word: empatso

English Definition: (noun) indigestion

Notes: Spanish



Word: emperdible

English Definition: (noun) safety pin

Notes: Spanish

See a Picture



Word: empleyado

English Definition: (noun) employee

L2 Definition: (var) empleyada (female employee)

Notes: Spanish



Word: Enero

English Definition: (noun) January

Notes: Spanish



Word: entablado

English Definition: (noun) stage

Notes: Spanish



Word: entrada

English Definition: (noun) entrance

Notes: Spanish



Word: eroplano

English Definition: (noun) airplane

Notes: Spanish



Word: eskinita

English Definition: (noun) street corner turning into an alley

L2 Definition: (var) iskinita

Notes: Spanish



Word: eskolar

English Definition: (noun) scholar

Notes: Spanish



Word: eskrima

English Definition: (noun) the art of fencing

Notes: Spanish



Word: eskuela

English Definition: (noun) school

L2 Definition: (var) eskuelahan (syn) paaralan

Notes: Spanish



Word: eskulptor

English Definition: (noun) sculptor

Notes: Spanish



Word: esmeralda

English Definition: (noun) emerald

Notes: Spanish



Word: espada

English Definition: (noun) sword, spade in playing cards

Notes: Spanish



Word: espesyal

English Definition: (adj) special

Notes: Spanish



Word: espiya

English Definition: (noun) spy

Notes: Spanish



Word: estorbo

Active Verb: mangestorbo

Passive Verb: istorbohin

English Definition: (verb) to disturb, to cause trouble, to bother

L2 Definition: (var) mangabala

Examples: 1) Huwag ka munang mangestorbo sa akin ngayon. (Don't you disturb me now.) 2) Istorbohin mo muna ang kapatid mo. (Disturb your brother for a while.)



Word: estrelya

English Definition: (noun) star

L2 Definition: (syn) bituin

Notes: Spanish



Word: estudyante

English Definition: (noun) student

Notes: Spanish



Word: eto

English Definition: (dem) here it is, a variant of HETO

L2 Definition: (var) heto



Word: Europa

English Definition: (noun) Europe

Notes: Spanish



Word: ewan

English Definition: (post-verb) don't know, a variant of AYWAN

Examples: Ewan ko. (I don't know.)



Word: gaan

English Definition: (adj) /ma--/ (magaan) light (of weight), easy



Word: gaano

English Definition: (int) how much, what quantity



Word: gabay

English Definition: (noun) hand rail, support



Word: gabi

English Definition: see gabi1 see gabi2



Word: gabi-gabi

English Definition: (adv) every night



Word: gabi1

English Definition: (noun) taro; sticky, edible tuber



Word: gabi2

English Definition: (noun) night (adv) /ka--/ (kagabi) last night



Word: gagamba

English Definition: (noun) spider



Word: gago

English Definition: (adj) stupid, foolish (colloq); stuttering, stammering, pronouncing badly

L2 Definition: (var) gaga (female), hangal, tanga



Word: gahasa

Active Verb: manggahasa

Passive Verb: gahasain

English Definition: (verb) to rape

Examples: 1) Walang matinong lalaki ang gustong manggahasa ng babae. (No sane man would want to rape a woman.) 2) Hindi raw nagplano ang mga sanggano na gahasain si Paquita. (It was alleged that the gangsters did not plan on raping Paquita.)



Word: gahol

English Definition: (adj) lacking in time

L2 Definition: (syn) huli



Word: gala

Active Verb: gumala

English Definition: (verb) to wander about; to go about idly; to travel aimlessly

Examples: Gumala si Juan sa buong Maynila kahapon. (John wandered about the city of Manila yesterday.)



Word: galak

Passive Verb: ikagalak

English Definition: (verb) to be pleased, to be happy about

Examples: Ikagalak mo ang pagkapanalo ni Erap sa eleksyon. (You should be happy about Erap's winning in the election.)



Word: galang

Active Verb: gumalang

Passive Verb: igalang

English Definition: 1) /ma--/ (magalang) polite, courteous, refined manner, respectful (adj) 2) to respect, to treat with reverence (verb)

Examples: 1) Gumalang tayo sa ating mga ninuno. (Let us treat with reverence our ancestors.) 2) Igalang natin ang kagustuhan ni Imelda. (Let us respect Imelda's wishes.)



Word: galante

English Definition: (adj) gallant, chivalrous

L2 Definition: (syn) maginoo

Notes: Spanish



Word: galaw

English Definition: see galaw1 see galaw2



Word: galaw1

Active Verb: gumalaw

Passive Verb: igalaw

English Definition: (verb) to move

Examples: 1) Huwag kang masyadong gumalaw at baka ikaw ay mahalatang may ninanakaw. (Don't you move too much or they will know that you are stealing something.) 2) Igalaw mo ang iyong kamay para makita nila. (Move your hands for them to see.)



Word: galaw2

Active Verb: manggalaw

Passive Verb: galawin

English Definition: (verb) to touch, to move something

Examples: 1) Ayaw kong manggalaw ng gamit iba. (I don't want to touch other people's belongings.) 2) Huwag mong galawin ang gamit sa ibabaw ng mesa. (Don't touch those things on the table.)



Word: galing

English Definition: see galing1 see galing2



Word: galing1

English Definition: (adj) /ma--/ (magaling) good, well-already, fine, skillful, clever, polite



Word: galing2

Active Verb: manggaling

English Definition: (verb) to come from

Examples: Saan mo gustong manggaling ako? (Where do you want me to come from?)



Word: galis

English Definition: (noun) itch



Word: galit

Passive Verb: magalit

English Definition: 1) anger, resentment, indignation (noun) 2) to get angry, to become angry (verb)

Examples: Huwag ka nang magalit sa akin. (Please don't get mad at me.)



Word: gamit

Active Verb: gumamit

Passive Verb: gamitin

English Definition: 1) personal things, anything usable (noun) 2) to use, to wear (verb)

Examples: 1) Gumamit ka ba ng sabon nang ikaw ay maligo? (Did you use a soap when you took a shower?) 2) Gamitin mo ang sepilyo sa paglinis ng ngipin mo. (Use the toothbrush in cleaning your teeth.)



Word: gamot

English Definition: see gamot1 see gamot2



Word: gamot1

Active Verb: gumamot

Passive Verb: gamutin

English Definition: 1) medicine (noun) 2) to treat, especially with medicine (verb)

Examples: 1) Gumamot ng bata ang doktor. (The doctor treated the child.) 2) Gamutin mo ang batang may sakit. (Treat the sick child.)



Word: gamot2

Active Verb: maggamot

English Definition: (verb) to treat one's self

Examples: Maggamot ka ng iyong sugat. (You treat your wounds.)



Word: gamot3

Active Verb: manggamot

Passive Verb: gamutin

English Definition: (verb) to treat other's (outside of self)

Examples: 1) Manggamot ka ng mga mahihirap sa baryo. (You treat the poor people in the barrio.) 2) Gamutin mo ang sakit ng mga mahihirap. (Treat the illness of the poor people.)



Word: gamu-gamo

English Definition: (noun) moth



Word: gana

English Definition: (noun) appetite (noun) profit



Word: ganap

English Definition: see ganap1 see ganap2



Word: ganap1

English Definition: 1) complete (adj) 2) fulfilled, completed, finished (adj) 3) exact (adj)

L2 Definition: 1) buo (syn) 2) yari, tapos (syn) 3) eksakto, husto (syn)



Word: ganap2

Active Verb: gumanap

English Definition: (verb) to perform, to act

Examples: Gumanapa siya bilang isang pari sa pelikula. (He performed the role of a priest in the movie.)



Word: ganda

English Definition: (adj) /ma--/ (maganda) beautiful, pretty, nice



Word: ganiri

English Definition: (adv) like this (referring to something close to the body of the speaker)

L2 Definition: (syn) ganito

Notes: from GA + NIRI or GAYA NIRI



Word: ganit

English Definition: (noun) toughness for mastication; relative tightness or firmness (making it hard to disengage)



Word: ganito

English Definition: (adv) like this one, in this way or manner

L2 Definition: (syn) ganiri

Notes: from GA + NITO or GAYA NITO



Word: ganiyan

English Definition: (adv) like that one (referring to something near the person spoken to); in the same way or manner as that (referring to procedure being observed)

L2 Definition: (var) ganyan

Notes: from GA + NIYAN or GAYA NIYAN



Word: ganoon

English Definition: (adv) like that yonder, in that manner or way

Notes: from GA + NOON or GAYA NOON



Word: gansa

English Definition: (noun) goose



Word: ganti

Active Verb: gumanti

Passive Verb: gantihan

English Definition: 1) recompense, repayment (noun) 2) to repay (verb)

Notes: Malay

Examples: 1) Gumanti si Imelda sa kagandahang loob ni Corazon. (Imelda repayed the good heartedness of Corazon.) 2) Nais gantihan ni Corazon ang kasamaan ni Imelda. (Corazon wanted to repay the meanness of Imelda.)



Word: gantimpala

English Definition: (noun) reward, prize



Word: gapang

English Definition: see gapang1 see gapang2



Word: gapang1

Active Verb: gumapang

English Definition: (verb) to crawl, to creep

Examples: Gumapang si Jose pabalik sa sala. (Jose crawled back to the living room.)



Word: gapang2

Active Verb: manggapang

Passive Verb: gapangin

English Definition: (verb) to get or obtain something

Examples: 1) Manggapang ka prutas sa puno. (You get some fruits on the tree.) 2) Gapangin mo ang prutas sa puno. (Get the fruit from the tree.)



Word: gapas

Active Verb: maggapas

Passive Verb: gapasin

English Definition: (verb) to cut or mow (grass, rice stalk, or the like) with a scythe

Examples: 1) Maggapas ka ng bukid ngayong linggo. (You mow the ricefield this week.) 2) Gapasin mo ang damo sa hardin. (Mow the grass in the garden.)



Word: gapos

English Definition: see gapos1 see gapos2 see gapos3 see gapos4



Word: gapos1

English Definition: (noun) manacle; rope tied around arms or hands



Word: gapos2

English Definition: (adj) manacled



Word: gapos3

Active Verb: maggapos

Passive Verb: igapos

English Definition: (verb) to tie up securely, usually by the arms

Examples: 1) Maggapos ka ng baboy. (You tie up the pig.) 2) Igapos mo ang baboy. (Tie the pig up.)



Word: gapos4

Active Verb: manggapos

English Definition: (verb) to tie up

Examples: Manggapos ka ng aso. (You tie up the dog.)



Word: gara

English Definition: (adj) /ma--/ (magara) nicely dressed



Word: garabansos

English Definition: (noun) chickpeas



Word: garahe

English Definition: (noun) garage



Word: garapinyera

English Definition: (noun) ice cream freezer

Notes: Spanish



Word: garapon

English Definition: (noun) large, wide-mouthed jar or decanter

Notes: Spanish

See a Picture



Word: gasgas

English Definition: (adj) worn out (by abrasion); worn out (by use)

L2 Definition: (syn) gastado



Word: gaslaw

English Definition: (adj) /ma--/ (magaslaw) gauche, crude flirtatiousness



Word: gasolina

English Definition: (noun) gasoline

Notes: Spanish



Word: gaspang

English Definition: (adj) /ma--/ (magaspang) rough, coarse



Word: gasta

English Definition: see gasta1 see gasta2



Word: gasta1

Active Verb: gumasta

English Definition: (verb) to spend, to expend

Examples: Gumasta ba si Ana para sa kaarawan niya? (Did Ana spend some money for her birthday?)



Word: gasta2

Active Verb: maggasta

Passive Verb: gastahin

English Definition: (verb) to spend, to expend

Examples: 1) Gusto kong maggasta para handa sa aking kaarawan. (I want to spend money for my birthday bash.) 2) Huwag mong gastahin lahat ang naipong pera ng mga magulang mo. (Don't expend all the money saved by your parents.)



Word: gastador

English Definition: (noun) spendthrift



Word: gastos

English Definition: (noun) expenses

Notes: Spanish



Word: gata

English Definition: (noun) coconut milk, cream



Word: gatang

English Definition: (noun) chupa: unit of measure for rice and other grains, dry measure



Word: gatas

English Definition: (noun) milk



Word: gato

English Definition: (noun) jack



Word: gatong

Active Verb: maggatong

Passive Verb: igatong

English Definition: 1) firewood, fuel (noun) 2) to feed with fuel; to put into the fire as fuel (verb)

Examples: 1) Maggatong ka pa ng kahoy sa apoy. (You add more fuel to the fire.) 2) Igatong mo ang kahoy sa apoy. (Feed the firewood to the fire.)



Word: gawa

English Definition: see gawa1 see gawa2



Word: gawa1

Active Verb: gumawa

English Definition: (verb) to do, to make, to work, to build

Examples: Gumawa ka ng laruan. (You make a toy.)



Word: gawa2

Active Verb: maggawa

Passive Verb: gawain

English Definition: (verb) to do, to make, to work, to build

Examples: 1) Maggawa tayo ng bahay-bahayan. (Let us build a playhouse.) 2) Gawain mo na ang iyong gawaing-bahay. (Do your homework.)



Word: gawad

English Definition: (noun) award, bestowal, grant, prize

L2 Definition: (syn) gantimpala, premyo



Word: gawgaw

English Definition: (noun) cornstarch, starch



Word: gawi

Active Verb: gumawi

English Definition: 1) side, direction (noun) 2) to go or move in a certain direction, to be inclined to or accustomed to (verb)

Examples: Gumawi ka sa kaliwa. (You move to the left.)



Word: gaya

English Definition: see gaya1 see gaya2 see gaya3 see gaya4



Word: gaya1

English Definition: (noun) imitation



Word: gaya2

English Definition: (adv) like, resembling, in the manner of



Word: gaya3

Active Verb: gumaya

Passive Verb: gayahin

English Definition: (verb) to imitate, to emulate

Examples: 1) Gumaya ka sa akin. (You imitate me.) 2) Gayahin mo ako. (Imitate me.)



Word: gaya4

Active Verb: manggaya

Passive Verb: gayahin

English Definition: (verb) to imitate

Examples: 1) Huwag kang manggaya ng masamang tao. (You should not imitate a bad guy.) 2) Gayahin mo ang mabait na bata. (Imitate the good boy.)



Word: gayak

Active Verb: maggayak

Passive Verb: gayakan

English Definition: (verb) to decorate, to festoon

Examples: 1) Maggayak tayo ng bahay para sa pasko. (Let us decorate the house for Christmas.) 2) Gayakan mo ang aming bahay. (Decorate our house.)



Word: gayon

English Definition: (pron) something like that (GA + YAON) (adv) in that way or manner, also, furthermore (always followed by DIN)

L2 Definition: (var) ganoon



Word: gayuma

English Definition: (noun) love charm



Word: gera

English Definition: (noun) war

L2 Definition: (syn) digma, digmaan

Notes: Spanish



Word: gerilya

English Definition: (noun) guerrilla (man)

Notes: Spanish



Word: giba

Active Verb: maggiba

Passive Verb: gibain

English Definition: (verb) to destroy, to demolish, to ruin

Examples: 1) Maggiba ka ng lumang bakod. (You demolish the old fence.) 2) Gibain mo ang lumang bakod. (Demolish the old fence.)



Word: gigi

English Definition: (adj) /ma--/ (magigi) slow, fussy, meticulous



Word: giit

English Definition: see giit1 see giit2



Word: giit1

Active Verb: gumiit

English Definition: (verb) to intrude, to push one's way through



Word: giit2

Active Verb: maggiit

Passive Verb: igiit

English Definition: (verb) to insist

Examples: 1) Huwag kang maggiit ng iyong opinyon. (Don't you insist your opinion.) 2) Huwag mong igiit ang iyong opinyon. (Don't insist on your opinion.)



Word: gilagid

English Definition: (noun) gums



Word: gilid

English Definition: (noun) border, edge, margin (adj) edge, margin, border (adv) at the edge (SA GILID)



Word: giling

English Definition: see giling1 see giling2



Word: giling1

Active Verb: gumiling

English Definition: (verb) to grind

Examples: Gumiling ka ng malagkit. (You grind some sticky rice.)



Word: giling2

Active Verb: maggiling

Passive Verb: gilingin

English Definition: (verb) to grind something

Examples: 1) Maggiling ka ng malagkit. (You grind some sticky rice.) 2) Gilingin mo ang malagkit. (Grind some sticky rice.)



Word: gilingan

English Definition: (noun) mill, grinder



Word: gilit

English Definition: (noun) incision, cut, incision or slice marks (on fish or wood); sliced piece



Word: giliw

English Definition: 1) love, affection (noun) 2) /ma--/ (magiliw) beloved, dear, esteemed



Word: ginang

English Definition: (noun/adj) matron, madam, Mrs.

L2 Definition: (abbr) Gng.



Word: ginaw

Passive Verb: ginawin

English Definition: 1) cold, coldness, freezing temperature (noun) 2) /ma--/ (maginaw) cold, chilly, freezing (adj) 3) to become cold (verb) 4) /ma--/ to feel cold (verb)

Examples: Magsuot ka ng dyaket at baka ka ginawin. (You should put on a jacket or you might feel cold.)



Word: ginhawa

English Definition: (adj) /ma--/ (maginhawa) comfortable, easy



Word: ginoo

English Definition: (noun) mister (adj) gentlemanly, well-bred man



Word: ginto

English Definition: (noun) gold



Word: gipit

English Definition: (adj) wanting or lacking in space (adj) in straits, bankrupt

L2 Definition: (syn) makipot



Word: gisa

Active Verb: maggisa

Passive Verb: gisahin

English Definition: (verb) to saute, to cook in oil, garlic, onions, or tomatoes

Examples: 1) Maggisa ka ng gulay para sa hapunan natin. (You saute some vegetables for our dinner.) 2) Gisahin mo ang manok. (Saute the chicken.)



Word: gisantes

English Definition: (noun) peas



Word: gising

English Definition: see gising1 see gising2 see gising3



Word: gising1

English Definition: (adj) awake



Word: gising2

Active Verb: gumising

English Definition: (verb) to wake up, to awaken

Examples: Gumising ka sa katotohanan. (You wake up and face the truth.)



Word: gising3

Active Verb: manggising

Passive Verb: gisingin

English Definition: (verb) to rouse someone

Examples: 1) Manggising ka ng natutulog na bata. (You wake up the sleeping child.) 2) Gisingin mo ang natutulog na bata. (Wake up the sleeping child.)



Word: gitara

English Definition: (noun) guitar



Word: giting

English Definition: (adj) /ma--/ courageous, heroic



Word: gitling

English Definition: (noun) hyphen



Word: gitna

English Definition: (noun) middle (adv) middle, center



Word: gobernador

English Definition: (noun) governor



Word: gobiyerno

English Definition: (noun) government

Notes: Spanish



Word: goma

English Definition: (noun) rubber

L2 Definition: (var) raber



Word: gora

English Definition: (noun) cap

Notes: Spanish



Word: goto

English Definition: (noun) tripe



Word: grabe

English Definition: (adj) grave, weighty

L2 Definition: (syn) malubha, mabigat

Notes: Spanish



Word: grado

English Definition: (noun) degree



Word: gratis

English Definition: (adj) free, gratis, for nothing

L2 Definition: (syn) walang-bayad

Notes: Spanish



Word: gripo

English Definition: (noun) faucet



Word: guantes

English Definition: (noun) gloves

L2 Definition: (syn) guwantes

Notes: Spanish



Word: gubat

English Definition: (noun) forest, jungle



Word: gugo

English Definition: (noun) native shampoo



Word: gugol

English Definition: see gugol1 see gugol2



Word: gugol1

Active Verb: gumugol

Passive Verb: gugulin

English Definition: (verb) to spend, to appropriate

Examples: 1) Gumugol siya ng maraming oras sa pagaaral. (He spent a lot of time studying.) 2) Gugulin mo ang oras mo sa pagaaral. (Spend your time studying.)



Word: gugol2

Active Verb: maggugol

Passive Verb: igugol

English Definition: (verb) to spend, to appropriate something

Examples: 1) Gusto kong maggugol ng oras sa aking mga anak. (I want to spend time with my children.) 2) Igugol mo ang oras mo sa iyong mga anak. (Spend your time with your kids.)



Word: guhit

English Definition: (noun) line (noun) a measure of weight equal to 100 grams



Word: guho

Active Verb: gumuho

English Definition: (noun) /pag--/ (pagguho) collapse, cave-in, crumbling (verb) to collapse, to cave in, to crumble

Examples: Gumuho ang gusali matapos itong pasabugin. (The building collapsed after it was blasted.)



Word: gulaman

English Definition: (noun) gelatin (native, made from seaweed)



Word: gulang

Passive Verb: gulangan

English Definition: 1) age (noun) 2) /ma--/ (magulang) shrewd, mature (adj) 3) to take advantage of someone who is inexperienced (adj)

Examples: Huwag mong gulangan ang bata. (Don't take advantage of the kid.)



Word: gulanit

English Definition: (adj) ragged, worn-out



Word: gulat

Active Verb: manggulat

Passive Verb: gulatin

English Definition: (noun) shock (verb) to frighten, to surprise, to shock someone

Examples: 1) Ayaw niyang maggulat ng bagong gising. (He does not want to frighten someone who just woke up from bed.) 2) Gulatin natin si Maria. (Let's surprise Maria.)



Word: gulay

English Definition: (noun) vegetables



Word: gulo

Active Verb: manggulo

Passive Verb: guluhin

English Definition: 1) riot, trouble, disorder, confusion (noun) 2) /ma--/ (magulo) unruly, rowdy, disorderly (adj) 3) to create disorder, tumult or confusion (verb)

Examples: 1) Huwag ka nang manggulo sa laro ng mga bata. (Don't you create confusion among kids who are playing.) 2) Guluhin mo ang mga gamit ni Monica. (Put Monica's things in disorder.)



Word: gulod

English Definition: (noun) hill top



Word: gulok

English Definition: (noun) bolo, large knife, machete



Word: gulong

English Definition: see gulong1 see gulong2 see gulong3



Word: gulong1

English Definition: (noun) wheel



Word: gulong2

Active Verb: gumulong

English Definition: (verb) to roll



Word: gulong3

Active Verb: maggulong

Passive Verb: igulong

English Definition: (verb) to roll something

Examples: 1) Maggulong ka ng gulong sa bubong. (You roll a wheel on the rooftop.) 2) Igulong mo ang gulong sa bubong. (Roll the wheel on the rooftop.)



Word: gumamela

English Definition: (noun) hibiscus



Word: gunaw

English Definition: (noun) deluge, end of the world, destruction of all things



Word: gung gong

English Definition: (adj) stupid, ignorant



Word: guniguni

English Definition: (noun) imagination, apprehension, presentiment



Word: gunting

English Definition: (noun) scissors



Word: gupit

English Definition: see gupit1 see gupit2 see gupit3



Word: gupit1

English Definition: (noun) haircut



Word: gupit2

Active Verb: gumupit

English Definition: (verb) to cut with a pair of scissors or shears, to trim

Examples: Gumupit ako ng diyaryo kanina. (I cut a newspaper clipping earlier.)



Word: gupit3

Active Verb: maggupit

Passive Verb: gupitin

English Definition: (verb) to cut with a pair of scissors or shears, to trim

Examples: 1) Maggupit ka ng buhok sa parlor. (You cut some hair in the parlor.) 2) Gupitin natin ang litrato ni Erap sa diyaryo. (Let's cut Erap's picture from the newspaper.)



Word: guro

English Definition: (noun) teacher, tutor

L2 Definition: (syn) mestro, mestra, titser



Word: gusali

English Definition: (noun) building



Word: gusgos

English Definition: (adj) /--in/ (gusgusin) untidy, in rags, in tatters



Word: gusot

English Definition: (adj) crumpled, entangled, confused



Word: gusto

Active Verb: gumusto

Passive Verb: gustuhin

English Definition: 1) want, like (post-verb) 2) to like, to want, to desire (verb)

L2 Definition: (syn) ibig

Examples: 1) Walang gumusto sa kanyang palabas. (Nobody liked her show.) 2) Gustuhin mo kaya ang aking pasalubong. (Will you like my gift?)



Word: gutay

English Definition: (adj) torn into pieces



Word: gutom

English Definition: (verb) /ma--/ to (get) hungry



Word: guwapo

English Definition: (adj) handsome, beautiful, good-looking, pretty, dashing

L2 Definition: (var) guwapa (female)



Word: guwardya

English Definition: (noun) guard

L2 Definition: (syn) bantay, tanod

Notes: Spanish



Word: guyabano

English Definition: (noun) soursop (guayabano)

See a Picture



Word: ha!

English Definition: (interj) So! (deprecatingly, reproachingly) So that's it! (particle reproducing laughter in a series) Ha! Ha! Ha!



Word: ha?

English Definition: 1) What is it? What do you mean? (int. particle) 2) Do you understand? (int. particle) 3) Is that so? (int. particle with element of surprise)

L2 Definition: 1) (syn) Ano? Ano kamo? Ha? (What's that again?) 2) (syn) Naiintindihan mo ba? Nauunawaan mo ba? (Do you understand?) 3) (syn) Ganoon ba? Siyanga ba? Ganoon pala, ha? (So that's what it is, huh?)



Word: haba

English Definition: (noun) a length (adj) /ma--/ (mahaba) long, elongated



Word: habag

English Definition: (adj) /ma--; --in/ (mahabagin) kind-hearted, charitable



Word: habagat

English Definition: (noun) a west or southwest wind, monsoon



Word: habang

English Definition: (syn) samantalang

Examples: Habang siya ay natutulog... (While she was asleep...)



Word: habang-buhay

English Definition: (adv) for a lifetime, eternal



Word: habilin

English Definition: (noun) (rw. BILIN) something (as money, property, etc.) given in trust or for safekeeping



Word: habol

English Definition: see habol1 see habol2



Word: habol1

Active Verb: humabol

Passive Verb: habulin

English Definition: (verb) to catch up with, to appeal, to run after

Examples: 1) Humabol siya sa akin. (She caught up with me.) 2) Habulin mo ang aso. (Run after the dog.)



Word: habol2

Active Verb: manghabol

Passive Verb: habulin

English Definition: (verb) to run after somebody, something

Examples: 1) Manghabol ka ng aso. (You ran after the dog.) 2) Habulin mo ang kotse. (Ran after the car.)



Word: habonera

English Definition: (noun) soap box or tray

L2 Definition: (syn) sabunan (var) habunera

Notes: Spanish



Word: hadlang

English Definition: see hadlang1 see hadlang2



Word: hadlang1

Active Verb: humadlang

English Definition: (verb) to stand in the way, to obstruct

Examples: Humadlang si Pedro sa aking daan. (Pedro obstructed/blocked my way.)



Word: hadlang2

Active Verb: maghadlang

Passive Verb: ihadlang

English Definition: (verb) to place an impediment, to obstruct, to bar

Examples: 1) Maghadlang ka ng kahoy sa daan. (You put some wooden bar on on the road.) 2) Ihadlang mo ang kahoy sa daan. (Put the wood as a road bar.)



Word: hagdan

English Definition: (noun) stairs, stairway, steps, ladder

L2 Definition: (var) hagdanan



Word: hagibis

English Definition: (noun) rapidity, velocity

L2 Definition: (syn) bilis, tulin



Word: hagilap

English Definition: see hagilap1 see hagilap2 see hagilap3



Word: hagilap1

Active Verb: humagilap

English Definition: (verb) to search, to gather

Examples: Humagilap ka ng bato sa daan. (You search for some stones on the road.)



Word: hagilap2

Active Verb: maghagilap

Passive Verb: hagilapin

English Definition: (verb) to try to get hold of something at the time of need around one's environment

Examples: Maghagilap ka ng panggatong. (You gather some firewood.) Hagilapin mo ang ano mang kahoy para panggatong. (Gather any wood as firewood.)



Word: hagilap3

Active Verb: manghagilap

Passive Verb: hagilapin

English Definition: (verb) to look for someone

Examples: Manghagilap ka ng trabahador. (You look for some laborers.) Hagilapin mo si Nena para tumulong sa kusina. (Look for Nena to help in the kitchen.)



Word: haging

English Definition: (noun) buzzing sound as of something speeding by



Word: hagip

English Definition: (verb) /maka--; ma--/ (makahagip; mahagip) hit or caught by a moving body

Examples: Mag-ingat ka sa paglakad sa kalsada baka ka mahagip ng mabilis na kotse. (Be careful when you cross the street or you might be hit by a car.)



Word: hagis

English Definition: see hagis1 see hagis2



Word: hagis1

Active Verb: humagis

English Definition: (verb) to be thrown off

Examples: Humagis ang bata sa kotse. (The child was thrown off the car.)



Word: hagis2

Active Verb: maghagis

Passive Verb: ihagis

English Definition: (verb) to throw, to cast

Examples: 1) Maghagis ka ng bigas sa bagong kasal. (You throw some rice to the newly weds.) 2) Ihagis mo ang bola kay Pepe. (Throw the ball to Pepe.)



Word: hagod

English Definition: (noun) rubbing



Word: hagulhol

English Definition: (noun) sudden, loud weeping



Word: hagupit

English Definition: (noun) stroke of whip or lash



Word: hahagkan

English Definition: (verb) to kiss something or somebody (rw) HALIK=kiss



Word: hain

Active Verb: maghain

Passive Verb: ihain

English Definition: (verb) to set the table; to serve, to offer

Examples: 1) Maghain ka na ng hapunan. (You set the table for dinner.) 2) Ihain mo ang adobong manok. (Serve the chicken adobo.)



Word: haka

English Definition: (noun) guess, assumption (idiom) HAKA-HAKA - opinion, usually without basis (verb) MAGHAKA-HAKA - to form an opinion



Word: hakab

English Definition: (adj) tight-fitting



Word: hakbang

English Definition: (noun) step, space of stepping, pace in walking or running



Word: hakot

Active Verb: humakot

Passive Verb: hakutin

English Definition: (noun) load, loading (quantity) (verb) to take what one can carry

L2 Definition: (syn) dala, karga

Notes: Malay

Examples: 1) Humakot ka ng mga libro. (You take the books you can carry.) 2) Hakutin mo ang mga libro. (Take the books which you can carry.)



Word: hala!

English Definition: (intj.) a warning: if you do that, there will be consequences!



Word: halaan

English Definition: (noun) clam



Word: halabos

English Definition: (noun) scalding or half cooking in salted water



Word: halaga

English Definition: (noun) price, value, importance (adj) /ma--/ (mahalaga) important, valuable



Word: halaghag

English Definition: (adj) careless, neglectful

L2 Definition: (syn) pabaya, bulagsak



Word: halakhak

English Definition: (noun) loud laughter



Word: halal

Active Verb: maghalal

Passive Verb: ihalal

English Definition: (verb) to nominate, to elect

Examples: 1) Maghalal tayo ng pinuno. (Let us elect a leader.) 2) Ihalal si Pedro bilang pinuno. (Elect Pedro as leader.)



Word: halalan

English Definition: (noun) elections, voting

L2 Definition: (syn) eleksiyon



Word: halaman

English Definition: (noun) plant, garden, vegetation



Word: halamanan

English Definition: (noun) garden

L2 Definition: (syn) hardin



Word: halang

English Definition: see halang1 see halang2 see halang3



Word: halang1

English Definition: (adj) /pa--/ (pahalang) horizontal, transverse, lying across



Word: halang2

Active Verb: humalang

English Definition: (verb) to barricade, to use one's self as an obstruction

Examples: Humalang sa pinto si Elsa upang huwag makapasok ang bata. (Elsa barricaded the door in order that the kid will not be able to get in.)



Word: halang3

Active Verb: maghalang

Passive Verb: ihalang

English Definition: (verb) to lay across, to put crosswise as an impediment

Examples: 1) Maghalang ka ng kahoy sa pintuan. (You put a block of wood across the door.) 2) Ihalang mo ang kahoy sa pintuan. (Put the block of wood across the door.)



Word: halata

English Definition: (adj) noticeable



Word: halay

English Definition: (adj) /ma--/ (mahalay) depraved, sensual, lewd



Word: haligi

English Definition: (noun) post; pillar

L2 Definition: (var) poste



Word: halik

English Definition: see halik1 see halik2



Word: halik1

English Definition: (noun) kiss



Word: halik2

Active Verb: humalik

English Definition: (verb) to kiss

Examples: Humalik ang bata sa ina. (The child kissed the mother.)



Word: halik3

Active Verb: manghalik

Passive Verb: halikan

English Definition: (verb) to kiss somebody or something

Examples: 1) Ayaw niyang manghalik ng hindi niya kakilala. (She does not want to kiss someone she does not know.) 2) Halikan mo sa pisngi si Ana. (Kiss Ana on her cheeks.)



Word: halika

English Definition: (verb) (You) come here



Word: halili

English Definition: see halili1 see halili2



Word: halili1

Active Verb: humalili

English Definition: (verb) to substitute, to replace

Examples: Humalili ako sa kanya. ( I took his place.)



Word: halili2

Active Verb: maghalili

Passive Verb: halilinan

English Definition: (verb) to change something, to take another's place

Examples: 1) Maghalili tayo sa pagpasok sa opisina. (Let's take turns in going to the office.) 2) Halilinan mo ako mamaya sa pagbantay sa may sakit. (Please take my place in watching over the sick.)



Word: halimaw

English Definition: (noun) beast, monster



Word: halimbawa

English Definition: (noun) example, model



Word: halimuyak

English Definition: (noun) fragrance, scent

L2 Definition: (syn) bango



Word: halina

English Definition: (noun) fascination (verb) come along (halina kayo)

L2 Definition: (var) halika (you come here)



Word: haliparot

English Definition: (adj) vulgar, coquette, coarse



Word: halo

English Definition: see halo1 see halo2



Word: halo-halo

English Definition: (noun) a kind of dessert made of sweetened fruit and crushed ice, with milk or ice cream

See a Picture



Word: halo1

Active Verb: humalo

English Definition: (verb) to mix

Examples: Humalo siya sa aming biruan. (He joined in our kidding around.)



Word: halo2

Active Verb: maghalo

Passive Verb: haluin

English Definition: (verb) to stir, to add as another ingredient

Examples: 1) Maghalo tayo ng saging at langka sa panghimagas. (Let us mix together the banana and jackfruit in the dessert.) 2) Haluin mo ang laman ng kaldero. (Stir the stuff in the cooking pot.)



Word: halos

English Definition: (adv) almost

Examples: Halos lahat ng tao...(Almost all people...)



Word: halu

Passive Verb: haluin

English Definition: (verb) to stir

Examples: Haluin mo ang lugaw sa kaldero. (Stir the porridge in the pot.)



Word: halughog

Active Verb: maghalughog

Passive Verb: halughugin

English Definition: (verb) to search or examine minutely; to search every corner of a place thoroughly

Examples: 1) Maghalughog tayo ng kusina kung mayroong pagkain. (Let us search the kitchen for some food.) 2) Halughugin ang kusina kung may makakain. (Search the kitchen if there is any food.)



Word: halukay

Active Verb: maghalukay

Passive Verb: halukayin

English Definition: (verb) to dig; to turn over and back either in search of someting or to to mix well

Examples: 1) Maghalukay ka sa basurahan at hanapin mo ang nawawalang singsing. (You dig through the pile of garbage and search for the missing ring.) 2) Halukayin mo ang basura at hanapin ang singsing. (Dig into the garbage pile and search for the ring.)



Word: halukipkip

English Definition: (adj) /naka--/ (nakahalukipkip) with forearms crossed close to body below the chest



Word: halumigmig

English Definition: (noun) moisture, humidity, condensation (adj) /ma--/ (mahalumigmig) humid



Word: halungkat

Active Verb: maghalungkat

Passive Verb: halungkatin

English Definition: (verb) to turn over a pile of things in search for something; to search carefully among a number of things

Examples: 1) Maghalungkat ka ng magandang litrato sa mga lumang dyaryo. (You carefully search for some nice pictures among the pile of newspapers.) 2) Halungkatin mo ang mga lumang dyaryo. (Search through a pile of old newspapers.)



Word: hamak

English Definition: (adj) abject, lowly, contemptible, of small account, vile, insignificant



Word: hambalos

English Definition: (noun) flogging with a cudgel or club



Word: hambing

Active Verb: maghambing

Passive Verb: ihambing

English Definition: (verb) to compare, to place side by side in comparison

Examples: 1) Maghambing ka ng dalawang magaling na bata. (You compare the two very good kids.) 2) Ihambing mo ang iyong ginawa sa gawa ni Jose. (Compare your work with Jose's.)



Word: hambog

English Definition: (adj) proud, overbearing, boastful, arrogant



Word: hamo

English Definition: (short for HAYAAN MO) don't mind it or don't worry about it



Word: hamog

English Definition: (noun) dew



Word: hamon

English Definition: see hamon1 see hamon2



Word: hamon1

English Definition: (noun) ham



Word: hamon2

Active Verb: manghamon

Passive Verb: hamunin

English Definition: (verb) to challenge; to look for a competitor

Examples: 1) Manghamon ka ng buksingero. (You challenge a boxer into a fight.) 2) Gustong hamunin ni Monica si Kenneth. (Monica wants to challenge Kenneth into a fight.)



Word: hampas

English Definition: see hampas1 see hampas2



Word: hampas1

Active Verb: humampas

English Definition: (verb) to slam against something

Examples: Humampas ang ulo niya sa dingding. (His head hit the wall.)



Word: hampas2

Active Verb: manghampas

Passive Verb: hampasin

English Definition: (verb) to strike something or somebody, to scourge

Examples: 1) Huwag kang manghampas ng kapwa. (Don't you strike your neighbor.) 2) Gustong hampasin ng pulis ang magnanakaw. (The police wants to strike at the thief.)



Word: hampaslupa

English Definition: (noun) vagabond, bum, tramp, good for nothing



Word: hanap

Active Verb: humanap

Passive Verb: hanapin

English Definition: (verb) to look for, to search for something

Examples: 1) Humanap ka ng kahoy sa gubat. (You search for wood in the forest.) 2) Hanapin natin ang anak mo. (Let us look for your child.)



Word: hanapbuhay

English Definition: (noun) occupation, livelihood, means of earning



Word: hanay

English Definition: see hanay1 see hanay2 see hanay3



Word: hanay1

English Definition: (noun) row, file



Word: hanay2

Active Verb: humanay

English Definition: (verb) to stay in line or in a row

Examples: Humanay ka muna sa pila ng pagkain. (You stay in line for the que for food.)



Word: hanay3

Active Verb: maghanay

Passive Verb: ihanay

English Definition: (verb) to place or put in line or in a successive order

Examples: 1) Nais ng guro na maghanay ng sampung lapis ang mga bata sa mesa. (The teacher wants the students to place in line ten pencils on the table.) 2) Ihanay ninyo ang mga lapis sa mesa. (Put in line all the pencils on the table.)



Word: handa

English Definition: see handa1 see handa2 see handa3



Word: handa1

English Definition: (adj) ready, prepared



Word: handa2

Active Verb: humanda

English Definition: (verb) to get ready, to be prepared

Examples: Humanda tayong lahat sa pagdating ng bagyo. (We should all be ready for the coming of the hurricane/typhoon.)



Word: handa3

Active Verb: maghanda

Passive Verb: ihanda

English Definition: (verb) to get something ready or to set something, to prepare something

Examples: 1) Maghanda ka ng makakain para sa mga bisita. (You set some food for the guests.) 2) Ihanda mo ang pagkain sa mesa. (Set the food on the table.)



Word: handog

Active Verb: maghandog

Passive Verb: ihandog

English Definition: (noun) offering, gift, present (verb) to offer, to dedicate

Examples: 1) Maghandog tayo ng alay sa simbahan. (Let us offer some gifts to the church.) 2) Ihandog natin ang ating sarili sa kapakanan ng mga mahihirap. (Let us dedicate ourselves in the service of the poor.)



Word: handusay

English Definition: (adj) prostrate, fallen flat



Word: hanga

English Definition: (noun) /pag/ (paghanga) admiration; amazement, astonishment



Word: hangad

English Definition: (noun) desire, interest, intent



Word: hangal

English Definition: (adj) stupid, idiotic, fool

L2 Definition: (syn) tanga, gungong, mangmang



Word: hangga

English Definition: (noun) /--an/ (hanggahan) result

L2 Definition: (syn) bunga, dulo, resultado



Word: hangganan

English Definition: (noun) boundary, limit



Word: hanggang

English Definition: (conj) till, until, as far as (prep) up to



Word: hangin

English Definition: (noun) air, wind (adj) /ma--/ mahangin



Word: hango

English Definition: see hango1 see hango2



Word: hango1

Active Verb: humango

English Definition: (verb) to appropriate a certain amount of goods

Examples: Humango siya ng ilang mais mula sa basket. (He appropriated some maize from the basket.)



Word: hango2

Active Verb: maghango

Passive Verb: hanguin

English Definition: (verb) to remove something being cooked from the fire; (verb) to adapt from literary material; (verb) to save someone from something

Examples: 1) Maghango ka na ng kawali sa lutuan. (You remove the wok from the stove.) 2) Hanguin natin sa hirap ang kapatid mo. (Let us help your brother from his difficulties.)



Word: hangos

Active Verb: humangos

English Definition: (verb) to be breathless

Examples: Bakit ka humangos kanina? (Why were you breathless earlier?)



Word: hanip

English Definition: (noun) chicken flea



Word: hantad

English Definition: (adj) exposed

L2 Definition: (syn) lantad



Word: hantong

Active Verb: humantong

English Definition: (verb) to end up into something; to stop, to terminate

Examples: Tigilan na ninyo ang pag-aaway at baka humantong pa iyan sa patayan. (You stop the fight or it might lead to violent death.)



Word: hapag

English Definition: (noun) (hapag kainan) dining table

L2 Definition: (var) mesa



Word: hapdi

English Definition: (adj) /ma--/ (mahapdi) smarting, painful, pricking pain



Word: hapis

English Definition: (adj) sad, gloomy, grievous



Word: hapo

English Definition: (adj) tired, exhausted, fatigued



Word: hapon

English Definition: 1) afternoon (noun) 2) /ka--/ (kahapon) yesterday (adv) 3) Japanese (noun)

Examples: Dumating ang mga turistang Hapon ngayong hapon. (The Japanese tourists arrived this afternoon.)



Word: hapunan

Active Verb: maghapunan

English Definition: (noun) dinner, supper, evening meal (verb) to have dinner

Examples: Maghapunan tayo ng maaga. (Let us have an early dinner.)



Word: harana

Active Verb: magharana

Passive Verb: haranahin

English Definition: (noun) serenade (verb) to serenade

Examples: 1) Magharana tayo mamayang gabi sa bahay nila Ana. (Let's go serenade at Ana's place tonight.) 2) Haranahin natin si Ana mamayang gabi. (Let's go serenade Ana tonight.)



Word: harang

English Definition: see harang1 see harang2 see harang3



Word: harang1

Active Verb: humarang

English Definition: (verb) to block, to bar, to stand in the way

Examples: Humarang siya sa kalye. (He blocked the road.)



Word: harang2

Active Verb: magharang

Passive Verb: iharang

English Definition: (verb) to put a block or a hindrance, to bar with something

Examples: 1) Magharang ka ng kahoy sa pinto. (You bar the door with a piece of wood.) 2) Iharang mo ang kahoy sa pinto. (Bar the door with a piece of wood.)



Word: harang3

Active Verb: mangharang

Passive Verb: harangin

English Definition: (verb) to rob, to block, to stop

Examples: 1) Huwag kang mangharang ng tao. (Don't you rob people.) 2) Huwag mong harangin ang mga taong gustong pumasok sa pinto. (Don't block the people who want to enter through the door.)



Word: harap

English Definition: see harap1 see harap2 see harap3



Word: harap1

English Definition: (noun) front (adv) (sa harap) in front of, before (the class)



Word: harap2

Active Verb: magharap

Passive Verb: harapin

English Definition: (verb) to face

Examples: 1) Magharap kayong dalawa. (Both of you should face each other.) 2) Harapin mo ang iyong problema. (Face your problems.)



Word: harap3

Active Verb: humarap

Passive Verb: iharap

English Definition: (verb) to face

Examples: 1) Humarap ka sa kanila. (You face them.) 2) Iharap mo ang iyong mukha sa kanila. (Show your face to them.)



Word: hardin

English Definition: (noun) garden

L2 Definition: (syn) halamanan



Word: hardinero

English Definition: (noun) gardener



Word: hari

English Definition: (noun) king



Word: harina

English Definition: (noun) flour



Word: harot

English Definition: (adj) /ma--/ (maharot) unladylike, coarse, unrefined, boisterous



Word: hasa

Active Verb: maghasa

Passive Verb: hasain

English Definition: (verb) to sharpen

Examples: 1) Maghasa ka ng kutsilyo. (You sharpen the knife.) 2) Hasain ang kutsilyo. (Sharpen the knife.)



Word: hasmin

English Definition: (noun) jasmine



Word: hatak

English Definition: see hatak1 see hatak2 see hatak3



Word: hatak1

English Definition: (noun) /pag--/ (paghatak) towing

L2 Definition: (syn) batak, hila



Word: hatak2

Active Verb: humatak

Passive Verb: hatakin

English Definition: (verb) to pull

Examples: 1) Humatak ka sa lubid. (You pull the rope.) 2) Hatakin ang lubid. (Pull the rope.)



Word: hatak3

Active Verb: manghatak

Passive Verb: hatakin

English Definition: (verb) to pull or tag along someone or something

Examples: 1) Manghatak ka ng isasama mo sa amin. (You pull anybody in going to our place.) 2) Hatakin mo si Pedro papunta sa amin. (Tag along Pedro to our place.)



Word: hati

English Definition: see hati1 see hati2



Word: hati1

Active Verb: humati

English Definition: (verb) to share, to partake of

Examples: Humati ka sa amin dito sa pagkain. (You share with us this food.)



Word: hati2

Active Verb: maghati

Passive Verb: hatiin

English Definition: (verb) to apportion into two, to divide

Examples: 1) Maghati na kayong dalawa sa tinapay. (You split the sandwich between the two of you.) 2) Hatiin ninyo ang tinapay sa inyong dalawa. (Split the sandwich between the two of you.)



Word: hatid

Active Verb: maghatid

Passive Verb: ihatid

English Definition: (verb) to escort, to accompany, to bring

Examples: 1) Maghatid tayo ng mga bata mamaya pauwi. (Let's accompany the kids home.) 2) Ihatid natin ang mga bata pauwi. (Let's bring the kids home.)



Word: hatinggabi

English Definition: (adv) late, midnight



Word: hatol

English Definition: see hatol1 see hatol2



Word: hatol1

Active Verb: maghatol

Passive Verb: ihatol

English Definition: (verb) to judge, to give a sentence or decision

Examples: 1) Maghatol ka ng isang kompetisyon. (You judge a competition.) 2) Ihatol mo na ang iyong decision. (Make your judgment now.)



Word: hatol2

Active Verb: manghatol

Passive Verb: hatulan

English Definition: (verb) to judge

Examples: 1) Huwag kang manghatol ng kapwa. (Don't you judge your neighbor.) 2) Huwag mong hatulan ang iyong kapwa. (Don't judge your neighbor.)



Word: haula

English Definition: (noun) cage

L2 Definition: (var) hawla



Word: hawa

Active Verb: manghawa

Passive Verb: hawahan

English Definition: (noun) infection (adj) /nakaka--/ (nakakahawa) contagious (verb) to infect, to contaminate another, to stain

Examples: 1) Huwag mo kaming hawahan ng iyong sipon. (Don't infect us with your colds.) 2) Huwag kang manghawa ng iyong sakit. (Don't you infect others with your illness.)



Word: hawak

English Definition: see hawak1 see hawak2



Word: hawak1

Active Verb: humawak

Passive Verb: hawakan

English Definition: (verb) to hold in hand; to grasp

Examples: 1) Humawak ka sa akin. (You hold on to me.) 2) Hawakan mo ang aking kamay. (Grasp my hand.)



Word: hawak2

Active Verb: maghawak

English Definition: (verb) to hold each other by the hand.

Examples: Maghawak tayong dalawa. (Let's hold each other by the hand.)



Word: hawas

English Definition: (adj) well-proportioned (figure), oval (face)



Word: hawig

English Definition: (adj) resembling, similar, alike



Word: hayan!

English Definition: (intj) (from HA + IYAN) there! There it is!



Word: hayop

English Definition: (noun) animal



Word: hayun!

English Definition: (intj) (from HA + IYON) look there! There it is, yonder!



Word: heko

English Definition: (noun) dark sauce from salted shrimp

Notes: Chinese



Word: helikopter

English Definition: (noun) helicopter



Word: heneral

English Definition: (noun) general



Word: hepe

English Definition: (noun) boss, chief, head



Word: heto

English Definition: (intj) (from HA + ITO) here it is!

L2 Definition: (var) eto



Word: hibi

English Definition: (noun) dried shrimp



Word: hibik

English Definition: (noun) pleading, supplication



Word: higa

English Definition: see higa1 see higa2



Word: higa1

Active Verb: humiga

English Definition: (verb) to lie down

Examples: Humiga ka muna sa kama. (You lie down in bed first.)



Word: higa2

Active Verb: maghiga

Passive Verb: ihiga

English Definition: (verb) to lay down

Examples: 1) Maghiga ka ng bata sa kama. (You lay down the child in bed.) 2) Ihiga mo ang bata sa kama. (Lay down the child in bed.)



Word: higad

English Definition: (noun) caterpillar



Word: higante

English Definition: (noun) giant

Notes: Spanish



Word: higit

English Definition: (adv) more, excessively, over



Word: higop

Active Verb: humigop

Passive Verb: higupin

English Definition: (verb) to slurp (as soup or drink)



Word: higpit

English Definition: see higpit1 see higpit2



Word: higpit1

Active Verb: humigpit

English Definition: (adj) /ma--/ (mahigpit) tight, strict (verb) to become tight

Examples: Sa kanyang pakiramdam, humigpit ang kanyang sinturon pagkatapos siyang kumain ng mabigat na hapunan. (He felt that his belt tightened up after he had a heavy dinner.)



Word: higpit2

Active Verb: maghigpit

Passive Verb: higpitan

English Definition: (verb) to tighten

Examples: 1) Maghigpit tayo ng sinturon sa panahon ng taghirap. (We should tighten our belts during hard times.) 2) Higpitan natin ang ating sinturon. (Let's tighten our belts.)



Word: hihip

Active Verb: humihip

Passive Verb: hipan

English Definition: (noun) blowing (as of wind from mouth) (verb) to blow (as of the wind or from the mouth) -- humihip (verb) to blow on something -- hipan

L2 Definition: (var) ihip

Examples: 1) Humihip ang hangin ng malakas. (The wind blew hard.) 2) Hipan mo ang kandila. (Blow out the candle.)



Word: hika

English Definition: (noun) asthma



Word: hikab

English Definition: see hikab1 see hikab2



Word: hikab1

Active Verb: humikab

English Definition: (verb) to yawn

L2 Definition: (var) higab



Word: hikab2

Active Verb: maghikab

English Definition: (verb) to yawn



Word: hikahos

English Definition: (adj) needy, broke, bankrupt



Word: hikaw

English Definition: (noun) earrings



Word: hikayat

English Definition: (noun) persuasion



Word: hikbi

English Definition: (noun) sob



Word: hila

English Definition: see hila1 see hila2



Word: hila1

Active Verb: humila

English Definition: (verb) to pull

Examples: Humila ka ng kama. (You pull the bed.)



Word: hila2

Active Verb: manghila

Passive Verb: hilahin

English Definition: (verb) to pull something or tag along somebody

Examples: 1) Manghila ka ng kasama mamaya. (You tag along somebody later.) 2) Hilahin mo ang kama. (Pull the bed.)



Word: hilaga

English Definition: (noun) north



Word: hilamos

Active Verb: maghilamos

Passive Verb: hilamusan

English Definition: (verb) to wash one's face

Examples: 1) Maghilamos ka pagkagising. (You wash your face after waking up.) 2) Hilamusan mo ang iyong mukha. (Wash your face.)



Word: hilat

English Definition: (adj) stretched, pulled



Word: hilatsa

English Definition: (noun) thread unravelled from cloth

Notes: Spanish



Word: hilaw

English Definition: (adj) /--an/ (hilawan) raw (food); green; unripe; uncooked; undercooked



Word: hilbana

English Definition: (noun) basting (sewing)

Notes: Spanish



Word: hilera

English Definition: (noun) row; file



Word: hilig

English Definition: (noun) inclination, leaning position, propensity, tendency (adj) /ma--/ (mahilig) having the inclination or tendency to

Notes: Malay



Word: hilik

Active Verb: humilik

English Definition: (verb) to snore

Examples: Humilik siya sa pagtulog kagabi. (He snored in his sleep last night.)



Word: hiling

Active Verb: humiling

Passive Verb: hilingin

English Definition: (verb) to request, to ask

Examples: 1) Humiling ka ng ano mang gusto mo. (You ask whatever it is you want.) 2) Hilingin mo sa kanya ang pambili ng sapatos. (Ask him for the money to buy a pair of shoes.)



Word: hilo

English Definition: (adj) dizzy (verb) /ma--/ (mahilo) to become dizzy, to become confused



Word: hilod

Active Verb: maghilod

Passive Verb: hiludin

English Definition: (verb) to scrub the skin to remove dirt

Examples: 1) Maghilod ka ng iyong paa sa pagligo mo. (You scrub your feet when you take a shower.) 2) Hiludin mo ang iyong paa. (Scrub your feet.)



Word: hilot

English Definition: (noun) midwife



Word: himagas

English Definition: (noun) dessert



Word: himagsik

Active Verb: maghimagsik

English Definition: (verb) to rebel, to revolt

Examples: Gusto nilang maghimagsik laban sa gobyerno. (They want to rebel against the government.)



Word: himala

Active Verb: maghimala

English Definition: (noun) miracle (verb) to perform a miracle

Examples: Hinintay nilang maghimala ang birhen. (They waited for the Virgin to perform a miracle.)



Word: himas

English Definition: (noun) gentle rubbing of the skin by the palm of the hand; caressful rubbing; petting by rubbing the back of fighting roosters



Word: himasok

Active Verb: manghimasok

English Definition: (noun) interference (verb) to meddle in (something one is not concerned about)

Examples: Huwag kang manghimasok sa buhay ng may buhay. (Don't meddle in the lives of others.)



Word: himatay

Passive Verb: himatayin

English Definition: (verb) to faint, to pass out, to become unconscious

Examples: Kumain kang mabuti at nang hindi ka himatayin sa iyong paglalaro. (You should eat well so that you will not pass out while you are in the middle of the game.)



Word: himaymay

English Definition: (noun) fiber



Word: himbing

English Definition: (noun) slumber

Notes: Chinese



Word: himpapawid

English Definition: (noun) atmospheric space



Word: himpil

English Definition: (noun) stopping to rest or stay; station, headquarters



Word: himulmol

English Definition: (noun) plucking of feathers from fowl or birds, or of hair from animals



Word: himutok

English Definition: (noun) outcry of disappointment or distress; whimper



Word: hina

English Definition: see hina1 see hina2



Word: hina1

Active Verb: humina

English Definition: (adj) /ma--/ (mahina) weak; lacking in strength (verb) to become weak

Examples: Humina ang kanyang katawan matapos siyang tumakbo ng malayo. (His body became weak after he ran a long distance.)



Word: hina2

Active Verb: manghina

English Definition: (verb) to feel weak

Examples: Marami siyang kinain upang hindi siya manghina. (He ate a lot so he would not feel weak.)



Word: hinagpis

English Definition: (noun) doleful sigh, plaint



Word: hinahon

Active Verb: huminahon

English Definition: (adj) /ma--/ (mahinahon) self-controlled, calm (verb) to be calm

Examples: Huminahon ka at nang hindi ka atakihin sa puso. (You should be calm so you will not have a heart attack.)



Word: hinala

Active Verb: maghinala

Passive Verb: hinalaan

English Definition: (noun) suspicion (verb) to suspect, to presume

Examples: 1) Huwag kang maghinala kung wala kang dahilan. (You should not suspect someone if you don't have any reason.) 2) Pinaghinalaan niya ang kanyang asawa na nagtataksil sa kanya. (He suspected his wife of marital infidelity.)



Word: hinanakit

English Definition: (noun) grudge, ill feeling



Word: hinang

Active Verb: maghinang

Passive Verb: hinangin

English Definition: (verb) to solder, to weld

Examples: 1) Maghinang ka ng sirang kotse. (You solder a broken car.) 2) Hinangin natin ang sirang kotse. (Let's solder a broken car.)



Word: hinayang

English Definition: (noun) (rw. SAYANG) feeling of regret for not having utilized something or not having taken advantage of the situation (noun) /pang--/ (panghihinayang) regret



Word: hindi

English Definition: (adv) no, not, negative particle; (HINDI + BA) tag question equivalent to "isn't it?", "aren't they?, "did he?", for example



Word: hinete

English Definition: (noun) jockey, horseman

Notes: Spanish



Word: hinga

English Definition: see hinga1 see hinga2 see hinga3



Word: hinga1

Active Verb: huminga

English Definition: (verb) to breathe, to exhale

Examples: Huminga siya ng malalim. (He took a deep breath.)



Word: hinga2

Active Verb: magpahinga

English Definition: (verb) to take a rest, to rest

Examples: Magpahinga ka muna dito sa bahay. (You take a rest in the house.)



Word: hinga3

Active Verb: maghinga

Passive Verb: ihinga

English Definition: (verb) to expose, to bring out

Examples: 1) Maghinga ka ng sama ng loob mo. (You pour out your ill feelings.) 2) Ihinga mo ang sama ng loob mo. (Bring out your ill feelings.)



Word: hingal

Active Verb: humingal

English Definition: (verb) to pant, to gasp

Examples: Humingal siya ng matagal matapos siyang habulin ng aso. (He was gasping for long after a dog ran after him.)



Word: hingalo

Active Verb: maghingalo

English Definition: (verb) to be in a state of dying

Examples: Ang lolo ni Maria ay malapit ng maghingalo dahil siya ay matagal ng may sakit. (Maria's grandfather is close to death because he has been sick for a long time.)



Word: hingi

English Definition: see hingi1 see hingi2



Word: hingi1

Active Verb: humingi

Passive Verb: hingiin

English Definition: (verb) to ask for

Examples: 1) Humingi ka ng pera sa nanay mo. (You ask your mother for money.) 2) Hingiin mo ang pera sa nanay mo. (Askyour mom for the money.)



Word: hingi2

Active Verb: manghingi

Passive Verb: hingiin

English Definition: (verb) to ask for (repetitively)

Examples: Huwag kang laging manghingi ng pera sa iyong magulang. (You should not always ask money from your parents.)



Word: hinhin

English Definition: (adj) /ma--/ (mahinhin) modest, refined



Word: hininga

English Definition: (noun) breath



Word: hinlalaki

English Definition: (noun) thumb



Word: hinlalato

English Definition: (noun) middle finger or toe



Word: hinog

English Definition: (adj) ripe (particularly fruits); mature (verb) /ma--/ to be ripe



Word: hintay

Active Verb: maghintay

Passive Verb: hintayin

English Definition: (verb) to wait, to wait for

Examples: 1) Maghintay kayo dito loob ng kotse. (You all wait inside the car.) 2) Hintayin ninyo kami. (Wait for us.)



Word: hinto

English Definition: see hinto1 see hinto2



Word: hinto1

Active Verb: huminto

English Definition: (verb) to stop, to come to a halt

Examples: Huminto sila sa kanto ng kalsada. (They stopped at the corner of the street.)



Word: hinto2

Active Verb: maghinto

Passive Verb: ihinto

English Definition: (verb) to stop something

Examples: 1) Maghinto ka muna sa iyong ginagawa. (You stop first what you're doing.) 2) Ihinto mo muna ang iyong ginagawa. (Stop what you're doing.)



Word: hintuturo

English Definition: (noun) index finger



Word: hipag

English Definition: (noun) sister-in-law



Word: hipo

English Definition: (noun) touch



Word: hipon

English Definition: (noun) shrimp



Word: hiram

English Definition: see hiram1 see hiram2



Word: hiram1

Active Verb: humiram

Passive Verb: hiramin

English Definition: (verb) t borrow, to ask for a loan

Examples: 1) Humiram siya ng pera sa kanyang kaibigan. (He borrowed money from his friend.) 2) Hiramin mo muna ang kotse ni Jose. (Borrow Jose's car for while.)



Word: hiram2

Active Verb: manghiram

Passive Verb: hiramin

English Definition: (verb) to borrow, to ask for a loan (repetitively)

Examples: Huwag kang laging manghiram ng pera at baka hindi ka makabayad. (Don't you always borrow money or you may end up not being able to pay.)



Word: hirap

Active Verb: humirap

English Definition: (adj) /ma--/ (mahirap) poor, difficult, hard, destitute (verb) to become difficult (verb) /ma--/ to be hard, difficult

Examples: Humirap ang kanyang buhay. (His life became more difficult.)



Word: hirin

English Definition: (noun) choking (by a lump in the throat)



Word: hita

English Definition: (noun) thigh (noun) contrary and unsatisfactory consequence obtained from a goodwill act but uncalled for or uninvited (verb) /ma--/ (mahita) to obtain an unsatisfactory or frustrating reward for a voluntary effort done in goodwill



Word: hitit

Active Verb: humitit

English Definition: (noun) smoking cigards or cigarettes (verb) to smoke

Examples: Humitit siya ng tabako. (He smoked tobacco.)



Word: hito

English Definition: (noun) freshwater catfish



Word: hitso

English Definition: (noun) betel nut leaf with lime and betel nut for chewing



Word: hitsura

English Definition: (noun) form, aspect



Word: hiwa

English Definition: see hiwa1 see hiwa2 see hiwa3



Word: hiwa1

Active Verb: humiwa

Passive Verb: hiwain

English Definition: (noun) a slice (verb) to cut with a blade or a knife

Examples: 1) Humiwa ka ng isang pirasong hamon. (You cut a slice of ham.) 2) Hiwain mo ang hamon. (Slice the ham.)



Word: hiwa2

Active Verb: maghiwa

English Definition: (verb) to cut with a blade or knife, to slice

Examples: Maghiwa ka ng gulay para sa ating lutuin. (You cut the vegetables for our recipe.)



Word: hiwa3

Active Verb: manghiwa

Passive Verb: hiwain

English Definition: (verb) to cut deliberately with a blade or knife

Examples: 1) Huwag kang manghiwa ng iyong hita. (You should not cut your thigh.) 2) Huwag mong hiwain ang iyong tenga! (Don't cut your ears!)



Word: hiwaga

English Definition: (noun) mystery (adj) /ma--/ wonderful, mysterious



Word: hiwalay

English Definition: see hiwalay1 see hiwalay2



Word: hiwalay1

Active Verb: humiwalay

English Definition: (verb) to separate from

Examples: Humiwalay ka sa kanya. (You separate from him.)



Word: hiwalay2

Active Verb: maghiwalay

Passive Verb: ihiwalay

English Definition: (verb) to sort out, to set apart

Examples: 1) Maghiwalay ka ng pagkain para sa tatay. (You set aside some food for father.) 2) Ihiwalay mo ang maruming damit. (Sort out the dirty clothes.)



Word: hiwas

English Definition: (adj) slant, oblique, diagonal



Word: hiya

English Definition: (adj) /ma--in/ (mahiyain) shy, bashful



Word: hiyang

English Definition: (adj) suited, compatible, agreeing



Word: hiyas

English Definition: (noun) jewel, gems



Word: hiyaw

Active Verb: humiyaw

English Definition: (verb) to shout, to yell

Examples: Huwag kang humiyaw at sumasakit ang tenga ko! (Don't (you) shout 'cause my ears hurt!)



Word: ho

English Definition: (particle) colloquial of PO



Word: hoy!

English Definition: (intj) hey! an exclamation of warning or calling attention



Word: hubad

Active Verb: maghubad

Passive Verb: hubarin

English Definition: (adj) naked, undressed from the waist up, not in possession of (verb) to undress, to have nothing on from the waist up

Examples: 1) Huwag kang maghubad ng kamiseta dahil malamig sa labas. (You should not take off your shirt because it is cold outside.) 2) Hubarin mo ang kamiseta mo. (Take off your shirt.)



Word: hubo

Active Verb: maghubo

Passive Verb: hubuan

English Definition: (adj) nude, undressed from the waist down (verb) to take off the pants, to undress from the waist down

Examples: 1) Huwag kang maghubo sa harap ng mga tao. (You should not take off your pants in front of many people.) 2) Hubuan mo ng pantalon ang bata at gusto niyang umihi. (Take off the kid's pants 'cause he wants to pee.)



Word: hubog

English Definition: (noun) curves (figure)



Word: hudas

English Definition: (adj) traitor

L2 Definition: (syn) taksil

Notes: Spanish



Word: hudyat

English Definition: (noun) sign, password



Word: Hudyo

English Definition: (noun/adj) Jew, Jewish, wily



Word: hugas

Active Verb: maghugas

Passive Verb: hugasan

English Definition: (verb) to wash

Examples: 1) Maghugas ka ng iyong kamay bago ka kumain. (You wash your hands before you eat.) 2) Hugasan mo ang mga plato. (Wash the dishes.)



Word: hugasan

English Definition: (noun) sink



Word: hugis

English Definition: (noun) shape



Word: hugot

English Definition: see hugot1 see hugot2



Word: hugot1

Active Verb: humugot

English Definition: (verb) to pull out, to draw

Examples: Humugot siya ng damit sa aparador. (She pulled out a dress from the cabinet.)



Word: hugot2

Active Verb: manghugot

Passive Verb: hugutin

English Definition: (verb) to pull out

Examples: 1) Huwag mong hugutin ang iyong ngipin. (You should not pull out your tooth.) 2) Ayaw niyang manghugot ng hindi niya ari. (He does not like to pull out what is not his.)



Word: hukay

Active Verb: humukay

Passive Verb: hukayin

English Definition: (verb) to dig, excavate

Examples: 1) Humukay siya ng butas. (He dug a hole.) 2) Hukayin mo ang libingan. (Dig the grave.)



Word: hukbo

English Definition: (noun) army



Word: hukom

English Definition: (noun) judge



Word: hukot

English Definition: (adj) bent, stoop-shouldered



Word: hula

Active Verb: manghula

Passive Verb: hulaan

English Definition: (verb) to predict, to guess, to tell one's fortune

Examples: 1) Siya ay magaling manghula. (She is a good teller of fortune.) 2) Hulaan mo kung ano ang dala ko para sa iyo? (Guess what I brought for you?)



Word: huli

English Definition: see huli1 see huli2



Word: huli1

Active Verb: humuli

English Definition: (adj) late, tardy, last (verb) /ma--/ (mahuli) to be late or tardy (verb) (humuli) to catch, to arrest, to apprehend

Examples: Humuli siya ng isda sa ilog. (He caught a fish in the river.)



Word: huli2

Active Verb: manghuli

Passive Verb: hulihin

English Definition: (verb) to catch someone, to chase after someone

Examples: 1) Nais manghuli ng pulis ng magnanakaw. (The policeman wants to catch a thief.) 2) Hulihin natin ang magnanakaw. (Let's catch the thief.)



Word: huling habilin

English Definition: (noun) last will of a dying person



Word: hulog

Active Verb: maghulog

Passive Verb: ihulog

English Definition: (verb) /ma--/ (mahulog) to fall, to drop (verb) to drop, to fail, as an examination, to pay in installment, to deposit (money)

Examples: 1) Maghulog ka ng pera sa bangko. (You deposit money in the bank.) 2) Ihulog mo ang pera sa bangko. (Deposit the money in the bank.)



Word: Hulyo

English Definition: (noun) July



Word: humpak

English Definition: (adj) hollow, sunken, depressed



Word: huni

English Definition: (noun) chirping or hooting of birds or fowls



Word: Hunyo

English Definition: (noun) June



Word: hurno

English Definition: (noun) oven



Word: husay

English Definition: (adj) /ma--/ (mahusay) able, skillful, in good shape, orderly, well-arranged



Word: husgado

English Definition: (noun) court of justice

L2 Definition: (sun) hukuman

Notes: Spanish



Word: husto

English Definition: (adj) sufficient, enough, fit, adequate

L2 Definition: (syn) sapat



Word: huwad

English Definition: (adj) counterfeit, forged, fake, false



Word: huwag

English Definition: (adv) don't, negative command

L2 Definition: (var) hwag



Word: Huwebes

English Definition: (noun) Thursday

Notes: Spanish



Word: huwes

English Definition: (noun) judge



Word: huweteng

English Definition: (noun) a number pairing game

Notes: Chinese



Word: iba

English Definition: see iba1 see iba2 see iba3



Word: iba1

English Definition: (pron) other, others, another (adj) another, other, different, unlike



Word: iba2

Active Verb: umiba

English Definition: (verb) to switch, to change

Examples: Umiba ka ng pwesto mo. (Change your position.)



Word: iba3

Active Verb: mag-iba

Passive Verb: ibahin

English Definition: (verb) to switch, to change

Examples: 1) Gusto niyang mag-iba ng suot. (She wants to change her dress.) 2) Ibahin mo ang suot mo. (Change your dress.)



Word: ibaba

English Definition: (noun) lower part of the house, the basement



Word: ibabaw

English Definition: (noun) upper crust or surface, top, tip (adv) (SA IBABAW) over; above, top,



Word: ibayo

English Definition: (noun) opposite



Word: ibig

Active Verb: umibig

Passive Verb: ibigin

English Definition: (post-verb) want, like, wish, desire (verb) to want, to like, to love, to desire, to wish

L2 Definition: (syn) gusto (post-verb)

Examples: 1) Umibig ka na ba? (Have you fallen in love?) 2) Gusto mo bang ibigin ka niya? (Do you want her to love you?)



Word: ibon

English Definition: (noun) bird



Word: idlip

English Definition: (noun) nap



Word: igat

English Definition: (noun) eel



Word: igi

English Definition: (adj) /ma--/ (maigi) well, all right



Word: igib

English Definition: see igib1 see igib2



Word: igib1

Active Verb: umigib

English Definition: (verb) to fetch water, to carry water to a place

Examples: Umigib ka ng tubig mula sa poso. (You fetch water from the fire hydrant.)



Word: igib2

Active Verb: mag-igib

Passive Verb: igibin

English Definition: (verb) to fetch water, to carry water to a place

Examples: 1) Inutusan niyang mag-igib ng tubig si Pedro. (He asked Pedro to fetch some water.) 2) Igibin mo ang tubig mula sa poso. (Fetch the water from the fire hydrant.)



Word: igkas

Active Verb: umigkas

English Definition: (verb) to spring suddenly, to be discharged, to let loose suddenly

Examples: Umigkas siya mula kung saan. (He sprung suddenly out of nowhere.)



Word: iglap

English Definition: (noun) very brief moment

L2 Definition: (syn) saglit, sandali



Word: ignorante

English Definition: (adj) ignorant

L2 Definition: (syn) mangmang, hangal, maang, tanga

Notes: Spanish



Word: Igorote

English Definition: (noun/adj) Igorot, a mountain tribe in northern Philippines

L2 Definition: (var) Igurot

Notes: Spanish



Word: ihaw

Active Verb: mag-ihaw

Passive Verb: ihawin

English Definition: (verb) to broil, to roast

Examples: 1) Mag-ihaw ka ng manok para sa ating hapunan. (You broil some chicken for our dinner.) 2) Ihawin mo ang manok para sa ating hapunan. (Broil the chicken for our dinner.)



Word: ihi

Active Verb: umihi

English Definition: (noun) urine (verb) to urinate

Examples: Bawal umihi dito. (You are forbidden to urinate here.)



Word: ihit

English Definition: (noun) fit, convulsion (of laughter, anger, or weeping)



Word: ika-

English Definition: (pref) a prefix to show sequence, order, eg., IKA-APAT (fourth)



Word: ikatlo

English Definition: (num) third, derived from IKA-TATLO



Word: ikaw

English Definition: (pron) you (singular); usually occurs initially in sentences



Word: ikit

English Definition: see ikit1 see ikit2



Word: ikit1

Active Verb: umikit

English Definition: (verb) to turn around; to turn inward; to rotate

Examples: Umikit ka muna sa rotunda. (You turn around first in the circle.)



Word: ikit2

Active Verb: mag-ikit

Passive Verb: ikitin

English Definition: (verb) to wind



Word: ikli

Active Verb: umikli

English Definition: (adj) /ma--/ (maikli) short (verb) to become short

Examples: Umikli ang kanyang pantalon. (His pants became shorter.)



Word: ikmo

English Definition: (noun) betel leaf



Word: ikot

English Definition: see ikot1 see ikot2



Word: ikot1

Active Verb: umikot

English Definition: (verb) to turn around, to turn outward, to revolve

Examples: Umikot siya sa kanto para bumalik sa bahay. (He turned around the corner to go back to the house.)



Word: ikot2

Active Verb: mag-ikot

Passive Verb: iikot

English Definition: (verb) to turn something around, to take around

Examples: 1) Ayaw niyang mag-ikot ng kotse sa kapitbahayan. (He does not want to take the car around the neighborhood.) 2) Iikot mo muna ang kotse bago mo iparada. (Turn around the car before you park it.)



Word: iksamin

English Definition: (adj) /ma--/ assiduous; intensive



Word: ilag

English Definition: see ilag1 see ilag2



Word: ilag1

Active Verb: umilag

Passive Verb: ilagan

English Definition: (verb) to avoid, to dodge, to keep off, to shun

Examples: 1) Umilag ako sa bola. (I dodged the ball.) 2) Ilagan mo ang bola. (Dodge the ball.)



Word: ilag2

Active Verb: mangilag

English Definition: (verb) to be cautious, to be wary, to keep away from

Examples: Mangilag ka sa mangloloko. (You should be wary of crooks.)



Word: ilalim

English Definition: (noun) bottom, space below or underneath (adv) used with SA



Word: ilan

English Definition: (pron) some, several, a few



Word: ilap

English Definition: (adj) /ma--/ not tame, wild



Word: ilaw

English Definition: (noun) light, lamp



Word: iling

English Definition: (noun) shaking of the head in denial or disapproval



Word: ilog

English Definition: (noun) river



Word: Ilokano

English Definition: (noun/adj) a person from the Ilocos region of the Philippines



Word: ilong

English Definition: (noun) nose



Word: imbak

Active Verb: mag-imbak

Passive Verb: imbakin

English Definition: (verb) to hoard, to store away, to conserve

Examples: 1) Mag-imbak tayo ng tubig para sa tagtuyot. (Let us conserve water in time for the drought.) 2) Imbakin mo ang tubig. (Store the water.)



Word: imbento

English Definition: see imbento1 see imbento2



Word: imbestigasyon

English Definition: (noun) investigation

Notes: Spanish



Word: imbi

English Definition: (adj) despicable, adject, mean



Word: imbita

Active Verb: mag-imbita

Passive Verb: imbitahin

English Definition: (verb) to invite

Examples: 1) Mag-imbita ka ng iyong kaibigan sa bahay. (You invite your friends to the house.) 2) Imbitahin mo ang iyong mga kaibigan sa bahay. (Invite your friends to the house.)



Word: imbitasyon

English Definition: (noun) invitation

L2 Definition: (syn) anyaya, kumbida

Notes: Spanish



Word: imigrasyon

English Definition: (noun) immigration



Word: imik

Active Verb: umimik

English Definition: (verb) to break the silence; to talk, to answer or reply

Examples: Umimik ka naman dyan. (Will you please say something.)



Word: imitasyon

English Definition: (noun) imitation

Notes: Spanish



Word: impake

Active Verb: mag-impake

Passive Verb: impakehin

English Definition: (verb) to pack

Examples: 1) Mag-impake ka na ng iyong gamit para sa pag-alis mo bukas. (You should now start packing up your things for your departure tomorrow.) 2) Impakehin mo na ang mga damit mo. (Pack your clothes now.)



Word: impeksiyon

English Definition: (noun) infection

Notes: Spanish



Word: impit

English Definition: (adj) /mag--/ repressed, curbed



Word: impluensa

English Definition: (noun) influenza

L2 Definition: (syn) trankaso



Word: impo

English Definition: (noun) grandmother (adj) /--ng/ (impong) a title for an old woman used with a given name

L2 Definition: (syn) lola

Notes: Chinese



Word: impok

Active Verb: mag-impok

Passive Verb: impokin

English Definition: (verb) to save, usually money

Examples: 1) Mag-impok ka para sa iyong kinabukasan. (You should save for your future.) 2) Impokin mo ang iyong suweldo. (Save your income.)



Word: impormal

English Definition: (adj) informal

Notes: Spanish



Word: imposible

English Definition: (adj) impossible



Word: ina

English Definition: (noun) mother

L2 Definition: (syn) inay, inang, nanang



Word: inaanak

English Definition: (noun) godchild (term of reference)



Word: inahin

English Definition: (noun) egg-laying hen



Word: inakay

English Definition: (noun) young fowls



Word: inam

English Definition: (adj) /ma--/ (mainam) pleasant, tasty, good, exquisite, delicate



Word: inang

English Definition: (noun) appellation for INA, mother, mama

L2 Definition: (syn) inay, nanang



Word: inat

Active Verb: mag-inat

English Definition: (verb) to stretch (oneself)

Examples: Mag-inat ka pagkagising mo sa umaga. (You stretch yourself when you wake up in the morning.)



Word: inay

English Definition: (noun) mama, mother



Word: indak

Active Verb: umindak

English Definition: (verb) to dance in time with the music

Examples: Umindak kang mabuti sa sayawan. (You should dance well with the beat during the dance session.)



Word: indulhensiya

English Definition: (noun) indulgence (religion)

Notes: Spanish



Word: ingat

English Definition: (noun) /pag--/ (pag-iingat) carefulness (adj) /ma--/ (maingat) careful

Notes: Malay



Word: ingay

English Definition: see ingay1 see ingay2 see ingay3



Word: ingay1

English Definition: (noun) noise, sound (adj) /ma--/ (maingay) noisy



Word: ingay2

Active Verb: umingay

English Definition: (verb) to become noisy

Examples: Umingay ang kuwarto. (The room became noisy.)



Word: ingay3

Active Verb: mag-ingay

English Definition: (verb) to create noise

Examples: Bawal mag-ingay sa silid-aklatan. (Making noise in the library is prohibited.)



Word: inggit

English Definition: see inggit1 see inggit2



Word: inggit1

English Definition: (verb) /ma--/ (mainggit) to become envious, to begrudge



Word: inggit2

Active Verb: manginggit

Passive Verb: inggitin

English Definition: (verb) to make others envious

Examples: 1) Huwag kang manginggit ng kapwa. (You should not make others envious of you.) 2) Huwag mo silang inggitin. (Don't make them envious of you.)



Word: Inggles

Active Verb: mag-Inggles

Passive Verb: Ingglisin

English Definition: (noun/adj) English, Englishman (verb) to speak in English to someone (verb) to translate a passage or text into English

Examples: 1) Kung ayaw mong mag-Inggles, mag-Tagalog ka! (If you don't want to speak in English, speak in Tagalog.) 2) Ingglisin mo siya. (Speak to him in English.) 3) Ingglisin mo ang tulang ito. (Translate this poem in English.)



Word: ingit

English Definition: (noun) whimper



Word: ingkantado

English Definition: (adj) enchanted



Word: ingkong

English Definition: (noun/adj) a title for an old man used with or without a given name; a reference to an old man; grandfather



Word: inhinyero

English Definition: (noun) engineer



Word: inin

English Definition: (adj) food fully cooked (as in rice) after having been kept over hot coals for sometime



Word: inip

English Definition: (verb) /ma--/ (mainip) to be bored, to be impatient

Examples: Huwag kang mainip at darating din siya. (Don't you be impatient for he will surely come soon.)



Word: inis

Active Verb: mang-inis

Passive Verb: inisin

English Definition: (verb) /ma--/ (mainis) to be annoyed, to be disgusted, to be exasperated (verb) to vex, to annoy, to provoke, to exasperate

Examples: 1) Huwag kang mang-inis ng kapwa. (Don't annoy your fellowmen.) 2) Huwag mo akong inisin. (Don't annoy me.)



Word: init

Active Verb: mag-init

Passive Verb: initin

English Definition: (noun) heat, warmth, humidity (adj) /ma--/ (mainit) hot, warm, humid (adj) /ma--/ (mainit ang ulo) short-tempered (verb) to heat up something

Examples: 1) Maginit ka ng tubig. (You heat up the water.) 2) Initin mo ang kanin. (Heat up the rice.)



Word: inodoro

English Definition: (noun) water closet

Notes: Spanish



Word: inom

English Definition: see inom1 see inom2 see inom3



Word: inom1

Active Verb: uminom

Passive Verb: inumin

English Definition: (verb) to drink something, to take as medicine

Examples: 1) Uminom ka na ng gamot mo. (You should drink your medicine now.) 2) Inumin mo ang gamot mo. (Drink your medicine.)



Word: inom2

Active Verb: mag-inom

Passive Verb: inuman

English Definition: (verb) to have a drinking spree

Examples: 1) Mag-inom tayo sa bahay mamayang gabi. (Let's have a drinking spree tonight.) 2) May inuman sa bahay namin mamayang gabi. (There's a drinking spree at our house tonight.)



Word: inom3

English Definition: (noun) drinks, beverage



Word: inso

English Definition: (noun) appellation for the wife of an elder brother or male cousin

Notes: Chinese



Word: inspirado

English Definition: (adj) inspired

Notes: Spanish



Word: insulto

Active Verb: mang-insulto

Passive Verb: insultohin

English Definition: (verb) /ma--/ (mainsulto) to be insulto (verb) to insult, to embarass

Examples: 1) Huwag kang mang-insulto ng kapwa. (Don't you insult your fellowmen.) 2) Huwag mo siyang insultohin. (Don't insult her.)



Word: intelihente

English Definition: (adj) intelligent

L2 Definition: (syn) matalino, marunong

Notes: Spanish



Word: interes

English Definition: (noun) a percentage of profit or gain on a sum of money

L2 Definition: (syn) tubo, patubo

Notes: Spanish



Word: intindi

English Definition: see intindi1 see intindi2



Word: intindi1

Active Verb: umintindi

English Definition: (verb) to understand, to comprehend

Examples: Hindi siya marunong umintindi. (He cannot comprehend.)



Word: intindi2

Active Verb: mag-intindi

Passive Verb: intindihin

English Definition: (verb) to take care of, to look after, to attend to

Examples: 1) Mag-intindi ka muna sa iyong lolo. (You should attend to your grandfather first.) 2) Intindihin mo muna ang iyong mga anak. (Attend to your children first.)



Word: Intsik

English Definition: (noun) Chinese



Word: inutil

English Definition: (adj) useless, worthless

Notes: Spanish



Word: inyo

English Definition: (pron) you, yours (plural)



Word: ipa

English Definition: (noun) chaff or husk of palay



Word: ipanganak

English Definition: (verb) to be born

Examples: Kailan mo gustong ipanganak ang iyong panganay? (When do you your firstborn to be born?)



Word: ipil

English Definition: (noun) hardwood tree used in house construction



Word: ipis

English Definition: (noun cockroach



Word: ipit

English Definition: see ipit1 see ipit2 see ipit3



Word: ipit1

Passive Verb: ipitin

English Definition: (verb) to crush (verb) /ma--/ (maipit) to get caught in-between; to be clipped

Examples: 1) Huwag mong ipitin ang kamay mo. (Don't crush your hand.) 2) Mag-ingat ka sa pagsara ng pinto at baka maipit ang iyong daliri. (Be careful in closing the door or your fingers might get clipped.)



Word: ipit2

Active Verb: mag-ipit

English Definition: (verb) to clip, pin (hair)

Examples: Mag-ipit ka ng buhok mo. (You clip your hair.)



Word: ipit3

Active Verb: mang-ipit

Passive Verb: ipitin

English Definition: (verb) to clip, to clasp, to press, to catch in-between

Examples: 1) Mang-ipit ka ng mga papel sa loob ng libro. (You clip some papers in the book.) 2) Ipitin mo ang mga papel sa loob ng libro. (Clip the papers inside the book.)



Word: ipokrita

English Definition: (noun) hypocrite

Notes: Spanish



Word: ipon

Active Verb: mag-ipon

Passive Verb: ipunin

English Definition: (verb) to save, to collect (abbreviated form of MAGTIPON) (verb) to put together, to hoard

Examples: 1) Mag-ipon ka para sa iyong kinabukasan. (You save for your future.) 2) Ipunin mo ang iyong pera. (Save your money.)



Word: ipot

English Definition: (noun) droppings of folws and smal animals



Word: ipu-po

English Definition: (noun) cyclone, tornado, whirlwind



Word: irap

English Definition: see irap1 see irap2



Word: irap1

Active Verb: umirap

English Definition: (verb) to give a sullen glance

Examples: Umirap siya ng utusan ko. (She gave me a sullen glance after I asked her to do something for me.)



Word: irap2

Active Verb: mang-irap

English Definition: (verb) to close one's eyes and turn away



Word: iri

English Definition: (pron) this (that which is attached or close the person speaking) (adv) in this way or manner (noun) the act of muscular force in moving the bowels

L2 Definition: (var) ire



Word: irog

English Definition: (noun) beloved, darling

L2 Definition: (syn) sinta, giliw, darling



Word: isa

English Definition: (num) one (noun/adv) next, as in SA ISANG LINGGO (in the next week)



Word: isaw

English Definition: (noun) large intestine



Word: isda

English Definition: (noun) fish



Word: isilang

English Definition: see isilang1 see isilang2



Word: isilang1

Active Verb: sumilang

English Definition: (verb) to give birth, to be born

Examples: Sumilang ka noong Enero 1970. (You were born in January 1970.)



Word: isilang2

Active Verb: magsilang

English Definition: (verb) to give birth, to be born

Examples: Magsilang ka ng bata. (You give birth to a child)



Word: isip

Passive Verb: isipin

English Definition: (verb) to think over, to think about

Examples: Isipin mong mabuti bago ka magdesisyon. (Think it over before you make a decision.)



Word: iskiper

English Definition: (noun) T-shirt



Word: iskultor

English Definition: (noun) sculptor



Word: isla

English Definition: (noun) island



Word: istadyum

English Definition: (noun) stadium



Word: istorya

English Definition: (noun) story

L2 Definition: (syn) kuwento



Word: istrayk

Active Verb: mag-istrayk

English Definition: (verb) to stage a strike against an employer



Word: itak

English Definition: (noun) bolo, large knife, cutlass, kitchen knife



Word: Italya

English Definition: (noun) Italy

Notes: Spanish



Word: itay

English Definition: (noun) father (term of address and reference)



Word: iti

English Definition: (noun) dysentery



Word: itik

English Definition: (noun) species of duck that produces eggs made into BALOT



Word: itim

English Definition: (adj) dark, black



Word: itlog

English Definition: (noun) egg



Word: ito

English Definition: (dem) this; this one here -- (var) ire

L2 Definition: (var) ire (syn) dito (here) -- (var) dine (syn) heto (here it is) -- (var)) eto (syn) nito (of this) -- (var) nire



Word: iwan

English Definition: see iwan1 see iwan2



Word: iwan1

Active Verb: mag-iwan

Passive Verb: iwanan

English Definition: (verb) to leave something behind; to be left behind

Examples: 1) Mag-iwan ka ng pera para pampamalengke. (You leave some money for the groceries.) 2) Iwanan mo ang pera sa mesa. (Leave the money on the table.)



Word: iwan2

Active Verb: mang-iwan

English Definition: (verb) to leave somebody or someone behind

Examples: Huwag kang mang-iwan ng kasama. (Don't you leave your companions behind.)



Word: iwas

Active Verb: umiwas

Passive Verb: iwasan

English Definition: (verb) to avoid

Examples: 1) Umiwas ka sa mga masasamang tao. (You avoid bad people.) 2) Iwasan mo ang gulo sa buhay. (Avoid being in trouble.)



Word: iwi

Active Verb: mag-iwi

English Definition: (noun) /pag--/ (pag-iiwi) taking care of an animal for someone else who is the real owner (verb) to take care of children

Examples: Mag-iwi ka ng anak niya. (You take care of her child.)



Word: iyak

Active Verb: umiyak

English Definition: (verb) to cry

Examples: Umiyak ang bata ng iwan siya ng kanyang nanay. (The child cried after his mother left him.)



Word: iyan

English Definition: (dem) that; that one over there

L2 Definition: (syn) /d--/ (diyan) there (syn) /ha--/ (hayan) there it is (syn) /n--/ (niyan) of that



Word: iyo

English Definition: (pron) your, yours (singular)



Word: iyon

English Definition: (dem) that (yonder); that one there

L2 Definition: (syn) /d--/ (doon) there, yonder (syn) /ha--/ (hayun) there; yonder, it is (syn) /n--/ (niyon) of that, yonder -- (var) noon



Word: Ka

English Definition: (adj) appelation for elders and distant uncles or aunts

Examples: Ka Pedro, Ka Juana. (Elder Pedro, elder Juana.)



Word: kaanib

English Definition: (noun) partner (rw. ANIB)



Word: kaarawan

English Definition: (noun) birthday (rw. ARAW)



Word: kaaway

English Definition: (noun) enemy (rw. AWAY)



Word: kababaan



Word: kababayan

English Definition: (noun) townmate (rw. BAYAN)



Word: kabag

English Definition: (noun) gas pain



Word: kaban

English Definition: (noun) measure of a PALAY, a sack, a cavan



Word: kabaong

English Definition: (noun) coffin



Word: kabaret

English Definition: (noun) dance hall, cabaret

Notes: English



Word: kabayo

English Definition: (noun) horse



Word: kabesera

English Definition: (noun) the head of a table (at meal)

L2 Definition: (var) kabisera

Notes: Spanish



Word: kabibi

English Definition: (noun) empty clam shell



Word: kabig

Active Verb: kumabig

Passive Verb: kabigin

English Definition: 1) to draw or pull towards one's self (verb) 2) to collect one's winnings in gambling (verb)

Examples: 1) Kumabig siya ng malaki. (He gathered in a big share.) 2) Kabigin mo ang pinanalunan mo. (Get your winnings.)



Word: kabihasnan

English Definition: (noun) culture (rw. bihasa



Word: kabila

English Definition: (adv) other side



Word: kabinet

English Definition: (noun) cabinet, dresser



Word: kabisa

Active Verb: mangkabisa

Passive Verb: kabisahin

English Definition: (verb) to memorize

Examples: Kabisahin mo ang tula. (Memorize the poem.)



Word: kabisado

English Definition: (adj) memorized, learned by rote

Notes: Spanish



Word: kabisote

English Definition: (adj) dull-headed

Notes: Spanish



Word: kabit

Active Verb: magkabit

Passive Verb: ikabit

English Definition: 1) to fasten, attach, connect, to cling to -- KUMABIT (verb) 2) to fasten, to link, join, connect something to something -- MAGKABIT, IKABIT (verb)

Examples: 1) Kumabit sa kanya ang linta. (The leech clung to him.) 2) Ikabit mo ang kandado sa pinto. (Put the padlock on the door.)



Word: kabulastugan

English Definition: (noun) bluff, boastfulness (rw. BULASTOG)



Word: kabuluhan

English Definition: (noun) value, significance, meaning (idiom) with sense, with importance

Examples: Walang kabuluhan - nonsense, no value, no meaning



Word: kabuti

English Definition: (noun) mushroom



Word: kabutihan

English Definition: (noun) goodness (rw. BUTI)



Word: kadalasan

English Definition: (adv) often, usually

L2 Definition: (rw) dalas



Word: kadena

English Definition: (noun) chain

L2 Definition: (syn) tanikala

Notes: Spanish



Word: kadena de amor

English Definition: (noun) chain of love, Mexican creeper

Notes: Spanish



Word: kadete

English Definition: (noun) cadet

Notes: Spanish



Word: kaeskuwela

English Definition: (noun) classmate

L2 Definition: (rw) eskuwela



Word: kagabi

English Definition: (adv) last night

L2 Definition: (rw) gabi



Word: kagalit

English Definition: (noun) one with whom a person has quarreled, an enemy

L2 Definition: (rw) galit



Word: kagampan

English Definition: (adj) in the last month of pregnancy; maturity of pregnancy

L2 Definition: (rw) ganap



Word: kagat

Active Verb: kumagat

Passive Verb: kagatin

English Definition: 1) bite (noun) 2) to bite (verb)

Examples: Kumagat siya sa aking bayabas. (She took a bite off my guava.)



Word: kagaw

English Definition: (noun) germs, bacteria



Word: kaha

English Definition: (noun/qnt) a pack, usually of cigarettes; a case



Word: kahalili

English Definition: (noun) successor, substitute



Word: kahapon

English Definition: (adv) yesterday

L2 Definition: (rw) hapon



Word: kahati

English Definition: (noun) shareholder, share



Word: kahawig

English Definition: (adj) similar, resemble, look-alike



Word: kahel

English Definition: (noun) a citrus tree of the sweet orange variety, producing fruit that is usually sweet but ocassionaly sour

L2 Definition: (syn) dalandan



Word: kahera

English Definition: (noun) cashier

L2 Definition: (var) kahero (male)



Word: kahig

Active Verb: kumahig

Passive Verb: kahigin

English Definition: 1) scratching off a loose surface, as soil scratched off by chickens (noun) 2) to scratch off (verb)

Examples: 1) Kumahig ng lupa ang manok. (The chicken scratched the ground.) 2) Kahigin mo ang mga dahong nahulog sa lupa. (Rake the leaves off the ground.)



Word: kahit

English Definition: (conj) although, even if, inspite of -- (KAHIT + NA)



Word: kahol

English Definition: (noun) bark of a dog



Word: kahon

English Definition: (noun/qnt.) box, crate, drawer of a table



Word: kahoy

English Definition: (noun) wood, lumber, tree



Word: kahulugan

English Definition: (noun) meaning, significance



Word: kaibigan

English Definition: (noun) friend

L2 Definition: (rw) ibig



Word: kaila

Active Verb: magkaila

Passive Verb: ikaila

English Definition: (verb) to deny, to profess ignorance of

Examples: 1) Huwag kang magkaila na ikaw ay may asawa na. (Don't deny that you are already married.) 2) Ikaila mo kaya na ikaw ay hindi na binata? (Will you deny that you are no longer a bachelor?)



Word: kailan

English Definition: (intj) when

L2 Definition: (var) kaylan, kelan,



Word: kailangan

English Definition: (pv) need, ought, must, necessary, indispensable



Word: kain

Active Verb: kumain

Passive Verb: kainin

English Definition: 1) food (noun) -- PAGKAIN 2) to eat (verb)

Examples: 1) Kumain siya ng marami kagabi. (She ate a lot last night.) 2) Kainin mo na ang letson. (Eat the roasted pig.)



Word: kaingin

English Definition: (noun) slash and burn agriculture



Word: kakanin

English Definition: (noun) tidbits, dainties, sweetmeats (rw. kain)



Word: kakaw

English Definition: (noun) cocoa



Word: kaki

English Definition: 1) khaki (noun) 2) khaki (adj)



Word: kakilala

English Definition: (noun) acquaintance (rw. KILALA)



Word: kalabasa

English Definition: (noun) pumpkin, squash



Word: kalabaw

English Definition: (noun) carabao, water buffalo



Word: kalabit

Active Verb: kumalabit

Passive Verb: kalabitin

English Definition: 1) touching with the tip of the finger (noun) 2) to touch with a finger (ver)

Examples: 1) Huwag kang mangalabit ng hindi mo kakilala. (Don't touch anyone you don't know.) 2) Kalabitin mo si Juan para gumising na siya. (Touch Juan so he will get up from sleep.)



Word: kalabog

English Definition: (noun) crashing sound from a fallen body



Word: kalabos

Passive Verb: ikinalabos

English Definition: 1) prisoner (noun) 2) to be imprisoned (verb)

Notes: Spanish

Examples: Ikinalabos siya ng pulis. (The police imprisoned him.)



Word: kalag

English Definition: (adj) untied, loosened



Word: kalaguyo

English Definition: (noun) intimate friend, paramour, concubine, mistress

L2 Definition: (rw) laguyo



Word: kalahati

English Definition: (adj) half

L2 Definition: (rw) hati



Word: kalahi

English Definition: (adj) of the same race

L2 Definition: (rw) lahi



Word: kalakal

English Definition: (noun) merchandise



Word: kalamansi

English Definition: (noun) small citrus fruit

See a Picture



Word: kalambre

English Definition: (noun) cramp

Notes: Spanish



Word: kalan

English Definition: (noun) stove



Word: kalang

English Definition: (noun) wedge

Notes: Spanish



Word: kalansay

English Definition: (noun) skeleton



Word: kalapati

English Definition: (noun) dove, pigeon



Word: kalas

Active Verb: magkalas

Passive Verb: kalasin

English Definition: 1) to break away from, to untie, to unstitch -- KUMALAS (verb) 2) to rip apart -- MAGKALAS, KALASIN (verb)

Examples: 1) Kumalas siya sa kaniyang barkada. (He broke away from his clique.) 2) Kalasin mo ang tinahi. (Rip apart what has been sewed.)



Word: kalat

English Definition: (adj) widespread -- MAGKALAT



Word: kalatsutsi

English Definition: (noun) plumeria (frangipani)



Word: kalaw

English Definition: (noun) hornbill (bird)



Word: kalawang

English Definition: (noun) rust



Word: kalawit

English Definition: (noun) hook



Word: kalaykay

English Definition: (noun) rake



Word: kalbo

English Definition: (noun) bald, hairless



Word: kaldero

English Definition: (noun) pot, kettle



Word: kalesa

English Definition: (noun) horse-drawn rig or chaise; a two-wheeled vehicle drawn by a horse

See a Picture



Word: kaligiran

English Definition: (noun) environment

L2 Definition: (nw) ligid



Word: kalihim

English Definition: (noun) secretary

L2 Definition: (rw) lihim (syn) sekretarya



Word: kalikot

Passive Verb: kalikutin

English Definition: 1) a slender tube with a poking rod with which to crush and mix BUYO (noun) 2) to poke or stir, or poke and scrape into a hole (verb)

Examples: Huwag mong kalikutin ang ilong mo. (Don't poke your finger in your nose.)



Word: kalindaryo

English Definition: (noun) calendar



Word: kalingkingan

English Definition: (noun) little finger



Word: kaliskis

English Definition: (noun) scales (fish)



Word: kaliwa

English Definition: (adj) left-hand; left; left-side



Word: kaliwete

English Definition: (adj) left-handed

Notes: Spanish



Word: kalma

English Definition: (adj) calm, quiet



Word: kalog

Active Verb: kumalog

Passive Verb: kalugin

English Definition: 1) to rattle or shake -- KUMALOG (verb) 2) to shake or rattle the contents of a box or bottle -- MAGKALOG, KALUGIN, IKALOG (verb)

Examples: 1) Kumalog ang bola sa loob ng kahon. (The ball rattled in the box.) 2) Huwag mong kalugin ang itlog sa kahon. (Don't shake the eggs in the box.)



Word: kalong

Active Verb: magkalong

Passive Verb: kalungin

English Definition: 1) to sit on one's lap -- KUMALONG (verb) 2) to hold on one's lap, to take someone, something on your lap -- MAGKALONG, KALUNGIN, IKALONG (verb)

Examples: 1) Kumalong ang bata sa kandugan ng nanay niya. (The child sat on his mother's lap.) 2) Kalungin mo ang bata. (Take the child on your lap.)



Word: kalsonsilyo

English Definition: (noun) briefs, undershorts

L2 Definition: (var) karsonsilyo



Word: kaluluwa

English Definition: (noun) soul, spirit



Word: kalye

English Definition: (noun) road, street

L2 Definition: (syn) daan

Notes: Spanish



Word: kalyo

English Definition: (noun) corn (feet)



Word: kama

English Definition: (noun) bed



Word: kamag-anak

English Definition: (noun) relative (term of reference)



Word: kamagong

English Definition: (noun) mahogany



Word: kamakalawa

English Definition: (adv) day before yesterday

L2 Definition: (rw) dalawa



Word: kamalig

English Definition: (noun) warehouse, granary



Word: kamandag

English Definition: (noun) poison



Word: kamatayan

English Definition: (noun) death

L2 Definition: (rw) patay



Word: kamatis

English Definition: (noun) tomatoes



Word: kamatsile

English Definition: (noun) guamachile



Word: kamay

English Definition: (noun) hand



Word: kambal

English Definition: (noun) twins (term of reference)



Word: kambing

English Definition: (noun) goat



Word: kami

English Definition: (pron) we (exclusive , I and others)



Word: kaminero

English Definition: (noun) street cleaner



Word: kamisadentro

English Definition: (noun) long-sleeved shirt



Word: kamisatsina

English Definition: (noun) outside shirt that is closed-next, and without collar and lapel

Notes: Spanish



Word: kamiseta

English Definition: (noun) undershirt



Word: kamisola

English Definition: (noun) lady's shirt dress

L2 Definition: (syn) bestido



Word: kamison

English Definition: (noun) chemise



Word: kamit

Active Verb: magkamit

Passive Verb: kamitin

English Definition: (verb) to obtain, to gain, to get an award

Examples: 1) Nais niyang magkamit ng gantimpala. (She wants to get a reward.) 2) Huwag mong kamitin ang hindi nararapat sa iyo. (Don't gain something you don't deserve.)



Word: kamot

Active Verb: kumamot

Passive Verb: kamutin

English Definition: 1) to scratch one's self -- KUMAMOT (verb) 2) to scratch repeatedly -- MAGKAMOT (verb) 3) to scratch somebody -- MANGAMOT, KAMUTIN (verb)

Examples: 1) Kumamot na lang siya ng ulo. (He just scratched his head.) 2) Magkamot ka na lang ng ulo. (Just scratch your head.) 3) Mangamot ka na lang ng pusa. (Just scratch a cat.)



Word: kamote

English Definition: (noun) sweet potato, yam



Word: kamoteng-kahoy

English Definition: (noun) cassava or tapioca plant



Word: kampana

English Definition: (noun) bell



Word: kampanya

English Definition: (noun) campaign

Notes: Spanish



Word: kampeon

English Definition: (noun) champion



Word: kampi

Active Verb: kumampi

Passive Verb: kampihan

English Definition: (verb) to take sides

Examples: Kumampi siya sa akin. (She took my side [pertaining to an argument].)



Word: kampo

English Definition: (noun) camp, field



Word: kampon

English Definition: (noun) disciple, follower



Word: kamya

English Definition: (noun) white/yellow ginger or ginger lily



Word: kanal

English Definition: (noun) canal



Word: kanan

English Definition: (adj) right (side)



Word: kanaryo

English Definition: (nooun) canary



Word: kandado

English Definition: (noun) padlock, lock



Word: kandidato

English Definition: (noun) candidate



Word: kandila

English Definition: (noun) candle



Word: kandong

English Definition: (adj) held on the lap of a skirt



Word: kanduli

English Definition: (noun) saltwater catfish



Word: kandungan

English Definition: (noun) lap

L2 Definition: (rw) kandongan



Word: kanela

English Definition: (noun) cinnamon



Word: kangkong

English Definition: (noun) swamp cabbage, watercress



Word: kanila

English Definition: (pron) their, theirs -- SA + KANILA



Word: kanin

English Definition: (noun) cooked rice (boiled); steamed rice

L2 Definition: (rw) kain



Word: kanina

English Definition: (adv) a little while ago, earlier



Word: kanino

English Definition: (intj) whose



Word: kanita

English Definition: (pron) yours and mine; of the two of us; possessive form of KATA; for the two of us -- SA + KANITA



Word: kaniya

English Definition: (pron) his, her, hers, possessive of SIYA; for him/her



Word: kanlong

Active Verb: kumanlong

Passive Verb: ikanlong

English Definition: 1) to hide from view -- KUMANLONG (verb) 2) to hide something from view -- MAGKANLONG, IKANLONG (verb)

Examples: 1) Kumanlong siya sa ilalim ng puno. (He took shelter under the tree.) 2) Ikanlong mo ang mga damit sa silong ng bahay. (Hide the clothes under the house.)



Word: kanluran

English Definition: (noun) western, west, occidental



Word: kanta

Active Verb: kumanta

Passive Verb: kantahin

English Definition: 1) song (noun) 2) to sing (verb)

L2 Definition: (syn) awit

Notes: Spanish

Examples: 1) Kumanta ka sa aking kaarawan. (Sing on my birthday.) 2) Kantahin mo ang aking paboritong awitin. (Sing my favorite song.)



Word: kantero

English Definition: (noun) mason



Word: kantina

English Definition: (noun) snack bar; metal flask for carrying liquids

Notes: Spanish



Word: kanto

English Definition: (noun) street corner, cornerstone



Word: kanya

English Definition: (conj) therefore, as a result, consequently

L2 Definition: (var) kaniya



Word: kanyon

English Definition: (noun) cannon



Word: kaong

English Definition: (noun) palm (cabo negro)



Word: kapa

Active Verb: kumapa

Passive Verb: kapain

English Definition: 1) to grope, to feel about -- KUMAPA (verb) 2) to grope for something, to feel about for something -- MANGAPA, KAPAIN (verb)

Examples: 1) Kumapa siya sa dilim. (He groped in the dark.) 2) Kapain mo ang lente sa loob ng bahay. (Grope for the flashlight inside the house.)



Word: kapag

English Definition: (conj/adv.) if, when, in case, whenever (single events viewed as completed in the future)

L2 Definition: (var) pag, pagka, kapagka



Word: kapal

English Definition: 1) thickness (noun) 2) thick -- MAKAPAL (adj)



Word: kapalaran

English Definition: (noun) luck, fortune, fate

L2 Definition: (rw) palad



Word: kapanganakan

English Definition: (noun) birthday

L2 Definition: (rw) anak



Word: kapangyarihan

English Definition: (noun) power, authority

L2 Definition: (rw) yari



Word: kapatas

English Definition: (noun) foreman



Word: kapatid

English Definition: (noun) brother or sister, sibling (term of reference)



Word: kape

English Definition: 1) coffee (noun) 2) brown color (adj)



Word: kapetirya

English Definition: (noun) cafeteria



Word: kapit

English Definition: see kapit1 see kapit2



Word: kapit-bahay

English Definition: (noun) neighbor, next-door neighbor



Word: kapit1

Active Verb: magkapit

Passive Verb: ikapit

English Definition: 1) to hold, to grasp -- KUMAPIT, KAPITAN (verb) 2) to attach to, to connect to --- IKAPIT (verb) 3) to hold on to each other, to join -- MAGKAPIT (verb)

Examples: 1) Kumapit siya sa akin. (He held on to me.) 2) Ikapit mo ang kamay mo sa balikat ng bata. (Put your hand on the child's shoulder.) 3) Magkapit kayo at baka kayo mahulog. (Hold on to each other's hands or you might fall.)



Word: kapit2

Active Verb: kumapit

Passive Verb: kapitan

English Definition: 1) to hold, to grasp -- KUMAPIT, KAPITAN (verb) 2) to attach to, to connect to --- IKAPIT (verb) 3) to hold on to each other, to join -- MAGKAPIT (verb)

Examples: 1) Kumapit siya sa akin. (He held on to me.) 2) Ikapit mo ang kamay mo sa balikat ng bata. (Put your hand on the child's shoulder.) 3) Magkapit kayo at baka kayo mahulog. (Hold on to each other's hands or you might fall.)



Word: kapitalista

English Definition: (noun) capitalist



Word: kapitan

English Definition: (noun) captain



Word: kapitan del baryo

English Definition: (noun) captain, head of the barrio



Word: kapitera

English Definition: (noun) coffee pot



Word: kapkap

English Definition: see kapkap1 see kapkap2



Word: kapkap1

Active Verb: magkapkap

Passive Verb: kapkapan

English Definition: 1) frisk (noun) 2) to frisk something or someone (verb)

Examples: 1) Kumapkap ka ng pera sa bulsa ko. (Frisk my pocket for some money.) 2) Kapkapan mo ang bulsa ng nahuling magnananakaw. (Frisk the pocket of the thief who was arrested.)



Word: kapkap2

Active Verb: kumapkap

Passive Verb: kapkapin

English Definition: 1) frisk (noun) 2) to frisk something or someone (verb)

Examples: 1) Kumapkap ka ng pera sa bulsa ko. (Frisk my pocket for some money.) 2) Kapkapan mo ang bulsa ng nahuling magnananakaw. (Frisk the pocket of the thief who was arrested.)



Word: kapok

English Definition: (noun) kapok, cotton tree



Word: kapon

English Definition: (noun) (adj) castrated, gelded

Notes: Spanish



Word: kapos

English Definition: (adj) insufficient, lacking, wanting



Word: kapote

English Definition: (noun) raincoat



Word: kapritso

English Definition: (noun) caprice, whim, fancy



Word: kapwa

English Definition: (pron) kindred, both; fellow-being, equally (applied to one of a pair)

Examples: 1) Kapwa sila magnanakaw. (They are fellow thieves.) 2) Kapwa sila malakas. (they are equally strong.)



Word: karamdaman

English Definition: (noun) ailment, sickness

L2 Definition: (rw) damdam (syn) sakit



Word: karangalan

English Definition: (noun) honor

L2 Definition: (rw) dangal (syn) puri



Word: karaniwan

English Definition: (adj) ordinary, common, usual



Word: karapatan

English Definition: (noun) rights and privileges



Word: karayom

English Definition: (noun) needle



Word: karbon

English Definition: (noun) coal, carbon



Word: karburo

English Definition: (noun) carbide

Notes: Spanish



Word: kardinal

English Definition: (noun) cardinal



Word: karera

English Definition: (noun) race, racing; career, profession

Notes: Spanish



Word: karetela

English Definition: (noun) two-wheeled cartlike horse-drawn passenger-and-freight vehicle



Word: karga

English Definition: 1) load, burden, freight (noun) 2) carried, loaded (adj)

Notes: Spanish



Word: kargador

English Definition: (noun) porter, baggage carrier, stevedor



Word: karihan

English Definition: (noun) local restaurant



Word: karinderia

English Definition: (noun) small store where food is served



Word: karit

English Definition: (noun) sickle, scythe



Word: kariton

English Definition: (noun) cart



Word: karnabal

English Definition: (noun) carnival, fair



Word: karne

English Definition: (noun) meat

Notes: Spanish



Word: karne norte

English Definition: (noun) corned beef (usuall canned)

Notes: Spanish



Word: karot

English Definition: (noun) carrots



Word: karpentero

English Definition: (noun) carpenter



Word: kartamuneda

English Definition: (noun) purse

L2 Definition: (var) portamoneda



Word: kartero

English Definition: (noun) mailman, postman



Word: kartolina

English Definition: (noun) cardboard, bristol board



Word: karton

English Definition: (noun) pasteboard, binder's board

Notes: Spanish



Word: kasabay

English Definition: (adv) together, at the same time, simultaneously

L2 Definition: (rw) sabay



Word: kasal

English Definition: (noun) wedding

Notes: Spanish



Word: kasalanan

English Definition: (noun) fault, sin

L2 Definition: (rw) sala



Word: kasalukuyan

English Definition: (adv) at the present time



Word: kasama

English Definition: 1) a companion, tenant, farm help (noun) 2) being together -- MAGKASAMA (adj) 3) in company with, along with (adv)



Word: kasangkapan

English Definition: (noun) household belongings, tools, furniture, equipment

L2 Definition: (rw) sangkap



Word: kasapi

English Definition: (noun) member

L2 Definition: (rw) member



Word: kasera

English Definition: (noun) landlord, landlady



Word: kaserola

English Definition: (noun) casserole, pan



Word: kasi

English Definition: (conj) because



Word: kasilyas

English Definition: (noun) toilet, restroom or comfort room



Word: kasintahan

English Definition: (noun) sweetheart, fiance/fiancee



Word: kasiya

English Definition: (adj) sufficient, enough, adequate, fit



Word: kasko

English Definition: (noun) long river boat with sheltering roofings at either end, navigated by pushing with long poles

Notes: Spanish



Word: kaso

English Definition: (noun) case in court, disagreement

Notes: Spanish



Word: kastanyas

English Definition: (noun) chestnut



Word: kasuy

English Definition: (noun) cashew nuts



Word: kata

English Definition: (pron) the two of us



Word: kataasan

English Definition: (noun) (rw. TAAS) upland



Word: katad

English Definition: (noun) animal skin, leather



Word: katam

English Definition: (noun) carpenter's planer



Word: katangian

English Definition: (noun) characteristic

L2 Definition: (rw) tangi



Word: katapusan

English Definition: (noun) end, conclusion



Word: katarungan

English Definition: (noun) justice, equity

L2 Definition: (rw) tarong



Word: katas

English Definition: (noun) sap, juice



Word: katawan

English Definition: (noun) body



Word: katay

Active Verb: magkatay

Passive Verb: katayin

English Definition: (verb) to butcher, to cut into slices, especially meat, to slaughter

Examples: 1) Magkatay ka ng manok para sa fiesta. (Slaughter some chicken for the fiesta.) 2) Katayin mo na ang baka. (Slaughter the cow now.)



Word: kati

English Definition: 1) lowtide (noun) 2) itchy, scratchy -- MAKATI (adj)



Word: katok

English Definition: (noun) sharp knowck or rap

L2 Definition: (syn) tuktok



Word: Katoliko

English Definition: (noun) Roman Catholic



Word: katotohanan

English Definition: (noun) truth

L2 Definition: (rw) totoo



Word: katre

English Definition: (noun) bed



Word: katulong

English Definition: (noun) helper, maid, houseboy

L2 Definition: (rw) tulong



Word: katungkulan

English Definition: (noun) occupation, office, official designation

L2 Definition: (rw) tungkol



Word: katuwiran

English Definition: (noun) reason

L2 Definition: (rw) tuwid



Word: kaunti

English Definition: (adj) few, little



Word: kausap

Active Verb: kumausap

Passive Verb: kausapin

English Definition: 1) person with whom one is conversing (noun) 2) to talk with ---KAUSAPIN (verb)

Examples: Kausapin mo si Pedro tungkol sa balak mo. (Talk with Pedro about your plans.)



Word: kawa

English Definition: (noun) big kettle



Word: kawag

English Definition: (noun) movement of hands and/or feet, specially when swimming or drowning; also movement of wings



Word: kawal

English Definition: (noun) soldier



Word: kawali

English Definition: (noun) frying pan, wok



Word: kawawa

English Definition: (adj) pitiful



Word: kaway

Active Verb: kumaway

Passive Verb: kawayan

English Definition: (verb) to wave with the hand

Examples: 1) Kumaway siya sa akin bago siya umalis. (He waved at me before he left.) 2) Kawayan mo si Ana. (Wave at Ana.)



Word: kawayan

English Definition: (noun) bamboo



Word: kawit

English Definition: see kawit1 see kawit2



Word: kawit1

Active Verb: magkawit

Passive Verb: ikawit

English Definition: 1) hook (noun) 2) to get hooked (verb) 3) to get hooked accidentally -- MAKAWIT(verb) 4) to hook something -- MAGKAWIT, IKAWIT, KAWITIN (verb)

Examples: 1) Kumawit ang pantalon niya sa pako. (His trousers got hooked on the nail.) 2) Magingat ka sa paglalakad at baka makawit ang pantalon mo sa pako. (Be careful as you walk or your trousers might get hooked on the nail.) 3) Ikawit mo ang alambre sa pako. (Hook the wire on the nail.)



Word: kawit2

Active Verb: kumawit

Passive Verb: kawitin

English Definition: 1) hook (noun) 2) to get hooked (verb)

Examples: Kumawit ang pantalon niya sa pako. (His trousers were got hooked on the nail.)



Word: kay

English Definition: (pron) singular SA proper noun marker; also marks possession; the plural form is KINA, to, from, for



Word: kaya

English Definition: 1) competence, ability (adj) 2) perhaps, maybe, so, that's why, therefore (conj) 3) perchance, perhaps, might (expresses doubt or possibility of choice) (mod)



Word: kayag

Active Verb: mangkayag

Passive Verb: kayagin

English Definition: (verb) to invite, to induce

L2 Definition: (var) yakag

Examples: 1) Mangkayag ka ng pupunta sa palengke. (Invite someone to go with you to to the market.) 2) Kayagin mo si Juan manuod ng sine. (Invite Juan to watch a movie.)



Word: kayamanan

English Definition: (noun) wealth, richness



Word: kayimito

English Definition: (noun) star-apple

L2 Definition: (var) kaymito



Word: kayo

English Definition: (pron) you (plural)



Word: kayod

Active Verb: kumayod

Passive Verb: kayurin

English Definition: (verb) to scrape, to grate

Examples: 1) Kumayod kami ng niyog. (We scraped the coconut.) 2) Kayurin mo ang niyog. (Scrape the coconut.)



Word: kaysa

English Definition: (con) than, more than



Word: kayumanggi

English Definition: (adj) brown (race, complexion, color)



Word: kayuran

English Definition: (noun) grater



Word: kendi

English Definition: (noun) candy



Word: kerida

English Definition: (noun) paramour, mistress

L2 Definition: (syn) babai

Notes: Spanish



Word: keso

English Definition: (noun) cheese



Word: ketong

English Definition: (noun) leprosy

Notes: Chinese



Word: kibo

Active Verb: kumibo

Passive Verb: kibuin

English Definition: 1) to talk, to move, to stir (verb) 2) to break the silence with someone by talking (verb)

Examples: 1) Kumibo ka naman diyan. (Say something.) 2) Kibuin mo ang nalulungkot na bata. (Talk to the lonely child.)



Word: kibot

English Definition: (noun) throb; pulsation



Word: kidlat

Active Verb: kumidlat

English Definition: 1) lightning (noun) 3) to flash as of lightning (verb)

Examples: Kumidlat kagabi. (There was lightning last night.)



Word: kikel

English Definition: (noun) carpenter's file



Word: kilabot

English Definition: (noun) goose-pimples, gooseflesh



Word: kilala

English Definition: see kilala1 see kilala2



Word: kilala1

Active Verb: makilala

English Definition: 1) famous, well-known; acquainted with another (adj) 2) to happen to know, to happen to meet, to become acquainted (verb)

Examples: Magkakilala silang dalawa. (They happen to know each other.)



Word: kilala2

Active Verb: magkilala

Passive Verb: kilalanin

English Definition: 1) famous, well-known; acquainted with another (adj) 2) to happen to know, to happen to meet, to become acquainted (verb)

Examples: Magkakilala silang dalawa. (They happen to know each other.)



Word: kilay

English Definition: (noun) eyebrow



Word: kilig

Active Verb: mangkilig

Passive Verb: kiligin

English Definition: (verb) to shudder, to shiver, to chill

Examples: Malamig sa labas, baka ka kiligin. (It is cold outside, you might shiver.)



Word: kilik

Active Verb: magkilik

Passive Verb: kilikin

English Definition: (verb) to carry against the hips

Examples: Kilikin mo ang bata. (Carry the child on your hip.)



Word: kilikili

English Definition: (noun) armpit



Word: kiling

English Definition: 1) inclination towards a side (noun) 2) inclined towards the side (adj)



Word: kiliti

English Definition: (noun) ticklish feeling, tickle



Word: kilo

English Definition: (noun) kilogram



Word: kimiko

English Definition: (noun) chemical



Word: kina

English Definition: (pron) plural SA -- proper noun marker, for



Word: kinakapatid

English Definition: (noun) godbrother or godsister



Word: kinang

English Definition: (adj) glittering -- MAKINANG



Word: kindat

English Definition: (noun) wink (of the eye)



Word: kinig

Passive Verb: makinig

English Definition: (verb) to listen

Examples: Makinig ka sa iyong mga magulang. (Listen to your parents.)



Word: kinina

English Definition: (noun) quinine

Notes: Spanish



Word: kinis

English Definition: (adj) smooth, fine -- MAKINIS



Word: kinse

English Definition: (num) fifteen

Notes: Spanish



Word: kintab

English Definition: (adj) shiny -- MAKINTAB



Word: kintsay

English Definition: (noun) Chinese celery (kinchay)



Word: kipkip

Active Verb: magkipkip

Passive Verb: kipkipin

English Definition: (verb) to carry under the armpit; to carry with the arm pressed against the body

Examples: 1) Magkipkip ka ng diyaryo papuntang opisina. (Carry a newspaper on the way to the office.) 2) Kipkipin mo ang diyaryo. (Carry the newspaper.)



Word: kipot

Active Verb: magkipot

Passive Verb: kiputan

English Definition: 1) narrow, tight (adj) 2) to make tighter, narrow (verb)

Examples: 1) Kiputan mo ang daan. (Make the way narrow.) 2) Magkipot ka ng daan. (You make the way narrow.)



Word: kiri

English Definition: (adj) coquettish, flirtatious



Word: kirot

English Definition: (noun) stinging pain



Word: kisame

English Definition: (noun) ceiling



Word: kisig

English Definition: (adj) handsome, dashing, elegant, well-dressed -- MAKISIG



Word: kiskis

Active Verb: kumiskis

Passive Verb: kiskisin

English Definition: (verb) to rub against a surface

Examples: 1) Kumiskis ang magaspang na tela sa balat niya. (The rough cloth rubbed on his skin.) 2) Ikiskis mo ang kutsilyo sa bato. (Sharpen the kinife on the whetstone.)



Word: kislap

Active Verb: kumislap

English Definition: (noun) sparkle



Word: kita

English Definition: see kita1 see kita2



Word: kita1

Active Verb: magkita

English Definition: 1) earnings, salary, wage (noun) 2) to earn -- KUMITA, KITAIN (verb) 3) to meet, to see each other -- MAGKITA (verb)

Examples: 1) Kumita siya ng malaki sa kompanya. (He earned a lot at the company.) 2) Nais nilang magkita mamayang gabi. (They want to see each other tonight.)



Word: kita2

Active Verb: kumita

Passive Verb: kitain

English Definition: 1) earnings, salary, wage (noun) 2) to earn -- KUMITA, KITAIN (verb) 3) to meet, to see each other -- MAGKITA (verb)

Examples: 1) Kumita siya ng malaki sa kompanya. (He earned a lot at the company.) 2) Nais nilang magkita mamayang gabi. (They want to see each other tonight.)



Word: kitid

English Definition: (adj) narrow -- MAKITID



Word: kitikiti

English Definition: (noun) mosquito larva



Word: klase

English Definition: (noun) class, kind



Word: klerk

English Definition: (noun) clerk



Word: kliente

English Definition: (noun) client

Notes: Spanish



Word: klima

English Definition: (noun) climate, weather

L2 Definition: (syn) panahon



Word: klinika

English Definition: (noun) clinic



Word: ko

English Definition: (pron) I, my, mine



Word: kobrador

English Definition: (noun) bill collector



Word: kodigo

English Definition: 1) code of laws or rules (noun) 2) notes of hidden by students during exams (slang)



Word: kolehiyo

English Definition: (noun) college



Word: kolekta

Active Verb: mangolekta

Passive Verb: kolektahin

English Definition: (verb) to collect something, to gather

Examples: 1) Mangolekta ka ng abuloy sa mga biktima ng bagyo. (Collect some financial assistance for typhoon victims.) 2) Kolektahin mo ang tuyong dahon sa hardin. (Gather the dry leaves in the garden.)



Word: kolorete

English Definition: (noun) rouge

Notes: Spanish



Word: kolyar

English Definition: (noun) collar, especially for animals

Notes: Spanish



Word: komadre

English Definition: (noun) lady sponsor in baptism, confirmation or matrimony of one's child

L2 Definition: (var) kumadre



Word: kombento

English Definition: (noun) convent, rectory



Word: kometa

English Definition: (noun) comet



Word: komika

English Definition: (adj) comical



Word: komiks

English Definition: (noun) comics



Word: kompadre

English Definition: (noun) male sponsor in baptism, confirmation or matrimony of one's child

L2 Definition: (var) kumpadre

Notes: Spanish



Word: kompiyansa

English Definition: (noun) confidence, reliance, courage, firmness of opinion



Word: kompleto

English Definition: (adj) complete

Notes: Spanish



Word: kondoktor

English Definition: (noun) conductor in a public vehicle

L2 Definition: (var) kondoktora (female)



Word: kondol

English Definition: (noun) wax gourd



Word: kongkreto

English Definition: (adj) concrete, made of cement



Word: konsehal

English Definition: (noun) councilor

L2 Definition: (var) konsehala (female)



Word: kontribusyon

English Definition: (noun) contribution



Word: kopya

Active Verb: kumopya

Passive Verb: kopyahin

English Definition: 1) copy (noun) 2) to copy (verb)

Examples: Kopyahin mo ang sulat ni Ana. (Copy the letter of Ana.)



Word: Koreano

English Definition: (noun) Korean



Word: koro

English Definition: (noun) chorus, choir

Notes: Spanish



Word: koronasyon

English Definition: (noun) a program or ball where a beauty queen is crowned



Word: korse

English Definition: (noun) girdle, corset



Word: korte

English Definition: 1) shape (noun) 2) judicial court (noun)

L2 Definition: (syn) hugis

Notes: Spanish



Word: korto

English Definition: (noun) short pants



Word: kostumbre

English Definition: (noun) custom, habit, tradition

L2 Definition: (syn) ugali



Word: kotse

English Definition: (noun) car, automobile

L2 Definition: (syn) awto



Word: kotso

English Definition: (noun) thick-soled lady's slippers

Notes: Spanish



Word: krayola

English Definition: (noun) crayons



Word: krema

English Definition: (noun) cream



Word: krimen

English Definition: (noun) crime

Notes: Spanish



Word: kriminal

English Definition: (noun) criminal

Notes: Spanish



Word: krudo

English Definition: (noun) oil



Word: krus

English Definition: (noun) cross

L2 Definition: (var) kurus

Notes: Spanish



Word: kuba

English Definition: (noun) hunchback



Word: kubabaw

English Definition: (noun) astride over the top



Word: kubeta

English Definition: (noun) pail (to receive refuse), toilet

L2 Definition: (syn) kasilyas

Notes: Spanish



Word: kubli

English Definition: (adj) hidden, away from pying eyes



Word: kubo

English Definition: (noun) hut



Word: kubrador

English Definition: (noun) bill collector

Notes: Spanish



Word: kubrekama

English Definition: (noun) bedspread

Notes: Spanish



Word: kubyertos

English Definition: (noun) table silver (spoon, fork, knife); a meal, as a unit or order in a restaurant, different from short orders

Notes: Spanish



Word: kudkod

Active Verb: magkudkod

Passive Verb: kudkurin

English Definition: 1) grater -- KUDKURAN (noun) 2) grated -- KINUDKOD (adj) 3) to grate -- MAGKUDKOD, KUDKURIN (verb)

Examples: 1) Magkudkod ka ng niyog. ([You] grate the coconut.) 2) Kudkurin mo ang niyong. (Grate the cocnut.)



Word: kudkuran

English Definition: (noun) grater, shredder



Word: kugon

English Definition: (noun) cogon grass



Word: kuha

Active Verb: kumuha

Passive Verb: kuhain

English Definition: (verb) to get, to obtain

Examples: 1) Kumuha ka ng saging sa basket. (Get yourself some bananas from the basket.) 2) Kuhain mo ang saging mula sa basket. (Get the bananas from the basket.)



Word: kuhol

English Definition: (noun) snail



Word: kuko

English Definition: (noun) fingernail



Word: kulambo

English Definition: (noun) mosquito net



Word: kulang

English Definition: (adj) short, incomplete, lacking, insufficient, inadequate -- MAGKULANG



Word: kulangot

Active Verb: mangulangot

English Definition: (noun) nose dirt (verb) to pick one's nose

Examples: Huwag kang mangulangot sa harap ng ibang tao. (You should not pick your nose before other people.)



Word: kulani

English Definition: (noun) swelling of the lymphic gland, especially on the groin.



Word: kulay

English Definition: 1) color (noun) 2) colorful -- MAKULAY (adj)



Word: kulig

English Definition: (noun) suckling pig

L2 Definition: (syn) biik



Word: kulisap

English Definition: (noun) insects



Word: kuliti

English Definition: (noun) stye (in the eye)



Word: kulitis

English Definition: (noun) native spinach



Word: kulo

Active Verb: magpakulo

Passive Verb: pakuluin

English Definition: (verb) to boil



Word: kulog

Active Verb: kumulog

English Definition: 1) thunder (noun) 2) to thunder (verb)

Examples: Kumulog ng malakas kaninang umaga. (It thundered loudly early this morning.)



Word: kulong

Active Verb: magkulong

Passive Verb: ikulong

English Definition: 1) canal, pen, prison, cage -- KULUNGAN (noun) 2) surrounded, encircled, imprisoned, jailed -- KULONG(adj) 3) to cage, to imprison -- IKULONG, MAGKULONG (verb)

L2 Definition: (syn) haula

Examples: 1) Huwag mong ikulong ang ibon sa haula. (Don't put the bird in the cage.) 2) Magkulong ka sa iyong silid. (Imprison yourself in your room.)



Word: kulot

Active Verb: magkulot

Passive Verb: kulutin

English Definition: 1) curly, wavy (adj) 2) to give a perm, to make curly or wavy (verb)

Examples: 1) Nais ni Maria mag-aral kung paano magkulot ng buhok. (Maria wants to learn how to make curly hair.) 2) Kulutin mo ang buhok niya. (Make her hair curly.)



Word: kulubong

English Definition: (noun) protecting mantle over something or a person, especially the latter's head



Word: kulubot

English Definition: (adj) wrinkle



Word: kulugo

English Definition: (noun) wart



Word: kulungan

English Definition: (noun) cage, prison

L2 Definition: (rw) kulong



Word: kumadre

English Definition: (noun) lady sponsor in a baptism, confirmation or wedding

L2 Definition: (var) kumare

Notes: Spanish



Word: kumare

English Definition: (noun) derived from Spanish word COMADRE, a reciprocal appellation for the godmother or for the child's mother. KUMPARE (masculiine form).

Notes: Spanish



Word: kumbidado

English Definition: (noun) invited guest

Notes: Spanish



Word: kumedor

English Definition: (noun) dining room

Notes: Spanish



Word: kumot

English Definition: (noun) blanket, bed sheet



Word: kumpas

Active Verb: kumumpas

English Definition: (verb) to beat, as a conductor of a band or orchestra; to gesture with the hands

Examples: Kumumpas siya sa harap ng banda. (He conducted infront of the band.)



Word: kumpil

English Definition: (noun) sacrament of confirmation in the Catholic Church



Word: kumpisal

Active Verb: mangumpisal

Passive Verb: ikumpusal

English Definition: (verb) to confess

Examples: 1) Magkumpisal ka mamaya sa pari. (Confess to the priest later.) 2) Ikumpisal mo ang iyong kasalanan sa pari. (Confess your sins to the priest.)



Word: kumpol

English Definition: (noun) bunch, cluster



Word: kumporme

English Definition: (adj) agreeable, confirming, resigned, satisfied

Notes: Spanish



Word: kumpuni

Active Verb: magkumpuni

Passive Verb: kumpunihin

English Definition: (verb) to repair, alter (as in clothes), to mend

Examples: 1) Gusto niyang magkumpuni ng sirang sapatos. (He wants to repair broken shoes.) 2) Kumpunihin mo ang sirang sapatos. (Repair the broken shoes.)



Word: kumunista

English Definition: (noun) communist

Notes: Spanish



Word: kumunoy

English Definition: (noun) quicksand



Word: kumusta

Active Verb: mangumusta

Passive Verb: kumustahin

English Definition: 1) regards, greeting form -- KUMUSTA KA? (How are you?) (int) 2) to inquire about the condition of the health of a person (verb)

Examples: Kumustahin mo si Stella para sa akin. (Send my regards to Stella for me.)



Word: kunat

English Definition: 1) ductility, resiliency (noun) 2) stingy, resilient (adj)



Word: kundi

English Definition: (conj) but, on the contrary -- contracted form of KUNG HINDI (if not for; nothing but)



Word: kundiman

English Definition: (noun) style of singing native songs, usually Tagalog songs



Word: kunduktor

English Definition: (noun) conductor (in buses or trains)

Notes: Spanish



Word: kuneho

English Definition: (noun) rabbit

Notes: Spanish



Word: kung

English Definition: (conj) when, whenever, if, during (conjunction used to indicate non-actual occurrences viewed as unreal, hypothetical or repeated.)

Examples: KUNG + DI = if not KUNG + MAAARI = whether possible KUNG + MINSAN = sometimes KUNG + PAANO = how done KUNG + SAAN = where



Word: kunsentidor

English Definition: (noun) person allowing or approving acts that are not supposed to be done

Notes: Spanish



Word: kunsimisyon

English Definition: (noun) vexation, exasperation

L2 Definition: (syn) yamot



Word: kunsumisyon

English Definition: (noun) vexation, exasperation

L2 Definition: (syn) yamot

Notes: Spanish



Word: kunsumo

English Definition: (noun) consumption

Notes: Spanish



Word: kunwari

English Definition: (adv) simulatedly, vicariously

L2 Definition: (var) kunwa



Word: kupad

English Definition: (noun) slugishness, slowness in working



Word: kupas

English Definition: (adj) faded, out of date, out of use -- KUMUPAS



Word: kupit

English Definition: (noun) pilfering, filching



Word: kupkop

English Definition: (adj) kept and protected under one's care; held against one's chest, as a mother holding a child.



Word: kural

English Definition: (noun) corral, pen

L2 Definition: (syn) kulungan

Notes: Spanish



Word: kurales

English Definition: (noun) coral stone

Notes: Spanish



Word: kurba

English Definition: (noun) curve

Notes: Spanish



Word: kurbado

English Definition: (adj) curved



Word: kurbata

English Definition: (noun) tie, necktie



Word: kurdon

English Definition: (noun) round cord



Word: kuripot

English Definition: (adj) stingy



Word: kurisma

English Definition: (noun) Lent

L2 Definition: (var) Kwaresma



Word: kuro

English Definition: (noun) opinion, estimate



Word: kurot

Active Verb: mangurot

Passive Verb: kurutin

English Definition: 1) to take a piece -- KUMUROT (verb) 2) to pinch -- MANGUROT, KURUTIN (verb)

Examples: 1) Kumurot ka ng pagkain sa mesa. (Take a piece of food on the table.) 2) Kurutin mo nga ang pisngi ko. (Pinch my cheeks.)



Word: kurse

English Definition: (noun) corset



Word: kurso

Active Verb: magkurso

Passive Verb: kursuhin

English Definition: 1) diarrhea (noun) 2) to suffer from diarrhea, to be sick of diarrhea (verb)



Word: kursunada

English Definition: (noun) impulse of the heart, liking

Notes: Spanish



Word: kurtina

English Definition: (noun) curtain



Word: kurus

English Definition: (noun) cross

L2 Definition: (var) krus



Word: kuryente

English Definition: (noun) electric current



Word: kusa

English Definition: (adj) spontaneous, initiative



Word: kusang-loob

English Definition: (adj) voluntary



Word: kusina

English Definition: (noun) kitchen



Word: kusinero

English Definition: (noun) male cook

L2 Definition: (var) kusinera (female cook)

Notes: Spanish



Word: kusing

English Definition: (noun) a coin worth half a centavo



Word: kusinilya

English Definition: (noun) gas stove

Notes: Spanish



Word: kuskos

Active Verb: magkuskos

Passive Verb: kuskusin

English Definition: 1) to scrub -- MAGKUSKOS, KUSKUSIN (verb) 2) to scrub with -- MAGKUSKOS, IKUSKOS (verb)

Examples: 1) Kuskusin mo ang sahig. (Scrub the floor.) 2) Ikuskos mo ang basahan sa sahig. (Scrub the floor with the rag.)



Word: kuskus-balungos

English Definition: (noun) superfluity of statements, requisitions or details



Word: kusot

Active Verb: magkusot

Passive Verb: kusutin

English Definition: 1) rumpled, crumpled (adj) 2) to get wrikled -- MAKUSOT (verb) 3) to crumple; to wash clothes by rubbing vigorously -- MAGKUSOT, KUSUTIN (verb)

L2 Definition: (syn) gusot

Examples: Huwag kang makislot, baka makusot ang damit mo. (Don't be too playful or your shirt might get crumpled.)



Word: kustilyas

English Definition: (noun) ribs, chops

Notes: Spanish



Word: kusturera

English Definition: (noun) female cutter (in a milliner's shop)

Notes: Spanish



Word: kuta

English Definition: (noun) fort



Word: kuting

English Definition: (noun) kitten



Word: kutis

English Definition: (noun) skin surface

Notes: Spanish



Word: kuto

English Definition: (noun) lice



Word: kutos

Active Verb: mangutos

Passive Verb: kutusan

English Definition: (verb) to give a knuckle blow on the head

Examples: 1) Huwag kang makulit, baka ka kutusan ni Keith. (Don't be so annoying or Keith will give you a knuckle on the head.) 2) Gusto ni Sheila mangutos ng makulit na bata. (It pleases Sheila to give a knuckle on the head to annoying kids.)



Word: kutsara

English Definition: (noun) spoon

Notes: Spanish



Word: kutsarita

English Definition: (noun) teaspoon

Notes: Spanish



Word: kutsero

English Definition: (noun) rig driver



Word: kutsilyo

English Definition: (noun) knife

Notes: Spanish



Word: kutson

English Definition: (noun) cushion

Notes: Spanish



Word: kutya

Active Verb: mangutya

Passive Verb: kutyain

English Definition: (verb) to mock, to scorn, to ridicule, to deride

Examples: 1) Hindi niya gustong mangutya ng kapwa. (He does not like to ridicule his fellowmen.) 2) Huwag mong kutyain ang mahirap. (Don't mock the poor.)



Word: kuwaderno

English Definition: (noun) notebook

Notes: Spanish



Word: kuwadra

English Definition: (noun) stable for horses

Notes: Spanish



Word: kuwadro

English Definition: (noun) picture frame

Notes: Spanish



Word: kuwago

English Definition: (noun) owl

Notes: Spanish



Word: kuwako

English Definition: (noun) pipe (for smoking)



Word: kuwan

English Definition: (pron) whatchamacallit (used in a place of an idea not immediately expressible)

Examples: Meron ka bang kuwan... (Do you have a watchamacallit...)



Word: kuwaresma

English Definition: (noun) holy week, season

Notes: Spanish



Word: kuwarta

English Definition: (noun) money

L2 Definition: (var) kuwalta



Word: kuwarto

English Definition: 1) bedroom (noun) 2) one quarter, one-fourth, fifteen minutes (number)



Word: kuwatro

English Definition: (num) four

Notes: Spanish



Word: kuweba

English Definition: (noun) cave



Word: kuwelyo

English Definition: (noun) collar



Word: kuwenta

English Definition: (noun) account, debt

Notes: Spanish



Word: kuwento

Active Verb: magkuwento

Passive Verb: ikuwento

English Definition: 1) story, narration, short story (noun) 2) to tell or relate a story (verb)

Examples: 1) Magkuwento ka naman tungkol sa biyahe mo. (Please tell us stories about your trip.) 2) Ikuwento mo sa amin ang nangyari. (Tell us what happened.)



Word: kuwintas

English Definition: (noun) necklace



Word: kuwitis

English Definition: (noun) sky-rocket, fireworks



Word: kuya

English Definition: (noun) older brother (term of address, reference)



Word: laan

English Definition: (adj) /naka--/ (nakalaan) reserved for, intended for, headed for



Word: laba

Active Verb: maglaba

Passive Verb: labhan

English Definition: (verb) to wash (clothes), to launder

Examples: 1) Maglaba ka mamayang gabi. (You wash the clothes tonight.) 2) Labhan mo ang mga maruruming pantalon. (Wash the dirty pants.)



Word: lababo

English Definition: (noun) sink



Word: labag

Active Verb: lumabag

English Definition: (verb) to violate

Examples: Lumabag siya sa batas. (He violated the law.)



Word: labaha

English Definition: (noun) razor



Word: laban

Active Verb: lumaban

English Definition: (prep) against (verb) to fight against

Examples: Lumaban siya sa digmaan. (He fought in the war)



Word: labandera

English Definition: (noun) laundrywoman

L2 Definition: (var) labandero (laundryman)



Word: labangan

English Definition: (noun) tub or trough feeding pigs and horses



Word: labanos

English Definition: (noun) radish



Word: labas

English Definition: see labas1 see labas2



Word: labas1

Active Verb: lumabas

English Definition: (noun) outside, exterior, out-of-doors (verb1) to go out, to exit, to come out (verb2) to act in a show

Examples: (verb1) Lumabas ka muna ng bahay. (You get out of the house first.)( (verb2) Lumabas ba siya sa pelikula? (Did he act in the movie?)



Word: labas2

Active Verb: maglabas

Passive Verb: ilabas

English Definition: (verb) to take out something; to put out something, to withdraw (money)

Examples: 1) Maglabas ka ng makakain para sa mga bisita. (You bring out some some food for our visitors.) 20 Ilabas mo ang mga pagkain para sa mga bisita. (Bring out the food for the visitors.)



Word: labatiba

English Definition: (noun) enema



Word: labi

English Definition: (noun) lips



Word: labing

English Definition: (pref) (from LABI + NG) excess over the count of ten

Examples: labing-isa (eleven) labing-dalawa (twelve) labing-tatlo (thirteen) labing-apat (fourteen)



Word: labintador

English Definition: (noun) firecracker



Word: labis

English Definition: (adj) surplus, excessive



Word: labnot

Active Verb: manglabnot

Passive Verb: labnutin

English Definition: (verb) pull out forcibly; pluck, cut, uproot

Examples: 1) Gusto niyang manglabnot ng kanyang buhok. (She likes to pluck out her hair.) 2) Labnutin mo ang buhok niya. (Pull out her hair.)



Word: labo

Active Verb: lumabo

English Definition: (adj) /ma--/ (malabo) unclear, vague, hazy (verb) to become blurred

Examples: Lumabo ang kanyang paningin. (His vision became blurred.)



Word: labog

English Definition: (adj) overcooked



Word: labong

English Definition: (noun) bamboo shoots



Word: laboratoryo

English Definition: (noun) laboratory

Notes: Spanish



Word: labuyo

English Definition: (noun) wild chicken; jungle fowl (noun) chili pepper



Word: ladlad

Active Verb: lumadlad

Passive Verb: iladlad

English Definition: (verb) to unfurl

Examples: 1) Lumadlad na siya sa madla tungkol sa kanyang kasalanan. (He started to unfurl his sins before the public.) 2) Iladlad mo ang bandila. (Unfurl the flag.)



Word: laga

Active Verb: maglaga

Passive Verb: ilaga

English Definition: (verb) to boil food (fish, vegetables, meat)

Examples: 1) Maglaga ka ng itlog. (You boil some eggs.) 2) Ilaga mo ang itlog. (Boil the eggs.)



Word: lagak

Active Verb: maglagak

English Definition: (verb) to deposit

Examples: Maglagak ka ng pera sa bangko. (You deposit the money in the bank.)



Word: lagalag

English Definition: (adj) wondering, roving



Word: laganap

Active Verb: lumaganap

English Definition: (adj) scattered, well-known (verb) to be scattered, to be well-known

Examples: Lumaganap na ang balita na siya ang ama ng bata. (It became well-known that he was the father of the child.)



Word: lagari

English Definition: (noun) saw



Word: lagas

English Definition: (adj) fallen off, wilted



Word: lagatak

English Definition: (noun) indraft of rain through the roof



Word: lagay

Active Verb: lumagay

Passive Verb: ilagay

English Definition: (verb) to put oneself in a certain condition (verb) to put, to place (something); to lay down something

Examples: 1) Lumagay ka naman sa lugar nya at nang maintindihan mo kung bakit niya nagawa iyon. (You put yourself in his shoes and you will understand why he did it.) 2) Ilagay mo ang libro sa mesa. (Put the book on the table.)



Word: lagda

English Definition: (noun) signature



Word: lagihay

English Definition: (adj) /ma--/ (malagihay) to fall



Word: lagim

English Definition: (noun1) gloom (noun2) dread, terror

L2 Definition: (syn1) lumbay, lungkot (syn2) pangamba, takot



Word: lagitik

English Definition: (noun) creak, creaking



Word: lagkit

English Definition: (adj) /ma--/ (malagkit) sticky



Word: laglag

English Definition: (verb) /ma--/ to fall



Word: lagmak

English Definition: (adj) helplessly prostrate



Word: lagnat

English Definition: (noun) fever



Word: lago

English Definition: (adj) /ma--/ luxuriant, bushy



Word: lagok

Active Verb: lumagok

Passive Verb: linagok

English Definition: (verb) to gulp

Examples: 1) Lumagok siya ng labindalawang basong tubig. (He gulped a dozen glasses of water.) 2) Linagok niya ang isang galon ng tubig. (He gulped a gallon of water.)



Word: lagot

English Definition: (verb) /ma--/ to snap



Word: lagpak

English Definition: see lagpak1 see lagpak2



Word: lagpak1

Active Verb: lumagpak

English Definition: (verb) to fall

Examples: Lumagpak ang ibon mula sa puno. (The bird fell from the tree.)



Word: lagpak2

Active Verb: maglagpak

Passive Verb: ilagpak

English Definition: (verb) to fail, to drop

Examples: 1) Siya kilalang guro na mahilig maglagpak ng estudyante. (She is the teacher well-known for failing students.) 2) Ayaw niyang ilagpak ang estudyante sa kurso. (She does not want to fail the student in her class.)



Word: lagusan

English Definition: (noun) mountain pass



Word: lahad

Passive Verb: ilahad

English Definition: (verb) to present

Examples: Ilahad mo ang iyong istorya tungkol sa nangyari. (Present your story about what happened



Word: lahat

English Definition: (pron) all (adj) all, everyone, everything



Word: lahi

English Definition: (noun) race



Word: laho

Active Verb: maglaho

English Definition: (verb) to disappear, to fade

Examples: Sana ay huwag maglaho ang iyong pag-ibog. (I hope your love will not away.)



Word: lahok

English Definition: see lahok1 see lahok2



Word: lahok1

Active Verb: maglahok

English Definition: (noun) an ingredient (verb) to add to a mixture

Examples: Maglahok ka ng bawang sa gulay. (You add some garlic to the vegetable mix.)



Word: lahok2

Active Verb: lumahok

English Definition: (noun) an entry in a contest (verb) to be a contestant, to butt in

Examples: Lumahok ka naman sa usapan. (You butt in the conversation.)



Word: lakad

English Definition: see lakad1 see lakad2 see lakad3 see lakad4 see lakad5



Word: lakad1

English Definition: (noun) a person's destination when preparing a trip or when preparing to leave



Word: lakad2

Active Verb: lumakad

English Definition: (verb) to walk, to leave on a trip, to set out for

Examples: Lumakad ka ng mabilis. (You walk fast.)



Word: lakad3

Active Verb: maglakad

English Definition: (verb) to walk (not to ride on a vehicle)

Examples: Maglakad na lang tayo. (Let's just take a walk.)



Word: lakad4

Passive Verb: ilakad

English Definition: (verb) to peddle, to take care of

Examples: Ilakad mo ang pagtaas ng katungkulan ko sa kaniya. (Have him take care of my promotion.)



Word: lakad5

Passive Verb: makalakad

English Definition: (verb) to be able to walk

Examples: Nang maputol ang paa niya, hindi na siya makalakad. (When his feet were amputated he could not walk anymore.)



Word: lakas

English Definition: (adj) /ma--/ strong, powerful, loud



Word: lakbay

Active Verb: maglakbay

Passive Verb: lakbayin

English Definition: (verb) to travel, to take a trip

Examples: 1) Kailan mo gustong maglakbay sa buwan? (When do you want to take a trip to the moon?) 2) Ayaw kong lakbayin ang buwan, sa Mars na lang. (I don't want to take a trip to the moon, maybe Mars is okay.)



Word: laki

English Definition: (adj) /ma--/ (malaki) big; large (noun) size (noun) high tide



Word: lakip

Active Verb: maglakip

Passive Verb: ilakip

English Definition: (verb) to enclose

Examples: 1) Maglakip ka ng abuloy sa sobre. (You enclose your donation in the envelope.) 2) Ilakip mo ang abuloy sa sobre. (Enclose the donation in the envelope.)



Word: lako

Active Verb: maglako

Passive Verb: ilako

English Definition: (verb) to peddle

Examples: 1) Maglako ka naman ng paninda ko. (Will you please help me peddle my goods.) 2) Ilako mo ang paninda ko. (Peddle my goods.)



Word: laksa

English Definition: (noun) ten thousand

Notes: Sanskrit



Word: laksante

English Definition: (noun) laxative

L2 Definition: (syn) purga

Notes: Spanish



Word: laktaw

Active Verb: lumaktaw

Passive Verb: laktawan

English Definition: (noun) omission of step after making several consecutive ones (verb) to skip or omit a few steps in a series supposed to be done consecutively

Examples: 1) Lumaktaw siya ng ilang hakbang papanik sa hagdanan. (He skipped several steps going up the stairs.) 2) Huwag mong laktawan ang ilang bilang sa pagsusulit. (Don't skip some numbers in the examination.)



Word: lala

English Definition: (adj) /ma--/ serious, grave (illness)



Word: lalaki

English Definition: (noun) man, male (adj) male



Word: lalamunan

English Definition: (noun) throat



Word: lalawigan

English Definition: (noun) province



Word: lalim

English Definition: (adj) /ma--/ deep



Word: lalo

English Definition: (adv) more; excessive; especially; very



Word: laman

English Definition: (noun) meat; contents



Word: lamang

English Definition: see lamang1 see lamang2 see lamang3



Word: lamang1

English Definition: (part) only



Word: lamang2

English Definition: (noun) advantage over others



Word: lamang3

Active Verb: manglamang

Passive Verb: lamangan

English Definition: (verb) to take advantage of others

Examples: 1) Nais niyang lamangan ang kanyang kapatid sa paghahati ng ari-arian ng kanilang magulang. (He wants to have the advantage over his brother in the partition of their parents' property.)



Word: lamas

English Definition: see lamas1 see lamas2



Word: lamas1

Active Verb: maglamas

Passive Verb: lamasin

English Definition: (verb) to mash or crush with the hand; to make dirty

Examples: 1) Maglamas ka ng patatas. (You mash some potatoes.) 2) Lamasin mo ng asin ang isda. (Mash the fish with salt.)



Word: lamas2

Active Verb: manglamas

Passive Verb: lamasin

English Definition: (verb) to mash or crush with the hand; to make dirty



Word: lamat

English Definition: (noun) slight crack, especially on glass



Word: lamay

English Definition: see lamay1 see lamay2



Word: lamay1

English Definition: (noun) funeral wake; vigil



Word: lamay2

Active Verb: maglamay

Passive Verb: lamayin

English Definition: (verb) to keep vigil; to stay awake all night

Examples: 1) Maglamay tayo sa burol ng ama ni Nena. (Let us keep vigil in the wake of Nena's father.)



Word: lambak

English Definition: (noun) valley



Word: lambat

English Definition: (noun) net



Word: lambing

Active Verb: maglambing

English Definition: (verb) to caress; to show fondness, affection, tenderness

Examples: Maglambing ka naman ng konti sa iyong kasintahan. (You should try to show some affection to your sweetheart.)



Word: lambot

English Definition: (adj) /ma--/ soft; tender



Word: lamig

English Definition: (adj) /ma--/ cold; chilly; cool



Word: lamog

English Definition: (adj) bruised; softened by overhandling



Word: lamok

English Definition: (noun) mosquito



Word: lampa

English Definition: (adj) awkward and unsteady; unsure of footing

Notes: Chinese



Word: lampara

English Definition: (noun) lamp



Word: lampas

English Definition: (adj) excessive; too much

L2 Definition: (syn) LABIS, MASYADO, HIGIT (beyond limits; reaching beyond; penetrating beyond; passing ahead of)



Word: lampin

English Definition: (noun) diapers



Word: lamukot

English Definition: (noun) fleshy part of fruit sticking to seeds



Word: lamya

English Definition: (noun) oozy or caressive manner of talking



Word: lana

English Definition: (noun) wool



Word: landas

English Definition: (noun) path; beaten path; trail

L2 Definition: (syn) DAAN



Word: landi

English Definition: (adj) /ma--/ flirtatious; coquettish



Word: lang

English Definition: (part) only; just; representing little value

Notes: shortened form of LAMANG



Word: langaw

English Definition: (noun) fly; housefly



Word: langgam

English Definition: (noun) ant



Word: langib

English Definition: (noun) scab of wounds



Word: langis

English Definition: see langis1 see langis2



Word: langis1

English Definition: (noun) oil



Word: langis2

English Definition: (adj) /ma--/ oily



Word: langit

English Definition: (noun) sky; heavens



Word: langitngit

English Definition: (noun) shrill, creaking sound (produced by rusty hinges or the rubbing of bamboo stalks, floor boards, etc., against each other)



Word: langka

English Definition: (noun) jackfruit

L2 Definition: (var) nangka

See a Picture



Word: lango

English Definition: (adj) tipsy; drunk

Notes: (syn) LASING



Word: langoy

Active Verb: lumangoy

Passive Verb: languyin

English Definition: (verb) to swim

Examples: 1) Lumangoy sila papunta ng kabilang ibayo. (They swam across to the other shore.) 2) Languyin natin ang malawak na ilog. (Let us swim in the wide river.)



Word: lansa

English Definition: (adj) /ma--/ having the stench or taste of fish



Word: lansag

English Definition: (adj) dismantled; broken into pieces (machinery or the like)



Word: lansangan

English Definition: (noun) street (in a general sense)



Word: lansones

English Definition: (noun) lanzones



Word: lanta

English Definition: (adj) wilted; withered; faded (decayed)



Word: lantad

English Definition: (adj) in full view; exposed



Word: lantik

English Definition: see lantik1 see lantik2



Word: lantik1

English Definition: (noun) graceful bend or curve (of eyelashes, hips, etc.)



Word: lantik2

English Definition: (adj) /ma--/ long, curved (eyelashes)



Word: lantod

English Definition: (adj) indelicately dressed, or prone to be so; loose (women)



Word: lantsa

English Definition: (noun) launch

Notes: Spanish



Word: laon

English Definition: (adj) old, as grains and cereals



Word: laos

English Definition: (adj) antiquated; outdated; obsolete



Word: lapa

English Definition: see lapa1 see lapa2



Word: lapa1

English Definition: (noun) /pag--/ butchering; quartering (of meat)



Word: lapa2

Passive Verb: lapain

English Definition: (verb) to butcher, slaughter

Examples: Ayaw nilang lapain ang kanilang alagang baboy. (They don't want to slaughter their pet pig.)



Word: lapad

English Definition: see lapad1 see lapd2



Word: lapad1

English Definition: (noun) width



Word: lapad2

English Definition: (adj) /ma--/ wide



Word: lapag

Active Verb: maglapag

Passive Verb: ilapag

English Definition: (verb) to lay on the floor or ground level

Examples: 1) Maglapag ka ng iyong gamit sa sala. (Lay down your things in the living room.) 2) Ilapag mo ang iyong gamit. (Lay your things on the floor.)



Word: lapastangan

English Definition: (adj) irreverent; disrespectful; discourteous



Word: lapat

English Definition: see lapat1 see lapat2



Word: lapat1

English Definition: (adj) adjusted; fit



Word: lapat2

Active Verb: maglapat

Passive Verb: ilapat

English Definition: (verb) to adjust; to fit properly

Examples: 1) Maglapat ka ng pinto bago ka matulog. (Make sure you close your door properly before you go to bed.) 2) Ilapat mo ang takip ng bote. (Close the bottle's cap properly.)



Word: lapida

English Definition: (noun) gravestone (with inscription)

Notes: Spanish



Word: lapirot

English Definition: (adj) mussed; crumpled (by tips of fingers)



Word: lapis

English Definition: (noun) pencil



Word: lapisak

English Definition: (adj) crushed broken such as eggs, fruits, tomatoes or the like



Word: lapit

English Definition: see lapit1 see lapit2 see lapit3



Word: lapit1

English Definition: (adj) /ma--/ near; close by



Word: lapit2

Active Verb: lumapit

English Definition: (verb) to approach or go near

Examples: Lumapit ka sa iyong guro. (You approach your teacher.)



Word: lapit3

Active Verb: maglapit

Passive Verb: ilapit

English Definition: (verb) to assume positions near each other; to take something close to someone

Examples: 1) Maglapit kayong dalawa para makaupo ang iba sa loob ng jeepney. (You should get closer to each other so that other people could sit in the jeepney.) 2) Ilapit mo dito ang asukal. (Bring the sugar closer here.)



Word: lapu-lapu

English Definition: (noun) spotted rock bass



Word: larawan

English Definition: see larawan1 see larawan2



Word: larawan1

English Definition: (noun) picture; portrait



Word: larawan2

Passive Verb: ilarawan

English Definition: (verb) to describe (someone or something); to portray

Examples: Ilarawan mo sa akin ang iyong kasintahan. (Describe to me your girlfriend.)



Word: laro

English Definition: see laro1 see laro2



Word: laro1

English Definition: (noun) game



Word: laro2

Active Verb: maglaro

Passive Verb: laruin

English Definition: (verb) to play (a game); to play with

Examples: 1) Maglaro kayong dalawa sa labas ng bahay. (Both of you should play outside the house.) 2) Laruin mo muna ang iyong kapatid habang wala ang iyong nanay. (Play with your brother while your mother is away.)



Word: laruan

English Definition: see laruan1 see laruan2



Word: laruan1

English Definition: (noun) playground



Word: laruan2

English Definition: (noun) toy; plaything



Word: lasa

English Definition: see lasa1 see lasa2 see lasa3



Word: lasa1

English Definition: (noun) taste



Word: lasa2

English Definition: (adj) /ma--/ spicy; tasty



Word: lasa3

Active Verb: lumasa

Passive Verb: lasahin

English Definition: (verb) to taste; to have a taste of; to leave a taste of

Examples: 1) Lumasa ang isda sa gulay na niluto ni Ana. (The fish left a taste in the vegetable dish that Ana cooked.) 2) Lasahin mo ang isda sa gulay na niluto ni Ana. (Taste the fish in the vegetable dish that Ana cooked.)



Word: lasap

English Definition: see lasap1 see lasap2



Word: lasap1

English Definition: (noun) fine taste; enjoyable taste

Notes: Sanskrit



Word: lasap2

Active Verb: lumasap

Passive Verb: lasapin

English Definition: (verb) to relish the taste of food; to enjoy (something)

Examples: 1) Lumasap siya ng pagkaing niluto ng kanyang nanay. (He relished the taste of his mother's dish.) 2) Lasapin mo ang simoy ng hangin. (Enjoy the good smell of air.)



Word: laseta

English Definition: (noun) pocket knife

Notes: Spanish



Word: lasing

English Definition: (adj) drunk; intoxicated



Word: laso

English Definition: (noun) ribbon

Notes: Spanish



Word: lastiko

English Definition: (noun) elastic rubber band

Notes: Spanish



Word: lata

English Definition: (noun) tin; can



Word: latag

Active Verb: maglatag

Passive Verb: ilatag

English Definition: (verb) to spread out; to unfold and lay on the ground

Examples: 1) Maglatag ka ng banig. (You spread the mat on the floor.) 2) Ilatag mo ang banig. (Spread the mat on the floor.)



Word: latak

English Definition: (noun) residue; dregs; sediment



Word: latay

Active Verb: lumatay

English Definition: (verb) to leave a mark on the skin (noun) swollen lash or whip marks on the skin; welt

Notes: Chinese

Examples: Lumatay ang sinturon sa hita ng kanyang anak matapos niyang paluin ang bata. (His belt left a mark on the thigh of his kid after he spanked the child.)



Word: latian

English Definition: (noun) swamp



Word: latik

English Definition: (noun) scum of coconut milk



Word: latiko

English Definition: (noun) whip



Word: lawa

English Definition: (noun) lake; pool; lagoon



Word: lawak

English Definition: see lawak1 see lawak2



Word: lawak1

English Definition: (noun) area



Word: lawak2

Active Verb: malawak

English Definition: (adj) /ma--/ vast; very spacious



Word: laway

English Definition: (noun) saliva



Word: lawin

English Definition: (noun) hawk



Word: lawit

English Definition: see lawit1 see lawit2



Word: lawit1

Active Verb: lumawit

English Definition: (verb) to dangle; to hang down; to suspend

Examples: Lumawit ang kanyang dila ng sakalin siya ng kanyang kaaway. (His tongue hang out when his foe tried to squeeze his neck.)



Word: lawit2

Active Verb: maglawit

Passive Verb: ilawit

English Definition: (verb) to dangle; to hang down; to suspend; to dangle (something)

Examples: 1) Maglawit ka ng lubid sa ilalim ng balon. (You hang down a rope in the well.) 2) Ilawit mo ang tali. (Hang down a rope.)



Word: lawrel

English Definition: (noun) bay leaf



Word: laya

English Definition: see laya1 see laya2



Word: laya1

English Definition: (noun) freedom



Word: laya2

English Definition: (adj) /ma--/ free; emancipated; independent



Word: layag

Active Verb: maglayag

English Definition: (verb) to sail away; to rove

Examples: Maglayag ka muna sa Amerika. (You sail away to America for awhile.)



Word: layas

English Definition: see layas1 see layas2



Word: layas1

Active Verb: lumayas

English Definition: (verb) to go away; to run away

Examples: Lumayas siya ng bahay mula noong Linggo. (She run away from home since Sunday.)



Word: layas2

Active Verb: maglayas

English Definition: (verb) to travel around in vagabondage or wanderlust

Examples: Maglayas tayo sa kagubatan. (Let us wander around the forest.)



Word: layaw

English Definition: (noun) freedom



Word: laybraryan

English Definition: (noun) librarian



Word: layo

English Definition: see layo1 see layo2 see layo3



Word: layo1

English Definition: (adj) /ma--/ far; distant



Word: layo2

Active Verb: lumayo

English Definition: (verb) to stay or keep away

Examples: Lumayo ka muna sa kanya habang mainit siya sa iyo. (You should try to stay away from him while he is still mad at you.)



Word: layo3

Active Verb: maglayo

Passive Verb: ilayo

English Definition: (verb) to separate; to put something away from the reach of someone

Examples: 1) Maglayo nga kayong dalawa. (Both of you should separate.) 2) Ilayo mo ang mabahong durian sa akin. (Put the smelly durian away from me.)



Word: layon

English Definition: (noun) purpose; aim



Word: lebadura

English Definition: (noun) yeast

Notes: Spanish



Word: leeg

English Definition: (noun) neck



Word: legal

English Definition: (adj) lawful



Word: leksiyon

English Definition: (noun) lesson

Notes: Spanish



Word: lente

English Definition: (noun) lens; flashlight; flood light

Notes: Spanish



Word: lentehas

English Definition: (noun) lentils

Notes: Spanish



Word: leon

English Definition: (noun) lion

L2 Definition: (var) LIYON

Notes: Spanish



Word: letra

English Definition: (noun) alphabetic character; letter

Notes: Spanish



Word: libag

English Definition: (noun) dirt of the skin



Word: liban

English Definition: see liban1 see liban2 see liban3



Word: liban1

English Definition: (prep) except



Word: liban2

English Definition: (noun) omission



Word: liban3

English Definition: (adj) absent; non-attending



Word: libang

English Definition: see libang1 see libang2



Word: libang1

Active Verb: maglibang

Passive Verb: libangin

English Definition: (verb) to find some kind of recreation; to provide distraction, amusement, or entertainment

Examples: 1) Maglibang muna tayo habang hinihintay natin ang eroplano. (Let us entertain ourselves while waiting for the plane.) 2) Libangin mo ang iyong tatay at baka naiinip na siya. (Entertain your father or he might get bored.)



Word: libang2

Active Verb: manglibang

Passive Verb: libangin

English Definition: (verb) to entertain; to provide distraction, amusement, or entertainment; to console



Word: Liberal

English Definition: (noun) Liberal Party (a major political party in the Philippines)



Word: libing

English Definition: see libing1 see libing2



Word: libing1

English Definition: (noun) burial; interment



Word: libing2

Active Verb: maglibing

Passive Verb: ilibing

English Definition: (verb) to bury; to inter

Examples: 1) Maglibing tayo ng aking namatay na alagang aso. (Let us bury my dead dog.) 2) Ilibing mo ang patay na ibon. (Bury the dead bird.)



Word: libingan

English Definition: (noun) cemetery



Word: libis

English Definition: (noun) slope; hillside; valley



Word: liblib

English Definition: (noun) hidden or unfrequented place



Word: libo

English Definition: (num) a unit of thousand



Word: libog

English Definition: (noun) /ka--:--an/ (KALIBUGAN) lust; lasciviousness



Word: libot

English Definition: see libot1 see libot2



Word: libot1

Active Verb: lumibot

English Definition: (verb) to go around; to wander

Examples: Lumibot ka ba sa buong Espanya? (Did you go around Spain?)



Word: libot2

Active Verb: maglibot

English Definition: (verb) to go around; to wander

Examples: Maglibot ka muna sa palengke bago ka umuwi. (You go around the market before you go home.)



Word: libre

English Definition: (adj) free; gratis; free of responsibility

Notes: Spanish



Word: libro

English Definition: (noun) book

L2 Definition: (syn) AKLAT



Word: lider

English Definition: (noun) leader



Word: ligalig

English Definition: see ligalig1 see ligalig2



Word: ligalig1

English Definition: (noun) trouble; perturbation; preoccupation; bother



Word: ligalig2

English Definition: (adj) perturbed; bothered; disturbed



Word: ligaw

English Definition: see ligaw1 see ligaw2 see ligaw3 see ligaw4 see ligaw5



Word: ligaw1

English Definition: (noun) courtship



Word: ligaw2

Active Verb: lumigaw

English Definition: (verb) to court; to woo

Examples: Lumigaw si Ana kay David. (Ana courted David.)



Word: ligaw3

Active Verb: mangligaw

Passive Verb: iligaw

English Definition: (verb) to court; to woo

Examples: 1) Marunong mangligaw ng babae si Bill. (Bill knows how to court a girl.) 2) Iligaw mo si Bill kay Monica. (Court Monica for Bill.)



Word: ligaw4

Active Verb: maligaw

English Definition: (verb) to get lost; to stray

Examples: Huwag kang masyadong lumayo at baka ikaw ay maligaw. (Don't go very far or you might get lost.)



Word: ligaw5

Active Verb: mangligaw

Passive Verb: iligaw

English Definition: (verb) to guide to the wrong way; to misguide

Examples: 1) Mahilig siyang mangligaw ng tao mula sa ibang bayan. (He is fond of misleading strangers from out of town.) 2) Huwag mong iligaw ang bisita. (Don't mislead the visitor.)



Word: ligaya

English Definition: (adj) /ma--/ happy; merry



Word: ligid

English Definition: (adj) surrounded



Word: ligo

English Definition: see ligo1 see ligo2



Word: ligo1

English Definition: (noun) /pa--/ (PALIGO) bathing

Notes: (rw. LIGO) (PALIGUAN) bathroom; bathing place



Word: ligo2

Active Verb: maligo

English Definition: (verb) to take a bath or shower; to bathe



Word: ligpit

Active Verb: magligpit

Passive Verb: ligpitin

English Definition: (verb) to clear; to put away (something)

Examples: 1) Magligpit ka muna ng mesa. (You clear away first the table.) 2) Ligpitin mo ang iyong mga kalat sa iyong silid. (Clean the mess in your bedroom.)



Word: ligta

Active Verb: makaligta

English Definition: (verb) to omit or neglect inadvertently



Word: ligtas

Active Verb: magligtas

Passive Verb: iligtas

English Definition: (verb) to save; to free

Examples: Magligtas tayo ng mga nalulunod sa dagat. (Let us save some people who are drowning at sea.)



Word: liha

English Definition: (noun) division of an orange fruit; a slice



Word: liham

English Definition: (noun) letter



Word: lihi

Active Verb: maglihi

Passive Verb: paglihian

English Definition: (verb) to show first signs of pregnancy

Examples: 1) Mahilig maglihi ang kanyang asawa sa mangga. (His wife always wants to have mangoes during her first months of pregnancy.) 2) Lagi niyang gustong paglihian ang mangga. (She is always fond of mangoes during her first months of pregnancy.)



Word: lihim

English Definition: (noun) secret



Word: lihis

English Definition: see lihis1 see lihis2



Word: lihis1

Active Verb: lumihis

English Definition: (verb) to detour; to deviate from

Examples: Lumihis daw siya ng landas kaya siya itiniwalag ng kanyang simbahan. (He allegedly went astray so his church excommunicated him.)



Word: lihis2

Active Verb: maglihis

Passive Verb: ilihis

English Definition: (verb) to deviate something from

Examples: 1) Maglihis ka ng iyong kotse mula sa kalsada. (You move your car away from the main street.) 2) Ilihis mo ang iyong kotse mula sa kabilang kalsada. (Move your car from the other lane.)



Word: liit

English Definition: (adj) /ma--/ small; little



Word: likas

English Definition: (adj) natural; native; inborn; innate



Word: likha

Active Verb: lumikha

English Definition: (verb) to create, to make

Examples: Lumikha si Dodjie ng sampung kanta ngayong taon. (Dodjie made a total of ten songs this year.)



Word: likido

English Definition: (adj) liquid



Word: liko

English Definition: see liko1 see liko2



Word: liko1

Active Verb: lumiko

English Definition: (verb) to turn; to curve; to bend

Examples: Lumiko tayo sa kanto papuntang simbahan. (Let us turn at the corner to go to the church.)



Word: liko2

Active Verb: magliko

Passive Verb: iliko

English Definition: (verb) to turn something

Examples: 1) Magliko ka ng iyong kotse sa kanto. (You turn around your car at the corner.) 2) Iliko mo ang kotse sa kanto. (Turn the car at the corner.)



Word: likod

English Definition: see likod1 see likod2 see likod3



Word: likod1

English Definition: (noun) back; reverse side



Word: likod2

English Definition: (adj) back; rear; behind



Word: likod3

English Definition: (adv) back; rear; behind

Notes: Used with SA



Word: likot

English Definition: (adj) /ma--/ restless; fidgety; wriggly; mischievous



Word: liksi

English Definition: (adj) /ma--/ active; fast



Word: liksyon

English Definition: (noun) lesson



Word: lila

English Definition: (adj) violet; lavender

L2 Definition: (syn) UBE



Word: lilim

English Definition: (noun) shade



Word: lilip

English Definition: (noun) hemming (stitched, as on cloth)



Word: lilis

Active Verb: maglilis

Passive Verb: ililis

English Definition: (verb) to pull up the skirt or trousers; to roll up the sleeves

Examples: 1) Maglilis ka ng iyong pantalon bago ka lumusong sa tubig. (You should roll up your pants before you dip into the water.) 2) Ililis mo ang iyong manggas bago ka maghugas ng kamay mo. (Roll up your sleeves before you wash your hands.)



Word: lilo

English Definition: (adj) unfaithful; disloyal; traitorous

L2 Definition: (syn) TAKSIL, TRAIDOR



Word: lima

English Definition: (num) five



Word: limbag

English Definition: see limbag1 see limbag2



Word: limbag1

Active Verb: maglimbag

Passive Verb: limbagin

English Definition: (verb) to print; to write in block letters

Examples: 1) Ang pamantasan ang naatasang maglimbag ng report ni Starr tungkol sa eskandalo ni Clinton. (The university was given the privilege of printing the Starr report on the Clinton scandal.) 2) Limbagin mo ang iyong pangalan sa papel. (Write your name in block letters on the paper.)



Word: limbag2

Passive Verb: ilimbag

English Definition: (verb) to print; to write in block letters

Examples: Ilimbag mo ang iyong pangalan sa papel. (Write your name in block letters on the paper.)



Word: limos

English Definition: see limos1 see limos2 see limos3



Word: limos1

Active Verb: maglimos

Passive Verb: ilimos

English Definition: (verb) to give alms, to beg

Examples: 1) Huwag kang laging maglimos sa mga pulubi at baka sila ay masanay. (You should not always give alms to the beggars or they might get used to it.) 2) Ilimos mo kami ng pagkain para bukas. (Beg for us our food for tomorrow.)



Word: limos2

Active Verb: manglimos

English Definition: (verb) to beg; to ask for alms

Examples: Manglimos tayo para sa kanila. (Let us beg in their behalf.)



Word: limos3

Active Verb: magpalimos

English Definition: (verb) to beg; to ask for alms

Examples: Magpalimos ka sa Quiapo at Baclaran. (You ask for alms at Quiapo and Baclaran.)



Word: limot

English Definition: see limot1 see limot2



Word: limot1

Active Verb: lumimot

Passive Verb: limutin

English Definition: (verb) to forget

Examples: 1) Huwag ka sanang lumimot sa ating sumpaan. (Please don't you forget our commitment to each other.) 2) Limutin mo na ang kahapon. (Forget the past.)



Word: limot2

Active Verb: kalimutan

English Definition: (verb) to forget

Examples: Huwag mong kalimutan ang pambayad sa tubig at elektrisidad. (Don't you forget the payment for the water and electricity.)



Word: limpiabota

English Definition: (noun) bootblack; shoeshine boy



Word: limunada

English Definition: (noun) lemonade

Notes: Spanish



Word: linamnam

English Definition: see linamnam1 see linamnam2



Word: linamnam1

English Definition: (noun) deliciousness; exquisite taste or savor



Word: linamnam2

English Definition: (adj) /ma--/ delicious



Word: linaw

English Definition: (adj) /ma--/ clear



Word: lindol

English Definition: see lindol1 see lindol2



Word: lindol1

English Definition: (noun) earthquake; tremor



Word: lindol2

Active Verb: lumindol

English Definition: (verb) to shake (as in an earthquake)

Examples: Lumindol ng malakas kahapon. (It quaked very strongly yesterday.)



Word: linea

English Definition: (noun) line

L2 Definition: (syn) GUHIT

Notes: Spanish



Word: linga

English Definition: (noun) sesame seeds



Word: linggo

English Definition: (noun) week

L2 Definition: When capitalized, Linggo denotes Sunday.



Word: linggo-linggo

English Definition: (adv) every week



Word: lingid

English Definition: (adj) hidden; not known; secret



Word: lingkod

Active Verb: maglingkod

Passive Verb: paglingkuran

English Definition: (verb) to serve; to give or offer service

Examples: Maglingkod ka muna sa iyong mga magulang bago ka mag-asawa. (You should first serve your parents before you get married.)



Word: linis

English Definition: see linis1 see linis2



Word: linis1

English Definition: (adj) /ma--/ clean



Word: linis2

Active Verb: maglinis

Passive Verb: linisin

English Definition: (verb) to clean

Examples: 1) Maglinis ka muna ng iyon silid. (You should first clean your bedroom.) 2) Linisin mo ang iyong silid. (Clean your bedroom.)



Word: linta

English Definition: (noun) leech



Word: lintik

English Definition: (noun) lightning



Word: lipad

Active Verb: lumipad

Passive Verb: liparin

English Definition: (verb) to fly

Examples: 1) Lumipad siya papuntang Pilipinas kahapon. (He flew to the Philippines yesterday.) 2) Nais kong liparin ang mga ulap. (I want to fly over the clouds.)



Word: lipas

English Definition: see lipas1 see lipas2



Word: lipas1

English Definition: (adj) out of fashion; obsolete; faded



Word: lipas2

Active Verb: lumipas

English Definition: (verb) to lapse; to come to pass

Examples: Lumipas na ang panahon nila Imelda at Ferdinand Marcos. (The era of Imelda and Ferdinand Marcos had already come to pass.)



Word: lipat

English Definition: see lipat1 see lipat2



Word: lipat1

Active Verb: lumipat

English Definition: (verb) to transfer; to move to another place

Examples: Lumipat na ba kayo sa inyong bagong bahay? (Did you already move to your new house?)



Word: lipat2

Active Verb: maglipat

Passive Verb: ilipat

English Definition: (verb) to transfer (something); to move (something) to another place

Examples: 1) Tulungan natin maglipat sina Sheila at Rhoda ng gamit. (Let us help Sheila and Rhoda move their things.) 2) Ilipat mo sa ibang tasa ang sabaw. (Transfer the soup to another bowl.)



Word: lipistik

English Definition: (noun) lipstick



Word: lipon

English Definition: (noun) crowd; gathering; meeting

L2 Definition: (syn) PULONG, MITING, LUPON



Word: lipunan

English Definition: (noun) society in general

L2 Definition: (rw. LIPON)



Word: liryo

English Definition: (noun) lily



Word: lisa

English Definition: (noun) nit, eggs of lice



Word: lislis

English Definition: (adj) rolled up or blown up showing what is covered (usually said of skirts)

L2 Definition: (var) LILIS



Word: liso

English Definition: (adj) plain; unadorned



Word: lista

Active Verb: maglista

Passive Verb: ilista

English Definition: (verb) to list down

Examples: 1) Maglista ka ng mga utang niya sa iyo. (You list down all the debts he owes you.) 2) Ilista mo sa tubig ang aking utang. (List down my debts on water.)



Word: listo

English Definition: (adj) clever; quick; prompt

Notes: Spanish



Word: litaw

English Definition: see litaw1 see litaw2



Word: litaw1

Active Verb: lumitaw

English Definition: (verb) to emerge; to become visible

Examples: Lumitaw siyang bigla mula sa kung saan. (He just emerged from nowhere.)



Word: litaw2

Active Verb: maglitaw

Passive Verb: ilitaw

English Definition: (verb) to bring out

Examples: 1) Maglitaw kaya siya ng pagkain mamayang gabi? (Will she bring out some food tonight?) 2) Ilitaw mo na ang pagkain. (Bring out the food now.)



Word: litid

English Definition: (noun) ligament



Word: lito

Active Verb: manglito

Passive Verb: lituhin

English Definition: (verb) to confuse

Examples: 1) Bakit ka ba mahilig manglito ng tao? (Why are you fond of confusing people?) 2) Huwag mo naman kaming lituhin. (Please don't confuse us.)



Word: litrato

English Definition: (noun) picture; photograph

L2 Definition: (syn) LARAWAN



Word: litro

English Definition: (noun) liter



Word: litsiyas

English Definition: (noun) cherimoyer; lychees

Notes: Chinese



Word: litson

English Definition: (noun) roast pig (usually a whole roasted pig)

See a Picture



Word: litsugas

English Definition: (noun) lettuce

Notes: Spanish



Word: liwanag

English Definition: (adj) /ma--/ bright; clear; distinct



Word: liwayway

English Definition: (noun) dawning



Word: liyab

English Definition: see liyab1 see liyab2



Word: liyab1

Active Verb: magliyab

English Definition: (verb) to blaze; to flare up

Examples: 1) Huwag mong nang lagyan pa ng gas ang apoy at baka lalong magliyab ito. (Don't you put more gas into the fire as it would only flare up more.)



Word: liyab2

Active Verb: lumiyab

English Definition: (verb) to blaze; to flare up

Examples: Lumiyab ang tangke ng langis matapos itong hagisan ng nakasinding sigarilyo. (The oil tank went ablaze after someone threw a lighted cigarette on it.)



Word: liyabe

English Definition: (noun) wrench



Word: liyad

English Definition: (adj) bent backward with stomach protruding



Word: liyempo

English Definition: (noun) barbecued pork with much fat and little meat



Word: lobo

English Definition: (noun) balloon



Word: lokal

English Definition: (adj) local; not imported



Word: loko

English Definition: see loko1 see loko2



Word: loko1

English Definition: (adj) crazy; insane; mad



Word: loko2

Active Verb: maloko

English Definition: (verb) to become crazy; to crack up; to be madly inclined to do something



Word: lola

English Definition: (noun) grandmother

Notes: term of address and reference



Word: lolo

English Definition: (noun) grandfather

Notes: term of address and reference



Word: lomo

English Definition: (noun) tenderloin



Word: longganisa

English Definition: (noun) pork sausage

Notes: Spanish

See a Picture



Word: loob

English Definition: see loob1 see loob2



Word: loob1

English Definition: (noun) interior; internal part; the inside of something



Word: loob2

English Definition: (adv) inside; within

Notes: used with SA



Word: look

English Definition: (noun) bay; gulf



Word: loro

English Definition: (noun) parrot



Word: loryat

English Definition: (noun) sumptuous dinner with a great number of Chinese dishes

Notes: Chinese



Word: lubha

English Definition: (adj) /ma--/ serious; grave; very ill



Word: lubid

English Definition: (noun) rope



Word: lubog

English Definition: see lubog1 see lubog2 see lubog3



Word: lubog1

English Definition: (adj) submerged



Word: lubog2

Active Verb: lumubog

English Definition: (verb) to sink; to submerge

Examples: Lumubog ang bapor sa kalagitnaan ng bagyo. (The ship sank in the middle of the storm.)



Word: lubog3

Active Verb: maglubog

Passive Verb: ilubog

English Definition: (verb) to sink; to submerge

Examples: 1) Maglubog ka ng baso sa palanggana ng tubig. (You dip a glass in a basin of water.) 2) Ilubog mo ang iyong ulo sa tubig. (Submerge your head under the water.)



Word: lubos

English Definition: (adv) totally; entirely; completely; absolutely



Word: luga

English Definition: (noun) pus in ear



Word: lugar

English Definition: (noun) place; location

L2 Definition: (var) LUGAL



Word: lugas

English Definition: (adj) fallen off, as grains from the table; fallen off, as strands of hair



Word: lugaw

English Definition: (noun) porridge; gruel



Word: lugay

English Definition: (adj) /naka--/ hanging loosely or freely (said of long hair)



Word: lugi

English Definition: see lugi1 see lugi2



Word: lugi1

English Definition: (noun) loss in a business transaction



Word: lugi2

English Definition: (adj) incurring loss in a business transaction



Word: luglog

English Definition: see luglog1 see luglog2



Word: luglog1

English Definition: (noun) a kind of noodle which is dipped in boiling stock

Notes: Chinese



Word: luglog2

Passive Verb: iluglog

English Definition: (verb) to rinse clothes by shaking in the water

L2 Definition: (syn) BANLAW

Examples: Iluglog mo ang iyong nilabhan sa ilog. (Rinse your laundry in the river.)



Word: lugmok

English Definition: (adj) helplessly prostrate



Word: lugo

English Definition: (adj) extremely weak due to sickness (said of fowls and birds)



Word: luha

English Definition: (noun) tears



Word: lukot

English Definition: (adj) wrinkled; creased



Word: luksa

English Definition: (adj) in mourning; grieving



Word: lukso

Active Verb: lumukso

Passive Verb: luksuhin

English Definition: (verb) to jump; to hop

Examples: 1) Lumukso ka mamaya sa kabilang bakod. (You should jump over the fence later.) 2) Luksuhin mo ang bakod. (Jump over the fence.)



Word: luku-luko

English Definition: (adj) crazy

L2 Definition: (var) LOKO



Word: lula

English Definition: see lula1 see lula2



Word: lula1

English Definition: (noun) /pagka--/ vertigo; seasickness

L2 Definition: (syn)PAGKAHILO, PAGKALIYO



Word: lula2

Active Verb: malula

English Definition: (verb) to be dizzy due to seasickness or airsickness

Examples: Huwag kang masyadong dumungaw sa bintana ng eroplano at baka ka malula. (Don't you look down over the plane's window or you might get dizzy.)



Word: lulan

English Definition: see lulan1 see lulan2



Word: lulan1

Active Verb: lumulan

English Definition: (verb) to load; to ride

Examples: Lumulan siya ng eroplano papuntang Chicago. (He took a plane going to Chicago.)



Word: lulan2

Active Verb: maglulan

Passive Verb: ilulan

English Definition: (verb) to load; to ride

Examples: 1) Maglulan ka ng mga prutas sa banka. (You load some fruits on the boat.) 2) Ilulan mo ang mga prutas sa banka. (Load the fruits on the boat.)



Word: lulod

English Definition: (noun) shin



Word: lulon

English Definition: see lulon1 see lulon2 see lulon3 see lulon4



Word: lulon1

Active Verb: lumulon

Passive Verb: lulunin

English Definition: (verb) to swallow

Examples: 1) Huwag kang lumulon ng malaking prutas. (You should not swallow a big fruit.) 2) Lulunin mo muna ang pagkain sa iyong bibig bago ka magsalit. (Swallow first the food in your mouth before you talk.)



Word: lulon2

Active Verb: malulon

English Definition: (verb) to be swallowed by something

Examples: Sana ay huwag malulon sa masamang bisyo ang iyong kaisa-isang anak. (Hopefully your only child will not be swallowed by some vice.)



Word: lulon3

Active Verb: maglulon

Passive Verb: ilulon

English Definition: (verb) to roll up as paper money, mat, or the like

Examples: 1) Maglulon muna kayo ng inyong banig bago kayo maglaro sa umaga. (You should first roll up your mat before you start playing in the morning.) 2) Ilulon mong mabuti ang banig. (Roll up the mat properly.)



Word: lulon4

Active Verb: maglulon

Passive Verb: lulunin

English Definition: (verb) to roll up as paper money, mat, or the like



Word: luma

English Definition: (adj) old; not new; antiquated (used for objects)



Word: lumbay

English Definition: (noun) sadness; downcast feeling; loneliness

L2 Definition: (syn) LUNGKOT



Word: lumot

English Definition: (noun) moss



Word: lumpiya

English Definition: (noun) meat, shrimps and/or vegetables packed in rice starch wrapper

Notes: Chinese



Word: lumpo

English Definition: (adj) crippled; partially or completely paralyzed



Word: lunas

English Definition: (noun) remedy; cure



Word: lundag

Active Verb: lumundag

Passive Verb: lundagin

English Definition: (verb) to leap; to jump

Examples: 1) Lumundag si Pedro sa bakod ni Petra. (Pedro jumped over Petra's fence.) 2) Lundagin natin ang mababang bakod na iyon. (Let us jump over that low fence over there.)



Word: Lunes

English Definition: (noun) Monday



Word: lungga

English Definition: (noun) hole for rats



Word: lungkot

English Definition: see lungkot1 see lungkot2



Word: lungkot1

English Definition: (adj) /ma--/ sad; unhappy



Word: lungkot2

Active Verb: malungkot

English Definition: (verb) to become sad



Word: lunod

English Definition: see lunod1 see lunod2



Word: lunod1

Passive Verb: lunurin

English Definition: (verb) to overcome; to drown

Examples: 1) Lunurin mo ng alak ang iyong kabiguan. (Drown your heartaches with wine.)



Word: lunod2

Active Verb: malunod

English Definition: (verb) to drown

Examples: Huwag kang lumangoy sa malalim na ilog at baka ka malunod. (You should not swim in the deep river or you might drown.)



Word: lunok

Active Verb: lumunok

Passive Verb: lunukin

English Definition: (verb) to swallow

Examples: 1) Lumunok ka muna ng iyong pagkain bago ka magsalita. (You should first swallow your food before you talk.) 2) Lunukin mo muna ang iyong pagkain sa bibig. (Swallow first the food in your mouth.)



Word: lunot

English Definition: (adj) softened; overripe (referring to fruits)



Word: lunsad

English Definition: see lunsad1 see lunsad2



Word: lunsad1

English Definition: (noun) /--an/ LUNSARAN pier; unloading port



Word: lunsad2

Active Verb: lumunsad

Passive Verb: lunsaran

English Definition: (verb) to alight from (a vehicle)

Examples: 1) Lumunsad siya mula sa kotse. (He alighted from the car.) 2) Lunsaran mo ang kotse. (Alight from the car.)



Word: lunsod

English Definition: (noun) city



Word: lupa

English Definition: (noun) earth; soil; land; ground; ground floor; downstairs



Word: lupalop

English Definition: (noun) any far-away place



Word: lupaypay

English Definition: (adj) having wings or limbs weakened and drooping



Word: lupi

English Definition: see lupi1 see lupi2



Word: lupi1

English Definition: (noun) fold; folding

L2 Definition: (syn) TUPI, TIKLOP



Word: lupi2

English Definition: (adj) /naka--/ folded



Word: lupig

English Definition: (adj) vanquished; subjugated; conquered



Word: lupit

English Definition: (adj) /ma--/ cruel



Word: lupon

English Definition: (noun) committee; commission



Word: lura

English Definition: see lura1 see lura2 see lura3



Word: lura1

English Definition: (noun) sputum



Word: lura2

Active Verb: lumura

Passive Verb: ilura

English Definition: (verb) to spit

Examples: 1) Lumura siya sa bangketa. (He spat on the ground.) 2) Ilura mo ang kendi. (Spit out the candy.)



Word: lura3

Active Verb: manglura

English Definition: (verb) to spit

Examples: Huwag kang manglura sa mukha ng tao. (You should not spit on the face of anybody.)



Word: luray

English Definition: (adj) mangled; destroyed



Word: luslos

English Definition: see luslos1 see luslos2



Word: luslos1

English Definition: (noun) (Med.) hernia; rupture



Word: luslos2

English Definition: (adj) fallen; hanging down



Word: lusob

English Definition: see lusob1 see lusob2



Word: lusob1

Active Verb: lumusob

English Definition: (verb) to attack; to assault

Examples: Lumusob ang sandatahang Amerikano sa Iraq kahapon. (The American forces attacked Iraq yesterday.)



Word: lusob2

Active Verb: manglusob

Passive Verb: lusubin

English Definition: (verb) to attack; to assault

Examples: 1) Nais ng Pangulong Clinton na manglusob ang sandatahang Amerikano laban sa mga taga-Iraq. (President Clinton wants to have the American forces to launch an attack against the Iraqis.) 2) Ayaw na ng mga taga-Iraq na lusubin ang mga taga-Kuwait. (The Iraqis don't want to attack the Kuwaitis anymore.)



Word: lusog

English Definition: (adj) /ma--/ healthy



Word: lusong

English Definition: (noun) mortar (for pounding rice)



Word: lusot

English Definition: see lusot1 see lusot2



Word: lusot1

Active Verb: lumusot

English Definition: (verb) to pass through; to penetrate; to overtake

Examples: Lumusot sa likod ng kotse ang kanyang katawan nang bumangga ang kanyang kotse sa pader. (His body went through the back window after his car hit the wall.)



Word: lusot2

Active Verb: maglusot

Passive Verb: ilusot

English Definition: (verb) to smuggle

Examples: 1) Bawal maglusot ng marijuana sa Pilipinas. (It is illegal to smuggle marijuana in the Philippines.) 2) Huwag mong ilusot ang bawal na gamot sa Amerika. (Don't smuggle the illegal drugs into the US.)



Word: lutang

English Definition: see lutang1 see lutang2 see lutang3



Word: lutang1

English Definition: (noun) bouy



Word: lutang2

English Definition: (adj) floating; adrift



Word: lutang3

Active Verb: lumutang

English Definition: (verb) to rise above the surface (of liquids)

Examples: Lumutang ang kanyang katawan sa ilog tatlong araw matapos siyang malunod. (His body floated on the river three days after he drowned.)



Word: lutas

English Definition: see lutas1 see lutas2



Word: lutas1

English Definition: (adj) finished; terminated

L2 Definition: (syn) TAPOS, YARI, GANAP



Word: lutas2

English Definition: (adj) solved



Word: luto

English Definition: see luto1 see luto2 see luto3



Word: luto1

English Definition: (adj) cooked



Word: luto2

Active Verb: magluto

Passive Verb: lutuin

English Definition: (verb) to cook

Examples: 1) Magluto tayo ng pansit mamaya. (Let us cook noodles later.) 2) Lutuin mo ang pansit mamaya. (Cook the noodles later.)



Word: luto3

Passive Verb: iluto

English Definition: (verb) to cook

Examples: Iluto mo ako ng pansit. (You cook some noodles for me.)



Word: lutong

English Definition: (adj) /ma--/ crisp; brittle



Word: luwa

English Definition: see luwa1 see luwa2 see luwa3



Word: luwa1

English Definition: (adj) bulging; sticking out; protruding



Word: luwa2

Active Verb: lumuwa

English Definition: (verb) to bulge; to stick out; to protrude

Examples: Lumuwa ang kanyang mga mata sa kagandahan ni Linda. (His eyes popped out after he saw Linda's beauty.)



Word: luwa3

Active Verb: magluwa

Passive Verb: iluwa

English Definition: (verb) to belch out; to spit out

Examples: 1) Huwag kang magluwa ng pagkain sa harap ng mga taong kumakain. (You should not spit out your food infront of other people who are eating.) 2) Iluwa mo ang maasim na mangga. (Spit out the sour mango.)



Word: luwag

English Definition: (adj) loose



Word: luwal

Active Verb: magluwal

Passive Verb: iluwal

English Definition: (verb) to give birth

Examples: 1) Ayaw nang magluwal ng bata ng kanyang asawa. (His wife does not want to give birth anymore.) 2) Ilang bata ang gusto mong iluwal? (How many babies do you want to give birth to?)



Word: luwalhati

English Definition: (noun) glory



Word: luwas

English Definition: see luwas1 see luwas2



Word: luwas1

Active Verb: lumuwas

English Definition: (verb) to go from town to city

Examples: Lumuwas sila papuntang Maynial kaninang madaling araw. (They went to Manila early in the morning.)



Word: luwas2

Active Verb: magluwas

Passive Verb: iluwas

English Definition: (verb) to take to the city

Examples: 1) Magluwas tayo kalakal papuntang Maynila. (Let us take our trade to Manila.) 2) Iluwas mo ang mga kalakal sa Maynila. (Bring the goods to Manila.)



Word: luwat

English Definition: see luwat1 see luwat2



Word: luwat1

English Definition: (adj) /ma--/ long (in time); slow



Word: luwat2

English Definition: (adv) for a long time



Word: luya

English Definition: (noun) ginger



Word: luyloy

English Definition: (adj) hanging loosely



Word: ma--

English Definition: (affix) indicates the possessor of a quality

L2 Definition: MA-- derivatives occasionally occur with absolute instead of conjunctive complements



Word: maaari

English Definition: (p.v.) to make something possible; may; possibly



Word: mabolo

English Definition: (noun) velvet apple



Word: madaling-araw

English Definition: (noun) dawn; sunrise



Word: madla

English Definition: (noun) the public; all the people



Word: madre

English Definition: (noun) nun



Word: madrina

English Definition: (noun) female sponsor at baptism, confirmation, wedding, or special celebration

L2 Definition: (syn) NINANG

Notes: Spanish



Word: madyong

English Definition: (noun) the game of mahjong, a poker-like game played with a set of blocks

Notes: Chinese

See a Picture



Word: maestra

English Definition: (noun) female teacher

L2 Definition: (var) MAESTRO, male teacher



Word: maga

English Definition: see maga1 see maga2



Word: maga1

English Definition: (adj) swollen



Word: maga2

English Definition: (verb) to become swollen



Word: MAGALANG

English Definition: see galang



Word: magasin

English Definition: (noun) magazine



Word: maging

English Definition: (verb) to be; to become

Notes: Transient (active) particle word or phrase modified is something coming into being, arising at the time specified by the tense-form of the particle.



Word: magkano

English Definition: (int) question word that means 'how much'



Word: magkasing

English Definition: (aa) of equal quality; as ... as; same as



Word: magneto

English Definition: (noun) magnet



Word: magsasaka

English Definition: (noun) farmer



Word: magulang

English Definition: (noun) parents

Notes: term of reference



Word: mahal

English Definition: see mahal1 see mahal2



Word: mahal1

English Definition: (adj) dear; loved; costly; noble; well-esteemed; expensive



Word: mahal2

Active Verb: magmahal

Passive Verb: mahalin

English Definition: (verb) to hold dear; to love

Examples: 1) Mahirap magmahal ng kaaway. (It is hard to love one's enemies.) 2) Mahalin mo raw ang mga taong nasusuklam sa iyo. (Love those who hate you.)



Word: mais

English Definition: (noun) corn



Word: maka--

English Definition: (pref) a verb prefix meaning ability, permission, or opportunity to act; an adjective prefix meaning 'for' or 'in favor of', as in MAKA-RIZAL, 'for Rizal'



Word: makahiya

English Definition: (noun) mimosa pudica



Word: makapag--

English Definition: (pref) a verb prefix meaning to have the chance or opportunity to do



Word: makapuno

English Definition: (noun) freak coconut full of soft meat



Word: maki--

English Definition: (pref) an actor-focus verb prefix which indicates a request; its goal-focus counterpart is PAKI



Word: makina

English Definition: (noun) sewing machine; machine



Word: makinarya

English Definition: (noun) machinery

Notes: Spanish



Word: makinilya

English Definition: (noun) typewriter



Word: makita

English Definition: (verb) to happen to see



Word: makopa

English Definition: (noun) mountain apple



Word: malagkit

English Definition: see malagkit1 see malagkit2



Word: malagkit1

English Definition: (noun) glutinous rice; a species of rice which is sticky when cooked



Word: malagkit2

English Definition: (adj) sticky



Word: malaman

English Definition: (verb) to know

Examples: Nais niyang malaman kung dalaga pa siya. (He wants to know if she is still single.)



Word: malas

English Definition: see malas1 see malas2



Word: malas1

English Definition: (noun) bad luck

Notes: Spanish



Word: malas2

Passive Verb: malasin

English Definition: (verb) to suffer bad luck

Examples: Huwag kang sumama sa kanya at baka ka malasin. (You should not go with her or you might suffer some bad luck.)



Word: malasado

English Definition: (adj) half-cooked; cooked rare (or medium rare); soft-boiled (eggs)

Notes: Spanish



Word: malasakit

English Definition: (noun) solicitude; protective concern



Word: malat

English Definition: (noun) hoarseness

L2 Definition: (syn) PAOS



Word: malay

English Definition: (noun) knowledge; consciousness; awareness



Word: malay-tao

English Definition: (noun) consciousness



Word: maleta

English Definition: (noun) luggage



Word: mali

English Definition: see mali1 see mali2



Word: mali1

English Definition: (noun) /ka-- --an/ (KAMALIAN) a blunder; a mistake; error



Word: mali2

English Definition: (adj) wrong



Word: malunggay

English Definition: (noun) horseradish tree



Word: mama

English Definition: (noun) mister



Word: mamamayan

English Definition: (noun) citizen



Word: mamaya

English Definition: (adv) after a while; soon; later on, as in MAMAYANG GABI, 'later this evening'



Word: mamon

English Definition: (noun) a kind of sponge cupcake

Notes: Spanish



Word: man

English Definition: see man1 see man2 see man3



Word: man1

English Definition: (pron) used with the interrogative pronouns SINO, KANINO, ANO, ALIN, KAILAN, SAAN, etc., as SINO MAN, whoever; SA KANINO MAN, whomever; ANO MAN, whatever; ALIN MAN, whichever; KAILAN MAN, whenever; SAAN MAN, wherever; MAGKANO MAN, whatever the cost (price); PAANO MAN (PAPANUMAN), whatever the manner; etc.



Word: man2

English Definition: (adv) also; too; as AKO MAN, I, too.

L2 Definition: with LAMANG, denotes minimum act or the least to do; as MAGLUTO KA MAN LAMANG SANA, the least you could do is cook



Word: man3

English Definition: (conj) although; despite; as MATALINO KA MAN AY DAPAT DING MAG- ARAL, Although you are intelligent you need to study.



Word: mana

English Definition: see mana1 see mana2



Word: mana1

English Definition: (noun) heritage; inheritance



Word: mana2

Active Verb: magmana

Passive Verb: manahin

English Definition: (verb) to inherit; to receive as inheritance; to take after



Word: mananayaw

English Definition: (noun) dancer



Word: manas

English Definition: (noun) beriberi



Word: manatili

English Definition: (verb) to stay; to be permanent



Word: mandala

English Definition: (noun) haystack; stack of palay



Word: mando

English Definition: (noun) command

L2 Definition: (syn) UTOS

Notes: Spanish



Word: maneho

Active Verb: magmaneho

Passive Verb: manehuin

English Definition: (verb) to drive (a car); to manage

Examples: 1) Marunong ka bang magmaneho ng kotse? (Do you know how to drive a car?) 2) Manehuin mo muna ang aking kotse. (Drive my car for a while.)



Word: mang

English Definition: (adj) a title of respect used with the first name of a man

Notes: contracted form of MAMA, mister; as MANG PEDRO for MAMANG PEDRO



Word: mangangalakal

English Definition: (noun) businessman



Word: manganganta

English Definition: (noun) singer



Word: mangangatay

English Definition: (noun) butcher



Word: mangga

English Definition: (noun) mango

Examples: Kumain ng matamis na mangga si Eva. (Eva ate a sweet mango.)

See a Picture



Word: manggagamot

English Definition: (noun) doctor



Word: manggagawa

English Definition: (noun) laborer



Word: manggas

English Definition: (noun) sleeve



Word: manggustin

English Definition: (noun) mangosteen



Word: manghuhula

English Definition: (noun) fortune-teller



Word: mangingsida

English Definition: (noun) fisherman



Word: mangkok

English Definition: (noun) bowl



Word: mangmang

English Definition: (adj) illiterate; ignorant; stupid



Word: mangungulot

English Definition: (noun) hairdresser; beautician



Word: mangyari

English Definition: see mangyari1 see mangyari2



Word: mangyari1

English Definition: (conj) because



Word: mangyari2

English Definition: (verb) to happen



Word: manhid

English Definition: see manhid1 see manhid2



Word: manhid1

English Definition: (noun) cramp; numbness



Word: manhid2

English Definition: (adj) numb



Word: mani

English Definition: (noun) peanut



Word: manibalang

English Definition: (adj) almost ripe; nearly ripe



Word: manidyer

English Definition: (noun) manager; employer; boss



Word: manika

English Definition: (noun) doll



Word: manikurista

English Definition: (noun) manicurist



Word: manlalapa

English Definition: (noun) butcher



Word: mano

Active Verb: magmano

English Definition: (verb) to kiss an elder's hand in respect or greeting

Examples: Magmano ka muna sa lolo at lola mo. (You should first kiss your grandfather's and grandmother's hand.)



Word: manok

English Definition: (noun) chicken



Word: mansanas

English Definition: (noun) apple



Word: mansanilya

English Definition: (noun) chrysanthemum



Word: mantekado

English Definition: (adj) buttered



Word: mantel

English Definition: (noun) table cloth



Word: mantika

English Definition: (noun) shortening; lard



Word: mantikilya

English Definition: (noun) butter



Word: mantsa

English Definition: (noun) stain



Word: manugang

English Definition: (noun) daughter-in-law; son-in-law

Notes: term of reference



Word: manunulat

English Definition: (noun) writer



Word: maong

English Definition: (noun) denim



Word: map

English Definition: (noun) mop



Word: mapa

English Definition: (noun) map



Word: marahil

English Definition: (adv) perhaps



Word: maralita

English Definition: (adj) (rw. DALITA) poor; indigent

L2 Definition: (syn) DUKHA



Word: marami

English Definition: (adj) many; much; lots of; plenteous



Word: margarin

English Definition: (noun) margarine



Word: margarita

English Definition: (noun) zinnia (a kind of flower)



Word: marino

English Definition: (noun) serviceman in the navy or the marines



Word: mariposa

English Definition: (noun) butterfly

L2 Definition: (syn) paruparo

Notes: Spanish



Word: marka

Active Verb: magmarka

English Definition: (verb) to mark; to stamp



Word: marmol

English Definition: (noun) marble



Word: Marso

English Definition: (noun) March



Word: Martes

English Definition: (noun) Tuesday



Word: martilyo

English Definition: (noun) hammer



Word: martir

English Definition: (noun) martyr

Notes: Spanish



Word: martsa

English Definition: see martsa1 see martsa2



Word: martsa1

English Definition: (noun) march

Notes: Spanish



Word: martsa2

Active Verb: magmartsa

English Definition: (verb) to march



Word: mas

English Definition: (adv) more, as in MAS MAGANDA, more beautiful



Word: masa

English Definition: (noun) dough

Notes: Spanish



Word: masahe

English Definition: see masahe1 see masahe2



Word: masahe1

English Definition: (noun) massage



Word: masahe2

Active Verb: magmasahe

Passive Verb: masahiin

English Definition: (verb) to give a massage



Word: masdan

English Definition: (verb) (rw. MASID) to observe or look at searchingly



Word: masetas

English Definition: (noun) potted plants; plants in vases

Notes: Spanish



Word: masetera

English Definition: (noun) flower pot; flower vase

Notes: Spanish



Word: masid

Active Verb: magmasid

Passive Verb: masdan

English Definition: (verb) to observe closely; to look at searchingly



Word: maso

English Definition: (noun) mallet; large hammer



Word: masustansiya

English Definition: (adj) nutritious



Word: masyado

English Definition: (adv) very; exceedingly



Word: mata

English Definition: (noun) eye



Word: mata-pobre

English Definition: (adj) snobbish



Word: matadero

English Definition: (noun) slaughterhouse

Notes: Spanish



Word: matador

English Definition: (noun) bullfighter

Notes: Spanish



Word: matitinag

English Definition: see tinag



Word: matsing

English Definition: (noun) monkey

L2 Definition: (syn) unggoy



Word: may

English Definition: (part) to have; to possess; there is/are



Word: maya

English Definition: (noun) sparrow



Word: maya-maya

English Definition: (noun) malabar red snapper



Word: maybahay

English Definition: (noun) wife

Notes: term of reference



Word: Mayo

English Definition: (noun) May



Word: mayonesa

English Definition: (noun) mayonnaise



Word: mayroon

English Definition: (part) there is; there exists; to have (something); to possess



Word: medalya

English Definition: (noun) medal

Notes: Spanish



Word: medida

English Definition: (noun) tape measure



Word: medisina

English Definition: (noun) medicine

Notes: Spanish



Word: medya

English Definition: (adj) half

L2 Definition: (var) MEDYO



Word: medya agwa

English Definition: (noun) awning



Word: medyas

English Definition: (noun) socks; stockings



Word: medyo

English Definition: (adv) somewhat; slightly; so-so



Word: mekaniko

English Definition: (noun) mechanic



Word: melon

English Definition: (noun) melon; cantaloupe

Notes: Spanish



Word: menos

English Definition: (adj) less; of less degree or value; lacking; minus



Word: mensahero

English Definition: (noun) messenger

Notes: Spanish



Word: merienda

English Definition: see merienda1 see merienda2



Word: merienda1

English Definition: (noun) snack



Word: merienda2

Active Verb: magmerienda

English Definition: (verb) to have a snack; to take a snack



Word: mesa

English Definition: (noun) table



Word: mestiza

English Definition: (adj) of mixed ancestry, usually of Spanish-Filipino mixture



Word: metro

English Definition: (noun) meter; unit of length in the metric system



Word: meyor

English Definition: (noun) mayor of a city or town



Word: mga

English Definition: (part) particle that pluralizes count nouns

Notes: pronounced MANGA



Word: Mierkoles

English Definition: (noun) Wednesday



Word: miki

English Definition: (noun) noodles made from saline wheat dough

Notes: Chinese



Word: mikrobyo

English Definition: (noun) microbe; germ; bacterium

Notes: Spanish



Word: mikropono

English Definition: (noun) microphone

L2 Definition: (syn) MAIK (from 'mike', English slang)

Notes: Spanish



Word: mikroskopyo

English Definition: (noun) microscope

Notes: Spanish



Word: milagro

English Definition: (noun) miracle

L2 Definition: (syn) HIMALA

Notes: Spanish



Word: milya

English Definition: (noun) mile

Notes: Spanish



Word: milyon

English Definition: (noun) million

L2 Definition: (syn) ANGAW

Notes: Spanish



Word: milyonaryo

English Definition: (noun) millionaire



Word: mineral

English Definition: (noun) mineral



Word: minindal

English Definition: (noun) snack



Word: ministro

English Definition: (noun) minister



Word: minsan

English Definition: (adv) once; once in a while



Word: misa

English Definition: see misa1 see misa2



Word: misa1

English Definition: (noun) mass



Word: misa2

Active Verb: magmisa

English Definition: (verb) to say mass

Examples: Baka magmisa ang Cardinal mamayang gabi para kay Imelda. (The Cardinal might say mass tonight for Imelda.)



Word: mismo

English Definition: (pron) himself/herself



Word: misteryosa

English Definition: (adj) mysterious

L2 Definition: (var) MISTERYOSO



Word: miswa

English Definition: (noun) fine wheat noodle



Word: misyonaryo

English Definition: (noun) missionary



Word: miting

English Definition: see miting1 see miting2



Word: miting1

English Definition: (noun) a meeting



Word: miting2

Active Verb: magmiting

English Definition: (verb) to have a meeting

Examples: Magmiting muna kayo bago ninyo ako kausapin. (You should have a meeting first before you talk to me.)



Word: Miyerkoles

English Definition: (noun) Wednesday



Word: mo

English Definition: (pron) you; your; second person singular pronoun which is a member of the NG set of pronouns



Word: moda

English Definition: see moda1 see moda2



Word: moda1

English Definition: (noun) fashion; style

L2 Definition: (syn) ISTILO

Notes: Spanish



Word: moda2

English Definition: (adj) fashionable; in style

Notes: with NASA



Word: modelo

English Definition: (noun) model

Notes: Spanish



Word: moderna

English Definition: (adj) modern

L2 Definition: (var) MODERNO



Word: modista

English Definition: (noun) modiste; dressmaker; seamstress; dress shop



Word: modo

English Definition: (noun) manners; civility

L2 Definition: (syn) ASAL, UGALI

Notes: Spanish



Word: molabe

English Definition: (noun) molave



Word: mongha

English Definition: (noun) nun



Word: mora

English Definition: (noun) moor; Mohammedan

L2 Definition: (var) MORO; (syn) MUSLIM

Notes: Spanish



Word: morena

English Definition: (adj) brown; brown-skinned

L2 Definition: (var) MORENO; (syn) KAYUMANGGI, KULAY-KAPE, KASTANYO

Notes: Spanish



Word: morkon

English Definition: (noun) a kind of meat dish; a meat roll stuffed with olives, pickles, sausage, hard-boiled eggs

Notes: Spanish



Word: mortal

English Definition: (adj) having the quality of dying or ending; fatal

Notes: Spanish



Word: motorsiklo

English Definition: (noun) motorcycle



Word: mukha

English Definition: see mukha1 see mukha2



Word: mukha1

English Definition: (noun) face



Word: mukha2

English Definition: (adv) seemingly; looks like; appears like



Word: mukmok

Active Verb: magmukmok

English Definition: (verb) to sulk

Examples: Huwag kang magmukmok dahil lang sa namatay na aso. (You should not sulk because of the dog that died.)



Word: mula

English Definition: see mula1 see mula2



Word: mula1

English Definition: (conj) ever since; since



Word: mula2

English Definition: (prep) from

L2 Definition: derived from SIMULA, starting with or starting from



Word: muli

English Definition: (adv) again; once more; once again



Word: multa

English Definition: see multa1 see multa2



Word: multa1

English Definition: (noun) fine; penalty



Word: multa2

Active Verb: magmulta

English Definition: (verb) to pay a fine

Examples: Bayaran mo agad ang utang kung ayaw mong magmulta. (You should pay your loans immediately if you don't want to pay a fine.)



Word: multo

English Definition: (noun) ghost



Word: mumo

English Definition: (noun) particles of cooked rice falling off the dish during the meal



Word: mumog

English Definition: see momug1 see mumog2



Word: mumog1

Active Verb: magmumog

Passive Verb: mumugin

English Definition: (verb) to gargle

Examples: 1) Magmumog ka tuwing umaga pagkagising mo. (You should have a mouthwash every morning after you wake up.) 2) Mumugin mo ang tubig na may asin. (Gargle a glass of water with salt.)



Word: mumog2

Passive Verb: imumug

English Definition: (verb) gargle

Examples: Imumug mo ang tubig na may asin para gumaling ang iyong singaw. (Gargle a glass of water with salt to help heal your canker sore.)



Word: muna

English Definition: (adv) just a minute; before anything else; for a while; first; beforehand



Word: mundo

English Definition: (noun) world



Word: munggo

English Definition: (noun) mongo beans



Word: mungkahi

Active Verb: magmungkahi

Passive Verb: imungkahi

English Definition: (verb) to suggest

Examples: 1) Gusto niyang magbigay ng mungkahi tungkol sa paghahanda sa fiesta. (She wants to give some suggestions regarding the fiesta preparations.) 2) Imungkahi mo sa pangulo na palitan niya ang ilang miyembro ng kanyang gabinete. (Suggest to the president that he needs to fire some members of his cabinet.)



Word: munisipyo

English Definition: (noun) municipal building; townhall



Word: munti

English Definition: (adj) small; little; diminutive



Word: mura

English Definition: see mura1 see mura2 see mura3 see mura4



Word: mura1

English Definition: (noun) curse; scolding reproach



Word: mura2

Active Verb: magmura

Passive Verb: murahin

English Definition: (verb) to scold; to curse

Examples: 1) Huwag mong hayaang magmura ang mga anak mo. (You should not let your kids say curses.) 2) Huwag mong murahin ang iyong mga magulang. (Don't curse your parents.)



Word: mura3

English Definition: (adj) immature; unripe



Word: mura4

English Definition: (adj) cheap; inexpensive



Word: musa

English Definition: (noun) muse

L2 Definition: (syn) PARALUMAN, DIWATA, LAKAMBINI, REYNA

Notes: Spanish



Word: musiko

English Definition: (noun) musician



Word: muskada

English Definition: (noun) nutmeg

L2 Definition: (var) MOSKADA, MASKADA

Notes: Spanish



Word: muskitero

English Definition: (noun) mosquito net

L2 Definition: (syn) KULAMBO

Notes: Spanish



Word: musmos

English Definition: (adj) innocent, as a child; immature, as of mind



Word: mustasa

English Definition: (noun) mustard



Word: muta

English Definition: (noun) eyewash



Word: muwebles

English Definition: (noun) furniture

Notes: Spanish



Word: na

English Definition: see na1 see na2 see na3



Word: na1

English Definition: (adv) now; already

Notes: After nouns or pronouns, acts as an emphatic marker, as AKO NA, It's my turn (to do something) or I'll do it (instead of someone else); SI MARIA NA, Let it be Maria's turn. After verbs: If in the past tense form, denotes completion of action expressible in the past perfect or present perfect in English, as NAGSIPILYO NA SIYA, He has already brushed (his teeth). If in the infinitive form or future tense form, denotes now, right away, immediately, soon, as MAGSIPILYO KA NA, Brush (your teeth) now; PAPASOK NA AKO, I'm going to school now. If after verb roots, denotes completed action, as BUKAS NA, It's already open; TAPOS NA, It's already finished.



Word: na2

English Definition: (lig) connects modifier and word modified. Takes the form --NG when the word it follows ends in a vowel sound, as MABAIT NA BATA or BATANG MABAIT, good child.



Word: na3

English Definition: (part) with SA/KAY, marks nouns indicating position, location, possession of something



Word: nadama

English Definition: see dama2



Word: nagwas

English Definition: (noun) half-slip

L2 Definition: (var) HAP SLIP



Word: nais

Passive Verb: naisin

English Definition: (verb) to desire; to wish



Word: naka--

English Definition: (affix) an adjective prefix meaning state, position, or appearance



Word: nakaranas

English Definition: see danas



Word: nakaw

Active Verb: magnakaw

Passive Verb: nakawin

English Definition: (verb) to steal; to pilfer

Examples: 1) Huwag mong payagang magnakaw ng pera ang iyong mga anak. (You should not tolerate your kids' stealing money.) 2) Lagi kang mag-ingat upang huwag nakawin ang iyong bag. (Always be careful so your bag will not be stolen.)



Word: naku!

English Definition: (intj) oh, my!

Notes: an interjection derived from NANAY KO! or INA KO!, my mother!



Word: naman

English Definition: see naman1 see naman2 see naman3 see naman4



Word: naman1

English Definition: (part) also; too; rather; again; on the other hand

Notes: a response marker



Word: naman2

English Definition: (adv) also; too



Word: naman3

English Definition: (intj) expression of gentle protest or denial



Word: naman4

English Definition: (id) usually emphasizing the fact or the feeling involved in the expression

Notes: expresses transition to another subject, hence also mild contrast, as HABANG SI JUANA AY NAGLULUTO, SI JUAN NAMAN AY NAGLILINIS NG BAHAY, while Juana is cooking, Juan cleans the house; ANO KA BA NAMANG TAO? What sort of person are you, anyway?



Word: namin

English Definition: (pron) we; our (exclusive, not including the person spoken to)



Word: nana

English Definition: (noun) pus



Word: nanay

English Definition: (noun) mother

L2 Definition: (syn) INAY

Notes: term of address and reference



Word: nandito

English Definition: (adv) it is here; here

L2 Definition: (var) narito



Word: nandiyan

English Definition: (adv) it is there; there

L2 Definition: (var) nariyan



Word: nandoon

English Definition: (adv) it is over there; over there; over in that place

L2 Definition: (var) naroon



Word: nang

English Definition: see nang1 see nang2



Word: nang1

English Definition: (conj) when (past reference); so that (usually with AT); in order that (usually with AT), as MAG-ARAL KA AT NANG MAKAPASA KA, You study so that you will pass (your courses).



Word: nang2

English Definition: (adv) particle added to an adjective to make an adverb of it, as TUMAKBO SIYA NANG MATULIN. He ran swiftly; used between repeated verbs to indicate intensity or continuity of the action, as TUMAKBO SIYA NANG TUMAKBO. He kept on running.



Word: nanganganinag

English Definition: (adj) transparent



Word: nangumpisal

English Definition: see kumpisal



Word: naog

Active Verb: manaog

English Definition: (verb) to go down; to descend

Examples: Manaog ka nga at tingnan mo kung bakit nagsisipagtahulan ang mga aso. (You go down the stairs and find out why the dogs are barking.)



Word: napaka--

English Definition: (affix) an adjective prefix meaning 'very'



Word: nara

English Definition: (noun) narra



Word: naranghita

English Definition: (noun) native orange

L2 Definition: (var) DALANGHITA, DALANDAN



Word: narito

English Definition: (adv) it's here (fr. NA + DITO)

L2 Definition: (var) NANDITO



Word: nariyan

English Definition: (adv) it's there (fr. NA+DIYAN)

L2 Definition: (var) NANDIYAN



Word: naroon

English Definition: (adv) it's there (fr. NA+DOON)

L2 Definition: (var) NANDOON



Word: nars

English Definition: (noun) nurse



Word: narses

English Definition: (noun) /pag--/ (PAGNANARSES) nursing (as a career or profession)



Word: nasa

English Definition: (part) particle marking nouns indicating position or location of something



Word: nasaan

English Definition: (int) where?



Word: Nasyonalista

English Definition: (noun) Nacionalista Party (the political rival of the Liberal Party)



Word: natin

English Definition: (pron) our (inclusive)



Word: natural

English Definition: (adj) natural; inborn



Word: nayon

English Definition: (noun) village; country



Word: negrito

English Definition: (noun) dwarf negro of the Philippine mountains

L2 Definition: (syn) ITA, AYTA, AGTA, BALUGA

Notes: Spanish



Word: negro

English Definition: see negro1 see negro2



Word: negro1

English Definition: (noun) negro man

Notes: Spanish



Word: negro2

English Definition: (adj) black

L2 Definition: (syn) ITIM, MAITIM



Word: Nene

English Definition: (noun) appellation for a small girl



Word: nerbiyos

English Definition: (noun) nerves



Word: ng

English Definition: see ng1 see ng2



Word: ng1

English Definition: (mkr) non-focus marking particle of actor or goal complements or noun phrases

Examples: Actor:KINAIN NG BATA ANG KENDI. The child ate the candy. Goal: KUMAIN ANG BATA NG KENDI. The candy was eaten by the child.



Word: ng2

English Definition: (part) possessive marker; a common noun marker which marks a possessive construction, as DIREKTOR NG SITE, director of the site



Word: nga

English Definition: (part) emphatic particle expressing confirmation; truly; really; certainly; request particle meaning 'please'; so; therefore; really (assertive and emphasizing)



Word: ngala ngala

English Definition: (noun) palate



Word: ngalan

English Definition: (noun) name



Word: nganga

English Definition: see nganga1 see nganga2 see nganga3



Word: nganga1

English Definition: (noun) a mixture of BUYO for chewing



Word: nganga2

Active Verb: ngumanganga

Passive Verb: ngangahin

English Definition: (verb) to chew BUYO



Word: nganga3

Active Verb: ngumanga

English Definition: (verb) to open one's mouth

Examples: Kailangan kang ngumanga para makita ng dentista ang ngipin mo. (You need to open your mouth so the dentist could look at your teeth.)



Word: ngatngat

Active Verb: ngumatngat

Passive Verb: ngatngatin

English Definition: (verb) to nibble; to gnaw

Examples: 1) Ngumatngat siya ng konting mais bago siya kumain ng hapunan. (He nibbled at some corn before he had his dinner.) 2) Huwag mong ngatngatin ang iyong kuko. (Don't nibble your nails.)



Word: ngawit

English Definition: see ngawit1 see ngawit2 see ngawit3



Word: ngawit1

English Definition: (noun) numbness



Word: ngawit2

English Definition: (adj) tired; exhausted; numb



Word: ngawit3

Active Verb: mangawit

English Definition: (verb) to become numb from exhaustion

Examples: Maupo ka na at baka mangawit ka sa kakatayo. (You take a seat now or your legs might get numb from standing too long.)



Word: ngayon

English Definition: (adv) now; just now; today



Word: ngiki

English Definition: see ngiki1 see ngiki2



Word: ngiki1

English Definition: (noun) chills; malaria



Word: ngiki2

Active Verb: mangiki

Passive Verb: ngikihin

English Definition: (verb) to chill; to have chills



Word: ngilo

Active Verb: mangilo

English Definition: (verb) to have tooth-edge pain

Examples: Huwag kang uminom ng malamig na tubig kung may sira ang iyong ngipin at baka ikaw ay mangilo. (You should not drink cold water if you have some tooth decay or you might suffer some pain.)



Word: ngipin

English Definition: (noun) tooth



Word: ngiti

English Definition: see ngiti1 see ngiti2



Word: ngiti1

English Definition: (noun) smile



Word: ngiti2

Active Verb: ngumiti

English Definition: (verb) to smile

Examples: Ngumiti si Monica ng makita niya si Bill. (Monica smilled when she saw Bill.)



Word: ngiwi

English Definition: (adj) distorted; twisted; crooked (face)



Word: ngiyaw

English Definition: (noun) cry of cat or kitten



Word: ngunit

English Definition: (conj) but

L2 Definition: (syn) DATAPWA'T, PERO



Word: nguso

English Definition: (noun) upper lip



Word: nguya

Active Verb: ngumuya

Passive Verb: nguyain

English Definition: (verb) to chew; to masticate

Examples: 1) Ngumuya ako ng bayabas kaninang umaga. (I chewed some guava early this morning.) 2) Nguyain mo na ang bayabas. (Chew the guava.)



Word: ni

English Definition: see ni1 see ni2 see ni3



Word: ni1

English Definition: (part) singular non-focus marker of proper nouns or names



Word: ni2

English Definition: (mkr) a proper noun (name) marker used before the actor of goal-focused sentences, as BINILI NI LUISA ANG DAMIT, the dress was bought by Luisa.



Word: ni3

English Definition: (part) possessive marker, as BAHAY NI LUISA, Luisa's house.



Word: nikelado

English Definition: (adj) nickel plated

Notes: Spanish



Word: nila

English Definition: (pron) they; their

Notes: third person plural number, non-focus pronoun; shows possession, as BAHAY NILA, their house; acts as non-focused actor in goal-focused sentences, as KINUHA NILA ANG LIBRO, they got the book.



Word: nimpa

English Definition: (noun) nymph

Notes: Spanish



Word: nina

English Definition: (mkr) plural form of NI, the proper noun (name) marker



Word: ninang

English Definition: (noun) godmother

Notes: term of address and reference



Word: ningas

English Definition: (noun) flame

L2 Definition: (var) DINGAS



Word: ningning

English Definition: (adj) /ma--/ shining; brilliant



Word: nino

English Definition: (pron) whose

Notes: post positive form of KANINO, as BAHAY NINO for KANINONG BAHAY, whose house



Word: ninong

English Definition: (noun) godfather

Notes: term of address and reference



Word: ninyo

English Definition: (pron) you; your (plural)

Notes: used in the singular sense, it indicates a formal or polite form



Word: nipa

English Definition: (noun) cabo negro (palm)



Word: nipis

English Definition: (adj) /ma--/ thin



Word: niri

English Definition: (dem) of this

L2 Definition: (var) NITO



Word: nisnis

English Definition: (adj) unravelled



Word: nito

English Definition: (dem) of this; /ga--/ like this; /ga--/ in this manner or way

L2 Definition: (var) NIRI, GANIRI



Word: niya

English Definition: (pron) he; she; his; her; hers



Word: niyan

English Definition: (dem) of that; /ga--/ like that; /ga--/ in that manner or way

L2 Definition: (var) GANYAN



Word: niyog

English Definition: (noun) coconut palm tree and fruit

Notes: Malay

See a Picture



Word: niyon

English Definition: (dem) that over there; yonder; its

L2 Definition: (var) NOON



Word: nobela

English Definition: (noun) novel



Word: nobya

English Definition: (noun) fiancee; sweetheart; betrothed



Word: Nobyembre

English Definition: (noun) November



Word: nobyo

English Definition: (noun) fiance; betrothed



Word: noo

English Definition: (noun) forehead; brow



Word: nood

Active Verb: manood

English Definition: (verb) to watch; to view



Word: noon

English Definition: see noon1 see noon2



Word: noon1

English Definition: (dem) of that; yonder; /ga--/ like that yonder; /ga--/ in that manner or way



Word: noon2

English Definition: (adv) then; at that time



Word: normal

English Definition: (adj) normal



Word: numero

English Definition: (noun) number

Notes: Spanish



Word: nunal

English Definition: (noun) mole (skin)



Word: nuno

English Definition: (noun) grandparents

L2 Definition: (var) ninuno

Notes: term of reference



Word: nunsiyo

English Definition: (noun) papal nuncio



Word: nuwebe

English Definition: (noun) nine

Notes: Spanish



Word: o

English Definition: (conj) or

Notes: alternate marker, as MATANDA BA SIYA O BATA? Is he old or young?



Word: o, siya

English Definition: an expression meaning 'okay; all right; well; etc.'



Word: obispo

English Definition: (noun) bishop



Word: obligado

English Definition: (adj) obliged; forced



Word: oditoryum

English Definition: (noun) auditorium



Word: ohales

English Definition: (noun) buttonhole

L2 Definition: (var) uhales



Word: okra

English Definition: (noun) okra



Word: Oktubre

English Definition: (noun) October



Word: okupado

English Definition: (adj) occupied; busy

L2 Definition: (var) ukupado

Notes: Spanish



Word: onse

English Definition: (num) eleven



Word: oo

English Definition: yes; affirmative response



Word: opera

English Definition: see opera1 see opera2



Word: opera1

Active Verb: mag-opera

Passive Verb: operahan

English Definition: (verb) to operate on (someone, something)

Examples: 1) Ayaw ni Dr. Jose na mag-opera ng pasyente sa isang taon. (Dr. Jose does not want to operate on his patients next year.) 2) Si Ana ay naoperahan sa puso noong isang linggo. (Ana had a heart surgery last week.)



Word: opera2

Passive Verb: operahin

English Definition: (verb) to operate on (someone, something)



Word: operasyon

English Definition: (noun) surgical operation; state of being operative

Notes: Spanish



Word: opisina

English Definition: (noun) office



Word: opo

English Definition: (part) yes (polite form)

Notes: just like PO and HO, the more colloquial or a little less formal form of 'OPO' (although certainly not a less respectful form) is 'OHO'



Word: oportunidad

English Definition: (noun) opportunity

Notes: Spanish



Word: optiko

English Definition: (noun) optician

Notes: Spanish



Word: opyo

English Definition: (noun) opium

Notes: Spanish



Word: oras

English Definition: (noun) hour; time



Word: orasan

English Definition: (noun) clock



Word: orasyon

English Definition: (noun) angelus



Word: orbita

English Definition: (noun) orbit



Word: order

English Definition: (noun) an order; a serving (of food)

L2 Definition: (var) orden



Word: ordinaryo

English Definition: (adj) ordinary; usual; common



Word: oregano

English Definition: (noun) aromatic green herb cultivated for spice and medicine

Notes: Spanish



Word: orends

English Definition: (adj) orange (color)



Word: organdi

English Definition: (noun) organdy (kind of cloth)

Notes: Spanish



Word: organisasyon

English Definition: (noun) organization

Notes: Spanish



Word: organismo

English Definition: (noun) organism



Word: organo

English Definition: (noun) pipe organ

Notes: Spanish



Word: orkestra

English Definition: (noun) orchestra

Notes: Spanish



Word: orkid

English Definition: (noun) orchid



Word: oso

English Definition: (noun) bear

Notes: Spanish



Word: ospital

English Definition: (noun) hospital



Word: otel

English Definition: hotel



Word: otmil

English Definition: (noun) oatmeal



Word: otso

English Definition: (num) eight

Notes: Spanish



Word: pa

English Definition: see pa1 see pa2



Word: pa1

English Definition: (affix) affix for verbs meaning 'to cause, get or allow someone to do what the root word indicates'



Word: pa2

English Definition: (adv) more; yet; still

Notes: expresses the immaturity or continuance of a situation and stands in contrast with NA, as MABUTI PA, better yet; BASA PA ANG DAMIT, the clothes are still wet.



Word: paa

English Definition: (noun) foot



Word: paalam

English Definition: see paalam1 see paalam2



Word: paalam1

English Definition: (intj) (rw. ALAM) farewell



Word: paalam2

Active Verb: magpaalam

English Definition: (verb) to bid goodbye

Examples: Magpaalam na kayo sa inyong lolo at lola at tayo ay uuwi na. (Say goodbye to your grandfather and grandmother because we are going home now.)



Word: paano

English Definition: (int) how



Word: paaralan

English Definition: (noun) (rw. ARAL) school

L2 Definition: (syn) ESKUWELAHAN



Word: pabagsak

English Definition: see pabagsak1 see pabagsak2



Word: pabagsak1

English Definition: (noun) (rw. BAGSAK) bribery; tip



Word: pabagsak2

English Definition: (adv) suddenly dropping something resoundingly



Word: pabango

English Definition: (noun) perfume; lotion; cologne



Word: pabaon

English Definition: (noun) (rw. BAON) provision (of money, food or supplies) allowed or given to someone making a trip



Word: pabaya

English Definition: (adj) careless; negligent



Word: pabo

English Definition: (noun) turkey



Word: pabor

English Definition: (noun) favor

Notes: Spanish



Word: paborita

English Definition: (adj) favorite

L2 Definition: (var) paborito



Word: pabrika

English Definition: (noun) factory

Notes: Spanish



Word: pabula

English Definition: (noun) fable

Notes: Spanish



Word: pad

English Definition: (noun) ruled paper



Word: pader

English Definition: (noun) wall or brick/stone wall



Word: padpad

Active Verb: mapadpad

English Definition: (verb) to be shipwrecked; to be driven or carried (by a storm or tide)



Word: padre

English Definition: (noun) a borrowing from Spanish which means 'father'; used as an appellation for a priest



Word: padrino

English Definition: (noun) male sponsor

L2 Definition: (syn) NINONG (colloq)

Notes: Spanish



Word: padyak

Active Verb: pumadyak

English Definition: (verb) to stamp one's feet



Word: padyama

English Definition: (noun) pajamas



Word: pag

English Definition: (conj) particle which means 'on, if, when'



Word: pag-aari

English Definition: (noun) property



Word: pagbabago

English Definition: (noun) (rw. BAGO) change



Word: pagdaka

English Definition: (conj) immediately; quickly

L2 Definition: (var) PAGKARAKA



Word: pagkain

English Definition: (noun) food



Word: pagkaraan

English Definition: (adv) after; after passing



Word: pagkatao

English Definition: (noun) upbringing



Word: pagkatapos

English Definition: (adv) afterwards



Word: pagkit

English Definition: (noun) paste



Word: pagod

English Definition: see pagod1 see pagod2 see pagod3



Word: pagod1

English Definition: (noun) tiredness; exhaustion



Word: pagod2

English Definition: (adj) tired; exhausted



Word: pagod3

Active Verb: mapagod

English Definition: (verb) to become tired



Word: pagong

English Definition: (noun) turtle



Word: pagsasanay

English Definition: (noun) practice



Word: pahayagan

English Definition: (noun) newspaper



Word: pahid

English Definition: see pahid1 see pahid2



Word: pahid1

Active Verb: magpahid

Passive Verb: ipahid

English Definition: (verb) to wipe off; to apply on

Examples: 1) Magpahid ka ng lotion sa iyong mukha. (You put on some lotion on your face.) 2) Ipahid mo ang lotion sa iyong mukha. (Put on some lotion to your face.)



Word: pahid2

Passive Verb: pahiran

English Definition: (verb) to wipe off; to apply on

Examples: Pahiran mo ang dumi ng bata. (You wipe off the baby's dirt.)



Word: pahina

English Definition: (noun) page

Notes: Spanish

Examples:



Word: pahinga

Active Verb: magpahinga

English Definition: (verb) to rest; to take a break

Examples: Magpahinga ka muna sa bahay bago tayo umalis muli. (You should take a rest at home first before we resume our trip.)



Word: pahintulot

English Definition: (noun) permission



Word: pain

English Definition: (noun) bait



Word: pait

English Definition: (adj) /ma--/ bitter



Word: pakete

English Definition: (noun) package



Word: paki--

English Definition: (affix) a verbal prefix which indicates a request, as PAKIABOT, please hand over, please get



Word: pakiling

English Definition: (noun) leaves used for scrubbing wooden floors and walls



Word: pakimkim

English Definition: (noun) (rw. KIMKIM) a sum of money given by a sponsor in baptism, confirmation, or wedding, to the person being sponsored



Word: pakinabang

English Definition: (noun) profit; benefit; Holy Communion



Word: pakipkip

English Definition: (noun) (rw. KIPKIP) gift given by a NINONG or NINANG, specially in baptisms and confirmations



Word: pako

English Definition: see pako1 see pako2



Word: pako1

English Definition: (noun) nail



Word: pako2

English Definition: (noun) fern



Word: pakpak

English Definition: (noun) wing



Word: paksa

English Definition: (noun) topic; subject matter



Word: paktoriya

English Definition: (noun) baggage-master's office (railway); factory

Notes: Spanish



Word: pakulutan

English Definition: (noun) beauty parlor



Word: pakundangan

English Definition: (noun) reverence; respect (especially for age, holy things, traditions, honor, and the like)



Word: pakwan

English Definition: (noun) watermelon

See a Picture



Word: pakyaw

English Definition: see pakyaw1 see pakyaw2



Word: pakyaw1

English Definition: (noun) wholesale buying

Notes: Chinese



Word: pakyaw2

Active Verb: mamakyaw

Passive Verb: pakyawin

English Definition: (verb) to buy by wholesale; to buy something by wholesale



Word: pala

English Definition: (part) so; an exclamation of surprise, as IKAW PALA! So, it is you!

Notes: when used after HINDI, expresses contrast with one's expectation; a reversal, as ANG ISIP KO'Y BALAT LAMANG NG ITLOG ITO, HINDI PALA, KUNDI ITLOG NA BUO. I thought this was only an eggshell, but no, it was a whole egg.



Word: palaba

Active Verb: magpalaba

English Definition: (verb) to have clothes washed; to have someone wash one's clothes

Examples: Magpalaba ka na ng damit mo sa ating labandera. (You should now have your clothes washed by our laundrywoman.)



Word: palabas

English Definition: (noun) show; film



Word: palad

English Definition: (noun) palm of the hand



Word: palag

English Definition: (noun) wiggling; squirming; jerking of feet



Word: palagay

English Definition: (noun) opinion; idea



Word: palagi

English Definition: (adv) always; often

L2 Definition: (var) LAGI



Word: palaisdaan

English Definition: (noun) fish pond



Word: palaka

English Definition: (noun) frog



Word: palakad

English Definition: (noun) policy; current practice



Word: palakol

English Definition: (noun) axe



Word: palakpak

English Definition: see palakpak1 see palakpak2 see palakpak3



Word: palakpak1

English Definition: (noun) applause; sound of applause



Word: palakpak2

Active Verb: pumalakpak

English Definition: (verb) to applaud

Examples: Pumalakpak ng malakas ang mga manonood matapos umawit si Madonna. (The audience gave a round of applause after Madonna sang.)



Word: palakpak3

Active Verb: magpalakpakan

Passive Verb: palakpakan

English Definition: (verb) to applaud together simultaneously

Examples: 1) Magpalakpakan tayong lahat para kay Sheila. (Let us all applaud for Sheila.) 2) Palakpakan natin si Rhoda. (Let us applaud Rhoda.)



Word: palalo

English Definition: (adj) proud; boastful; high-hat; snobbish



Word: palanggana

English Definition: (noun) basin



Word: palapag

English Definition: (noun) (rw. LAPAG) floor or story of a building



Word: palara

English Definition: (noun) tinsel; foil



Word: palaro

English Definition: (noun) the games planned for an occasion



Word: palaso

English Definition: (noun) arrow



Word: palaspas

English Definition: (noun) fancily woven palm leaves blessed on Palm Sunday



Word: palasyo

English Definition: (noun) palace



Word: palay

English Definition: (noun) unhusked rice; rice plant



Word: palayaw

English Definition: (noun) nickname



Word: palayok

English Definition: (noun) cooking pot

L2 Definition: (var) PALAYOK



Word: palda

English Definition: (noun) skirt



Word: palengke

English Definition: (noun) marketplace



Word: paliban

English Definition: (noun) (rw. LIBAN) postponement



Word: palibhasa

English Definition: (conj) expresses what follows is stated as a reason (parallel to HALIMBAWA)

L2 Definition: (var) PALIBASA



Word: palibot

English Definition: (noun) (rw. LIBOT) surroundings; environment



Word: paligsahan

English Definition: (noun) (rw. LIGSA) contest; competition



Word: palikero

English Definition: (adj) flirtatious (male)



Word: palikpik

English Definition: (noun) fin of fish



Word: paliparan

English Definition: (noun) (rw. LIPAD) airport



Word: palit

English Definition: see palit1 see palit2



Word: palit1

Active Verb: magpalit

Passive Verb: palitan

English Definition: (verb) to change; to replace; to exchange; to cash a check

Examples: 1) Magpalit ka na ng damit mo. (You should now change your clothes.) 2) Palitan mo ang damit mo. (Change your clothes.)



Word: palit2

Passive Verb: ipalit

English Definition: (verb) to change; to replace; to exchange; to cash a check

Examples: Ipalit mo itong baso sa nabasag na baso kanina. (Have this glass as a replacement to the glass that was broken earlier.)



Word: palitaw

English Definition: (noun) rice cake made of glutinous rice, sugar, and coconut gratings



Word: palito

English Definition: (noun) toothpick

Notes: Spanish



Word: palo

Active Verb: Mamalo

Passive Verb: paluhin

English Definition: (verb) to spank; to whip



Word: palong

English Definition: (noun) cock's comb



Word: palos

English Definition: (noun) eel; large Bengal swamp eel

L2 Definition: (syn) IGAT



Word: palso

English Definition: (adj) spurious; counterfeit

Notes: Spanish



Word: paltik

English Definition: (noun) crudely made native gun



Word: paltos

English Definition: (noun) blister



Word: palupalo

English Definition: (noun) wooden paddle for beating laundry

L2 Definition: (var) PALO-PALO



Word: palyok

English Definition: (noun) cooking pot

L2 Definition: (var) PALAYOK



Word: pamagat

English Definition: (noun) title of written work



Word: pamana

English Definition: (noun) inheritance; heritage



Word: pamangkin

English Definition: (noun) nephew; niece

Notes: term of reference



Word: pambura

English Definition: (noun) eraser



Word: pamilya

English Definition: (noun) family



Word: paminggalan

English Definition: (noun) cupboard; pantry



Word: paminta

English Definition: (noun) black pepper; pepper



Word: pamutas

English Definition: (noun) (fr. PANG+BUTAS) perforator; hole borer

L2 Definition: (var) PAMBUTAS



Word: pamutat

English Definition: (noun) (fr. PANG+PUTAT) 'hors d'oeuvres'; side dish



Word: pana

English Definition: (noun) bow and arrow



Word: panadero

English Definition: (noun) baker

Notes: Spanish



Word: panaderya

English Definition: (noun) bakery



Word: panaghoy

English Definition: (noun) (fr. PANG+TAGHOY) lamentation



Word: panaginip

English Definition: (noun) dream



Word: panahon

English Definition: (noun) time; season; weather



Word: panalangin

English Definition: (noun) (rw. DALANGIN) prayer



Word: panalo

Active Verb: manalo

Passive Verb: panalunin

English Definition: (verb) to win



Word: panaog

Active Verb: pumanaog

Passive Verb: panaugin

English Definition: (verb) to go down

Examples: 1) Pumanaog ka muna at may bisita sa ibaba. (You go down first because there are visitors downstairs.) 2) Panaugin mo muna ang mga bisita. (Go down and meet the visitors.)



Word: panata

English Definition: (noun) vow, usually religious



Word: panatag

English Definition: (adj) (rw. TATAG) tranquil; peaceful



Word: panatiko

English Definition: (adj) fanatic

Notes: Spanish



Word: panauhin

English Definition: (noun) visitor; guest



Word: panay

English Definition: (adj) all; each and everyone (of a group)



Word: pandak

English Definition: (adj) short of stature



Word: pandanggo

English Definition: (noun) fandango dance

Notes: Spanish



Word: panday

English Definition: (noun) blacksmith



Word: pandisal

English Definition: (noun) bread; a kind of french bread

Notes: Spanish



Word: pang-ahit

English Definition: (noun) razor; shaver



Word: panga

English Definition: (noun) jaw



Word: pangahas

English Definition: (adj) daring; bold; intrepid



Word: pangako

English Definition: (noun) promise



Word: pangalan

English Definition: (noun) name



Word: pangamba

English Definition: (noun) fear; suspicion



Word: panganay

English Definition: (noun) eldest in the family

Notes: term of reference



Word: panganib

English Definition: (noun) danger



Word: pangarap

English Definition: (noun) daydream; ambition



Word: pangat

English Definition: (noun) fish cooked in vinegar and salt



Word: pangil

English Definition: (noun) tusk



Word: panginoon

English Definition: (noun) master; lord



Word: pangit

English Definition: (adj) ugly; not good



Word: pangkat

English Definition: (noun) group; party



Word: pangko

English Definition: see pangko1 see pangko2



Word: pangko1

English Definition: (adj) being carried in one's arms



Word: pangko2

Passive Verb: pangkuin

English Definition: (verb) to carry in one's arms



Word: panglaw

English Definition: (adj) /ma--/ gloomy



Word: pangulo

English Definition: (noun) leader; president



Word: pangunahin

English Definition: (adj) leading; first; foremost



Word: panhik

English Definition: see panhik1 see panhik2



Word: panhik1

Active Verb: pumanhik

English Definition: (verb) to go upstairs; to come up to the house

Examples: Pumanhik ka sa itaas at kunin mo ang aking bag. (You go upstairs and get my bag for me.)



Word: panhik2

Active Verb: magpanhik

Passive Verb: ipanhik

English Definition: (verb) to take upstairs

Examples: 1) Magpanhik ka ng kape sa aking silid. (You bring up some coffee to my room.) 2) Ipanhik mo dito ang telebisyon. (Take the television set up here.)



Word: panibugho

English Definition: (noun) jealousy



Word: panig

English Definition: (noun) panel; side; party; page; section



Word: paniki

English Definition: (noun) bat



Word: panis

English Definition: (adj) stale and spoiled, referring especially to food



Word: paniwala

English Definition: (noun) belief



Word: panood

Active Verb: manood

Passive Verb: panoorin

English Definition: (verb) to go and see

Examples: 1) Manood tayo ng sine mamaya. (Let us watch a movie later.) 2) Panoorin natin ang pelikula ni John Travolta. (Let's watch John Travolta's movie.)



Word: panot

English Definition: (adj) bald



Word: pansamantala

English Definition: (adj) temporary; tentative; acting



Word: pansin

Active Verb: pumansin

Passive Verb: pansinin

English Definition: (verb) to give attention to; to take notice of

Examples: 1) Huwag ka nang pumansin ng kanyang mga kahinaan. (You should not pay attention to his weaknesses.) 2) Pansinin mo naman ang manliligaw mo. (Give some attentin to your suitor.)



Word: pansit

English Definition: (noun) long rice noodles



Word: pansiterya

English Definition: (noun) Chinese restaurant



Word: pantal

English Definition: (noun) welt



Word: pantalon

English Definition: (noun) pants; trousers



Word: pantay

English Definition: (adj) level; of the same length or height; even



Word: pantog

English Definition: (noun) bladder



Word: panty

English Definition: (noun) panties

Notes: English



Word: panukat

English Definition: (noun) tape measure



Word: panutsa

English Definition: (noun) crude sugar



Word: panyo

English Definition: (noun) handkerchief

L2 Definition: (var) panyolito



Word: panyuelo

English Definition: (noun) shawl; shoulder kerchief

Notes: Spanish



Word: paos

English Definition: (adj) raucous; hoarse (voice)



Word: Papa

English Definition: (noun) Pope



Word: papag

English Definition: (noun) bamboo bed; a wooden couch



Word: papaya

English Definition: (noun) papaya

See a Picture



Word: papel

English Definition: (noun) paper



Word: papel-de-liha

English Definition: (noun) (rw. LIHA) sandpaper



Word: para

English Definition: see para1 see para2 see para3 see para4 see para5 see para6 see para7 see para8



Word: para1

English Definition: (adv) like that of; in the manner of



Word: para2

English Definition: (conj) so that; in order to



Word: para3

English Definition: (prep) for; to; till, as MENOS SINGKO PARA ALAS TRES, five minutes till three o'clock



Word: para4

English Definition: (part) non-focus benefactive phrase marker



Word: para5

English Definition: (mkr) for; with SA, benefactive noun phrase marker; with KAY or KINA, used before proper nouns (names)



Word: para6

English Definition: (intj) stop!

Notes: Spanish



Word: para7

Passive Verb: parahin

English Definition: (verb) to stop (a vehicle)

Examples: Parahin mo ang taksi. (Hail down the taxi.)



Word: para8

Passive Verb: ipara

English Definition: (verb) to cause a vehicle to stop

Examples: Ipara mo ang kotse diyan sa tapat ng bahay. (Stop the car there infront of the house.)



Word: parada

English Definition: see parada1 see parada2



Word: parada1

English Definition: (noun) parade

Notes: Spanish



Word: parada2

Active Verb: pumarada

Passive Verb: iparada

English Definition: (verb) to stop; to stop a vehicle; to park

Examples: 1) Sabi ng pulis pumarada raw tayo dito sa harap ng presinto. (The policeman said that we should park the car infront of the station.) 2) Iparada mo ang iyong motorsiklo sa harap ng presinto. (Park your motorbike infront of the police station.)



Word: paraiso

English Definition: (noun) paradise

Notes: Spanish



Word: paralisis

English Definition: (noun) paralysis

Notes: Spanish



Word: paralitiko

English Definition: see paralitiko1 see paralitiko2



Word: paralitiko1

English Definition: (adj) paralytic



Word: paralitiko2

English Definition: (noun) a paralytic person



Word: paraluman

English Definition: (noun) muse



Word: parang

English Definition: see parang1 see parang2



Word: parang1

English Definition: (noun) meadow; prairie



Word: parang2

English Definition: (conj) as if



Word: parasitiko

English Definition: (adj) parasitic

Notes: Spanish



Word: paratang

English Definition: (noun) accusation



Word: parati

English Definition: (adv) always; all the time; again and again; perennially; often



Word: pare

English Definition: see pare1 see pare2



Word: pare1

English Definition: (noun) priest

L2 Definition: (var) PARI



Word: pare2

English Definition: (noun) appellation for a male friend; appellation sometimes used to address a man whose name one does not know

Notes: derived from KUMPARE or COMPADRE; the feminine form is MARE, derived from KUMARE



Word: pareho

English Definition: (adj) equal; similar; alike; identical



Word: pares

English Definition: (adj) even; paired; similar; equal to; like



Word: parilya

English Definition: (noun) broiler; toaster; grate or furnace

Notes: Spanish



Word: paris

English Definition: see paris1 see paris2



Word: paris1

English Definition: (noun) pair

Notes: Spanish



Word: paris2

English Definition: (adj) /ka--/ (one) of a pair; equal; similar; identical



Word: parito

Active Verb: pumarito

English Definition: (verb) to come here

L2 Definition: (var) PUMARINE



Word: pariyan

Active Verb: pumariyan

English Definition: (verb) to go there



Word: parmaseutika

English Definition: (noun) pharmacist

L2 Definition: (var) PARMASEUTIKO, PARMASIYOTIKO, PARMASIYOTIKA



Word: parmasya

English Definition: (noun) pharmacy



Word: parokyano

English Definition: (noun) parishioner; customer; client

Notes: Spanish



Word: parol

English Definition: (noun) lantern; especially, the colorful Christmas lantern that depicts the star of Bethlehem

See a Picture



Word: paroon

Active Verb: pumaroon

English Definition: (verb) to go there, yonder

Examples: Saan siya pumaroon? (To where did he go?)



Word: parte

English Definition: (noun) part



Word: partido

English Definition: (noun) political party

L2 Definition: (syn) LAPIAN

Notes: Spanish



Word: paruparo

English Definition: (noun) butterfly



Word: parusa

English Definition: (noun) punishment



Word: pasa

English Definition: see pasa1 see pasa2 see pasa3



Word: pasa1

English Definition: (noun) contusion



Word: pasa2

Active Verb: pumasa

English Definition: (verb) to pass an academic course, an examination, an interview, or the like

Examples: Pumasa siya sa kanyang eksamen. (He passed his exams.)



Word: pasa3

Active Verb: magpasa

Passive Verb: ipasa

English Definition: (verb) to pass on

Examples: 1) Magpasa ka ng kanin dito. (You pass on some rice over here.) 2) Ipasa mo ang kanin dito. (Pass on some rice here.)



Word: pasado

English Definition: (adj) past; passed



Word: pasador

English Definition: (noun) sanitary napkin (used by women)

Notes: Spanish



Word: pasahe

English Definition: (noun) passage; journey; fare

Notes: Spanish



Word: pasahero

English Definition: (noun) passenger

Notes: Spanish



Word: pasak

English Definition: (noun) plug



Word: pasalubong

English Definition: (noun) a present (usually given by one arriving from a trip)



Word: pasan

English Definition: see pasan1 see pasan2



Word: pasan1

Active Verb: pumasan

English Definition: (verb) to ride on one's back

Examples: Pumasan ako sa likod ng kabayo. (I rode on the horse's back.)



Word: pasan2

Active Verb: magpasan

Passive Verb: pasanin

English Definition: (verb) to carry on one's back or shoulders

Examples: 1) Magpasan ka ng isang sakong bigas. (You carry one sack of rice on your back.) 2) Pasanin mo ang isang sakong bigas. (Carry one sack of rice.)



Word: pasaporte

English Definition: (noun) passport

L2 Definition: (var) PASPORT

Notes: Spanish



Word: pasaring

English Definition: (noun) innuendo



Word: pasas

English Definition: (noun) raisin

Notes: Spanish



Word: Pasasalamat

English Definition: (noun) Thanksgiving



Word: pases

English Definition: (noun) pass; permit

Notes: Spanish



Word: pasilyo

English Definition: (noun) corridor; aisle

Notes: Spanish



Word: pasimano

English Definition: (noun) window sill

L2 Definition: (var) PASAMANO



Word: pasimula

English Definition: (noun) beginning



Word: pasiyam

English Definition: (noun) nine-day novena after someone's interment or funeral



Word: pasiyente

English Definition: (noun) a patient



Word: Pasko

English Definition: (noun) Christmas



Word: pasma

English Definition: (noun) spasm

Notes: Spanish



Word: pasmado

English Definition: (adj) suffering from spasm

Notes: Spanish



Word: paso

English Definition: see paso1 see paso2



Word: paso1

Active Verb: mapaso

English Definition: (verb) to get burned

Examples: Huwag kang masyadong lumapit sa nakasinding kandila at baka ka mapaso. (You should not get close to the lighted candle or you might get burned.)



Word: paso2

Active Verb: mapaso

Passive Verb: pasuin

English Definition: (verb) to burn or scald

Examples: 1) Huwag mong hawakan ang mainit na kaldero at baka ikaw ay mapaso. (You should not touch the hot pot or you might scald your hand.) 2) Huwag mong pasuin ang iyong daliri. (Don't burn your fingers.)



Word: pasok

English Definition: see pasok1 see pasok2



Word: pasok1

Active Verb: pumasok

Passive Verb: pasukin

English Definition: (verb) to go to work; to go to school; to enter

Examples: 1) Pumasok siya sa aking silid kaninang umaga. (She entered my room early this morning.) 2) Pasukin natin ang bahay ni Monica. (Let's enter the house of Monica.)



Word: pasok2

Active Verb: magpasok

Passive Verb: ipasok

English Definition: (verb) to enter; to go inside; to insert; to deposit (money)

Examples: 1) Magpasok ka ng pera sa aking bangko. (You deposit some money in my bank account.) 2) Ipasok mo ang iyong daliri sa butas. (Insert your finger in the hole.)



Word: pasta

English Definition: (noun) filling (of tooth)



Word: pastol

English Definition: see pastol1 see pastol2



Word: pastol1

Active Verb: magpastol

Passive Verb: pastulin

English Definition: (verb) to herd animals

Examples: 1) Magpastol ka ng mga baka sa bukid. (You herd the cows in the field.) 2) Pastulin mo ang mga baka sa bukid. (Herd the cows in the field.)



Word: pastol2

Passive Verb: ipastol

English Definition: (verb) to herd animals

Examples: Ipastol mo ang mga tupa. (Herd the sheep.)



Word: pastor

English Definition: (noun) pastor; minister



Word: pasyal

English Definition: see pasyal1 see pasyal2



Word: pasyal1

Active Verb: magpasyal

Passive Verb: ipasyal

English Definition: (verb) to go out for a walk; to take a walk; to stroll; to visit

Examples: 1) Magpasyal ka muna sa bahay nila Nina. (You visit Nina's house first.) 2) Ipasyal mo ang iyong anak sa hardin. (Stroll your baby in the garden.)



Word: pasyal2

Passive Verb: ipasyal

English Definition: (verb) to take for a walk

Examples: Ipasyal mo ang iyong anak. (Take your baby for a walk.)



Word: pasyensiya

English Definition: (noun) patience

L2 Definition: (var) pasensya



Word: pasyente

English Definition: (noun) a patient

Notes: Spanish



Word: pasyon

English Definition: (noun) vernacular verse celebrating the life of Christ

Notes: Spanish



Word: pata

English Definition: (noun) knuckles; feet (pork)



Word: pataba

English Definition: (noun) fertilizer



Word: patag

English Definition: see patag1 see patag2



Word: patag1

English Definition: (noun) /ka--an/ (KAPATAGAN) plain; lowland



Word: patag2

English Definition: (adj) smooth; level; even



Word: patak

English Definition: (noun) a drop of liquid



Word: patakaran

English Definition: (noun) by-laws; basic or guiding principles



Word: patani

English Definition: (noun) lima beans; kidney beans



Word: patas

English Definition: (adj) equal; of the same level



Word: patatas

English Definition: (noun) potato



Word: patawad

English Definition: see patawad1 see patawad2



Word: patawad1

English Definition: (noun) forgiveness



Word: patawad2

Active Verb: magpatawad

Passive Verb: patawarin

English Definition: (verb) to forgive (someone, something)

Examples: 1) Magpatawad ka ng mga nagkasala sa iyo. (You should forgive those who sinned against you.) 2) Patawarin mo na si Ferdinand at Imelda. (Forgive Ferdinand and Imelda.)



Word: patay

English Definition: see patay1 see patay2 see patay3 see patay4



Word: patay1

English Definition: (adj) dead; not working; turned off



Word: patay2

Active Verb: pumatay

Passive Verb: patayin

English Definition: (verb) to kill; to turn off

Examples: 1) Pumatay ka ng sampung baka para sa fiesta. (You kill ten cows for the feast.) 2) Patayin mo na ang ilaw. (Turn off the light.)



Word: patay3

Active Verb: mapatay

English Definition: (verb) to get killed

Examples: Magingat ka sa iyong paguwi sa gabi at baka ka mapatay. (You should be careful when you get home at night or you might get killed.)



Word: patay4

Active Verb: magpatay

Passive Verb: patayin

English Definition: (verb) to slaughter

Examples: 1) Magpatay ka ng sampung baboy. (You slaughter ten pigs.) 2) Patayin mo ang sampung baboy. (Slaughter ten pigs.)



Word: pataygutom

English Definition: (adj) extremely hungry; tramp; destitute



Word: pati

English Definition: (adv) also; including

Notes: Chinese



Word: patid

English Definition: see patid1 see patid2 see patid3 see patid4



Word: patid1

Active Verb: magpatid

Passive Verb: patirin

English Definition: (verb) to cut off

Examples: 1) Magpatid ka ng lubid. (You cut off the rope.) 2) Patirin mo ang lubid. (Cut off the rope.)



Word: patid2

Active Verb: mangpatid

English Definition: (verb) to cut off



Word: patid3

English Definition: (noun) tripping another's foot



Word: patid4

Passive Verb: patirin

English Definition: (verb) to trip (someone)

Examples: Huwag mong patirin ang batang tumatakbo. (Don't trip the kid who is running.)



Word: patilya

English Definition: (noun) side whiskers; sideburns

Notes: Spanish



Word: pating

English Definition: (noun) shark



Word: patis

English Definition: (noun) fish sauce; native salty sauce



Word: patiwarik

English Definition: (adv) (rw. TIWARIK) upside down



Word: patlang

English Definition: (noun) space between; interval

Notes: Chinese



Word: patnugot

English Definition: (noun) director; head of office



Word: pato

English Definition: (noun) duck



Word: patola

English Definition: (noun) sponge guord



Word: patong

Active Verb: magpatong

Passive Verb: ipatong

English Definition: (verb) to put on top; to put over; to lay

Examples: 1) Magpatong ka ng dyaryo sa ibabaw ng mesa. (You put a newspaper on top of the table.) 2) Ipatong mo ang dyaryo sa ibabaw ng mesa. (Put the newspaper on top of the table.)



Word: patpat

English Definition: (noun) piece of split bamboo



Word: patron

English Definition: (noun) patron saint

Notes: Spanish



Word: patubig

English Definition: (noun) irrigation



Word: patungo

English Definition: (adj) in the direction of; towards



Word: patutot

English Definition: (noun) prostitute



Word: patyo

English Definition: (noun) churchyard



Word: paumanhin

English Definition: (noun) an apology; forgiveness or toleration of a fault committed



Word: paunawa

English Definition: (noun) notice; warning



Word: paus

English Definition: (adj) hoarse

L2 Definition: (var) PAOS



Word: pawid

English Definition: (noun) nipa palm, the leaves of which are used for thatching roof



Word: pawis

English Definition: see pawis1 see pawis2



Word: pawis1

English Definition: (noun) perspiration; sweat



Word: pawis2

Passive Verb: pawisan

English Definition: (verb) to perspire; to sweat

Examples: Huwag kang masyadong tumakbo at baka ka pawisan. (Don't run too long or you might perspire.)



Word: payag

Active Verb: pumayag

English Definition: (verb) to agree; to conform

Examples: Pumayag ka ba sa mungkahi niya? (Did you agree to his suggestion?)



Word: payapa

English Definition: (adj) /ma--/ peaceful; calm; tranquil



Word: payat

English Definition: (adj) thin; slim; lean; skinny



Word: payo

English Definition: see payo1 see payo2



Word: payo1

English Definition: (noun) advice; counsel



Word: payo2

Active Verb: magpayo

English Definition: (verb) to give advice or counsel

Examples: Magpayo ka sa iyong nakakabatang kapatid. (You give some advice to your younger brother.)



Word: payong

English Definition: (noun) umbrella



Word: paypay

English Definition: see paypay1 see paypay2 see paypay3 see paypay4



Word: paypay1

English Definition: (noun) fan

L2 Definition: (var) PAMAYPAY



Word: paypay2

Active Verb: magpaypay

Passive Verb: paypayan

English Definition: (verb) to fan; to wave as to produce wind

Examples: 1) Magpaypay ka ng baga. (You fan the burning coal.) 2) Paypayan mo ang baga. (Fan the burning coal.)



Word: paypay3

Passive Verb: ipaypay

English Definition: (verb) to fan; to wave as to produce wind

Examples: Ipaypay mo ang abaniko. (Wave the fan.)



Word: paypay4

English Definition: (noun) shoulder (Boston butt)



Word: Pebrero

English Definition: (noun) February



Word: pedal

English Definition: (noun) pedal; treadle

Notes: Spanish



Word: pekas

English Definition: (noun) freckles

Notes: Spanish



Word: peklat

English Definition: (noun) scar



Word: peligro

English Definition: (noun) danger

L2 Definition: (var) PILIGRO



Word: pelikula

English Definition: (noun) photo-film; movie-film

Notes: Spanish



Word: peluka

English Definition: (noun) wig

Notes: Spanish



Word: penitensiya

English Definition: (noun) penitence

Notes: Spanish



Word: penoy

English Definition: (noun) hard-boiled duck's egg



Word: pensiyon

English Definition: (noun) pension; allowance of expense money

Notes: Spanish



Word: pera

English Definition: (noun) money



Word: peras

English Definition: (noun) pear



Word: perhuwisyo

English Definition: (noun) injury; damage; harm

Notes: Spanish



Word: perlas

English Definition: (noun) pearl



Word: pero

English Definition: (conj) but; however



Word: personal

English Definition: (adj) personal



Word: peryodiko

English Definition: (noun) newspaper; journal; periodical

Notes: Spanish



Word: pesa

English Definition: (noun) boiled fish spiced with pepper, garlic, onion, ginger



Word: peste

English Definition: (noun) pest; plague; epidemic

Notes: Spanish



Word: petsa

English Definition: (noun) date (of the calendar)



Word: petsay

English Definition: (noun) Chinese cabbage; pechay



Word: piga

Active Verb: magpiga

Passive Verb: pigain

English Definition: (verb) to squeeze; to wring

Examples: 1) Magpiga ka ng basang labada. (You wring the wet laundry.) 2) Pigain mo ang basang labada. (Wring the wet laundry.)



Word: pighati

English Definition: (noun) anguish; affliction



Word: pigi

English Definition: (noun) hips; rump



Word: pigil

English Definition: see pigil1 see pigil2



Word: pigil1

Passive Verb: pigilin

English Definition: (verb) to detain; to hold in hand; to prevent; to stop

Examples: Pigilin mo ako at baka mapatay ko ang taong iyan. (Stop me or I might kill that man.)



Word: pigil2

Active Verb: magpigil

English Definition: (verb) to control; to hold back

Examples: Magpigil ka at baka mapatay mo ang taong iyan. (You should control yourself or you might kill that person.)



Word: piglas

English Definition: (noun) effort to be freed from hold



Word: pigsa

English Definition: (noun) boil; tumor



Word: pihit

English Definition: see pihit1 see pihit2 see pihit3



Word: pihit1

Active Verb: pumihit

English Definition: (verb) to turn around

Examples: Pumihit ka nang kaunti sa kaliwa. (You turn a little to the left.)



Word: pihit3

Passive Verb: ipihit

English Definition: (verb) to wind; to turn a crank or a shaft



Word: piho

English Definition: (adj) sure; certain



Word: piki

English Definition: (adj) knock-kneed



Word: pikit

English Definition: (adj) closed, referring to the eyes



Word: piknik

Active Verb: magpiknik

English Definition: (verb) to go on a picnic

Notes: English



Word: piko

English Definition: (noun) pick



Word: pikon

English Definition: (adj) easily angered by jokes or jests; touchy



Word: pikot

Active Verb: mapikot

Passive Verb: pikutin

English Definition: (verb) to be forced into marriage

Notes: Chinese

Examples: 1) Mag-ingat ka kay Monica at baka ka mapikot. (You should be wary of Monica or she might force you into marriage.) 2) Gustong pikutin ni Monica si Bill. (Monica wants to force Bill into marriage.)



Word: pila

English Definition: see pila1 see pila2 see pila3 see pila4



Word: pila1

English Definition: (noun) flashlight battery



Word: pila2

English Definition: (noun) line; queue



Word: pila3

Active Verb: pumila

English Definition: (verb) to fall in line

Examples: Pumila ka muna sa takilya. (You should first line up at the box office.)



Word: pila4

Active Verb: magpila

Passive Verb: ipila

English Definition: (verb) to align

Examples: 1) Magpila ka ng mga bote. (You line up the bottles.) 2) Ipila mo ang mga bote. (Align the bottles.)



Word: pilak

English Definition: (noun) silver; money



Word: pilapil

English Definition: (noun) dike



Word: pilas

English Definition: see pilas1 see pilas2



Word: pilas1

English Definition: (noun) rend; rip



Word: pilas2

English Definition: (adj) rent; ripped



Word: pilay

English Definition: see pilay1 see pilay2 see pilay3



Word: pilay1

English Definition: (noun) lameness; sprain



Word: pilay2

English Definition: (adj) lame



Word: pilay3

Active Verb: mapilay

English Definition: (verb) to become lame

Examples: Huwag kang lumundag at baka ka mapilay. (You should not jump or you might become lame.)



Word: pilduras

English Definition: (noun) pill; pellet; medicine pill

Notes: Spanish



Word: pileges

English Definition: (noun) pleat; fold; plait



Word: pili

English Definition: see pili1 see pili2 see pili3



Word: pili1

Active Verb: pumili

English Definition: (verb) to choose

Examples: Pumili ka ng pinakamagandang rosas. (You choose the most beautiful rose.)



Word: pili2

Active Verb: mamili

Passive Verb: piliin

English Definition: (verb) to select; to pick out (something)

Examples: 1) Mamili ka kung sino ang pinakamagaling na bata. (You pick out the smartest kid. ) 2) Piliin mo ang pinakamagaling na bata. (Pick out the smartest kid.)



Word: pili3

English Definition: (noun) pili nut



Word: piligroso

English Definition: (adj) dangerous



Word: pilik mata

English Definition: (noun) eyelashes



Word: pilik-mata

English Definition: (noun) eyelash, eyelashes



Word: piling

English Definition: see piling1 see piling2



Word: piling1

English Definition: (noun) side of



Word: piling2

English Definition: (noun) bunch; cluster of fruits (e.g. bananas)



Word: Pilipina

English Definition: (noun) Filipino

L2 Definition: (var) PILIPINO



Word: Pilipinas

English Definition: (noun) the Philippines



Word: pilipit

English Definition: see pilipit1 see pilipit2 see pilipit3



Word: pilipit1

Active Verb: pumilipit

English Definition: (verb) to twist

Examples: Pumilipit siya sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. (He twisted because of severe stomach pain.)



Word: pilipit2

Active Verb: magpilipit

Passive Verb: pilipitin

English Definition: (verb) to coil; to twist (something)

Examples: 1) Magpilipit ka ng basang labada. (You twist the wet laundry.) 2) Pilipitin mo ang basang kumot. (Twist the wet bedsheet.)



Word: pilipit3

Passive Verb: ipilipit

English Definition: (verb) to coil; to twist (something)

Examples: Ipilipit mo ang iyong ulo sa kanan. (Twist your head to the right.)



Word: pilit

English Definition: see pilit1 see pilit2



Word: pilit1

English Definition: (adj) /ma--/ forced against one's will; insistent



Word: pilit2

Active Verb: magpilit

Passive Verb: pilitin

English Definition: (verb) to insist; to strive; to force

Examples: 1) Huwag kang magpilit na umalis bukas. (You should not insist on leaving tomorrow.) 2) Huwag mong pilitin ang iyong asawa kung ayaw niya. (Don't force your wife if she doesn't want to do it.)



Word: pilo

English Definition: (noun) children's game of hop-scotch



Word: pilya

English Definition: (adj) naughty; rascal; mischievous

L2 Definition: (var) pilyo



Word: pin

English Definition: (noun) brooch



Word: pinaka

English Definition: (pref) an affix to adjectives expressing superlative degree (of the quality)



Word: pindot

Active Verb: pumindot

Passive Verb: pindutin

English Definition: (verb) to push, squeeze, or crush with the fingers

Examples: 1) Pumindot ka sa doorbell. (You push the doorbell.) 2) Pindutin mo ang doorbell. (Push the doorbell.)



Word: pingga

English Definition: (noun) pole for carrying weight across the shoulder



Word: pinggan

English Definition: (noun) plate



Word: pinid

English Definition: see pinid1 see pinid2 see pinid3



Word: pinid1

English Definition: (adj) closed



Word: pinid2

Active Verb: magpinid

Passive Verb: ipinid

English Definition: (verb) to close; to shut

Examples: 1) Magpinid ka ng pintuan. (You shut the door.) 2) Ipinid mo ang pintuan. (Shut the door.)



Word: pinid3

Passive Verb: ipinid

English Definition: (verb) to close (door)

Examples: Ipinid mo ang pintuan. (Shut the door.)



Word: pinipig

English Definition: (noun) rice stamped flat



Word: pino

English Definition: (adj) smooth; fine



Word: pinsala

English Definition: (noun) damage; injury



Word: pinsan

English Definition: (noun) cousin

Notes: term of reference



Word: pinta

English Definition: see pinta1 see pinta2



Word: pinta1

Active Verb: magpinta

Passive Verb: pintahan

English Definition: (verb) to paint; to have (something) painted

Examples: 1) Magpinta tayo ng bahay. (Let us paint the house.) 2) Pintahan natin ng puti ang bahay. (Let's paint the house white.)



Word: pinta2

Passive Verb: ipinta

English Definition: (verb) to paint; to have (something) painted

Examples: Ipinta mo ako ng magandang ibon. (Paint me a beautiful bird.)



Word: pintakasi

English Definition: (noun) celebration of cockfighting



Word: pintas

Active Verb: mangpintas

English Definition: (verb) to find fault



Word: pinto

English Definition: (noun) door



Word: pintor

English Definition: (noun) painter; artist



Word: pintuan

English Definition: (noun) doorway



Word: pintura

English Definition: (noun) paint



Word: pinya

English Definition: (noun) pineapple



Word: pipa

English Definition: (noun) pipe



Word: pipi

English Definition: (adj) dumb; mute



Word: pipino

English Definition: (noun) cucumber



Word: pipit

English Definition: (noun) native sparrow

Notes: Malay



Word: piranggot

English Definition: (noun) a very small piece



Word: piraso

English Definition: see piraso1 see piraso2 see piraso3



Word: piraso1

English Definition: (noun) a piece



Word: piraso2

Active Verb: pumiraso

English Definition: (verb) to break a piece from



Word: piraso3

Active Verb: magpiraso

Passive Verb: pirasuhin

English Definition: (verb) to break into pieces



Word: piring

English Definition: (noun) blindfold



Word: pirito

English Definition: see pirito1 see pirito2



Word: pirito1

Active Verb: magpirito

Passive Verb: pirituhin

English Definition: (verb) to fry

L2 Definition: (var) PRITO



Word: pirito2

Passive Verb: ipirito

English Definition: (verb) to fry

L2 Definition: (var) PRITO



Word: pirma

English Definition: see pirma1 see pirma2



Word: pirma1

English Definition: (noun) signature



Word: pirma2

Active Verb: pumirma

Passive Verb: pirmahan

English Definition: (verb) to affix one's signature

Examples: 1) Pumirma tayo ng kontrata. (Let's sign a contract.) 2) Pirmahan mo rin ang kontrata. (Sign also the contract.)



Word: pisa

English Definition: see pisa1 see pisa2



Word: pisa1

Active Verb: pumisa

English Definition: (verb) to crush; to compress; to hatch

Examples: Pumisa ka ng bawang. (You crush some garlic.)



Word: pisak

English Definition: (adj) blind in one eye



Word: pisara

English Definition: (noun) blackboard; chalkboard



Word: piseta

English Definition: (noun) a twenty-centavo piece or coin; twenty centavos

Notes: Spanish



Word: pisi

English Definition: (noun) string; thread



Word: pisil

English Definition: see pisil1 see pisil2



Word: pisil1

English Definition: (noun) squeezing with the hand



Word: pisil2

Passive Verb: pisilin

English Definition: (verb) to squeeze

Examples: Gustong pisilin ni Bill ang kamay ni Monica. (Bill wants to squeeze Monica's hand.)



Word: piskador

English Definition: (noun) kingfisher



Word: pisngi

English Definition: (noun) cheeks



Word: piso

English Definition: (noun) peso; one peso (one hundred centavos)

Notes: Mexican



Word: pison

English Definition: (noun) steamroller

Notes: Spanish



Word: pispis

English Definition: (noun) remnants of what is eaten, especially fish bones (usually given as cat food)



Word: pista

English Definition: (noun) fiesta; feast day



Word: pitaka

English Definition: (noun) wallet; purse; billfold

Notes: Spanish



Word: pitas

English Definition: see pitas1 see pitas2



Word: pitas1

Active Verb: pumitas

English Definition: (verb) to pick

Examples: Huwag kang pumitas ng bulaklak sa hardin. (You should not pick flowers in the garden.)



Word: pitas2

Active Verb: mamitas

Passive Verb: pitasin

English Definition: (verb) to pick off (something) from a stem

Examples: 1) Bawal mamitas ng prutas dito. (Picking fruits are phobited here.) 2) Pitasin mo ang mangga mula sa puno. (Pick the mango from the tree.)



Word: pitik

English Definition: see pitik1 see pitik2



Word: pitik1

Active Verb: pumitik

English Definition: (verb) to snap one's fingers; to topple or push with a flip of the fingers

Examples: Gusto mo bang pumitik sa tenga ni Jose? (Do you want to snap your fingers on Jose's ears?)



Word: pitik2

Active Verb: mamitik

Passive Verb: pitikin

English Definition: (verb) to topple or push with a flip of the fingers

Examples: 1) Mamitik tayo ng gagamba sa hardin. (Let's topple some spiders in the garden.) 2) Gusto mo bang pitikin ang langgam sa mesa? (Do you want to push the ant from the table?)



Word: pitis

English Definition: (adj) tight-fitting (clothes, dresses)



Word: pitisyon

English Definition: (noun) petition

Notes: Spanish



Word: pito

English Definition: see pito1 see pito2 see pito3



Word: pito1

English Definition: (noun) whistle



Word: pito2

Active Verb: pumito

English Definition: (verb) to whistle

Examples: Pumito ka na lang kesa magalit ka. (You should just whistle instead of getting mad.)



Word: pito3

English Definition: (num) seven



Word: pitpit

English Definition: (adj) flattened by pounding



Word: pitsa

English Definition: (noun) chips (in checkers)

Notes: Spanish



Word: pitsel

English Definition: (noun) water pitcher



Word: pitso

English Definition: (noun) breast of fowl or animal

Notes: Spanish



Word: pitson

English Definition: (noun) young pigeon; spring chicken

Notes: Spanish



Word: piyanista

English Definition: (noun) pianist



Word: piyano

English Definition: (noun) piano



Word: piyansa

English Definition: (noun) surety; bail; bond

Notes: Spanish



Word: piyer

English Definition: (noun) pier



Word: piyerna

English Definition: (noun) chuck (of meat)



Word: piyerna corta

English Definition: (noun) round cut



Word: piyon

English Definition: (noun) laborer; unskilled or semi-skilled worker; pawn ( in chess)



Word: plais

English Definition: (noun) pliers



Word: plaka

English Definition: (noun) record disc; a phonograph record



Word: planeta

English Definition: (noun) planet



Word: plano

English Definition: (noun) a plan



Word: planta

English Definition: (noun) plant or site of a building; site or installation of a project

Notes: Spanish



Word: plantsa

English Definition: see plantsa1 see plantsa2



Word: plantsa1

English Definition: (noun) flat iron



Word: plantsa2

Active Verb: magplantsa

English Definition: (verb) to iron or press clothes

Examples: Magplantsa ka ng damit ni Maria. (You iron the dress of Maria.)



Word: plantsador

English Definition: (noun) one who irons clothes for a living

L2 Definition: (var) PLANTSADORA



Word: plasa

English Definition: (noun) plaza; the town park



Word: plataporma

English Definition: (noun) platform

Notes: Spanish



Word: plateria

English Definition: (noun) silversmithy; goldsmithy

L2 Definition: (var) PLATERIYA



Word: platero

English Definition: (noun) silversmith; goldsmith

Notes: Spanish



Word: platito

English Definition: (noun) saucer



Word: plato

English Definition: (noun) plate



Word: plema

English Definition: (noun) phlegm

Notes: Spanish



Word: plor waks

English Definition: (noun) floor wax



Word: plorera

English Definition: (noun) flower vase



Word: pluma

English Definition: (noun) fountain pen



Word: po

English Definition: (part) a form that indicates respect or politeness; sir/ma'am, as OPO (OO+PO), yes, sir.



Word: pobre

English Definition: (adj) poor



Word: polbo

English Definition: (noun) powder

L2 Definition: (var) PULBOS



Word: polis

English Definition: (noun) police

L2 Definition: (var) PULIS

Notes: English



Word: polo

English Definition: (noun) polo shirt; sport shirt



Word: polo barong

English Definition: (noun) native-styled polo shirt; informal attire



Word: pomada

English Definition: (noun) pomade



Word: popular

English Definition: (adj) popular



Word: pormal

English Definition: (adj) formal; serious



Word: portero

English Definition: (noun) doorkeeper



Word: poso

English Definition: (noun) a dug-out; well (of water)

Notes: Spanish



Word: poso-negro

English Definition: (noun) septic tank

Notes: Spanish



Word: posporo

English Definition: (noun) match



Word: post opis

English Definition: (noun) post office



Word: poste

English Definition: (noun) post



Word: pranela

English Definition: (noun) flannel

Notes: Spanish



Word: prangka

English Definition: (adj) frank; open; sincere



Word: prayle

English Definition: (noun) friar



Word: preparado

English Definition: (adj) prepared



Word: presidente

English Definition: (noun) president



Word: preso

English Definition: (noun) prisoner

Notes: Spanish



Word: presyo

English Definition: (noun) price

Notes: Spanish



Word: pribado

English Definition: (adj) private



Word: primera

English Definition: see primera1 see primera2



Word: primera1

English Definition: (adj) first

L2 Definition: (var) PRIMERO



Word: primera2

English Definition: (adv) first

L2 Definition: (var) PRIMERO



Word: prinsesa

English Definition: (noun) princess

Notes: Spanish



Word: prinsipal

English Definition: (noun) school principal

L2 Definition: (var) PRINSIPALA



Word: prinsipe

English Definition: (noun) prince

Notes: Spanish



Word: prito

English Definition: see prito1 see prito2



Word: prito1

English Definition: (adj) fried



Word: prito2

Active Verb: magprito

Passive Verb: prituhin

English Definition: (verb) to fry

L2 Definition: (var) PIRITO

Examples: 1) Magprito tayo ng isda para sa ating hapunan. (Let's fry some fish for our dinner.) 2) Prituhin mo ang isda. (Fry the fish.)



Word: probinsiya

English Definition: (noun) province

Notes: Spanish



Word: probinsiyana

English Definition: see probinsiyana1 see probinsiyana2



Word: probinsiyana1

English Definition: (noun) female from the province



Word: probinsiyana2

English Definition: (adj) provincial



Word: problema

English Definition: (noun) problem



Word: produkto

English Definition: (noun) product

Notes: Spanish



Word: programa

English Definition: (noun) program



Word: propaganda

English Definition: (noun) propaganda; advertisement

Notes: Spanish



Word: propesor

English Definition: (noun) professor

L2 Definition: (var) PROPESORA



Word: propesyon

English Definition: (noun) profession



Word: prusisiyon



Word: prusisyon

English Definition: (noun) a religious procession



Word: prutas

English Definition: (noun) fruit



Word: pu

English Definition: see pu1 see pu2



Word: pu1

English Definition: (noun) ten or tens



Word: pu2

English Definition: (num) ten or tens



Word: pudpod

English Definition: (adj) worn out; blunt



Word: pugad

English Definition: (noun) nest



Word: pugo

English Definition: (noun) quail



Word: pugon

English Definition: (noun) oven

L2 Definition: (var) OBEN



Word: pugot

English Definition: (adj) decapitated; beheaded



Word: puhunan

English Definition: (noun) capital in business



Word: puki

English Definition: (noun) vagina

L2 Definition: (var) KIKI



Word: pukol

English Definition: see pukol1 see pukol2



Word: pukol1

Active Verb: pumukol

Passive Verb: ipukol

English Definition: (verb) to throw; to cast; to hurl

Examples: 1) Pumukol ka ng bato sa ilog. (You hurl some stones into the river.) 2) Ipukol mo ang bola sa tubig. (Throw the ball into the water.)



Word: pukol2

Active Verb: magpukol

Passive Verb: pukulin

English Definition: (verb) to throw; to cast; to hurl

Examples: 1) Magpukol ka ng itlog sa mga naglalakad sa kalye. (You throw some eggs on passers-by.) 2) Pukulin mo ng kamatis si Kenneth. (Throw some tomatoes on Kenneth.)



Word: puksa

English Definition: see puksa1 see puksa2



Word: puksa1

Active Verb: pumuksa

Passive Verb: puksain

English Definition: (verb) to exterminate; to overcome; to destroy

Examples: 1) Pumuksa tayo ng mga daga sa bukid. (Let's exterminate the rats in the ricefield.) 2) Pukasin ang mga daga. (Exterminate the rats.)



Word: puksa2

Active Verb: mamuksa

Passive Verb: puksain

English Definition: (verb) to exterminate; to overcome; to destroy

Examples: Gusto kong mamuksa ng mga daga sa bukid. (I want to exterminate the rats in the field.)



Word: pula

English Definition: see pula1 see pula2 see pula3



Word: pula1

English Definition: (adj) /ma--/ red; rosy (cheeks)



Word: pula2

Active Verb: pumula

English Definition: (verb) to give adverse criticisms

Examples: Mahilig si Kenneth na pumula ng kapwa. (Kenneth likes to give adverse criticisms about other people.)



Word: pula3

Active Verb: mamula

Passive Verb: pulahan

English Definition: (verb) to give adverse criticisms

Examples: 1) Mahilig ka bang mamula ng kapwa? (Are you fond of giving adverse criticisms about other people?) 2) Huwag mong pulahan ang iyong kapwa. (Don't criticize your neighbor.)



Word: pulbos

English Definition: (noun) powder



Word: pulgada

English Definition: twelve inches (measurement)



Word: pulgas

English Definition: (noun) flea



Word: pulido

English Definition: (adj) polished; refined; polite; neat



Word: pulis

English Definition: (noun) police

L2 Definition: (var) PULIS

Notes: English



Word: pulitana

English Definition: (noun) flush score in a game of cards called PANGGINGGE

Notes: Spanish



Word: pulmunia

English Definition: (noun) pneumonia

L2 Definition: (var) PULMUNIYA

Notes: Spanish



Word: pulo

English Definition: (noun) island; isolated place



Word: pulong

English Definition: (noun) meeting; conference

L2 Definition: (syn) MITING



Word: pulot

English Definition: see pulot1 see pulot2 see pulot3



Word: pulot-gata

English Definition: (noun) honeymoon



Word: pulot1

English Definition: (noun) honey; syrup



Word: pulot2

Active Verb: pumulot

English Definition: (verb) to pick up

Examples: Pumulot ka ng kabibe sa dagat. (You pick up some shells from the sea.)



Word: pulot3

Active Verb: mamulot

Passive Verb: pulutin

English Definition: (verb) to pick up

Examples: 1) Mamulot ka ng bato sa bundok. (You pick up some stones from the mountain.) 2) Pulutin mo ang damit ni Monica. (Pick up Monica's dress.)



Word: pulpol

English Definition: (adj) blunt; obtuse



Word: pulseras

English Definition: (noun) bracelet

Notes: Spanish



Word: pulso

English Definition: (noun) wrist



Word: pulubi

English Definition: (adj) mendicant; beggar



Word: pulupot

English Definition: see pulupot1 see pulupot2



Word: pulupot1

English Definition: (adj) twisted; coiled around something



Word: pulupot2

Active Verb: magpulupot

Passive Verb: ipulupot

English Definition: (verb) to twist around or to wind around something

Examples: 1) Magpulupot ka ng basang damit. (You twist the wet clothes.) 2) Ipulupot mo ang basang pantalon. (Twist the wet pair of pants.)



Word: pulutan

English Definition: (noun) appetizer taken with wine



Word: punas

Active Verb: magpunas

Passive Verb: punasan

English Definition: (verb) to wipe; to mop; to dry, with a piece of cloth or rag

Examples: 1) Magpunas ka ng mesa. (You wipe the table.) 2) Punasan mo ang mesa., (Wipe the table.)



Word: punda

English Definition: (noun) pillowcase



Word: pundido

English Definition: (adj) burnt out (bulb)



Word: punerarya

English Definition: (noun) funeral home



Word: punit

English Definition: see punit1 see punit2 see punit3



Word: punit1

English Definition: (noun) rip; tear



Word: punit2

English Definition: (adj) torn



Word: punit3

Active Verb: pumunit

Passive Verb: punitin

English Definition: (verb) to rip; to tear

Examples: 1) Pumunit ka ng ilang pahina ng diyaryo. (You tear off some pages of newspapers.) 2) Punitin mo ang diyaryo. (Tear off the newspaper.)



Word: puno

English Definition: see puno1 see puno2 see puno3



Word: puno1

English Definition: (noun) head man



Word: puno2

English Definition: (noun) tree trunk; tree



Word: puno3

English Definition: (adj) full; filled



Word: punso

English Definition: (noun) ant hill; hillock



Word: punta

English Definition: see punta1 see punta2



Word: punta y petso

English Definition: (noun) brisket (of meat)



Word: punta1

Active Verb: pumunta

English Definition: (verb) to go

Examples: Pumunta ka sa aming bahay mamayang gabi. (Go to our house later this evening.)



Word: punta2

Active Verb: magpunta

English Definition: (verb) to go

Examples: Magpunta tayo sa simbahan sa Linggo. (Let us go to church on Sunday.)



Word: puntas

English Definition: (noun) lace; lace-work

Notes: Spanish



Word: punto

English Definition: (noun) period

Notes: Spanish



Word: puntod

English Definition: (noun) mound; graveyard



Word: punung-guro

English Definition: (noun) head teacher; principal



Word: punyal

English Definition: (noun) poniard; dagger

Notes: Spanish



Word: purga

English Definition: see purga1 see purga2

Notes: Spanish



Word: purga1

English Definition: (noun) purgative



Word: purga2

Active Verb: magpurga

Passive Verb: purgahin

English Definition: (verb) to take purgative; to give purgative



Word: puri

English Definition: see puri1 see puri2



Word: puri1

Active Verb: pumuri

English Definition: (verb) to praise; to compliment; to flatter

Examples: Pumuri ka naman paminsan-minsan. (You should give praise sometime.)



Word: puri2

Active Verb: mamuri

Passive Verb: purihin

English Definition: (verb) to praise; to compliment; to flatter

Examples: 1) Mamuri ka ng kabutihan ng iyong asawa. (You should compliment your spouse's good points.) 2) Purihin mo ang iyong asawa. (Compliment your wife.)



Word: puro

English Definition: (adj) pure; clean; chaste



Word: purol

English Definition: (adj) /ma--/ dull



Word: purtamuneda

English Definition: (noun) bag; handbag

Notes: Spanish



Word: pusa

English Definition: (noun) cat



Word: pusali

English Definition: (noun) mire under the house



Word: pusit

English Definition: (noun) squid



Word: puslit

English Definition: (adj) uninvited; illegal; contraband



Word: puso

English Definition: (noun) heart



Word: puso ng saging

English Definition: (noun) banana blossom



Word: pusod

English Definition: see pusod1 see pusod2



Word: pusod1

English Definition: (noun) navel; umbilicus



Word: pusod2

English Definition: (noun) hair-knot; coiffure that has a hair-knot



Word: puson

English Definition: (noun) abdomen



Word: puspas

English Definition: (noun) dish of rice porridge and chicken

L2 Definition: (syn) ARROZCALDO (var) POSPAS



Word: pusta

English Definition: see pusta1 see pusta2



Word: pusta1

English Definition: (noun) bet



Word: pusta2

Active Verb: pumusta

Passive Verb: ipusta

English Definition: (verb) to bet

Examples: 1) Pumusta ka ba sa laro ng Chicago at Mets? (Did you bet in the game between Chicago and Mets?) 2) Ipusta mo ang kalaban ng Mets. (Bet in favor of the Met's opponents.)



Word: pustiso

English Definition: (adj) false; artificial (teeth)



Word: pustura

English Definition: (adj) dressed elegantly



Word: puta

English Definition: (noun) prostitute



Word: putakti

English Definition: (noun) wasp



Word: puti

English Definition: (adj) /ma--/ fair (complexion); white



Word: putik

English Definition: see putik1 see putik2



Word: putik1

English Definition: (noun) mud



Word: putik2

English Definition: (adj) /ma--/ muddy



Word: putla

English Definition: (adj) /ma--/ light-colored or pale



Word: puto

English Definition: (noun) native rice cake



Word: putok

English Definition: see putok1 see putok2



Word: putok1

Active Verb: pumutok

English Definition: (verb) to explode; to blast; to erupt

Examples: Pumutok ang bulkang Pinatubo noong 1991. (Mt. Pinatubo erupted in 1991.)



Word: putok2

Active Verb: magpaputok

English Definition: (verb) to explode; to blast; to erupt

Examples: Magpaputok ka ng dinamita. (You explode some dynamite.)



Word: putol

English Definition: see putol1 see putol2 see putol3 see putol4 see putol5



Word: putol1

Active Verb: pumutol

Passive Verb: putulin

English Definition: (verb) to cut something

Examples: 1) Pumutol ka ng kahoy sa gubat. (You cut some trees in the forest.) 2) Putulin mo ang punong-kahoy. (Cut the tree.)



Word: putol2

Passive Verb: putulan

English Definition: (verb) to cut something

Examples: Putulan mo ng ilang sentimetro ang pantalon ko. (Cut my pants by a few centimeters.)



Word: putol3

Active Verb: magputol

Passive Verb: putulin

English Definition: (verb) to cut intensively, repeatedly

Examples: 1) Huwag kang madalas magputol ng kahoy. (You should not cut the trees often.) 2) Putulin mo lagi ang iyong buhok minsan isang buwan. (Always have your haircut at least once a month.)



Word: putol4

Passive Verb: putulan

English Definition: (verb) to cut intensively, repeatedly



Word: putol5

Active Verb: mamutol

Passive Verb: putulin

English Definition: (verb) to cut something , say wood, as a means of livelihood or to cut habitually

Examples: 1) Mamutol ka ng ilang kahoy sa gubat. (You cut some wood in the forest.)



Word: putsero

English Definition: (noun) dish of boiled meat and vegetables

Notes: Spanish



Word: puwang

English Definition: (noun) space; interval between



Word: puwede

English Definition: (p.v.) can be; can; may

Notes: indicates possibility



Word: puwera

English Definition: (adj) not included



Word: puwersa

Active Verb: mamuwersa

Passive Verb: puwersahin

English Definition: (verb) to force; to apply force or strength



Word: puwes

English Definition: (conj) therefore; then

Notes: Spanish



Word: puwesto

English Definition: (noun) place or space occupied; stall; stand (as in a market)

Notes: Spanish



Word: puwet

English Definition: (noun) body part: buttock, butt



Word: puwing

English Definition: (noun) foreign body in the eye



Word: puwit

English Definition: (noun) buttocks



Word: puyat

English Definition: (adj) tired from night-long wakefulness



Word: puyo

English Definition: (noun) cowhide



Word: radyo

English Definition: (noun) radio

Notes: English



Word: raha

English Definition: (noun) rajah



Word: raket

English Definition: (noun) racket (as of tennis or badminton); illicit or fraudulent scheme

Notes: English



Word: rami

English Definition: (noun) ramie

Notes: English



Word: rantso

English Definition: (noun) ranch (usually cattle ranch)

Notes: Spanish



Word: rasyon

English Definition: (noun) ration

Notes: Spanish



Word: ratan

English Definition: (noun) rattan



Word: rayos

English Definition: (noun) spoke (of a wheel)



Word: rayuma

English Definition: (noun) rheumatism



Word: rebelde

English Definition: see rebelde1 see rebelde2



Word: rebelde1

English Definition: (noun) rebel; defaulter

Notes: Spanish



Word: rebelde2

English Definition: (adj) rebellious

Notes: Spanish



Word: rebentador

English Definition: (noun) firecracker

L2 Definition: (var) LABINTADOR

Notes: Spanish



Word: rebolber

English Definition: (noun) revolver

Notes: Spanish



Word: rebolusyon

English Definition: (noun) revolution

L2 Definition: (var) RIBULUSYON

Notes: Spanish



Word: regalo

English Definition: see regalo1 see regalo2



Word: regalo1

English Definition: (noun) gift; present



Word: regalo2

Active Verb: magregalo

English Definition: (verb) to give a gift

Examples: Magregalo ka ng bulaklak kay Sheila. (You give flowers as a gift to Sheila.)



Word: regular

English Definition: (adj) regular; ordinary; moderate



Word: rehas

English Definition: (noun) grating; railing; bars

Notes: Spanish



Word: rekado

English Definition: (noun) condiments

Notes: Spanish



Word: rekisa

English Definition: (noun) inspection by looking into containers (boxes or pockets)

Notes: Spanish



Word: reklamo

English Definition: (noun) complaint

Notes: Spanish



Word: rekomendasyon

English Definition: (noun) recommendation

Notes: Spanish



Word: rektanggulo

English Definition: (adj) rectangular

Notes: Spanish



Word: rektor

English Definition: (noun) rector

Notes: Spanish



Word: rekwerdo

English Definition: (noun) memory; remembrance; keepsake; memento; souvenir

Notes: Spanish



Word: relasyon

English Definition: (noun) relation

Notes: Spanish



Word: relihiyon

English Definition: (noun) religion



Word: relo

English Definition: (noun) watch; wristwatch; clock

L2 Definition: (var) RELOS



Word: relohero

English Definition: (noun) watch or clock maker; watch or clock dealer

Notes: Spanish



Word: relos

English Definition: (noun) watch; clock

L2 Definition: (var) RILOS

Notes: Spanish



Word: relyeno

English Definition: (noun) a dish of stuffed chicken, stuffed fish, or stuffed crab



Word: rematado

English Definition: (adj) ended; finished; totally lost or sold (at auction or by default or by terms of commerce)

Notes: Spanish



Word: remedyo

English Definition: (noun) remedy

Notes: Spanish



Word: renda

English Definition: (noun) reins

Notes: Spanish



Word: rendido

English Definition: (adj) fatigued; worn out; confused (in mind and body)

L2 Definition: (var) RINDIDO

Notes: Spanish



Word: repaso

English Definition: (noun) review

Notes: Spanish



Word: repinado

English Definition: (adj) refined



Word: repolyo

English Definition: (noun) cabbage



Word: representante

English Definition: (noun) representative; congressman



Word: represko

English Definition: (noun) refreshment

Notes: Spanish



Word: repridyireytor

English Definition: (noun) refrigerator

L2 Definition: (var) PRIDYIDER



Word: reputasyon

English Definition: (noun) reputation

Notes: Spanish



Word: reserba

English Definition: (noun) something reserved for future use; spare; spare tire

Notes: Spanish



Word: reseta

English Definition: (noun) medical prescription



Word: resibo

English Definition: (noun) receipt

Notes: Spanish



Word: responsable

English Definition: (adj) responsible



Word: restawran

English Definition: (noun) restaurant



Word: resulta

English Definition: (noun) result; loss in a transaction or trust

Notes: Spanish



Word: retaso

English Definition: (noun) remnants of cloth



Word: retratista

English Definition: (noun) photographer



Word: reyna

English Definition: (noun) queen



Word: reynds

English Definition: (noun) range



Word: rigudon

English Definition: (noun) rigadoon, quadrille (dance)

Notes: Spanish



Word: rikado

English Definition: (noun) condiments



Word: riles

English Definition: (noun) railway



Word: rimarim

English Definition: (adj) /ma--/ to feel disgust; loathing



Word: rimas

English Definition: (noun) breadfruit



Word: rindido

English Definition: (adj) fatigued; tired out; confused

L2 Definition: (var) RENDIDO



Word: ripa

English Definition: (noun) a kind of lottery



Word: rolyo

English Definition: (noun) roll; bundle (of cloth or paper)

Notes: Spanish



Word: romansa

English Definition: (noun) romance



Word: romantika

English Definition: (adj) romantic

L2 Definition: (var) ROMANTIKO



Word: rondalya

English Definition: (noun) string orchestra

Notes: Spanish



Word: ropero

English Definition: (noun) dirty linen basket

Notes: Spanish



Word: rosal

English Definition: (noun) gardenia



Word: rosaryo

English Definition: (noun) rosary

Notes: Spanish



Word: rosas

English Definition: see rosas1 see rosas2



Word: rosas1

English Definition: (noun) roses



Word: rosas2

English Definition: (adj) rose; pink (color)



Word: roskas

English Definition: (noun) screw thread

Notes: Spanish



Word: rotonda

English Definition: (noun) rotunda

Notes: Spanish



Word: rubi

English Definition: (noun) ruby

Notes: Spanish



Word: ruleta

English Definition: (noun) roulette

Notes: Spanish



Word: Rusya

English Definition: (noun) Russia

Notes: Spanish



Word: ruweda

English Definition: (noun) wheel

Notes: Spanish



Word: sa

English Definition: see sa1 see sa2



Word: sa1

English Definition: (mkr) location or direction marker: to, from, in, on, etc.



Word: sa2

English Definition: (part) non-focus locative phrase marker



Word: saan

English Definition: (int) where; in what place



Word: saba

English Definition: (noun) bananas (cooking variety)



Word: Sabado

English Definition: (noun) Saturday



Word: sabaw

English Definition: (noun) soup broth



Word: sabay

English Definition: see sabay1 see sabay2



Word: sabay1

Active Verb: sumabay

Passive Verb: sabayan

English Definition: (verb) to go with; to go at the same time

Examples: 1) Sumabay tayo kay Jose papuntang opisina. (Let us go with Jose on the way to the office.) 2) Sabayan mo si Jose papuntang opisina. (Go with Jose on the way to the office.)



Word: sabay2

Active Verb: magsabay

English Definition: (verb) to go with; to go at the same time

Examples: Magsabay na kayo nila Bill at Monica papuntang White House. (You go with Bill and Monica on the way to the White House.)



Word: sabi

Active Verb: magsabi

Passive Verb: sabihin

English Definition: (verb) to say; to ask permission; to tell; to relate

Examples: 1) Magsabi ka muna sa iyong boss kung gusto mong umalis ng matagal. (You should ask first for permission from your boss before you go on leave for a long time.) 2) Sabihin mo sa iyong boss na ikaw ay mawawala ng matagal. (Tell your boss that you will be gone for a long time.)



Word: sabik

English Definition: (adj) eager; anxious



Word: sabit

English Definition: see sabit1 see sabit2



Word: sabit1

Active Verb: sumabit

English Definition: (verb) to hang; to suspend

Examples: Sumabit ang damit niya sa pako. (Her clothes got hanged on the nail.)



Word: sabit2

Active Verb: magsabit

Passive Verb: isabit

English Definition: (verb) to hang

Examples: 1) Magsabit ka ng damit sa sampayan. (You hang some clothes on the clothesline.) 2) Isabit mo ang damit sa sampayan. (Hang the clothes on the clothesline.)



Word: sabon

English Definition: (noun) soap



Word: sabong

English Definition: see sabong1 see sabong2



Word: sabong1

English Definition: (noun) cockfight



Word: sabong2

Active Verb: magsabong

Passive Verb: isabong

English Definition: (verb) to engage in cockfighting; to play or bet in a cockfight

Examples: 1) Ayaw nilang magsabong sa Mahal na Araw. (They don't want to engage in cockfighting during the Holy Week.) 2) Gustong isabong ni Mang Pedro ang kanyang tandang. (Mang Pedro wants to engage his rooster in a cockfight.)



Word: sabungan

English Definition: (noun) cockpit



Word: sabunot

English Definition: see sabunot1 see sabunot2



Word: sabunot1

English Definition: (noun) pulling of hair; uprooting of hair



Word: sabunot2

Passive Verb: sabunutan

English Definition: (verb) to pull (someone's hair) by the roots

Examples: Sabunutan mo ang kalbong si Aryana. (Pull the hair of balding Aryana.)



Word: sadsad

English Definition: (adj) anchored; grounded (boats)



Word: sadya

English Definition: see sadya1 see sadya2 see sadya3 see sadya4



Word: sadya1

English Definition: (noun) purpose; aim



Word: sadya2

Active Verb: sumadya

English Definition: (verb) to go to a place with a definite intention

Examples: Sumadya kanina ang iyong kapatid sa ating opisina. (Your brother came the office earlier.)



Word: sadya3

Active Verb: magsadya

Passive Verb: sadyain

English Definition: (verb) to go to a place with a definite intention

Examples: 1) Magsadya ka sa opisina ni Erap at humingi ka ng trabaho. (You go to the office of Erap and ask for some job.) 2) Sadyain mo ang opisina ni Erap para humingi ka ng trabaho. (Go to the office of Erap and ask for a job.)



Word: sadya4

Active Verb: manadya

English Definition: (verb) to do intentionally

Examples: Gustong manadya ni Kenneth na sirain ang buhay ni Bill. (Kenneth wants to intentionally destroy the life of Bill.)



Word: sagabal

English Definition: see sagabal1 see sagabal2



Word: sagabal1

English Definition: (noun) obstruction



Word: sagabal2

English Definition: (adj) full of impediment



Word: sagad

English Definition: (adj) sunk to the hilt; down to the bottom



Word: sagala

English Definition: (noun) maiden in costume joining the Lenten procession or the SANTACRUSAN

Notes: Spanish



Word: sagana

English Definition: (adj) /ma--/ bountiful; plentiful; abundant



Word: sagap

English Definition: see sagap1 see sagap2



Word: sagap1

Active Verb: makasagap

English Definition: (verb) to inhale something; figuratively, to pick up a rumor unintentionally

Examples: Umakyat ka sa bundok kung gusto mong makasagap ng sariwang hangin. (You go up the mountain if you want to inhale some fresh air.)



Word: sagap2

Active Verb: masagap

English Definition: (verb) to inhale something; to pick up a rumor unintentionally

Examples: Hindi niya akalain na may masasagap siyang tsismis sa party ni Maria. (She did not think that she will be able to pick up some rumor in the party of Maria.)



Word: saging

English Definition: (noun) banana



Word: sagisag

English Definition: (noun) emblem; insignia; pen-name; pseudonym



Word: sagitsit

English Definition: (noun) hissing or whizzing sound



Word: saglit

English Definition: (noun) instant; moment; second (time)



Word: sago

English Definition: (noun) palm tree of medium height bearing globular fruits that have globular seeds of white bony albumen



Word: sagot

English Definition: see sagot1 see sagot2



Word: sagot1

English Definition: (noun) answer; response; reply



Word: sagot2

Active Verb: sumagot

Passive Verb: sagutin

English Definition: (verb) to answer; to reply

Examples: 1) Sumagot ka na ba sa sulat ni Ana? (Did you reply to Ana's letter yet?) 2) Sagutin mo na ang sulat ni Ana. (Respond to Ana's letter.)



Word: sagrado

English Definition: (adj) sacred; consecrated



Word: sagupa

English Definition: see sagupa1 see sagupa2



Word: sagupa1

Active Verb: sumagupa

English Definition: (verb) to encounter; to combat; to collide



Word: sagupa2

Active Verb: managupa

Passive Verb: sagupain

English Definition: (verb) to encounter; to combat; to collide

Examples: 1) Managupa tayo ng kalaban. (Let's have an encounter with the enemy.) 2) Sagupain mo ang kalaban. (Have an encounter with the enemy.)



Word: sagwa

English Definition: (adj) /ma--/ not in good taste



Word: sagwan

English Definition: (noun) paddle



Word: saha

English Definition: (noun) sheathing leafstalks of banana



Word: sahig

English Definition: (noun) floor



Word: sahod

English Definition: see sahod1 see sahod2 see sahod3 see sahod4



Word: sahod1

English Definition: (noun) salary



Word: sahod2

Active Verb: magsahod

Passive Verb: sahurin

English Definition: (verb) to catch the flow of something with a receptacle; to receive a salary or wage

Examples: 1) Magsahod ka ng tubig sa timba. (You catch some water in the pail.) 2) Sahurin mo ang tubig sa timba. (Catch the water in the pail.)



Word: sahod4

Passive Verb: sahurin

English Definition: (verb) to catch the dripping

Examples: Sahurin mo ang tumutulong tubig. (Catch the dripping water.)



Word: sahog

English Definition: (noun) mixture for taste



Word: sahol

English Definition: (adj) /ma--/ worse; less good; lacking; falling short



Word: said

English Definition: (adj) consumed; used up; exhausted



Word: saing

Active Verb: magsaing

Passive Verb: isaing

English Definition: (verb) to cook by steam, as rice

Examples: 1) Magsaing ka ng bigas para sa sampung tao. (You cook some rice for ten people.) 2) Isaing mo ang bigas. (Cook the rice.)



Word: sais

English Definition: (num) six

Notes: Spanish



Word: saka

English Definition: see saka1 see saka2



Word: saka na

English Definition: next time; another time



Word: saka1

English Definition: (conj) also; in addition; and

L2 Definition: (var) ATSAKA



Word: saka2

English Definition: (adv) after that; then



Word: sakal

English Definition: sakal1 sakal2



Word: sakal1

Passive Verb: sakalin

English Definition: (verb) to strangle (someone)

Examples: Sakalin mo si Josie at Rey. (Strangle Josie and Rey.)



Word: sakal2

Active Verb: sumakal

Passive Verb: sakalin

English Definition: (verb) to strangle

Examples: 1) Sa tindi ng kanyang galit, nais niyang sumakal ng tao. (In her extreme anger, she wanted to strangle a person.) 2) Sakalin mo ang mabangis na lion. (Strangle the wild lion.)



Word: sakali

English Definition: (conj) in case; if it should



Word: sakang

English Definition: (adj) bow-legged



Word: sakay

English Definition: see sakay1 see sakay2



Word: sakay1

Active Verb: sumakay

English Definition: (verb) to ride in a vehicle; to board a vehicle; to take/board a plane

Examples: Sumakay ako ng eroplano papuntang Baguio. (I took a plane to Baguio.)



Word: sakay2

Active Verb: magsakay

Passive Verb: isakay

English Definition: (verb) to load in a vehicle

Examples: 1) Magsakay ka ng sampung tao sa jeep. (You load ten people on the jeep.) 2) Isakay mo ang iyong aso sa kotse. (Load your dog in the car.)



Word: sakdal

English Definition: (adv) very; most (superlative degree)



Word: sakdal1

English Definition: (adj) very; most (superlative degree)



Word: sakim

English Definition: (adj) greedy; selfish



Word: sakit

English Definition: see sakit1 see sakit2 see sakit3



Word: sakit1

English Definition: (noun) sickness; physical suffering; pain



Word: sakit2

English Definition: (adj) /ma--/ painful



Word: sakit3

Active Verb: sumakit

English Definition: (verb) to ache; to be in pain; to be ill

Examples: Sumakit ang aking ulo nang marinig ko ang boses ni Josie. (My head ached when I heard Josie's voice.)



Word: saklap

English Definition: (adj) /ma--/ bitter; acrid



Word: saklolo

Active Verb: sumaklolo

English Definition: (verb) to aid; to succor; to help

Examples: Sumaklolo kami sa mga nasalanta ng baha. (We extended some help to the flood victims.)



Word: sako

English Definition: (noun) a sack



Word: sakong

English Definition: (noun) heel



Word: sakristan

English Definition: (noun) altar boy



Word: saksak

English Definition: see saksak1 see saksak2 see saksak3



Word: saksak1

Active Verb: sumaksak

Passive Verb: saksakin

English Definition: (verb) to stab; to pierce

Examples: 1) Sumaksak ka ng isang blokeng yelo. (You pierce a block of ice.) 2) Saksakin mo sa dibdib ang baka. (Pierce the cow's chest.)



Word: saksak2

Active Verb: magsaksak

Passive Verb: isaksak

English Definition: (verb) to stuff; to cram in clothes as in packing

Examples: 1) Magsaksak tayo ng papel sa loob ng bag. (Let us stuff some papers in the bag.) 2) Isaksak mo ang mga papel sa loob ng bag. (Stuff some papers in the bag.)



Word: saksak3

Active Verb: manaksak

English Definition: (verb) to stab; to pierce

Examples: Huwag kang manaksak ng kalaro mo. (You should not stab your playmates.)



Word: saksi

English Definition: see saksi1 see saksi2



Word: saksi1

English Definition: (noun) witness



Word: saksi2

Active Verb: sumaksi

English Definition: (verb) to witness; to testify

Examples: Sumaksi ka ba sa pagkamatay ni Eva? (Did you witness the death of Eva?)



Word: sakuna

English Definition: (noun) accident; misfortune



Word: sala

English Definition: see sala1 see sala2



Word: sala1

English Definition: (noun) error; sin; fault



Word: sala2

English Definition: (noun) living room



Word: salaan

English Definition: (noun) colander; strainer; sifter



Word: salabat

English Definition: (noun) ginger drink; ginger tea



Word: salagubang

English Definition: (noun) beetle



Word: salakay

English Definition: see salakay1 see salakay2



Word: salakay1

English Definition: (noun) assault; invasion



Word: salakay2

Passive Verb: salakayin

English Definition: (verb) to invade (a place)

Examples: Salakayin natin ang kuta ng mga rebelde. (Let us assault the fort of the rebels.)



Word: salakot

English Definition: (noun) native hat made of nipa palm

See a Picture



Word: salamat

English Definition: (noun) thanks; thank you



Word: salamin

English Definition: (noun) mirror; looking-glass; eye glasses



Word: salansan

English Definition: see salansan1 see salansan2



Word: salansan1

Active Verb: magsalansan

Passive Verb: salansanin

English Definition: (verb) to file orderly; to put in an orderly stack

Examples: 1) Magsalansan ka ng mga plato sa aparador. (You stack the plates in the cupboard.) 2) Salansanin mo ang mga plato. (Stack the plates.)



Word: salansan2

Passive Verb: isalansan

English Definition: (verb) to file orderly; to put in an orderly stack

Examples: Isalansan mong mabuti ang mga plato. (Stack the plates properly.)



Word: salanta

Active Verb: magsalanta

Passive Verb: salantahin

English Definition: (verb) to be badly injured or damaged; to be weakened



Word: salapi

English Definition: (noun) money



Word: salarin

English Definition: (noun) villain; criminal



Word: salawahan

English Definition: (adj) fickle



Word: salawal

English Definition: (noun) panties; underwear; undergarments; trousers

L2 Definition: (var) PANTY



Word: salaysay

English Definition: see salaysay1 see salaysay2



Word: salaysay1

English Definition: (noun) narration; story



Word: salaysay2

Active Verb: magsalaysay

Passive Verb: isalaysay

English Definition: (verb) to narrate; to relate; to tell a story

Examples: 1) Magsalaysay ka sa amin ng iyong kuwento. (You tell us your story.) 2) Isalaysay mo sa amin ang nangyari sa iyo kahapon. (Tell us what happened to you yesterday.)



Word: salbabida

English Definition: (noun) life-preserver

Notes: Spanish



Word: salbahe

English Definition: (adj) rude; unkind; bad



Word: sali

English Definition: see sali1 see sali2



Word: sali1

Active Verb: sumali

English Definition: (verb) to participate; to join

Examples: Sumali tayo sa prosisyon. (Let us join the procession.)



Word: sali2

Active Verb: magsali

Passive Verb: isali

English Definition: (verb) to allow one to participate; to include in a group or group work

Examples: 1) Magsali ka ng ilang bata sa ating laro. (You include some children in our game.) 2) Isali mo ang mga bata sa laro. (Include the children in the game.)



Word: saliksik

English Definition: (noun) detailed search; minute search; research



Word: salin

Active Verb: magsalin

Passive Verb: isalin

English Definition: (verb) to pour into another receptacle; to copy; to translate; to transcribe

Examples: 1) Magsalin ka ng toyo sa bote. (You pour some soy sauce in the bottle.) 2) Isalain mo ang toyo sa bote. (Pour the soy sauce in the bottle.)



Word: salita

English Definition: see salita1 see salita2



Word: salita1

English Definition: (noun) word



Word: salita2

Active Verb: magsalita

English Definition: (verb) to speak; to talk; to speak out

Examples: Huwag ka nang magsalita laban sa kanya. (You should not say anything else against him.)



Word: salitre

English Definition: (noun) saltpeter



Word: salmon

English Definition: (noun) salmon



Word: salo

Active Verb: sumalo

English Definition: (verb) to catch

Examples: Sumalo siya ng bola kanina. (She caught a ball earlier.)



Word: salok

Active Verb: sumalok

English Definition: (verb) to fetch, as in fetching water

Examples: Sumalok ka ng tubig sa balon. (You fetch some water from the well.)



Word: salop

English Definition: (noun) ganta



Word: salot

English Definition: (noun) epidemic; pest; plague



Word: salpok

English Definition: (noun) collision; impact; bump



Word: salsa

English Definition: (noun) sauce; gravy

L2 Definition: (var) SARSA

Notes: Spanish



Word: salsa perin

English Definition: (noun) worchestershire sauce



Word: salu-salo

English Definition: (noun) a get-together



Word: salubong

English Definition: see salubong1 see salubong2



Word: salubong1

Active Verb: sumalubong

Passive Verb: salubungin

English Definition: (verb) to meet or receive someone who has just come

Examples: 1) Sumalubong ka ba sa kanila sa paliparan? (Did you meet with them at the airport?) 2) Salubungin mo ang iyong ama sa pintuan. (Meet your father at the door.)



Word: salubong2

Active Verb: magsalubong

English Definition: (verb) to meet along the way

Examples: Magsalubong tayo sa may harap ng sinehan mamayang gabi. (Let us meet each other infront of of the moviehouse later tonight.)



Word: sama

English Definition: see sama1 see sama2 see sama3 see sama4



Word: sama ng loob

English Definition: (noun) ill feelings



Word: sama1

English Definition: (adj) /ma--/ bad



Word: sama2

Active Verb: sumama

English Definition: (verb) to become bad; to become ill

Examples: Sumama ang pakiramdam ni Ana kaninang umaga. (Ana became ill this morning.)



Word: sama3

Active Verb: sumama

English Definition: (verb) to go with; to join the company

Examples: Sumama tayo papuntang palengke kina Sheila at Rhoda. (Let us join Sheila and Rhoda on the way to the market.)



Word: sama4

Active Verb: magsama

Passive Verb: isama

English Definition: (verb) to take along

Examples: 1) Magsama ka ng kaibigan mo sa kainan mamayang gabi. (You bring along some of your friends for dinner tonight.) 2) Isama mo si Sheila papuntang Berkeley. (Bring along Sheila on your way to Berkeley.)



Word: samakatuwid

English Definition: (conj) therefore



Word: samantala

English Definition: see samantala1 see samantala2



Word: samantala1

English Definition: (adv) while; in the meantime



Word: samantala2

English Definition: (conj) while; in the meantime



Word: samba

Active Verb: sumamba

Passive Verb: sambahin

English Definition: (verb) to adore; to worship

Examples: 1) Sumamba ka sa aming simbahan sa Linggo. (You worship in our church this Sunday.) 2) Huwag mong sambahin ang tao. (Don't worship human beings.)



Word: sampagita

English Definition: (noun) Hawaiian PIKAKE; Arabian jasmine



Word: sampal

Active Verb: manampal

Passive Verb: sampalin

English Definition: (verb) to slap on the face

Examples: 1) Huwag kang manampal ng tao. (You should not slap people.) 2) Sampalin mo ng batang natutulog sa klase. (Slap the student sleeping in the class.)



Word: sampalataya

English Definition: see sampalataya1 see sampalataya2



Word: sampalataya1

English Definition: (noun) act of faith



Word: sampalataya2

Active Verb: sumampalataya

English Definition: (verb) to believe

Examples: Sumampalataya ka ba sa kanyang sinabi? (Did you believe in what he said?)



Word: sampalok

English Definition: (noun) tamarind



Word: sampay

Active Verb: magsampay

Passive Verb: isampay

English Definition: (verb) to hang clothes on a line

Examples: 1) Magsampay ka ng damit sa banyo. (You hang the clothes in the bathroom.) 2) Isampay mo ang mga damit sa banyo. (Hang the clothes in the bathroom.)



Word: sampu

English Definition: (num) ten

Notes: derived from ISANG PU, one ten



Word: sana

English Definition: with hope

Notes: Expresses unreal futurity in the past or doubtful futurity in the present. In the latter sense, expresses modesty in a request, as IPAGLALABA SANA KITA NG DAMIT NGUNIT WALA AKONG SABON, I would have washed your clothes for you, but I didn't have any soap.



Word: sanay

English Definition: see sanay1 see sanay2



Word: sanay1

English Definition: (adj) skilled; experienced



Word: sanay2

Active Verb: magsanay

Passive Verb: sanayin

English Definition: (verb) to practise; to exercise; to rehearse; to get used to

Examples: 1) Magsanay kang mabuti para sa iyong pagkanta. (You should practise well for your singing.) 2) Sanayin mo ang iyong sarili sa kahirapan. (Get used to the hardships in life.)



Word: sandal

English Definition: see sandal1 see sandal2



Word: sandal1

English Definition: (noun) act of reclining against an object



Word: sandal2

Active Verb: magsandal

Passive Verb: isandal

English Definition: (verb) to lean or place (something or someone) in a reclining or leaning position against a support

Examples: 1) Magsandal ka ng salamin sa pader. (You lean the mirror against the wall.) 2) Isandal mo ang salamin sa pader. (Lean the mirror against the wall.)



Word: sandalan

English Definition: (noun) (rw. SANDAL) back of a seat; something used to lean or recline against



Word: sandali

English Definition: (adv) in a moment; in a minute; in a short time



Word: sandalyas

English Definition: (noun) sandals



Word: sandata

English Definition: (noun) weapon; arms



Word: sandig

Active Verb: sumandig

English Definition: (verb) to recline

Notes: Malay/Sanskrit

Examples: Sumandig ka sa pader. (You recline against the wall.)



Word: sando

English Definition: (noun) undershirt



Word: sandok

English Definition: see sandok1 see sandok2 see sandok3



Word: sandok1

English Definition: (noun) ladle



Word: sandok2

Active Verb: magsandok

Passive Verb: sandukin

English Definition: (verb) to scoop; to take with a ladle

Examples: 1) Magsandok ka ng kanin. (You scoop some rice.) 2) Sandukin mo ang kanin. (Scoop the rice.)



Word: sandok3

Active Verb: sumandok

English Definition: (verb) to scoop; to take with a ladle

Examples: Sumandok ka ng tubig mula sa tapayan. (You scoop some water from the clay jar.)



Word: sang--

English Definition: (affix) the whole; the whole unit; one, in its entirety, as SANG-ANGAW, the whole one million



Word: sanga

English Definition: (noun) stem; branch; twig



Word: sangga

English Definition: see sangga1 see sangga2 see sangga3



Word: sangga1

Active Verb: sumangga

English Definition: (verb) to shield; to obstruct for protection

Examples: Sumangga siya sa suntok ng kalaban. (He shielded himself against the punches of the enemy.)



Word: sangga2

Active Verb: manangga

Passive Verb: sanggahin

English Definition: (verb) to shield; to obstruct for protection

Examples: 1) Manangga ka ng suntok ng kalaban. (You should shield youself from the punch of the enemy.) 2) Sanggahin mo ang suntok ng kalaban. (Shield yourself from the punch of the enemy.)



Word: sangga3

Passive Verb: sanggahin

English Definition: (verb) to block (boxing)

Examples: Sanggahin mo ang suntok ng kalaban. (Shield yourself from the punches of the enemy.)



Word: sanggano

English Definition: (noun) gangster



Word: sanggol

English Definition: (noun) baby; infant



Word: sangkalan

English Definition: (noun) chopping block



Word: sangkap

English Definition: (noun) belongings; implements; contents; ingredients



Word: sangla

English Definition: (noun) pledge (as in pawning); mortgage

L2 Definition: (var) SANLA

Notes: Chinese



Word: sangsang

English Definition: (noun) strong agreeable odor

L2 Definition: (var) SANSANG



Word: sanidad

English Definition: (noun) health inspector



Word: sanla

Active Verb: magsanla

Passive Verb: isanla

English Definition: (verb) to pawn; to mortgage

Examples: 1) Magsanla ka ng iyong relom para magkaroon ka ng pera. (You mortgage your watch so you can have some money.) 2) Isanla mo ang iyong relo para magkapera ka. (Mortgage your watch so you can have some money.)



Word: sanlibutan

English Definition: (noun) (rw. LIBOT) universe



Word: sansala

English Definition: (noun) interdiction; injunction; prohibition

L2 Definition: (syn) PIGIL, SAWAY



Word: sanse

English Definition: (noun) appellation for third eldest sister

Notes: Chinese



Word: santa

English Definition: see santa1 see santa2



Word: santa1

English Definition: (noun) saint

L2 Definition: (var) SANTO



Word: santa2

English Definition: (adj) saintly; holy; sacred

L2 Definition: (var) SANTO



Word: santacrusan

English Definition: (noun) May flower festival



Word: santan

English Definition: (noun) iscora; shrub with white, red, or pink flowers

L2 Definition: (var) SANTANG PUTI, SANTANG PULA, SANTANG ROSAS



Word: santol

English Definition: (noun) santol



Word: sapa

English Definition: (noun) brook; creek; stream



Word: sapagkat

English Definition: (conj) because



Word: sapak

English Definition: see sapak1 see sapak2



Word: sapak1

English Definition: (adj) dovetailed very well; inserted fully

Notes: Chinese



Word: sapak2

English Definition: (intj) expressing full satisfaction



Word: sapal

English Definition: (noun) residue, e.g. of coconut meat after it has been shredded and dehydrated



Word: sapalaran

English Definition: (noun) (rw. PALAD) chance-taking; risk-taking; venturing



Word: sapantaha

English Definition: (noun) presumption; suspicion



Word: sapat

English Definition: (adj) enough; sufficient



Word: sapatero

English Definition: (noun) shoemaker



Word: sapatilyas

English Definition: (noun) slippers (for dress wear); step-in



Word: sapatos

English Definition: (noun) shoes



Word: sapi

English Definition: (noun) member (of a society); organization



Word: sapin

English Definition: see sapin1 see sapin2



Word: sapin1

English Definition: (noun) underlayer; protective underlayer



Word: sapin2

Active Verb: magsapin

Passive Verb: isapin

English Definition: (verb) to put or use an underlayer

Examples: 1) Magsapin ka ng kumot sa iyong kama. (You put some bedsheets as underlayer on your bed.) 2) Isapin mo ang kumot sa iyong kama. (Use the bedsheet as underlayer on your bed.)



Word: sapok

English Definition: (noun) a straight punch at the face



Word: sapol

English Definition: (adv) at the very beginning; at the very root



Word: sapsap

English Definition: (noun) a species of slipmouth fish



Word: sara

English Definition: see sara1 see sara2 see sara3



Word: sara1

Active Verb: sumara

English Definition: (verb) to close

Examples: Sumara ang pinto. (The door closed.)



Word: sara2

Active Verb: magsara

Passive Verb: sarahan

English Definition: (verb) to close (something); to shut; to turn off

Examples: 1) Magsara ka ng pintuan. (You shut the door.) 2) Sarhan mo ang pintuan. (Shut the door.)



Word: sara3

Passive Verb: isara

English Definition: (verb) to close (something); to shut; to turn off

Examples: Isara mo ang mga bintana. (Close the windows.)



Word: sarado

English Definition: (adj) closed; shut; turned off



Word: sarap

English Definition: (adj) /ma--/ delicious; good



Word: sarat

English Definition: (adj) flat (of nose)



Word: sardinas

English Definition: (noun) sardines



Word: sari-sari

English Definition: see sari-sari1 see sari-sari2



Word: sari-sari1

English Definition: (noun) variety store



Word: sari-sari2

English Definition: (adj) diverse



Word: sarili

English Definition: see sarili1 see sarili2



Word: sarili1

English Definition: (noun) self; one's self



Word: sarili2

English Definition: (adj) private



Word: sariwa

English Definition: (adj) fresh; new; recent (food)



Word: sarsa

English Definition: (noun) sauce

Notes: Spanish



Word: sarsaparilya

English Definition: (noun) sarsaparilla, a kind of beverage

Examples: Spanish



Word: sarten

English Definition: (noun) frying pan; tin cup for drinking

Notes: Spanish



Word: sasakyan

English Definition: (noun) vehicle for transportation



Word: sastre

English Definition: (noun) tailor; tailor shop



Word: sauli

Active Verb: magsauli

Passive Verb: isauli

English Definition: (verb) to return what was borrowed

Examples: 1) Magsauli na tayo ng ating hiniram na video. (Let us now return the rented videos.) 2) Isauli mo ang mga hiniram nating video. (Return the videos we rented.)



Word: saulo

Active Verb: magsaulo

Passive Verb: isaulo

English Definition: (verb) to memorize

Examples: 1) Magsaulo ka ng sampung tula. (You memorize ten poems.) 2) Isaulo mo ang Pambansang Awit ng Pilipinas. (Memorize the Philippine National Anthem.)



Word: sawa

English Definition: see sawa1 see sawa2



Word: sawa1

English Definition: (noun) boa constrictor



Word: sawa2

English Definition: (adj) satiated; sated; satisfied; tired



Word: sawali

English Definition: (noun) interwoven splits of bamboo for walling



Word: saway

English Definition: see saway1 see saway2



Word: saway1

English Definition: (noun) /pag--/ prohibition; act of prohibiting, stopping



Word: saway2

Passive Verb: sawayin

English Definition: (verb) to prohibit; to stop; to forbid

Examples: Sawayin mo ang bata sa panunukso. (Forbid the child from teasing.)



Word: sawi

English Definition: (adj) ill-fated



Word: sawsaw

English Definition: see sawsaw1 see sawsaw2



Word: sawsaw1

Active Verb: sumawsaw

English Definition: (verb) to dip food in liquid, e.g. sauce

Examples: Sumawsaw siya ng shushi sa toyo. (He dipped the sushi in the soy sauce.)



Word: sawsaw2

Active Verb: magsawsaw

Passive Verb: isawsaw



Word: saya

English Definition: see saya1 see saya2



Word: saya1

English Definition: (noun) long skirt



Word: saya2

English Definition: (adj) /ma--/ happy; cheerful; merry; gay



Word: sayad

English Definition: (adj) touching or dragging on floor at bottom, or on the sides



Word: sayang

English Definition: see sayang1 see sayang2



Word: sayang1

English Definition: (intj) what a pity!

Notes: Malay



Word: sayang2

Active Verb: magsayang

English Definition: (verb) to be wasted

Examples: Huwag kang magsayang ng pera ng magulang mo. (You should not waste the money of your parents.)



Word: sayaw

English Definition: see sayaw1 see sayaw2 see sayaw3



Word: sayaw1

Active Verb: sumayaw

English Definition: (verb) to dance

Examples: Sumayaw tayo ng tango. (Let us dance to the tune of tango.)



Word: sayaw2

Active Verb: magsayaw

Passive Verb: isayaw

English Definition: (verb) to dance

Examples: 1) Magsayaw ka mamayang gabi sa bar. (You dance at the bar tonight.) 2) Isayaw mo ang tango. (Dance the tango.)



Word: sayaw3

Passive Verb: sayawin

English Definition: (verb) to dance

Examples: Sayawin natin ang boogie. (Let's dance the boogie.)



Word: sayawan

English Definition: (noun) a dance; a social gathering for dancing; a ball



Word: sayote

English Definition: (noun) pear-shaped vegetable



Word: saysay

English Definition: (noun) value; worth



Word: sebo

English Definition: (noun) tallow; fat

Notes: Spanish



Word: seda

English Definition: (noun) silk

Notes: Spanish



Word: seguro

English Definition: (noun) insurance

Notes: Spanish



Word: sekreta

English Definition: (noun) detective; plainclothesman

Notes: Spanish



Word: sekretarya

English Definition: (noun) secretary

L2 Definition: (var) SEKRETARYO



Word: sekreto

English Definition: (adj) /ma--/ secretive



Word: sekreto1

English Definition: (noun) secret

Notes: Spanish



Word: selan

English Definition: (adj) /ma--/ fastidious; meticulous; particular



Word: selos

Active Verb: magselos

English Definition: (verb) to be jealous

Examples: Hindi madaling magselos si Hillary. (Hillary is not the type who easily gets jealous.)



Word: selula

English Definition: (noun) cell



Word: selyado

English Definition: (adj) sealed; stamped



Word: selyo

English Definition: (noun) stamp



Word: sementeryo

English Definition: (noun) cemetery



Word: senador

English Definition: (noun) senator

L2 Definition: (var) SENADORA



Word: sentido

English Definition: (noun) sense (of an expression)

L2 Definition: (var) SINTIDO

Notes: Spanish



Word: sentido-komun

English Definition: (noun) common sense

L2 Definition: (var) SINTIDO-KOMUN



Word: sentimental

English Definition: (adą) sentimental



Word: sentimyento

English Definition: see sentimyento1 see sentimyento2



Word: sentimyento1

English Definition: (noun) sentiment

Notes: Spanish



Word: sentimyento2

Active Verb: magsentimyento

English Definition: (verb) to be sentimental; to feel frustrated or disappointed

Examples: Huwag ka nang magsentimyento sa iyong asawa. (You should not feel disappointed with your spouse.)



Word: senyal

English Definition: (noun) mark; sign

L2 Definition: (var) SINYAL

Notes: Spanish



Word: senyas

English Definition: see senyas1 see senyas2



Word: senyas1

English Definition: (noun) sign; signal; mark

L2 Definition: (var) SINYAS

Notes: Spanish



Word: senyas2

Active Verb: sumenyas

English Definition: (verb) to send a signal; to communicate by signals

Examples: Sumenyas ka sa amin kung pumayag ang pulis. (You give us a signal if the policeman agreed.)



Word: senyor

English Definition: (noun) sir; mister; lord; master

L2 Definition: (var) SINYOR

Notes: Spanish



Word: senyora

English Definition: (noun) madam; mistress; aristocratic lady

L2 Definition: (var) SINYORA

Notes: Spanish



Word: senyorita

English Definition: (noun) little miss; miss; little mistress; (deprecatingly) girl who dislikes work

L2 Definition: (var) SINYURITA

Notes: Spanish



Word: sepilyo

English Definition: (noun) toothbrush; brush

L2 Definition: (var) SIPILYO



Word: Septiyembre

English Definition: (noun) September

L2 Definition: (var) SETYEMBRE



Word: serbesa

English Definition: (noun) beer



Word: serbidor

English Definition: (noun) waiter

L2 Definition: (var) SERBIDORA



Word: serbilyeta

English Definition: (noun) table napkin



Word: serbisyo

English Definition: (noun) service

Notes: Spanish



Word: sereno

English Definition: (noun) night watchman; night breeze; nocturnal coolness causing chill

Notes: Spanish



Word: sermon

English Definition: (noun) sermon



Word: setenta

English Definition: see setenta1 see setenta2



Word: setenta1

English Definition: (num) seventy

Notes: Spanish



Word: setenta2

English Definition: (noun) seventy centavos



Word: si

English Definition: (part) singular focus marker of proper nouns or names



Word: sibad

English Definition: (noun) sudden burst of flight



Word: sibak

Passive Verb: sibakin

English Definition: (verb) to split (wood) with hatchet

Notes: Chinese

Examples: Sibakin mo ang kahoy. (Split the wood.)



Word: sibat

English Definition: (noun) spear



Word: sibi

English Definition: (noun) shed attached to side of house; balcony; portico



Word: sibol

English Definition: see sibol1 see sibol2



Word: sibol1

English Definition: (noun) growth; bud; sprout; spring of water



Word: sibol2

Active Verb: sumibol

English Definition: (verb) to grow; to sprout

Examples: Sumibol na ang bulaklak. (The flower already grew.)



Word: sibuyas

English Definition: (noun) onion



Word: sibuyas na mura

English Definition: (noun) green onion



Word: sidhi

English Definition: (adj) /ma--/ assiduous; intensive



Word: siga

English Definition: see siga1 see siga2



Word: siga-siga

English Definition: (adj) showing off as able to take it easy (with a feeling of security and pride); being such a show-off



Word: siga1

English Definition: (noun) bonfire



Word: siga2

Active Verb: magsiga

Passive Verb: sigaan

English Definition: (verb) to build a bonfire

Examples: 1) Magsiga tayo dito. (Let us build a bonfire here.) 2) Sigaan mo ang kahoy. (Set fire on the wood.)



Word: sigang

English Definition: see sigang1 see sigang2



Word: sigang1

Active Verb: magsigang

Passive Verb: isigang

English Definition: (verb) to cook with broth and condiments; to stew

Examples: 1) Magsigang tayo ng baboy. (Let's cook some pork broth.) 2) Isigang mo ang baboy. (Make some pork broth.)



Word: sigang2

Passive Verb: isigang

English Definition: (verb) to cook with broth and condiments; to stew



Word: sigarilyas

English Definition: (noun) winged SEGUIDILLAS beans



Word: sigarilyo

English Definition: see sigarilyo1 see sigarilyo2



Word: sigarilyo1

English Definition: (noun) cigarette



Word: sigarilyo2

Active Verb: magsigarilyo

English Definition: (verb) to smoke a cigarette

Examples: Bawal magsigarilyo sa loob ng gusali. (Smoking inside the building is not allowed.)



Word: sigasig

English Definition: (noun) assiduity; persistence



Word: sigaw

Active Verb: sumigaw

Passive Verb: isigaw

English Definition: (verb) to shout; to call out loud; to scream

Examples: 1) Sumigaw ka ng malakas. (You shout out loud.) 2) Isigaw mo ang pangalan ni Maria. (Shout the name of Maria.)



Word: sigay

English Definition: (noun) shell of small snail



Word: sige

English Definition: see sige1 see sige2



Word: sige1

English Definition: (intj) go on; go ahead; proceed; continue



Word: sige2

English Definition: (part) go on; proceed; continue



Word: sigla

English Definition: (adj) /ma--/ lively; enthusiastic



Word: signos

English Definition: (noun) fatal sign; fate

Notes: Spanish



Word: sigsag

English Definition: (adj) zigzag



Word: sigundo

English Definition: (noun) second (of time)

Notes: Spanish



Word: sigurado

English Definition: (adj) sure; certain



Word: siguro

English Definition: (adv) maybe; perhaps; probably



Word: siit

English Definition: (noun) branchlet of bamboo



Word: sikad

English Definition: see sikad1 see sikad2



Word: sikad1

English Definition: (noun) backward kick; energy; force; potency



Word: sikad2

Active Verb: sumikad

Passive Verb: isikad

English Definition: (verb) to kick backward

Examples: 1) Sumikad ang kabayo dahil sa takot. (The horse kicked its hind legs because of fear.) 2) Isikad mo ang iyong kaliwang paa. (Kick your left foot backwards.)



Word: sikap

English Definition: see sikap1 see sikap2



Word: sikap1

English Definition: (adj) /ma--/ diligent; active; assiduous



Word: sikap2

Active Verb: magsikap

English Definition: (verb) to strive; to persevere; to work diligently

Examples: Magsikap tayong lahat upang ang buhay natin ay umunlad. (We should all work diligently so we could have a better life.)



Word: sikat

English Definition: (noun) ray



Word: sikip

English Definition: (adj) /ma--/ tight; crowded; narrow; snug



Word: siklot

English Definition: (noun) a game of skill consisting of throwing up a given number of seeds (or SIGAY, small shells or small stones) and catching them with the back of the hand



Word: sikmura

English Definition: (noun) stomach



Word: siko

English Definition: (noun) elbow



Word: siksik

English Definition: see siksik1 see siksik2



Word: siksik1

Active Verb: sumiksik

English Definition: (verb) to cram in; to force into; to crowd in

Examples: Sumiksik na lang si Pedro sa punong bus upang huwag siyang mahuli sa pagpasok sa opisina. (Pedro crammed himself in the full bus in order not to be late in going to his office.)



Word: siksik2

Active Verb: magsiksik

Passive Verb: isiksik

English Definition: (verb) to cram in; to force into; to crowd in

Examples: 1) Magsiksik ka ng papel sa loob ng bag. (You cram in some papers inside the bag.) 2) Isiksik mo ang iyong katawan sa maliit na aparador. (Cram your body inside the little cabinet.)



Word: sikulate

English Definition: (noun) chocolate

L2 Definition: (var) TSOKOLATE



Word: sila

English Definition: (pron) they



Word: silab

English Definition: see silab1 see silab2



Word: silab1

English Definition: (noun) blaze of burning garbage; fire; conflagration



Word: silab2

Passive Verb: silaban

English Definition: (verb) to burn

Examples: Silaban mo ang mga tuyong dahon. (Burn the dry leaves.)



Word: silahis

English Definition: (noun) ray of the sun breaking through clouds

Notes: Spanish



Word: silang

English Definition: (noun) mountain pass; narrow path along mountain sides



Word: Silangan

English Definition: (noun) the East; Orient



Word: silat

English Definition: (noun) slit between strips of bamboo floor; break on the floor



Word: silaw

English Definition: see silaw1 see silaw2 see silaw3



Word: silaw1

English Definition: (noun) glare



Word: silaw2

English Definition: (adj) dazzled



Word: silaw3

Active Verb: masilaw

English Definition: (verb) to be dazzled

Examples: Huwag kang masilaw sa salapi. (You should not be dazzled by money.)



Word: silbato

English Definition: (noun) whistle; sound of whistle or siren



Word: silbi

Active Verb: magsilbi

Passive Verb: isilbi

English Definition: (verb) to serve

Examples: 1) Magsilbi ka sa iyong inang bayan. (You should serve your motherland.) 2) Isilbi mo ang iyong niluto. (Serve what you cooked.)



Word: sili

English Definition: (noun) pepper



Word: silid

English Definition: (noun) room; bedroom

L2 Definition: (syn) KUWARTO



Word: silid-aralan

English Definition: (noun) classroom; study room



Word: silindro

English Definition: (noun) harmonica



Word: silip

English Definition: see silip1 see silip2



Word: silip1

Active Verb: sumilip

English Definition: (verb) to peep

Examples: Sumilip ka sa bintana. (You peep through the window.)



Word: silip2

Active Verb: manilip

Passive Verb: silipin

English Definition: (verb) to peep

Examples: 1) Mahilig manilip si Monica sa kuwarto ni Kenneth. (Monica is fond of peeping through Kenneth's room.) 2) Gustong silipin ni Kenneth ang silid ni Bill. (Kenneth wants to peep inside Bill's room.)



Word: silo

English Definition: (noon) loop; lariat



Word: silong

English Definition: (noun) basement; space below the house; ground floor



Word: silya

English Definition: (noun) chair



Word: simba

English Definition: see simba1 see simba2



Word: simba1

Active Verb: sumimba

English Definition: (verb) to go to church

Examples: Sumimba ka na ba? (Did you go to church already?)



Word: simba2

Active Verb: magsimba

English Definition: (verb) to go to church

Examples: Magsimba tayo ng maaga sa Linggo. (Let us go to church early on Sunday.)



Word: simbahan

English Definition: (noun) church



Word: simento

English Definition: (noun) cement



Word: simi

English Definition: (noun) refuse or remnant of fish fallen on the dining table



Word: simot

English Definition: see simot1 see simot2



Word: simot1

English Definition: (adj) entirely consumed, taken, or used



Word: simot2

Passive Verb: simutin

English Definition: (verb) to consume, take, or use entirely; to pick up to the last grain or piece (from floor, dish, or container)

Examples: Simutin mo ang pagkain sa iyong plato. (Finish the food on your plate.)



Word: simoy

English Definition: (noun) breeze



Word: simpatika

English Definition: (adj) charming



Word: simple

English Definition: (adj) simple

Notes: Spanish



Word: simsim

English Definition: (noun) slow enjoyment of something pleasant; act of trying the taste of something



Word: simula

English Definition: see simula1 see simula2



Word: simula1

English Definition: (noun) beginning



Word: simula2

Active Verb: magsimula

Passive Verb: simulan

English Definition: (verb) to start; to begin

Examples: 1) Magsimula ka na ng panibagong-buhay. (You should now start a new life.) 2) Simulan mo na ang pagsusulat. (Start writing now.)



Word: simyento

English Definition: (noun) concrete



Word: sina

English Definition: (mkr) plural focus marker of SI, used before names of persons to mean 'and company', as SINA LUIS, Luis and his companions



Word: sinag

English Definition: (noun) ray of light (from sun, moon, stars, lamp); halo around the heads of images of saints



Word: sinangag

English Definition: see sinangag1 see sinangag2



Word: sinangag2

English Definition: (adj) fried



Word: sinat

English Definition: (noun) slight fever



Word: sindi

English Definition: see sindi1 see sindi2 see sindi3



Word: sindi1

Active Verb: sumindi

English Definition: (verb) to light up

Examples: Sumindi ang ilaw sa kalsada. (The streetlight went up.)



Word: sindi2

Active Verb: magsindi

Passive Verb: sindihan

English Definition: (verb) to kindle; to light

Examples: 1) Magsindi ka ng kandila. (You light up a candle.) 2) Sindihan mo ang kandila. (Light up the candle.)



Word: sindi3

Passive Verb: isindi

English Definition: (verb) to kindle; to light

Examples: Isindi mo ako ng sigarilyo. (Light up a cigarette for me.)



Word: sine

English Definition: see sine1 see sine2



Word: sine1

English Definition: (noun) movie theatre; cinema



Word: sine2

Active Verb: magsine

English Definition: (verb) to see a movie

Examples: Magsine tayo mamayang gabi. (Let us see a movie tonight.)



Word: sinelas

English Definition: (noun) slipper



Word: singa

Active Verb: suminga

Passive Verb: isinga

English Definition: (verb) to expel mucus from the nose

Examples: 1) Suminga ka upang ikaw ay makahinga ng mabuti. (You should blow your nose so you could breathe better.) 2) Isinga mo ang iyong baradong ilong. (Blow your clogged nose.)



Word: singaw

English Definition: (noun) vapor; steam



Word: singhal

English Definition: (noun) local vocal outburst of anger; angry snap



Word: singil

English Definition: see singil1 see singil2



Word: singil1

English Definition: (noun) price quoted; charge; collection of payment of debt



Word: singil2

Active Verb: sumingil

Passive Verb: singilin

English Definition: (verb) to collect payment for accounts

Examples: 1) Sumingil ka na ba sa mga pautang mo? (Did you collect payments for all your loans?) 2) Singilin mo na si Anna. (Collect Anna's payment.)



Word: singit

English Definition: see singit1 see singit2



Word: singit1

Active Verb: sumingit

English Definition: (verb) to stand in between; to cut into

Examples: Huwag kang sumingit sa pila. (You should not cut into the que.)



Word: singit2

Active Verb: magsingit

Passive Verb: isingit

English Definition: (verb) to insert in slits or chinks

Examples: 1) Magsingit ka ng pera sa bulsa ni Pedro. (You insert some money in Pedro's pocket.) 2) Isingit mo ang pera sa bulsa ni Pedro. (Insert the money in Pedro's pocket.)



Word: singkamas

English Definition: (noun) yam bean; native turnip



Word: singkaw

English Definition: see singkaw1 see singkaw2



Word: singkaw1

English Definition: (noun) yoke



Word: singkaw2

Passive Verb: isingkaw

English Definition: (verb) to harness



Word: singko

English Definition: (num) five

Notes: Spanish



Word: singkuwenta

English Definition: (num) fifty

Notes: a native term for 'fifty centavos' is ISANG SALAPI



Word: singsing

English Definition: (noun) ring



Word: sinibuyas

English Definition: (noun) bulb (plant)



Word: sinigwelas

English Definition: (noun) variety of plum



Word: sinkaw

Active Verb: magsinkaw

Passive Verb: isinkaw

English Definition: (verb) to harness



Word: sino

English Definition: (int) who



Word: sinok

English Definition: (noun) hiccup



Word: sinop

English Definition: (adj) /ma--/ economical; thrifty; frugal; careful



Word: sinsilyo

English Definition: (noun) loose change

Notes: Spanish



Word: sinsin

English Definition: (adj) /ma--/ close



Word: sinta

English Definition: (noun) love between man and woman; love of man for the deity; love for country

Notes: Malay



Word: sintas

English Definition: (noun) lace; lacing; shoestring

Notes: Spanish



Word: sintido

English Definition: (noun) the temples

Notes: Spanish



Word: sintido komun

English Definition: (noun) common sense

L2 Definition: (var) SENTIDO KOMUN

Notes: Spanish



Word: sintunis

English Definition: (noun) term common in the Batangas area for Mandarin type or tangerine orange; native orange



Word: sinturon

English Definition: (noun) belt



Word: sinu-sino

English Definition: (int) who (plural)



Word: sinulid

English Definition: (noun) thread



Word: sinuman

English Definition: (pron) whoever

L2 Definition: (var) SINO MAN



Word: sinungaling

English Definition: see sinungaling1 see sinungaling2



Word: sinungaling1

English Definition: (adj) dishonest; liar



Word: sinungaling2

Active Verb: magsinungaling

English Definition: (verb) to tell a lie or a falsehood

Examples: Huwag kang magsinungaling sa iyong asawa. (You should not lie to your spouse.)



Word: sipa

English Definition: see sipa1 see sipa2



Word: sipa1

Active Verb: sumipa

English Definition: (verb) to kick

Examples: Sumipa ang kabayo. (The horse kicked.)



Word: sipa2

Active Verb: manipa

Passive Verb: sipain

English Definition: (verb) to kick

Examples: 1) Huwag kang manipa ng katabi mo. (You should not kick on those beside you.) 2) Sipain mo ang bote. (Kick the bottle.)



Word: sipag

English Definition: (adj) /ma--/ diligent; hard-working; industrious



Word: siper

English Definition: (noun) zipper



Word: sipi

English Definition: see sipi1 see sipi2



Word: sipi1

English Definition: (noun) copy; number of issue



Word: sipi2

Active Verb: sumipi

English Definition: (verb) to copy; to quote

Examples: Sumipi ka ng nakasulat sa pisara. (You copy what is on the blackboard.)



Word: sipilyo

English Definition: see sipilyo1 see sipilyo2



Word: sipilyo1

English Definition: (noun) brush, usually toothbrush



Word: sipilyo2

Active Verb: magsipilyo

Passive Verb: sipilyuhin

English Definition: (verb) to brush (one's teeth)

Examples: 1) Magsipilyo ka bago matulog. (You brush your teeth before going to bed.) 2) Sipilyuhin mo ang iyong ngipin. (Brush your teeth.)



Word: siping

Active Verb: sumiping

English Definition: (verb) to lie down beside; to place by the side

Examples: Sumiping ka sa iyong asawa. (You lie down beside your spouse.)



Word: sipit

English Definition: (noun) tong; pincer; chopstick



Word: sipol

English Definition: see sipol1 see sipol2



Word: sipol1

English Definition: (noun) whistling; sound of a whistle or of a siren

Notes: Spanish



Word: sipol2

Active Verb: sumipol

English Definition: (verb) to whistle

Examples: Sumipol ka nga. (You whistle for me.)



Word: sipon

English Definition: (noun) cold; catarrh



Word: sipsip

Active Verb: sumipsip

Passive Verb: sipsipin

English Definition: (verb) to sip; to suck

Examples: 1) Sumipsip ka ng coke. (You sip some coke.) 2) Sipsipin mo ang coke. (Sip the coke.)



Word: sira

English Definition: see sira1 see sira2 see sira3 see sira4



Word: sira1

English Definition: (noun) a tear (as in clothing); a defect



Word: sira2

English Definition: (adj) destroyed; damaged; broken



Word: sira3

Active Verb: sumira

English Definition: (verb) to destroy; to break; to rip; to tear

Examples: Ikaw ba ang sumira sa aking damit? (Are you the one who ripped my clothes?)



Word: sira4

Active Verb: manira

Passive Verb: sirain

English Definition: (verb) to destroy; to break; to rip; to tear

Examples: 1) Hindi ako mahilig manira ng gamit ng iba. (I am not fond of breaking other people's things.) 2) Ayaw kong sirain ang ating magandang pagsasama. (I don't want to destroy our good friendship.)



Word: sirena

English Definition: see sirena1 see sirena2

Notes: Spanish



Word: sirena1

English Definition: (noun) mermaid



Word: sirena2

English Definition: (noun) siren; foghorn

Notes: Spanish



Word: sirko

English Definition: (noun) circus; acrobatics

Notes: Spanish



Word: sisante

English Definition: see sisante1 see sisante2 see sisante3



Word: sisante1

English Definition: (adj) dismissed from office

Notes: Spanish



Word: sisante2

Active Verb: masisante

English Definition: (verb) to be fired; to lose one's job

Examples: Magtrabaho ka ng maayos kung ayaw mong masisante. (You should do your job well if you don't want to be fired.)



Word: sisante3

Active Verb: magsisante

Passive Verb: sisantihin

English Definition: (verb) to fire (someone); to dismiss from office

Examples: 1) Gusto niyang magsisante ng mga tamad na empleyado. (He wants to fire lazy employees.) 2) Huwag mong sisantihin ang mga masisipag na empleyado. (Don't fire those diligent employees.)



Word: sisi

English Definition: see sisi1 see sisi2



Word: sisi1

Active Verb: magsisi

English Definition: (verb) to repent; to regret

Examples: Magsisi ka na sa iyong mga pagkakamali. (You should now repent of all your mistakes.)



Word: sisi2

Active Verb: manisi

Passive Verb: sisihin

English Definition: (verb) to lay the blame on someone

Examples: Huwag kang manisi ng iba, sisihin mo na lang ang iyong sarili. (You should not blame others, just blame yourself.)



Word: sisid

English Definition: see sisid1 see sisid2



Word: sisid1

English Definition: (noun) diving head first into the water; swimming under water



Word: sisid2

Active Verb: sumisid

Passive Verb: sisirin

English Definition: (verb) to dive head first into the water; to swim under water

Examples: 1) Sumisid kami sa ilalim ng dagat. (We swam under the sea.) 2) Sisirin natin ang dagat. (Let's go under the sea.)



Word: sisidlan

English Definition: (noun) (rw. SILID) comparatively small covered container



Word: sisil

English Definition: (noun) a native brush



Word: sisiw

English Definition: (noun) chick



Word: siste

English Definition: (adj) /ma--/ entertaining; full of jokes



Word: sitaw

English Definition: (noun) string bean; longbean



Word: sitsaro

English Definition: (noun) snow pea; pea pod



Word: sitsaron

English Definition: (noun) pork rind; cracklings (pork)



Word: sitsirika

English Definition: (noun) Madagascar periwinkle



Word: sitsit

English Definition: (noun) gossip; the sound of a call

Notes: Chinese



Word: siwang

English Definition: (noun) slit; crevice; space of a small opening (as of window or door)



Word: siya

English Definition: (pron) he; she



Word: siyam

English Definition: (num) nine



Word: siyanga

English Definition: (adv) really; honestly; is that so

L2 Definition: (syn) TALAGA

Notes: with BA, as SIYANGA BA? Is that so?



Word: siyansi

English Definition: (noun) kitchen turner; spatula



Word: siyempre

English Definition: (adv) always; of course; surely; naturally



Word: siyense

English Definition: (noun) spatula



Word: siyete

English Definition: (num) seven

Notes: Spanish



Word: siyopaw

English Definition: (noun) steamed rice cake with meat and condiments inside

Notes: Chinese



Word: siyudad

English Definition: (noun) city



Word: sobra

English Definition: see sobra1 see sobra2



Word: sobra1

English Definition: (adj) excessive



Word: sobra2

English Definition: (adv) in excess of



Word: sobre

English Definition: (noun) envelope

Notes: Spanish



Word: solo

English Definition: see solo1 see solo2



Word: solo1

English Definition: (adj) single; alone; solitary



Word: solo2

Active Verb: magsolo

English Definition: (verb) to be by one's self; to be alone

Examples: Magsolo ka muna sa pagkanta. (You should sing solo first.)



Word: solomilyo

English Definition: (noun) tenderloin



Word: sombrero

English Definition: (noun) hat

L2 Definition: (var) SUMBRERO, SUMBLERO, SUMBALILO

Notes: Spanish



Word: sopa

English Definition: (noun) sofa; couch



Word: sopas

English Definition: (noun) soup

Notes: Spanish



Word: sorbetes

English Definition: (noun) ice cream



Word: sosyal

English Definition: (adj) social; socialite; friendly



Word: sotanghon

English Definition: (noun) transparent bean noodle; long rice



Word: stepin

English Definition: (noun) slipper



Word: su

English Definition: (intj) shoo; sound used for driving away fowls or animals



Word: subalit

English Definition: (conj) but

Notes: less commonly used than NGUNIT and DATAPWAT



Word: subasta

English Definition: see subasta1 see subasta2



Word: subasta1

English Definition: (noun) auction

Notes: Spanish



Word: subasta2

Active Verb: magsubasta

Passive Verb: isubasta

English Definition: (verb) to sell or offer for sale at auction

Examples: 1) Magsubasta tayo ng ating gamit. (Let us auction our things.) 2) Isubasta mo ang mga lumang muebles. (Auction the old furniture.)



Word: subaybay

English Definition: (noun) attentive and careful observation made by following up the progress of the objective



Word: subo

English Definition: see subo1 see subo2



Word: subo1

Active Verb: masubo

Passive Verb: isubo

English Definition: (verb) to get into trouble

Examples: 1) Piliin mong mabuti ang iyong mga kasama upang huwag kang masubo sa gulo. (You should choose well your friends so you won't get into trouble.) 2) Huwag mo kaming isubo sa gulo. (Don't get us into trouble.)



Word: subo2

Active Verb: magsubo

Passive Verb: isubo

English Definition: (verb) to feed; to put food into the mouth

Examples: 1) Huwag kang magsubo ng maruming kutsara. (You should not put into your mouth the dirty spoon.) 2) Isubo mo na ang kanin. (Feed the rice into your mouth.)



Word: subok

English Definition: see subok1 see subok2



Word: subok1

Active Verb: magsubok

Passive Verb: subukin

English Definition: (verb) to try; to test

Examples: 1) Magsubok ka ng ilang pantalon bago natin bayaran. (You should try on some pants before we pay for it.) 2) Subukin mo kung pwede ang gusto mo. (Try and find out if what you want will work.)



Word: subok2

Active Verb: manubok

English Definition: (verb) to spy on

Examples: Huwag kang manubok ng iyong asawa. (You should not spy on your spouse.)



Word: subsob

English Definition: see subsob1 see subsob2



Word: subsob1

Active Verb: sumubsob

English Definition: (verb) to fall on the face

Examples: Sumubsob ang mukha ni Josie sa mukha ni Rey. (Josie's face fell on the face of Rey.)



Word: subsob2

Active Verb: masubsob

Passive Verb: isubsob

English Definition: (verb) to get intensely involved

Examples: 1) Magingat ka at baka ka masubsob sa gulo. (You should be careful or you might be involved in trouble.) 2) Huwag mong isubsob ang sarili mo sa away nila. (Don't get yourself involved in their fight.)



Word: suga

Active Verb: magsuga

Passive Verb: isuga

English Definition: (verb) to tether



Word: sugal

English Definition: see sugal1 see sugal2



Word: sugal1

English Definition: (noun) gambling; any game (usually a game of cards) that involves a bet or wager



Word: sugal2

Active Verb: magsugal

English Definition: (verb) to gamble

Examples: Huwag kang magsugal ng perang hindi iyo. (You should not gamble money that is not yours.)



Word: sugalan

English Definition: (noun) gambling den



Word: sugapa

English Definition: (adj) inveterate drunkard who reels around habitually when drunk



Word: sugarol

English Definition: (noun) gambler



Word: sugat

English Definition: see sugat1 see sugat2 see sugat3 see sugat4



Word: sugat1

English Definition: (noun) wound



Word: sugat2

Active Verb: masugatan

English Definition: (verb) to hurt

Examples: Huwag mong paglaruan ang kutsilyo at baka ka masugat. (You should not play with the knife or you might get hurt.)



Word: sugat3

Active Verb: magsugat

English Definition: (verb) to develop into a wound

Examples: Malapit na yatang magsugat ang kagat ng lamok. (It seems that the mosquito bite is developing into a wound.)



Word: sugat4

Active Verb: manugat

Passive Verb: sugatan

English Definition: (verb) to inflict pain

Examples: 1) Ayaw ni Bill na manugat ng puso ni Monica. (Bill doesn't like to inflict pain on Monica.) 2) Huwag mong sugatan ang puso ni Kenneth, Monica. (Don't break the heart of Kenneth, Monica.)



Word: Sugbuanon

English Definition: (noun) the Cebuano language

L2 Definition: (var) SUGBUHANON, SIBUHANON, SEBWANO



Word: sugo

English Definition: (noun) representative



Word: sugod

English Definition: see sugod1 see sugod2



Word: sugod1

Active Verb: sumugod

English Definition: (verb) to advance or rush into a forward attack

Examples: Sumugod ang mga Hapon kahapon. (The Japanese advanced yesterday.)



Word: sugod2

Active Verb: manugod

Passive Verb: sugurin

English Definition: (verb) to advance or rush into a forward attack

Examples: 1) Huwag ka namang manugod agad-agad kay Bill, Kenneth. (You should not attack Bill immediately, Kenneth.) 2) Sugurin mo si Monica, Hillary. (Attack Monica, Hillary.)



Word: sugpo

English Definition: see sugpo1 see sugpo2 see sugpo3



Word: sugpo1

Active Verb: sumugpo

English Definition: (verb) to suppress or check the progress of something developing, swelling, or rising

Examples: Sumugpo sila ng mga daga sa bukid. (They tried to contain the spread of rats in the field.)



Word: sugpo2

Active Verb: manugpo

Passive Verb: sugpuin

English Definition: (verb) to suppress or check the progress of something developing, swelling, or rising

Examples: 1) Manugpo tayo ng mga ahas sa bukid. (Let us contain the spread of snakes in the field.) 2) Sugpuin natin ang mga ahas sa bukid. (Let's contain the snakes in the field.)



Word: sugpo3

English Definition: (noun) prawn



Word: sugpong

English Definition: (noun) connection; juncture; joint; welding



Word: suha

English Definition: (noun) pomelo



Word: suhi

English Definition: (adj) born in abnormal position (i.e. feet first)



Word: suhol

English Definition: see suhol1 see suhol2 see suhol3



Word: suhol1

English Definition: (noun) bribery



Word: suhol2

Active Verb: magsuhol

Passive Verb: suhulan

English Definition: (verb) to bribe

Examples: 1) Masama ang magsuhol ng mga pulis. (It is not good to bribe the policemen.) 2) Huwag mong suhulan ang mga pulis. (Don't bribe the policemen.)



Word: suhol3

Active Verb: manuhol

English Definition: (verb) to engage in bribery

Examples: Huwag kang manuhol ng pulis. (You should not engage in bribing the policemen.)



Word: suka

English Definition: see suka1 see suka2 see suka3 see suka4



Word: suka1

English Definition: (noun) vinegar



Word: suka2

English Definition: (noun) vomit



Word: suka3

Active Verb: sumuka

Passive Verb: isuka

English Definition: (verb) to vomit; to throw up

Examples: 1) Sumuka si Josie sa mukha ni Rey. (Josie threw up on the face of Rey.) 2) Isuka mo ang lason. (Vomit out the poison.)



Word: suka4

Active Verb: magsuka

English Definition: (verb) to vomit; to throw up

Examples: Huwag mong masyadong pakainin ang bata at baka magsuka siya. (You should not overfeed the child or he might throw up.)



Word: sukal

English Definition: (noun) dirt; refuse



Word: sukat

English Definition: see sukat1 see sukat2 see sukat3



Word: sukat1

English Definition: (p.v.) fitting; to be right



Word: sukat2

Active Verb: sumukat

Passive Verb: sukatin

English Definition: (verb) to measure; to try on

Examples: 1) Sumukat ka ng ilang sapatos. (You should try on some pairs of shoes.) 2) Sukatin mo ang haba ng tali. (Measure the length of the rope.)



Word: sukat3

Active Verb: magsukat

Passive Verb: isukat

English Definition: (verb) to try on

Examples: 1) Magsukat ka ng ilang sapatos. (You try on some pairs of shoes.) 2) Isukat mo itong sapatos. (Try on this pair of shoes.)



Word: sukatan

English Definition: (noun) a measure



Word: sukbit

Active Verb: magsukbit

Passive Verb: isukbit

English Definition: (verb) to let something hang from the waistline; to hook on to one's belt, skirt, or trousers

Examples: 1) Magsukbit ka ng sinturon. (You should wear a belt.) 2) Isukbit mo ang sinturon. (Wear the belt.)



Word: suki

English Definition: (noun) customer of long standing



Word: suklam

English Definition: see suklam1 see suklam2



Word: suklam1

English Definition: (noun) aversion; repugnance; loathing; disgust



Word: suklam2

Active Verb: masuklam

English Definition: (verb) to be disgusted

Examples: Ayaw niyang masuklam ang kanyang asawa sa kanya. (He does not like his wife to be disgusted with him.)



Word: suklay

English Definition: see suklay1 see suklay2



Word: suklay1

English Definition: (noun) comb



Word: suklay2

Active Verb: magsuklay

Passive Verb: suklayin

English Definition: (verb) to comb the hair

Examples: 1) Magsuklay ka muna bago ka humarap sa bisita. (You should comb your hair first before you face the visitors.) 2) Suklayin mo ang buhok ni Mila. (Comb Mila's hair.)



Word: sukli

English Definition: see sukli1 see sukli2



Word: sukli1

English Definition: (noun) change (from a purchase)



Word: sukli2

Active Verb: magsukli

Passive Verb: isukli

English Definition: (verb) to change money

Examples: 1) Pwede ka bang magsukli sa aking isang daang dolyar? (Can you change my one hundred dollar bill?) 2) Magkano ba gusto mong isukli ko sa pera mo? (How much should I give as a change to your money?)



Word: suklob

Active Verb: magsuklob

Passive Verb: isuklob

English Definition: (verb) to cover completely; to cover with encasing around the sides

Examples: 1) Magsuklob ka ng kumot kung natatakot ka sa kulog at kidlat. (You should cover yourself with blanket if you are afraid of the thunder and lightning.) 2) Isuklob mo ang kumot. (Cover yourself with blanket.)



Word: suko

Active Verb: sumuko

Passive Verb: isuko

English Definition: (verb) to surrender; to give up; to succumb

Examples: 1) Sumuko ka na sa mga pulis. (You should surrender to the police.) 2) Isuko mo na ang iyong anak. (Surrender your son.)



Word: sukob

English Definition: see sukob1 see sukob2



Word: sukob1

Active Verb: sumukob

English Definition: (verb) to share a cover or shelter, e.g. an umbrella

Examples: Sumukob ka dito sa aking payong. (You seek shelter here under my umbrella.)



Word: sukob2

Active Verb: magsukob

Passive Verb: isukob

English Definition: (verb) to allow to share a cover or shelter

Examples: 1) Magsukob kayo dito sa aming bahay habang malakas ang ulan. (You should all seek shelter here in our house while it is raining hard.) 2) Isukob natin sila dito sa ating bahay. (Let us give them shelter in our house.)



Word: suksok

Active Verb: magsuksok

Passive Verb: isuksok

English Definition: (verb) to insert in between layers; to keep away; to push down in a container

Examples: 1) Magsuksok ka ng papael sa butas. (You should stuff some papers in the hole.) 2) Isuksok mo ang papel sa butas. (Stuff some papers in the hole.)



Word: sular

English Definition: (noun) small fenced lot with plants and trees, usually surrounding a house

Notes: Spanish



Word: sulat

English Definition: see sulat1 see sulat2 see sulat3 see sulat4



Word: sulat1

English Definition: (noun) letter



Word: sulat2

Active Verb: sumulat

English Definition: (verb) to write (a message or letter) to someone

Examples: Sumulat tayo sa Presidente. (Let us write to the President.)



Word: sulat3

Active Verb: magsulat

Passive Verb: sulatin

English Definition: (verb) to write

Examples: 1) Magsulat ka ng kanta. (You write a song.) 2) Sulatin mo ang kanta. (Write the song.)



Word: sulat4

Passive Verb: isulat

English Definition: (verb) to write

Examples: Isulat mo ang sasabihin ko sa iyo. (Write down what I will tell you.)



Word: sulo

English Definition: (noun) torch



Word: sulok

English Definition: (noun) corner (of room)



Word: sulong

English Definition: see sulong1 see sulong2



Word: sulong1

English Definition: (intj) go ahead; go away; push forward; scram



Word: sulong2

Passive Verb: isulong

English Definition: (verb) to push forward

Examples: Isulong mo ang kotse. (Push the car forward.)



Word: sulsi

English Definition: see sulsi1 see sulsi2



Word: sulsi1

Active Verb: magsulsi

Passive Verb: sulsihan

English Definition: (verb) to mend clothes

Examples: 1) Magsulsi ka ng sirang pantalon. (You mend the broken pants.) 2) Sulsihan mo ang sirang pantalon. (Mend the broken pants.)



Word: sulsi2

Active Verb: manulsi

Passive Verb: sulsihan

English Definition: (verb) to mend clothes

Examples: Manulsi ka ng kamiseta ni lolo. (You mend grandfather's shirt.)



Word: sulsol

English Definition: see sulsol1 see sulsol2



Word: sulsol1

Active Verb: sumulsol

English Definition: (verb) to prod; to incite someone to do something usually not good; to instigate

Examples: Hindi mahilig ang kanyang manugang na manulsol ng kanilang anak. (Her in-laws are not fond of inciting their son.)



Word: sulsol2

Active Verb: manulsol

Passive Verb: sulsulan

English Definition: (verb) to prod; to incite someone to do something usually not good; to instigate

Examples: 1) Huwag ka nang manulsol sa away ng mga kapatid mo. (You should not prod your brothers to fight more.) 2) Gusto niyang sulsulan ang kanyang anak na makipag-away sa kanilang kapit-bahay. (She likes to instigate her son to have a fight with their neighbors.)



Word: sulyap

Active Verb: sumulyap

English Definition: (verb) to glance; to give a side glance

Examples: Alam kong sumulyap si Bill kay Monica. (I know that Bill glanced at Monica.)



Word: suma

Active Verb: magsuma

Passive Verb: sumahin

English Definition: (verb) to sum up

Examples: 1) Magsuma ka ng utang ko sa iyo. (You sum up all my debts to you.) 2) Sumahin mo ang utang ko sa iyo. (Sum up all me debts to you.)



Word: suman

English Definition: (noun) native rice cake wrapped in banana or palm leaves



Word: sumbat

Active Verb: manumbat

English Definition: (verb) to upbraid

Examples: Huwag ka nang manumbat sa aking mga pagkakamali. (You should not upbraid me of all my mistakes.)



Word: sumbong

Active Verb: magsumbong

Passive Verb: isumbong

English Definition: (verb) to accuse; to tell on; to complain about

Examples: 1) Magsumbong tayo sa may-ari ng tindahan. (Let us complain to the owner of the store.) 2) Isumbong natin sa pulis ang may-ari ng tindahan. (Let's tell the store owner to the police.)



Word: sumbrero

English Definition: (noun) hat

L2 Definition: (var) SOMBRERO



Word: sumpa

English Definition: see sumpa1 see sumpa2



Word: sumpa1

Active Verb: sumumpa

English Definition: (verb) to promise; to make an oath; to curse

Examples: Sumumpa ang bagong presidente kahapon sa Luneta. (The new president took his oath of office at Luneta.)



Word: sumpa2

Passive Verb: sumpain

English Definition: (verb) to curse a person

Examples: Nais ni Josie na sumpain ang kanyang kaaway. (Josie wants to curse her enemy.)



Word: sumpit

English Definition: (noun) blowgun



Word: sumpong

English Definition: (adj) /--in/ SUMPUNGIN, moody



Word: sundalo

English Definition: (noun) soldier



Word: sundo

Active Verb: manundo

Passive Verb: sunduin

English Definition: (verb) to fetch a person; to pass by a person; to meet



Word: sundot

English Definition: see sundot1 see sundot2



Word: sundot1

Active Verb: sumundot

English Definition: (verb) to poke (with the point of a finger, stick, spear, or the like)

Examples: Sumundot si Bill ng ilang lobo ni Kenneth. (Bill poked some of Kenneth's balloons.)



Word: sundot2

Active Verb: manundot

Passive Verb: sundutin

English Definition: (verb) to poke (with the point of a finger, stick, spear, or the like)

Examples: 1) Mahilig siyang manundot ng cake ni Monica. (He likes to poke a finger on Monica's cake.) 2) Sundutin mo ng karayom ang lobo. (Poke the baloon with a needle.)



Word: sungay

English Definition: (noun) horn of an animal



Word: sunggab

English Definition: see sunggab1 see sunggab2



Word: sunggab1

Active Verb: sumunggab

English Definition: 1) Magsanunong ka ng basket. (You carry the basket on your head.) 2) Sunungin mo ang basket. (Carry the basket on your head.)



Word: sunggab2

Active Verb: manunggab

Passive Verb: sunggaban

English Definition: (verb) to carry on the head



Word: sungit

English Definition: (adj) /ma--/ ill-tempered; short-tempered; sulky; irritable



Word: sungka

English Definition: (noun) a native game played with pebbles and a pit-carved wooden board

See a Picture



Word: sungki

English Definition: (noun) acute-angled corner; abnormal tooth growth

Notes: Chinese



Word: sungkit

English Definition: see sungkit1 see sungkit2



Word: sungkit1

Active Verb: sumungkit

English Definition: Isunong mo ang basket ng itlog. (Carry the basket of eggs on your head.)



Word: sungkit2

Active Verb: manungkit

Passive Verb: sungkitin

English Definition: (verb) to box; to hit with the fist



Word: sunod

English Definition: see sunod1 see sunod2 see sunod3



Word: sunod1

English Definition: (adj) /ma-- --in/ MASUNURIN, obedient



Word: sunod2

Active Verb: sumunod



Word: sunod3

Passive Verb: isunod



Word: sunog

English Definition: see sunog1 see sunog2



Word: sunog1

English Definition: (noun) a fire



Word: sunog2

Passive Verb: sunugin

English Definition: 1) Madalas bang magsuyod ng buhok si Maria? (Does Maria comb her hair often?) 2) Suyurin mong mabuti ang bahay at makikita mo rin ang nawawalang libro. (Search the house intensively and you will surely find the missing book.)



Word: sunong

English Definition: see sunong1 see sunong2



Word: sunong1

Active Verb: magsunong

Passive Verb: sunungin

English Definition: (verb) to put up; to carry up a height; to hoist



Word: sunong2

Passive Verb: isunong



Word: suntok

English Definition: see suntok1 see suntok2



Word: suntok1

Active Verb: sumuntok



Word: suntok2

Active Verb: manuntok

Passive Verb: suntukin



Word: suot

English Definition: see suot1 see suot2 see suot3



Word: suot1

English Definition: (noun) clothes worn by a person



Word: suot2

Active Verb: sumuot



Word: suot3

Active Verb: magsuot

Passive Verb: isuot



Word: supa

English Definition: (noun) sofa

Notes: Spanish



Word: supalpal

English Definition: (noun) something covering the mouth; something forced into the mouth



Word: superbisor

English Definition: (noun) supervisor



Word: superintendente

English Definition: (noun) superintendent



Word: suplada

English Definition: (adj) conceited

L2 Definition: (var) SUPLADO



Word: suplemento

English Definition: (noun) supplement



Word: supling

English Definition: (noun) sprout; shoots



Word: supok

English Definition: (adj) carbonized



Word: supot

English Definition: (noun) small bag; a paper bag; pouch



Word: suri

English Definition: see suri1 see suri2



Word: suri1

Active Verb: sumuri



Word: suri2

Active Verb: manuri

Passive Verb: suriin

English Definition: Susian mo ang iyong mesa. (Lock your table.)



Word: surot

English Definition: (noun) bedbug



Word: surtido

English Definition: (adj) assorted

Notes: Spanish



Word: sus

English Definition: (intj) an exclamation of surprise or disapproval

Notes: abbreviation for HESUS, Jesus



Word: susi

English Definition: see susi1 see susi2



Word: susi1

English Definition: (noun) key



Word: susi2

Passive Verb: susian

English Definition: (verb) to lock



Word: suso

English Definition: see suso1 see suso2 see suso3



Word: suso1

English Definition: (noun) snail



Word: suso2

English Definition: (noun) breasts



Word: suso3

Active Verb: sumuso

Passive Verb: susuhin

English Definition: (verb) to butt with the horns



Word: suson

English Definition: see suson1 see suson2



Word: suson1

English Definition: (noun) second layer; reinforcing layer



Word: suson2

English Definition: (adj) /magka--/ having one layer over another



Word: suspendido

English Definition: (adj) suspended

Notes: Spanish



Word: sustento

English Definition: see sustento1 see sustento2 see sustento3



Word: sustento1

English Definition: (noun) allowance; support



Word: sustento2

Active Verb: magsustento

Passive Verb: sustentuhan

English Definition: Sumuwag ang toro sa matadero. (The bull butt the matador with its horns.)



Word: sustento3

Passive Verb: sustentuhin

English Definition: (verb) to butt with the horns



Word: sutil

English Definition: (adj) stubborn; disobedient



Word: sutla

English Definition: (noun) silk



Word: sutsot

Active Verb: sumutsot

English Definition: (verb) to disobey; to violate; to go against; to go against the wishes of somebody



Word: suwabe

English Definition: (adj) soft; smooth; mild; gentle



Word: suwag

English Definition: see suwag1 see suwag2



Word: suwag1

Active Verb: sumuwag



Word: suwag2

Active Verb: manuwag

Passive Verb: suwagin



Word: suwail

English Definition: (adj) rebellious; disobedient; insolent



Word: suway

Active Verb: sumuway

Passive Verb: suwayin



Word: suwelas

English Definition: (noun) sole (of footwear)

Notes: Spanish



Word: suweldo

English Definition: see suweldo1 see suweldo2 see suweldo3



Word: suweldo1

English Definition: (noun) pay; salary; wage



Word: suweldo2

Active Verb: sumuweldo



Word: suweldo3

Active Verb: magsuweldo

Passive Verb: isuweldo



Word: suwerte

English Definition: (noun) luck; good luck; good fortune

Notes: Spanish



Word: suwi

English Definition: (noun) shoot (of plants, as bananas)

Notes: Malay



Word: suwitik

English Definition: (adj) tricky; crafty; cunning; knavish; sly



Word: suya

English Definition: (adj) fed up



Word: suyo

Active Verb: magsuyo

Passive Verb: suyuin

English Definition: (verb) to court, to woo, to persuade

Examples: 1) Magsuyo ka ng babae. (You court a lady.) 2) Suyuin mo ang babae. (Woo the lady.)



Word: suyod

English Definition: see suyod1 see suyod2



Word: suyod1

English Definition: (noun) lice comb; fine toothed comb; farmer's harrow



Word: suyod2

Active Verb: magsuyod

Passive Verb: suyurin



Word: sweter

English Definition: (noun) sweater



Word: swipistik

English Definition: (noun) sweepstakes



Word: t-syert

English Definition: (noun) t-shirt



Word: taal

English Definition: (adj) genuine; legitimate; native; inborn; innate



Word: taas

English Definition: see taas1 see taas2 see taas3 see taas4



Word: taas1

English Definition: (noun) height; altitude; superiority



Word: taas2

English Definition: (adj) /ma--/ high; tall; superior



Word: taas3

Active Verb: tumaas



Word: taas4

Active Verb: magtaas

Passive Verb: itaas



Word: taba

English Definition: see taba1 see taba2



Word: taba1

English Definition: (adj) /ma--/ stout; fat



Word: taba2

Active Verb: tumaba



Word: tabak

English Definition: (noun) cutlass



Word: tabako

English Definition: (noun) cigar



Word: taban

English Definition: (noun) holder or support (so as to keep something in position)



Word: tabang

English Definition: (adj) /ma--/ bland; tasteless; lacking in seasoning or spices



Word: tabas

English Definition: see tabas1 see tabas2 see tabas3



Word: tabas1

English Definition: (noun) cut for a dress



Word: tabas2

Active Verb: tumabas

English Definition: (verb) to save up; to store; to keep away something for future use



Word: tabas3

Active Verb: magtabas

Passive Verb: tabasin

English Definition: (verb) to stand beside; to stand aside; to get out of the way; to go to the side of



Word: tabi

English Definition: see tabi1 see tabi2 see tabi3 see tabi4



Word: tabi1

English Definition: (noun) side; brim; border



Word: tabi2

English Definition: (adv) beside; by the side of



Word: tabi3

Active Verb: magtabi

Passive Verb: itabi

English Definition: (verb) to shove violently with the elbow



Word: tabi4

Active Verb: tumabi

English Definition: (verb) to be or to become unsymmetrical; to become crooked, unbalanced



Word: tabig

Active Verb: manabig

Passive Verb: tabigin

English Definition: (verb) to make unsymmetrical, to be unbalanced, to become slanted



Word: tabike

English Definition: (noun) partition wall

Notes: Spanish



Word: tabil

English Definition: see tabil1 see tabil2



Word: tabil1

English Definition: (noun) glibness of tongue; talkativeness



Word: tabil2

English Definition: (adj) /ma--/ glib; talkative



Word: tabing

English Definition: (noun) screen; covering screen; curtain



Word: tabing-dagat

English Definition: (noun) beach; seashore



Word: tabingi

English Definition: see tabingi1 see tabingi2 see tabingi3



Word: tabingi1

English Definition: (adj) not symmetrical; disproportional; unbalanced



Word: tabingi2

Active Verb: tumabingi



Word: tabingi3

Passive Verb: itabingi



Word: tabla

English Definition: (noun) wood board; lumber



Word: tabo

English Definition: see tabo1 see tabo2 see tabo3



Word: tabo1

English Definition: (noun) a dipper; scoop; usually a coconut shell or an empty can



Word: tabo2

Active Verb: tumabo



Word: tabo3

Active Verb: magtabo

Passive Verb: tabuhin

English Definition: 1) Magtaklob ka ng pagkain sa mesa. (You cover the food on the table.) 2) Itaklob mo ang plato sa pagkain. (Cover the food with the plate.)



Word: tabon

English Definition: see tabon1 see tabon2 see tabon3



Word: tabon1

Active Verb: magtabon

Passive Verb: itabon



Word: tabon2

Passive Verb: tabunan

English Definition: (verb) to be frightened; to be scared; to be afraid



Word: tabon3

Passive Verb: matabunan



Word: taboy

English Definition: see taboy1 see taboy2



Word: taboy1

English Definition: (noun) statement, admonition or shout given to urge or drive a person to go away, leave, or do something that should be done right away or earlier



Word: taboy2

Active Verb: magtaboy

Passive Verb: itaboy



Word: tadhana

English Definition: (noun) nature; fate



Word: tadtad

Active Verb: magtadtad

Passive Verb: tadtarin

English Definition: (verb) to defecate; to have a bowel movement



Word: tadyak

English Definition: see tadyak1 see tadyak2



Word: tadyak1

Active Verb: tumadyak

English Definition: (verb) to have diarrhea



Word: tadyak2

Active Verb: manadyak

Passive Verb: tadyakan

English Definition: (verb) to kick



Word: tadyang

English Definition: (noun) ribs; spareribs



Word: tae

English Definition: see tae1 see tae2 see tae3



Word: tae1

English Definition: (noun) excreta



Word: tae2

Active Verb: tumae

English Definition: (verb) to hack with a cutting instrument



Word: tae3

Active Verb: magtae

English Definition: (verb) to endure; to withstand



Word: tag-ulan

English Definition: (noun) rainy or wet season



Word: taga

English Definition: see taga1 see taga2



Word: taga-saan

English Definition: (int) from where



Word: taga-tanggap

English Definition: (noun) receiver



Word: taga1

Active Verb: managa

Passive Verb: tagain

English Definition: (verb) to take a long time; to stay long



Word: taga2

English Definition: (affix) a noun-forming prefix meaning 'native of' or 'coming from'; with verb roots, it means 'regular performer of'



Word: tagaktak

English Definition: see tagaktak1 see tagaktak2



Word: tagaktak1

English Definition: (noun) rapid dropping (of tears or sweat)



Word: tagal

English Definition: see tagal1 see tagal2 see tagal3



Word: tagal1

English Definition: (adj) /ma--/ late; taking a long time; for a long period of time



Word: tagal2

Active Verb: tumagal

English Definition: (verb) to tilt; to slant



Word: tagal3

Active Verb: magtagal



Word: taghoy

English Definition: (noun) lament; lamentation



Word: tagihawat

English Definition: (noun) pimple



Word: tagiktik

English Definition: (noun) light sound of consecutive drops; ticking of clocks and watches



Word: tagilid

English Definition: see tagilid1 see tagilid2



Word: tagilid1

Active Verb: tumagilid



Word: tagilid2

Active Verb: magtagilid

Passive Verb: itagild



Word: tagiliran

English Definition: (noun) side



Word: taglamig

English Definition: (noun) (rw. LAMIG) cold season; winter



Word: taglay

Active Verb: magtaglay

Passive Verb: taglayin

English Definition: (verb) to bear; to possess



Word: tago

Active Verb: Magtago

Passive Verb: itago



Word: tagos

Active Verb: tumagos

Passive Verb: tagusan



Word: tagpi

English Definition: (noun) patch; patching (of cloth) to cover a tear or break



Word: tagpo

Active Verb: magtagpo

Passive Verb: tagpuin



Word: tagumpay

English Definition: see tagumpay1 see tagumpay2



Word: tagumpay1

English Definition: (noun) victory



Word: tagumpay2

Active Verb: magtagumpay

English Definition: (verb) to win

L2 Definition: (verb) to cease or stop crying



Word: tahan

Active Verb: tumahan



Word: tahanan

English Definition: (noun) home



Word: tahi

English Definition: see tahi1 see tahi2



Word: tahi1

Active Verb: tumahi

English Definition: (verb) to sew



Word: tahi2

Active Verb: manahi

Passive Verb: tahiin

English Definition: (verb) to sew



Word: tahimik

English Definition: (adj) quiet; peaceful; tranquil



Word: tahip

English Definition: see tahip1 see tahip2 see tahip3



Word: tahip1

English Definition: (noun) the up and down movement of rice grains being winnowed on a flat basket; rapid palpitation or throbbing (of heartbeat)



Word: tahip2

Active Verb: tumahip



Word: tahip3

Active Verb: magtahip



Word: taho

English Definition: (noun) Chinese mongo bean jelly or meal with syrup; bean curd



Word: tahol

Active Verb: tumahol

English Definition: (verb) to bark



Word: tahong

English Definition: (noun) saltwater mussel; a species of clam



Word: tahuri

English Definition: (noun) fermented salted soybean curd

Notes: Chinese



Word: taimtim

English Definition: (adj) /ma--/ sincere



Word: tainga

English Definition: (noun) ear



Word: takal

English Definition: see takal1 see takal2



Word: takal1

Active Verb: tumakal



Word: takal2

Active Verb: magtakal

Passive Verb: takalin

English Definition: (verb) to measure



Word: takalan

English Definition: (noun) (rw. TAKAL) a measure



Word: takas

English Definition: see takas1 see takas2



Word: takas1

Active Verb: tumakas



Word: takas2

Active Verb: magtakas

Passive Verb: itakas



Word: takaw

English Definition: (adj) /ma--/ greedy; voracious; gluttonous



Word: takbo

English Definition: see takbo1 see takbo2



Word: takbo1

Active Verb: tumakbo

English Definition: (verb) to run



Word: takbo2

Active Verb: magtakbo

Passive Verb: itakbo



Word: takda

English Definition: (noun) limitation, determination, or fixing of time; provision (of rule, ordinance, or law)



Word: takilya

English Definition: (noun) ticket booth; ticket office

Notes: Spanish



Word: takilyera

English Definition: (noun) ticket girl (in theatres)



Word: takip

English Definition: see takip1 see takip2



Word: takip1

English Definition: (noun) cover



Word: takip2

Active Verb: magtakip

Passive Verb: takpan

English Definition: (verb) to cover



Word: takipsilim

English Definition: (noun) twilight; sunset



Word: taklob

English Definition: see taklob1 see taklob2



Word: taklob1

Active Verb: magtaklob

Passive Verb: itaklob

English Definition: (verb) to cover, usually provided with overlapping sides; to put one side over on the other as in a sandwich



Word: taklob2

Passive Verb: takluban

English Definition: Tumalikod siya sa kanyang pangako. (He turned his back on his promises.)



Word: takong

English Definition: (noun) shoe or boot heel



Word: takot

English Definition: see takot1 see takot2 see takot3 see takot4



Word: takot1

English Definition: (noun) fear; fright



Word: takot2

English Definition: (adj) /nakaka--/ frightening; formidable



Word: takot3

Passive Verb: matakot



Word: takot4

Passive Verb: takutin



Word: taksi

English Definition: (noun) taxi; cab



Word: taksil

English Definition: (adj) treacherous; unfaithful



Word: takwil

Active Verb: magtakwil

Passive Verb: itakwil



Word: tala

English Definition: (noun) bright star



Word: talab

Active Verb: tumalab

English Definition: (verb) to cut through; to be effective (e.g. medicine, instruction, etc.)



Word: talaba

English Definition: (noun) oyster



Word: talaga

English Definition: (adv) truly; really; honestly

L2 Definition: (syn) SIYANGA



Word: talahib

English Definition: (noun) a species of tall grass



Word: talakitok

English Definition: (noun) cavalla; a species of fish



Word: talampakan

English Definition: (noun) sole of foot; a foot length

L2 Definition: (syn) PIYE



Word: talangka

English Definition: (noun) small crab



Word: talas

English Definition: (adj) /ma--/ sharp; acute



Word: tali

English Definition: see tali1 see tali2



Word: tali1

English Definition: (noun) (qnt) a bundle (tied with string)



Word: tali2

Active Verb: magtali

Passive Verb: itali

English Definition: (verb) to tie



Word: talikdan

English Definition: see talikuran



Word: talikod

Active Verb: tumalikod

English Definition: Hindi pa marunong manuka ang bibe. (The duck still does not know how to peck.)



Word: talikuran

English Definition: (verb) to turn one's back against something (idiom) to forsake somebody or something

Examples: Huwag mong talikuran ang iyong pamilya. (Don't forsake your family.)



Word: talilong

English Definition: (noun) mullet (immature)



Word: talim

English Definition: (adj) /ma--/ sharp



Wo